Konkursy

KONKURS PLASTYCZNY 

 

Polska Szkoła im. Jana Matejki w McHenry po raz trzynasty organizuje Konkurs Plastyczny dla wszystkich uczniów polskich szkół sobotnich w USA.  Tegoroczne tematy to między innymi „Zaczarowany świat”, „Krajobrazy Polski” czy „Kartka z historii Polski” i wiele innych.  Szczegóły oraz pozostałe tematy można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.matejkopolishschool.com pod hasłem Konkurs Plastyczny.

 

Konkurs odbędzie się w 4 grupach wiekowych:

I grupa     - uczniowie od przedszkola do lat 7
II grupa    - uczniowie od lat 8 do lat 12                       
III grupa   - uczniowie od lat 13 do lat 17

IV grupa   - dorośli/ nauczyciele, rodzice, byli uczniowie polskich szkół/

Tematyka prac:

Grupa I 

Co w trawie piszczy.

​Zaczarowany świat.


Grupa II

Świat w różowych okularach.

Wakacje moich marzeń.

​Niepodległość w moich oczach- stuletnia rocznica odzyskania niepodległości Polski.


Grupa III

Podróże dookoła świata.

Krajobrazy Polski.

​Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.


Grupa IV

Polskie drzewa.

​Kartka z historii Polski.

​100 rocznica odzyskania niepodległości odzwierciedleniem naszej dumy narodowej i hołdu złożonego pokoleniom w walce o wolną Polskę


Grupa III i IV – prace musza być wykonane na płótnie

Wymiary prac:
    nie mniejszy niż 11"x, 8.5”/ czyli/ 28 cm x 22cm
    nie większy niż 40” x, 28” czyli 100cm x 70cm     

Technika wykonania:
    malarstwo- dowolność: olej, akwarela, akryl, tempera, kolaż itp.
    rysunek - kredki, pastele, itp.

 

W tym roku ponownie poszerzamy technikę i rodzaj prac o grafikę komputerowa i prace malowane na szkle. Dodatkowo wprowadzamy także fotografikę. Nowe rodzaje prac musza posiadać te same wyżej wymienione wymiary jak prace na płotnie.
Tematyka nowych prac jest taka sama jak dla grupy III lub IV.
Prace będą oceniane jako osobna grupa lub dołączone do kategorii wiekowych, w zależności od  ilości nadesłanych prac.

Nagrody: /grupa I, II/
    I miejsce     - $ 30.00 + przybory malarskie
    II miejsce   - $ 20.00   + przybory malarskie
    III miejsce  - $ 10.00   + przybory malarskie
    Wyróżnienia: nagrody książkowe, albumy, zestawy do malowania
Grupa  III
    I miejsce      - $ 50.00 + przybory malarskie
    II miejsce     - $ 35.00 + przybory malarskie
    III miejsce   - $ 15.00 + przybory malarskie
    Wyróżnienia
Grupa IV         - nagrody specjalne

Nagrody pieniężne będą uzależnione od ilości sponsorów i wysokości donacji.

Każda szkoła może przysłać po 4 prace z każdej grupy wiekowej do 3 lutego 2018 roku /w przypadku przesłania większej ilości prac, pozostałe zostaną automatycznie zdyskwalifikowane/.  Prace proszę przesłać na adres:

Polska Szkoła im. Jana Matejki
574 N Fox Trail,           
Round Lake, IL 60073
USA

Prace nie mogą być podpisane imieniem, nazwiskiem ani nazwą szkoły. Na odwrocie należy podać hasło /pseudonim lub symbol/ oraz wiek uczestnika. Pozostałe informacje należy podać w załączonej aplikacji i w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym, co praca hasłem. Jeżeli prace nie będą spełniały wymagań regulaminu lub zostaną nadesłane po terminie, nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Prosimy również nie łamać ani nie zginać prac.
Prace nieestetyczne, naderwane, na zwyklych kartkach z zeszytu również zostaną zdyskwalifikowane.
Prace oraz karty zgłoszeń musza być nadesłane w tym samym czasie.

Komisja zbierze się w dniu 17 lutego 2018r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w naszej szkole 3 marca o godz. 11: 00 AM pod adresem 1407 N Richmond, McHenry  IL.
Szkoły, do których uczęszczają laureaci, a także sami laureaci zostaną powiadomieni droga internetowa lub telefonicznie o wynikach konkursu.
Laureat musi być obecny podczas rozdania nagród, w przeciwnym razie nagrody przejdą na następny rok. Nie dotyczy to laureatów spoza stanu Illinois /z wyjątkiem Indiany i Wisconsin/. Nieobecnym zostaną wysłane dyplomy.
Na Galę rozdania nagród zapraszamy wszystkich uczestników, którzy oprócz dyplomu będą mogli zaprezentować własną pracę i otrzymają nagrody pocieszenia.
Wszystkie nadesłane prace stają się własnością Szkoły im. Jana Matejki.

 

 

 

 

 

 

„Szlak nadziei - droga  Armii gen.Władysława Andersa z Rosji pod Monte Cassino”

 

Międzyszkolny  konkurs historyczny z okazji Jubileuszu 40 – lecia Polskiej Szkoły im. Gen.Władysława Andersa w Chicago, Illinois

 

Celem konkursu jest:

- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino

- rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski  oraz krzewienie postaw patriotycznych.

1.Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy w formie planszy, mapy na temat „ Drogi Armii gen.Wł.Andersa z Rosji pod Monte Cassino”

2. Organizacja i przebieg konkursu:

2.1 Organizatorem konkursu jest Polska Szkoła im.gen.Władysława Andersa w Chicago.

2.2 Konkurs ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów klas VIII i kl. licealnych.

2.3 Każda szkoła może zgłosić jednego uczestnika z klasy.

2.4 Jeden autor może nadesłać jedną pracę.

2.5 Format prac – 20 x 27 

2.6 Technika wykonania pracy dowolna ( rysunek ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na bristolu ze składanymi bocznymi ściankami.

2.7 Projekt powinien zawierać:

 - mapę szlaku Armii gen. Wł.Andersa z zaznaczonymi granicami państw

 - zdjęcia z poszczególnych etapów wędrówki z opisem

 - inne indywidualne pomysły

2.8. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (Załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

3. Terminarz:

3.1. Termin dostarczenia prac do organizatora konkursu – 13 stycznia 2018r.

3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 lutego 2018r.

3.3. Po ocenie prac konkursowych Szkolna Komisja powiadomi drogą elektroniczną o wynikach konkursu.

3.4. Trzech laureatów finału konkursu otrzyma nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy

otrzymają dyplomy.

4.Dostarczenie prac: ( Załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 i 2

 

 

 

FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI w CHICAGO!
 
W imieniu organizatworów zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w festiwalu polskiej piosenki. Wystarczy jedna piosenka, ważne, by była polska!
Pierwsza edycja konkursu organizowanego w ramach TASTE OF POLONIA odbędzie się w poniedziałek, 4 września ( Labor Day ) w Copernicus Center - sala teatralna.

 

KONIECZNA REJESTRACJA !
zgłoszenia do 22 sierpnia

Informacje i regulamin konkursu na stronie :
www.TOPchicago.org/song-festival/

info@topchicago.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

STEFEK BURCZYMUCHA I INNE WIERSZE KONOPNICKA
NAGRODY
$8.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.