Egzamin certyfikatowy

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2020 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku. Egzamin w Chicago odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2020 (B1, B2, C1 w grupie dla goroslych oraz B1, B2 w grupie dla dzieci i młodzieży)

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (termin w Chicago)

17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie sesji w dniu 18 października 2020 r.

 

__________________________________________________________

 

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO  W CHICAGO


Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w dniach 9 -10 marca 2019 r. organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą zdawać osoby w wieku od 14 do 17 lat.


Aby uczestniczyć w egzaminie certyfikatowym uczestnicy egzaminu są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości np. paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na naszej stronie internetowej 10 marca 2018 roku.

Ceny egzaminu są następujące:

W grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych:

·        poziom B1 -  $180  + $30  za wystawienie certyfikatu

·        poziom B2 –  $180  + $30  za wystawienie certyfikatu

·        poziom C1 –  $210  + $30  za wystawienie certyfikatu

    W grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży:

·        poziom B1 – $110 + $30  za wystawienie certyfikatu   

·        poziom B2 – $110 + $30  za wystawienie certyfikatu  

 

Opłaty za egzamin należy przesyłać czekiem na adres:   

Polish Teachers Association, 6544 W. Higgins Ave CHICAGO, IL 60656

z dopiskiem na kopercie  EGZAMIN CERTYFIKATOWY,

do koperty proszę włożyć kartkę z podanym: imieniem, nazwiskiem, poziomem egzaminu, opłatą za egzamin + certyfikat datą egzaminu                   

przykład:  Jan Kowalski, B1, egzamin + certyfikat, 9-10 marca 2019                                                                        Termin przesyłania opłat:   w  ciągu 3 dni od złożenia formularza                                                              Uwaga:  osoby zapisujące się w ostatnich dniach – nie później niż do 25 stycznia2019 r..

Pytania można kierować na e-mail: e-mail: certyfikatpolskiwchicago@gmail.com

Telefon kontaktowy: 312 520 6019

Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie:  certyfikatpolski.pl 


Pytania można kierować na e-mail: http://certyfikatpolskiwchicago@gmail.com
Telefon kontaktowy: 312 520 6019


Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie: certyfikatpolski.pl 

 

REJESTRACJA

 

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY DOKONAĆ REJESTRACJI

 

 

Regulamin egzaminu 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW w 2018 ROKU

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2018 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

19-20 maja 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży - termin egzaminu w Chicago

21-22 lipca 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

* * * 

 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej z Polski poinformowało nas, że Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce otrzymało uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych na okres od 24 listopada 2017 do 24 listopada 2019. 

Egzamin certyfikatowy z jpjo, 2015

 

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

Piosenki pierwszoklasistów
KLASA 1
$14.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.