Komunikaty ZNP

 

Komunikat ZNP, listopad 2017

 

Komunikat ZNP, październik 2017

 

Komunikat ZNP< wrzesień 2017

 

Komunikat sierpień 2017

 

Komunikat czerwiec 2017

Komunikat maj 2017

Komunikat kwiecień 2017

Komunikat luty-marzec 2017

Komunikat styczeń 2017

Komunikat grudzień 2016

Komunikat listopad 2016

Komunikat październik 2016

Komunikat wrzesień 2016

Komunikat maj 2016

Komunikat kwiecień 2016

Komunikat luty 2016

 Komunikat styczeń 2016

 

KOMUNIKAT NR 5/2015

1.    W dniu 25 sierpnia odbyło się zebranie Zarządu ZNP, któremu przewodniczyła p. Prezes Ewa Koch. Pani prezes przywitała zebranych w nowym roku szkolnym.

2.    Omawiany był udział członków Zarządu oraz przedstawicieli szkół w nadchodzących targach szkół.

3.    Pożegnaliśmy i podziękowaliśmy za wiele lat pracy Siostrę Genowefę Potaczałę

4.    Złożyliśmy życzenia Ojcu Jerzemu Karpińskiemu z okazji Jubileuszu 50 lecia święceń kapłańskich.

5.    Gościem zebrania był Pan Robert Radkowski – z PSFUK - w/s współpracy i oferty dla polonijnych szkół.

6.    Przeprowadzono losowanie organizatora następnej Studniówki. Wylosowane szkoły nie przyjęły zadania. Ostatecznie na organizatora zgłosiła się Szkoła im. H. Modrzejewskiej.

7.    P. R. Rudnicka wyjaśniła zasady dofinansowania szkół

przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”

•           sprawozdanie z działalności szkoły,

•           informacja o targach szkół polonijnych na stronie internetowej szkoły,

•           uzasadnienia przyznania dofinansowania,

•           informacje na temat wypełniania dokumentów,

•           ustalenie daty spotkania grupy finansowej i prezesów.

8. Panie dr Jolanta Tatara oraz Jolanta Zabłocka zaprosiły do udziału w warsztatach:

Uniwersytet  Jagielloński , Zrzeszenie Nauczycieli Polskich oraz Academic Quality Council zapraszają do udziału w warsztatach metodycznych „ Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych”, które odbędą sie w dniach 19-20 września 2015 roku w siedzibie Zrzeszenia , 6544 W.Higgins Ave Chicago w dniach; 19 .IX – sobota od 12:00 do 18:00 oraz 20.IX -niedziela od 9:00 do 16:00 .

W każdym z tych dni, bezpośrednio po zajęciach,  możliwe będą indywidualne konsultacje zawodowe i akademickie w ramach cyklu „ Moje korzenie są w sercu Europy”.

Program zajęć obejmuje trzy moduły; dydaktyczny, przedmiotowy oraz menedżerski w ramach których pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawią następujące zagadnienia:

•           Podstawy psychologiczne dydaktyki wielojęzyczności;

•           Metodyka nauczania sprawności językowych; ksztalcenie i rozwijanie jezykowych działań receptywnych oraz diagnoza stopnia ich opanowania przez uczniów;

•           Metodyka naucznia podsystemów języka: kształcenie i rozwijanie kompetenccji fonologicznej, leksykalnej oraz gramatycznej uczniów;

•           Polskie symbole narodowe- tradycja i współczesność

•           Metodyka nauczania sprawności językowych: kształcenie i rozwijanie działań produktywnych, interakcyjnych i mediacyjnych oraz diagnoza stopnia ich opanowania przez uczniów

•           Nowe formy i techniki nauczania historii; muzea, gry edukacyjne, gry terenowe;

•           Żolnierze wyklęci; zbrojne podziemie antykomunistyczne w Polsce po 1945, zarys dziejów i przywracanie pamięci;

•           Zarządzanie szkołą za granicą

Za udział w warsztatach każdy uczestnik otrzyma 13 kredytów CPDU z Illinois State Board of Education.

W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt z pania Jolantą Zabłocką 1-773-209-8300 do 13 września 2015, ilość miejsc jest ograniczona. 

