Historia

Trochę historii pisanej         

 

Ogólny wstęp historyczny

Po zakończeniu II wojny światowej na terenie Niemiec znalazły się tysiące polskiej młodzieży w wieku szkolnym, wywiezionej do Niemiec i zatrudnionej jako przymusowi robotnicy w gospodarstwach rolnych i fabrykach. Równocześnie na wolność wyszli nauczyciele i instruktorzy harcerscy. W ciągu lat 1945 – 1950 stworzyli oni w Niemczech imponujący system szkolnictwa podstawowego i średniego oraz organizację harcerską.

Podobna sytuacja zaistniała w Anglii, gdzie znalazły się rodziny zdemobilizowanych polskich żołnierzy. W Anglii powstała (istniejąca do dziś) sieć polskich szkół sobotnich zorganizowana przez Polską Macierz Szkolną.

Zniszczona, zdewastowana Europa nie była w stanie zapewnić pomocy ogromnej rzeszy ludzi, którzy nie mogli wrócić do swoich krajów. Rozpoczęły się starania o wyjazd do państw na innych kontynentach.

Dzięki ustawie amerykańskiego Kongresu “The Displaced Persons Act”, uchwalonej w 1948 roku, z powojennej Europy przybyło do USA kilkaset tysięcy emigrantów. Wśród nich byli Polacy: jeńcy wojenni, przymusowi robotnicy, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych i łagrów sowieckich oraz zdemobilizowani żołnierze, którzy przybyli zarówno z Niemiec jak i z Anglii.

W grupie polskich emigrantów osiedlających się w Chicago znaleźli się polscy nauczyciele, posiadający solidne wykształcenie pedagogiczne i praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Powstanie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Szczegółowa historia powstania Zrzeszenia znajduje się w pamiętnikach Zrzeszenia wydanych z okazji srebrnego i złotego jubileuszu organizacji, w Głosie Nauczyciela nr 2/2003 i nr 4/2007 oraz w książce „Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej: 1951 -1997” Andrzeja Bonusiaka.
 

Zrzeszenie powstało z połączenia dwóch organizacji nauczycielskich – Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago założonego w 1952r. przez nauczycieli przybyłych z Niemiec oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce założonego w 1961 r. przez nauczycieli przybyłych z Anglii. Stało się to 14 października 1962 r. podczas wspólnego zebrania założycielskiego. Nowa, zjednoczona organizacja, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, opracowała i zatwierdziła Statut, który określał jej cele i zadania,  władze, członkostwo oraz fundusze. W ciągu 56 lat istnienia Zrzeszenia Statut był zmieniany, uzupełniany, ale podstawowe cele działania pozostały te same. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago nigdy nie było zbyt liczne. Przez wszystkie lata swojej działalności było organizacją skupiającą głównie nauczycieli wykształconych w Polsce a po przyjeździe do USA pracujących w polskich szkołach sobotnich. W latach 1960-tych i 1970-tych do Zrzeszenia należało kilkadziesiąt osób, w latach 1980-tych liczba członków przekraczała 100. W miarę napływu nauczycieli z Polski i powstawania nowych szkół rozrastały się szeregi Zrzeszenia.

W 2006 r. organizacja skupiała 437 członków z 25 szkół.                 
 

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

Kubus idzie do szkoly cz II
ZEROWKA
$0.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
  • Centrala Polskich Szkół Dokształcających Centrala Polskich Szkół Dokształcających jest organizacją nauczycielską działającą na Wschodnim Wybrzeżu USA.
  • Głos Nauczyciela Głos jest kwartalnikiem dla nauczycieli polskich szkół w Stanach Zjednoczonych oraz dla osób interesujących się oświatą polonijną poza granicami Polski. Głos dochodzi do czytelników w 27 stanach USA oraz do 20 krajów poza Stanami.
  • Kangur Matematyczny w USA Kangur Matematyczny jest konkursem matematycznym organizowanym na całym świecie. Co roku bierze w nim udział ponad 5 milionów uczniów.
  • Kongres Polonii Amerykańskiej Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją reprezentującą ponad 10 milionów ludzi polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych.
  • Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz są napisane specjalnie dla uczniów szkół polonijnych w Ameryce.
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.