Co słychać?

 

Liczne grono przedstawicieli środowiska nauczycieli polonijnych z Chicago wzięło udział w XIV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych, który odbywał się w Orlando w dniach 27-30 maja 2016 roku. Zjazd, którego organizatorem była Polska Szkoła w Koronie na Florydzie, w tym roku przebiegał pod hasłem "Dziecko w świecie dwóch języków". Podczas tegorocznego Zjazdu podejmowane były zagadnienia dotyczące metodyki nauczania w szkołach polonijnych oraz rozwoju szkolnictwa polonijnego w USA i Kanadzie. Wśród tematów warsztatów, referatów i wykładów znalazły się między innymi  zagadnienia dotyczące metodyki nauczania w przedszkolach i nauczanie wczesnoszkolne, metodyka nauczania w klasach starszych, wykorzystywanie tekstów literackich do nauczania języka polskiego jako drugiego, 1050 rocznicy przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę oraz roli polskiej książki w kształceniu dzieci i młodzieży polonijnej. Oprócz prawie 300 nauczycieli i pedagogów w zjeździe na Florydzie uczestniczyli również zaproszeni goście raz prelegenci z Polski. Uroczyste otwarcie zjazdu zainaugurowałam Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, z Jan Dziedziczak - Wiceminister Spraw Zagranicznych, mówił o roli, jaką odgrywają polonijne diaspory na świecie. Wśród zaproszonych gości byli również: Dariusz Bonisławski, wiceprezes Wspólnoty Polskiej, prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą KUL, dr Wiola Próchniak z KUL, dr Jolanta Tatara, prezes Kongresu Oświaty Polonijnej, Anna Tarnowska-Waszak, dyrektor Otwartego Uniwersytetu KUL,  dr Andrzej Zawistowski z Instytutu Pamięci Narodowej, Kamila Sachnowska – wicedyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowcy akademiccy nauczyciele, dyrektorzy szkół polonijnych, a także przedstawiciele polskich instytucji oświatowych i kulturalnych ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich przygotowało bogatą ofertę dydaktyczną i wydawniczą. Zajęcia dla nauczycieli różnych grup wiekowych prowadziły między innymi: Małgorzata Pawlusiewicz, Alicja Nawara, Helena Sołtys, Urszula Gawlik i Anna Rosa. Referat dla dyrektorów i przedstawicieli zarządów szkół przedstawiła dr Jolanta Tatara. Prezes ZNP Ewa Koch podczas panelu dla liderów organizacji polonijnych mówiła o działalności oświatowej i roli Zrzeszenia Nauczycieli Polskich wśród społeczności polonijnej w Chicago.

Oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych, zjazd obfitował w atrakcje, miedzy innymi zwiedzanie Kennedy Space Center i piknik w najstarszej polskiej parafii na Florydzie – w Koronie. Kolejny, XV Zjazd Nauczycieli Polonijnych odbędzie się w maju 2018 roku w stanie Oregon. 

Anna Rosa

 

 

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

Materiały dla nauczycieli
KLASA 7
$10.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.