9. Nadchodzące wydarzenia:

•           29 sierpnia – 12 września – II zjazd warsztatów KUL,

•           30 sierpnia – targi szkół polonijnych podczas pikniku Radia 1030 i Telewizji Polvision w Stone Park,

•           4 – 6 września - targi szkół polonijnych podczas Taste of Polonia,

•           12 września – uroczyste otwarcie oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Schaumburg,

•           18 września – uroczystość pożegnania prof. dr hab. Jana Mazura z UMCS w Lublinie,

•           19 -20 września – warsztaty metodyczne z wykładowcami UJ,

•           3 - 4 października – warszytaty metodyczne dla nauczycieli organizowane przez Glossa,

•           10 października – Dzień Dwujęzyczności w USA (portal Dobra Polska Szkoła),

•           październik/listopad – spotkanie w ramach Akademii Polskości (ze Zdzisławem Hofmanem), 

•           17 października – przedstawienie ,,Kopciuszek” w wykonaniu ,,Warsztatów Teatralnych” p. A. Paleczny,

•           13 – 20 października – spotkania z wykładowcami UŚ w Katowicach (dr hab. Magdalena Bąk, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz),

•           23 – 25 października – ,,Konferencji Kraj – Emigracja, 25 lat później” organizowana przez SWP w Rzymie,

•           31 października – bal PASO w Drury Lane,

•           7 listopada – koncert PASO w Orchestra Hall dla szkól polonijnych,

•           8 listopada  - Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Drury Lane,

•           14 listopada- koncert z okazji 65-lecia Szkoły T. Kościuszki, 7pm

•           14 listopada – przedstawienie ,,Historia Polski” (p. A. Paleczny) i wystawa IPN ,,Symbole narodowe Polski” w CC,

•           9 – 15 listopada – Dni IPN w Chicago i wystawa ,,Rzeczpospolita utracona”,

•           15 listopada- Bankiet Szkoły Miłosza

•           9 grudnia – opłatek ZNP w Sali Królewskiej CC ,

•           12-13 grudnia- Magic Christmas

•           30 stycznia 2016 - Studniówka 2016,

            17 lutego- termin oddania prac, Konkurs Plastyczny Szkoły J. Matejki

•           26 -28 lutego – warsztaty z metodykami z ORPEG – PCN,

•           5 marca- Gala Konkursu Plastycznego Jana Matejki

•           9 kwietnia- ,,Straszny Dwór” w Lyric Opera

•           22 maja – msza graduacyjna,

•           27 – 30 maja – XIV Zjazd Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich na Florydzie

Ewa Koch

Prezes ZNP

Marta Żółtowska

Sekretarz korespondencyjny ZNP

 

KOMUNIKAT NR 4/2015

1.      W dniu 8 czerwca odbyło się zebranie Zarządu ZNP, któremu przewodniczyła p. Prezes Ewa Koch. Pani prezes przywitała zebranych i podziękowała za współpracę w roku szkolnym 2014/2015:

2.      P. Ewa Koch odebrała z rąk prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla Polonii i Polaków za granicą oraz za działalność na rzecz edukacji środowisk polonijnych. Podczas zebrania zaprezentowała nagrodę i podzieliła się wrażeniami z pobytu w Polsce, gdzie oficjalnie reprezentowała Zrzeszenie.

3.      P. Anna Siek, sekretarz protokółowy odczytała protokół z zebrania z 4 maja 2015 roku.

4.      P. Renata Rudnicki oraz p. Halina Żurawski zostały ponownie wybrane na swoje funkcję- skarbnika oraz kolportera- poprzez aklamację. Gratulujemy obu Paniom i liczymy na dalszą owocną współpracę.

5.      P. prezes E. Koch postawiła wniosek o podwyższenie pensji skarbnika oraz kolportera. Po dłuższej dyskusji, na wniosek p. dr J. Tatary, poproszono o opinię w tej sprawie członków komisji rewizyjnej, która ma da odpowiedź po wakacjach.

