Aktualności

 

Owocna współpraca w 2018 roku

       

Rok 2018 upłynął pod znakiem wielu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych oraz owocnej współpracy z Kancelarią Senatu RP i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Dzięki Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce otrzymało  dofinansowanie w kwocie $10,079.98 ze środków pochodzących z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  nad Polonią i Polakami. Kwota ta została wykorzystana na działalność edukacyjną, która jest działalnością statutową naszej organizacji.

Środkami pochodzącymi z Kancelarii Senatu wsparte zostały nasze flagowe inicjatywy:

- obchody 100-lecia odzyskania niepodległości wśród uczniów szkół polonijnych i Polonii chicagowskiej (konkursy plastyczne i historyczne, w których mogli brać udział uczniowie wszystkich szkół; zabawy edukacyjne i turnieje oświatowe promujące znajomość historii i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży, między innymi konkurs plastyczny „100 lat niepodległości-święto polskości!” dla wszystkich poziomów nauczania w szkołach polonijnych)

- warsztaty dla nauczycieli polonijnych

·       25-29 listopada 2018 - dr Aleksandra Jędryszek-Geisler: „Pozytywna dyscyplina w klasie. Stres i wypalenie zawodowe. Techniki pamięciowe”

 

·       15-21 października 2018 - Liliana Barejko-Knops: „Praca z grupą heterogeniczną"

- Dyktando Chicago 2018 (IX edycja konkursu ortograficznego dla Polonii, która odbyła się 21 października 2018 r.)

 http://dziennikzwiazkowy.com/polonia/nie-podleglosc-lecz-niepodleglosc-czyli-polonijne-dyktando-2018/

- działalność kulturalna, edukacyjna i oświatowa związana z promowaniem języka polskiego i kultury polskiej wśród najmłodszych pokoleń Polonii chicagowskiej

- doroczne targi szkół polonijnych promujące działalność edukacyjno-kulturalną polonijnych placówek oświatowych w aglomeracji chicagowskiej, których celem jest dotarcie do rodzin dzieci polonijnych nieobjętych nauczaniem języka polskiego). W 2018 roku ZNP prezentowało szkoły polonijne dziewięć razy, od kwietnia do września, na otwartych dla publiczności imprezach polonijnych.

 

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” środkami pochodzącymi z Kancelarii Senatu RP, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich mogło przygotować i przeprowadzić wiele inicjatyw związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną oraz dotyczącą kształcenia w duchu patriotycznym. Inicjatywy te były otwarte, skierowane do lokalnej Polonii, nauczycieli polonijnych oraz młodzieży szkół polonijnych.

           

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

Wskazówki metodyczne dla nauczyciela kl.
ZEROWKA
$14.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.