6.      Sprawozdania z pracy zarządu ZNP w dniach od 4 maja do 8 czerwca 2015 roku:

♦ 1- 3 maja – obchody jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”,

♦  9 maja – komisja wyborcza nr 170 w siedzibie ZNP,

♦  16 maja – udział w przyjęciu z okazji zakończenia roku szkolnego w P. Sz. im. Gen. K. Pułaskiego,

♦  17 maja – msza graduacyjna,

♦ 24 maja- apel poległych

♦  28 maja – zebranie komisji statutowej,

♦  31 maja – wręczenie Tarczy ZNP p. A. Paleczny,

♦  31 maja – targi szkół polonijnych podczas spektaklu Warsztatów Teatralnych,

♦  1 czerwca – 13 czerwca – warsztaty z wykładowcami KUL (dr Violą Próchnik i dr Magdaleną Smoleń-Wawrzusiszyn),

♦      5 czerwca – udział w Polsko-Północnoamerykańskich Warsztatach Biznesowych w PNA,

♦          5 czerwca – Bal Letni Muzeum Polskiego w Ameryce,

♦          6 czerwca – wizyta Poseł Joanny Fabisiak w siedzibie ZNP,

♦          6 czerwca – koncert ,,Janusz Radek i Profusion” w ogrodach PNA,

♦          7 czerwca – konferencja pedagogiczna w NY,

♦          7 czerwca – udział w mszy św. w PNA z okazji 25-lecia Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”

 

7. Sprawozdania złożyły:

- p. R. Rudnicki, skarbnik

- p. H. Żurawski, kolporter

- p. H. Sołtys, z mszy graduacyjnej oraz apelu poległych

- p. A. Nawara, z Balu MPA

 

8. Gratulujemy  uczniom z Chicago, którzy wygrali konkurs ,,Być Polakiem” Fundacji ,,Świat na tak” i wyjeżdżają w nagrodę na obóz do Polski.

Inspiracją rozpoczęcia Konkursu dla Pani Joanny Fabisiak w 1993 roku na Żoliborzu w Warszawie był znany western "Siedmiu Wspaniałych", którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie - wystarczy niewielu, by zmienić wiele - było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego Konkursu.

Celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. (źródło: http://swiatnatak.pl/)

 

9. Wsparcie finansowe projektów polonijnych na rok 2015:

•          III Targi Szkół Polonijnych - $1,000

•          Teczka edcukacyjna - $1,200

 

 

10. Nadchodzące wydarzenia:

• 1-13 czerwca- warsztaty metodyczne z wykładowcami z KUL

• 20 czerwca- otwarcie wystawy IPN ,,Milcząc, wołają” w parafii św. Ferdynanda

• 14 czerwca- 15-lecie Paderewski Symphony Orchestra

• 19-21 czerwca- konferencja metodyczna w Kolonii

• IX Spotkania z Historią Najnowszą http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny/14730,Rozpoczynamy-nabor-na-konferencje-IX-Polonijne-Spotkania-z-Historia-Najnowsza.html

• 17- 19 lipca II Zjazd Kongresun Oświaty Polonijnej w Krakowie

• 3-16 sierpnia- obóz Akademia Liderów SWP w Pułtusku, dla młodzieży w wieku 15-18 lat

• 29 sierpnia- 5 września, II zjazd warsztatów KUL

• 4-6 września, targi szkół polonijnych podczas Taste of Polonia

• 17-19 września, interdyscyplinarna konferencja nt. ,,Tabu w procesie globalizacji kultury” UMCS w Lublinie

• 18- 20 września, warsztaty metodyczne z wykładowcami z UJ

• 3-4 października, warsztaty metodyczne dla nauczycieli organizowane przez Glossa

• 10 października, Dzień Dwujęzyczności w USA (portal Dobra Polska Szkoła)

• 11 października, VI edycja Polskiego Dyktanda w Chicago

• 13-20 października, przyjazd wykładowców z UŚ (dr hab. Magdalena Bąk, dr Katarzyna Sujkowska- Sobisz)

• 8 listopada, 30- lecie Głosu Nauczyciela i Dzień KEN

• 9 grudnia, opłatek ZNP w Sali Królewskiej CC

• 30 stycznia 2016- STUDNIÓWKA 2016

• 17 luty- termin oddania prac na Konkurs Plastyczny organizowany przez Szkołę Jana Matejki

• 5 marca- Gala zakończenia konkursu plastycznego organizowany przez Szkołę Jana Matejki

• kwiecień 2016- konkurs historyczny organizowany przez Szkołe im. J. Karskiego

• 27- 30 maja- XVI Zjazd Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich na Florydzie

 

11. Propozycja zorganizowania konferencji dla młodzieży (Forum Młodej Polonii Amerykańskiej) w roku 2016 poświęcone sprawom:

• poczucia tożsamości narodowej

• obecność młodej Polonii w amerykańskich instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych

• miejsce młodych w pracy społecznej na rzecz promocji amerykańskiej Polonii i Polski

MIŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!

 

Ewa Koch

Prezes ZNP

 

 

Marta Żółtowska

Sekretarz korespondencyjny ZNP

 

KOMUNIKAT NR 3/2015

7.      W dniu 4 maja odbyło się zebranie Zarządu ZNP, któremu przewodniczyła p. wiceprezes Helena Sołtys. Pani wiceprezes przywitała i złożyła gratulacje członkom prezydium zarządu nieobecnym na ostatnich zebraniach oraz przypomniała skład zarządu:

komisja rewizyjna: p. Daniel Lach (przewodniczący), członkowie: p. Bożena Buniowska, p. Betty Uzarowicz, p. Jolanta Zabłocka, p. Helena Zając,

członkowie zarządu: p. Anna Dunajewska, p. Urszula Gawlik, p. Monika Janik, p. Alicja Nawara,

p. dr Jolanta Tatara,

sekretarze protokółowi: p. Bernadetta Manturo,

p. Anna Siek,

sekretarz korespondencyjny: p. Marta Żółtowska,

II wiceprezes: p. Anna Rosa,

I wiceprezes: p. Helena Sołtys,

kolporter: p. Halina Żurawska,

skarbnik: p. Renata Rudnicka,

prezes: p. Ewa Koch

8.      Pani wiceprezes H. Sołtys poprosiła o zwolnienie jej z obowiązku zaprzysiężania nowych członków Zarządu, którzy nie byli obecni na poprzednich zebraniach.

9.      Ustalenie najważniejszych priorytetów pracy ZNP w kadencji 2015 - 2017:

- dokończenie prac remontowych w budynku ZNP,

- uaktualnienie statutu i zlikwidowanie luk prawnych,

- przygotowanie statutu do złożenia aplikacji o status organizacji niedochodowej,

- doksztalcanie nauczycieli /współpraca z ośrodkami z PL i wykorzystanie naszych talentów pedagogicznych/,

poszukiwanie /wydanie?/ podręczników do klas anglojezycznych,

- promocja polskich szkół i nauki języka polskiego,

- włączanie się w obchody rocznic narodowych,

- reaktywowanie spotkań dyrektorów /2 razy w roku szkolnym/,

- akredytacja dla naszych szkoleń metodycznych,

kredyty dla uczniów za uczęszczaniue do polskiej szkoły

•          akredytacja dla naszych szkoleń metodycznych,

•          kredyty dla uczniów za uczęszczanie do polskiej szkoły

4.         Obecni dyrektorzy i wychowawcy klas maturalnych odebrali Pamiętniki, płyty DVD oraz zdjęcia ze Studniówki 2015

4a.       Obecni dyrektorzy i wychowawcy klas maturalnych naklejali zdjęcia na dyplomy i podpisywali je.

5. Pani wiceprezes H. Sołtys podała szczegółowe informacje dotyczące przebiegu mszy graduacyjnej oraz odpowiedziała na wszystkie pytania dotyczące tej uroczystości. Rozdano kopie (kolejność wejścia do kościoła, przydział obowiązków, miejsca w kościele)

6.         P. Urszula Gawlik złożyła relacje:  z wizyty u o. Jerzego Karpińskiego z okazji rocznicy Jego posługi i z okazji Jego urodzin oraz z uroczystości 100-lecia MPA

7.         Przypomniano nazwiska osób powołanych do komitetów i komisji:

•          Komisja d/s studniówki i mszy graduacyjnej

p. Helena Sołtys ( Studniówka 2016 - 30 stycznia 2016; msza graduacyjna 17 maja 2015, media -zaproszenie na mszę TV, radia; współpraca z byłymi przedstawicielami komisji, dodruk dyplomów z logo ZNP, komisja przeliczy stare dyplomy),

•          Komisja d/s budynku

Ewa Koch. Helena Soltys, Renata Rudnicka, Urszula Gawlik, Halina Żurawska, Daniel Lach,

•          Komisja wydawnicza

Urszula Gawlik, Alicja Kuklińska, Anna Rosa, Ewa Koch, Betty Uzarowicz, Barbara Musiał, Renata Rudnicka, Halina Żurawska, Helena Sołtys,

•          Komitet finansowy

Ewa Wejda, Lucyna Hankus, Renata Rudnicka, Halina Żurawska,

•          Komitet d/s doksztalcania nauczycieli

Anna Rosa, Ewa Koch,

•          Komitet imprez okolicznosciowych

Anna Rosa ( rekolekcje wielkopostne, święcenie nauczycielskich koszyczków-Jezuici, uroczystość zakończenia II edycji Akademii Polskości; apel poległych, targi szkół, piknik ZNP, Dzień Edukacji Narodowej, VI edycja dyktanda i Dzień Języka Ojczystego,

•          Komitet imprez edukacyjnych

Alicja Nawara, Helena Sołtys, Urszula Gawlik, Halina Żurawska ( wystawy; konkursy dla uczniów i nauczycieli),

•          Komitet d/s zmian w statucie

Jolanta Tatara, Alicja Kuklińska, Ewa Wejda, Hanna Walas, Ewa Koch, Józef Ryba, Helena Soltys, Anna Rosa,

•          Komitet d/s egzaminu certyfikatowego

Anna Rosa, Ewa Koch, Renata Rudnicka,

•          Komitet d/s spotkań dyrektorów szkół

Barbara Musiał,

•          Komitet d/s edukacji rodziców

Bożena Buniowska, Malgorzata Pawlusiewicz,

•          Komisja mediacyjna

Ewa Koch, Helena Soltys, Anna Rosa, Betty Uzarowicz,

•          Komitet d/s czlonkostwa ZNP

Anna Rosa, Alicja Nawara, Ewa Koch,

•          Grupa d/s archiwizacji pamiątek ZNP

Alicja Nawara, Betty Uzarowicz, Halina Żurawska,

•          Grupa ,,Całe Chicago czyta dzieciom”

8. P. Bernadetta Manturo, sekretarz protokółowy odczytała protokół z zebrania z 13 kwietnia 2015 roku.

9. Sprawozdania z pracy zarządu ZNP w dniach od 13 kwietnia do 4 maja 2015 roku:

•          17 – 19 kwietnia – obrady jury konkursu ,,Być Polakiem”

•          18 kwietnia – obchody 100-lecia biblioteki MPA

•          23 kwietnia  – przylot z Polski komisji na egzamin certyfikatowy

•          24, 25, 26 kwietnia – egzamin certyfikatowy

•          26 kwietnia – spotkanie z Kapelanem ZNP Jerzym Karpińskim

•          27 kwietnia – wylot egzaminatorów do Polski

•          27 kwietnia – spotkanie w JOM – Strong Family

•          27 kwietnia – zebranie KPA

•          1 – 3 maja – obchody jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”

•          2 maja – parada 3 Maja

•          3 maja- Msza za Ojczyznę – Parafia św.Trójcy

10. Sprawozdanie z egzaminu certyfikatowego złożyła p. Wiceprezes A. Rosa

10a. Sprawozdanie z Mszy za Ojczyznę złożyła p. B. Manturo

11. Nadchodzące wydarzenia:

•          9 maja – wybory prezydenckie w PL (komisja wyborcza w budynku ZNP)

•          17 maja – msza graduacyjna

•          28 maja – spotkanie komisji statutowej

•          5 czerwca – Bal Muzeum Polskiego w Ameryce

•          IX Spotkania z Historią Najnowszą / http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny/14730,Rozpoczynamy-nabor-na-konferencje-IX-Polonijne-Spotkania-z-Historia-Najnowsza.html

•          targi szkól polonijnych (gdzie? i kiedy?)

•          17 – 19 września – interdyscyplinarna konferencja nt. ,,Tabu w procesie globalizacji kultury” UMCS w Lublinie

•          20 – 27 września – warsztaty metodyczne z wykładowcami UŚ

•          3 i 4 października – warszytaty metodyczne dla nauczycieli organizowane przez Glossa

•          11/18 października - 30-lecie Głosu Nauczyciela i Dzień KEN

•          9 grudnia – opłatek ZNP w Sali Królewskiej CC

•          STUDNIÓWKA 2016

•          luty 2016 - dyktando i Dzień Języka Ojczystego

•          Dzień Dwujęzyczności w październiku we współpracy z Portalem ,,Dobra Polska Szkoła”

12. Zaproszenie do Polski:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ ZAPRASZA MŁODZIEŻ W WIEKU 12 – 16 LAT NA LATO ODKRYWCÓW WAKACYJNY KURS JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ, 5-18 lipca 2015 (I termin), 19 lipca-1 sierpnia 2015 (II termin). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: www.plschool.uj.edu.pl, e-mail: plschool@uj.edu.pl, tel. +48 12 421 36 92, e-mail: plschool@uj.edu.pl

13. Wsparcie finansowe projektów polonijnych na rok 2015 to:

•          III Targi Szkół Polonijnych - $1,000

•          Teczka edcukacyjna - $1,200.

14. Wyniki konkursu ,,Być Polakiem” od 30 kwietnia można sprawdzić na stronie internetowej Fundacji ,,Świat na tak”.

15. CPSD zaprasza 4 uczniów na obóz do Polski (wakacje po polsku 1-15 lipca)

 

Helena Sołtys

Wiceprezes ZNP

 

 

 

Marta Żółtowska

Sekretarz korespondencyjny ZNP

 

 

KOMUNIKAT NR 2/2015

10.  Pani Prezes Ewa Koch przywitała i złożyła gratulacje członkom prezydium zarządu nieobecnych na ostatnim zebraniu oraz przypomniała skład zarządu:

komisja rewizyjna: p. Daniel Lach (przewodniczący), członkowie: p. Bożena Buniowska, p. Betty Uzarowicz, p. Jolanta Zabłocka, p. Helena Zając,

członkowie zarządu: p. Anna Dunajewska, p. Urszula Gawlik, p. Monika Janik, p. Alicja Nawara, p. Jolanta Tatara,

sekretarze protokółowi: p. Bernadetta Manturo, p. Anna Siek,

sekretarz korespondencyjny: p. Marta Żółtowska,

II wiceprezes: p. Anna Rosa,

I wiceprezes: p. Helena Sołtys,

kolporter: p. Halina Żurawska,

skarbnik: p. Renata Rudnicka,

prezes: p. Ewa Koch

11.  Członkowie prezydium Zarządu, którzy byli nieobecni na pierwszym zebraniu, zostali zaprzysiężeni.

12.  Ustalenie najważniejszych priorytetów pracy ZNP w kadencji 2015 - 2017:

- dokończenie prac remontowych w budynku ZNP,

- uaktualnienie statutu i zlikwidowanie luk prawnych,

- przygotowanie statutu do złożenia aplikacji o status organizacji niedochodowej,

- doksztalcanie nauczycieli /współpraca z ośrodkami z PL i wykorzystanie naszych talentów pedagogicznych/,

poszukiwanie /wydanie?/ podręczników do klas anglojezycznych,

- promocja polskich szkół i nauki języka polskiego,

- włączanie się w obchody rocznic narodowych,

- reaktywowanie spotkań dyrektorów /2 razy w roku szkolnym/,

- akredytacja dla naszych szkoleń metodycznych,

kredyty dla uczniów za uczęszczaniue do polskiej szkoły

4.         Pani prezes E. Koch przypomniala nazwiska osób powołanych do komitetów i komisji:

•          Komisja d/s studniówki i mszy graduacyjnej

p. Helena Sołtys ( Studniówka 2016 - 30 stycznia 2016; msza graduacyjna 17 maja 2015, media -zaproszenie na mszę TV, radia; współpraca z byłymi przedstawicielami komisji, dodruk dyplomów z logo ZNP, komisja przeliczy stare dyplomy),

•          Komisja d/s budynku

Ewa Koch. Helena Soltys, Renata Rudnicka, Urszula Gawlik, Halina Żurawska, Daniel Lach,

•          Komisja wydawnicza

Urszula Gawlik, Alicja Kuklińska, Anna Rosa, Ewa Koch, Betty Uzarowicz, Barbara Musiał, Renata Rudnicka, Halina Żurawska, Helena Sołtys,

•          Komitet finansowy

Ewa Wejda, Lucyna Hankus, Renata Rudnicka, Halina Żurawska,

•          Komitet d/s doksztalcania nauczycieli

Anna Rosa, Ewa Koch,

•          Komitet imprez okolicznosciowych

Anna Rosa ( rekolekcje wielkopostne, święcenie nauczycielskich koszyczków-Jezuici, uroczystość zakończenia II edycji Akademii Polskości; apel poległych, targi szkół, piknik ZNP, Dzień Edukacji Narodowej, VI edycja dyktanda i Dzień Języka Ojczystego,

•          Komitet imprez edukacyjnych

Alicja Nawara, Helena Sołtys, Urszula Gawlik, Halina Żurawska ( wystawy; konkursy dla uczniów i nauczycieli),

•          Komitet d/s zmian w statucie

Jolanta Tatara, Alicja Kuklińska, Ewa Wejda, Hanna Walas, Ewa Koch, Józef Ryba, Helena Soltys, Anna Rosa,

•          Komitet d/s egzaminu certyfikatowego

Anna Rosa, Ewa Koch, Renata Rudnicka,

•          Komitet d/s spotkań dyrektorów szkół

Barbara Musiał,

•          Komitet d/s edukacji rodziców

Bożena Buniowska, Malgorzata Pawlusiewicz,

•          Komisja mediacyjna

Ewa Koch, Helena Soltys, Anna Rosa, Betty Uzarowicz,

•          Komitet d/s czlonkostwa ZNP

Anna Rosa, Alicja Nawara, Ewa Koch,

•          Grupa d/s archiwizacji pamiątek ZNP

Alicja Nawara, Betty Uzarowicz, Halina Żurawska,

•          Grupa ,,Całe Chicago czyta dzieciom”

5. P. Bernadetta Manturo, sekretarz protokółowy odczytała protokół z zebrania 9 marca 2015 roku.

6. Sprawozdania z pracy zarządu ZNP w dniach od 9 marca do 13 kwietnia 2015 roku:

•          14 marca – VII festiwal Piosenki Polskiej im. Haliny Tracz (P. Sz. im. E. Plater),

•          17 marca - rekolekcje dla nauczycieli

•          17 marca - projekcja filmu ,,Śmierć Rotmistrza Pileckiego” i spotkanie z aktorem Markiem Proboszem w MPA,

•          26 marca – zebranie prezydium ZNP i spotkanie z wykładowcami UMSC,

•          26 -29 marca - warsztaty dla uczniów przygotowujące do egzaminu certyfikatowego,

•          28 marca – Teatr od kulis

•          4 kwietnia – nauczycielskie święcenie pokarmów i msza w intencji p. Marii Piątek,

•          11 kwietnia – międzyszkolny Turniej ,,755 rocznica Zbrodni Katyńskiej i Odysei Syberyjskiej (organizator: P. Sz. im. J. Słowackiego)

7. Sprawozdanie złożyła kolporter p. H. Żurawski.

8. O przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego mówiła p. Wiceprezes A. Rosa

9. O przygotowaniach do mszy graduacyjnej mówiła p. Wiceprezes H. Sołtys. W dalszej części zebrania przedstawiciele szkół wylosowali poszczególne zadania na mszę graduacyjną (dary, kwiaty, czytania etc.)

10. Korespondencję przekazała  p. M. Żółtowska. Poprosiła, aby uwagi dotyczące strony internetowej Zrzeszenia, kierować bezpośrednio do niej.

11. Nadchodzące wydarzenia:

•          24, 25, 26 kwietnia - egzamin certyfikatowy,

•          2 maja – parada 3 Maja,

•          17 maja – msza graduacyjna

•          targi szkól polonijnych (gdzie? i kiedy?)

•          30-lecie Glosu Nauczyciela i Dzien KEN

•          luty - dyktando i dzien jezyka ojczystego,

•          9 grudnia - opłatek w grudniu

12. Zaproszenie do Polski:

•          SWP Oddział Warmińsko – Mazurski zaprasza zwycięzców konkursu kopernikowskiego do Polski – 14-dniowy obóz ,,Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”- szlakami Kopernika dla uczniów w wieku od 13  lat do 18  koszt obozu $500, SWP ufunduje pobyt zwycięzcom I miejsc z grupy III i IV, w programie;

zajęcia językowe,

zajęcia rekreacyjne,

wycieczki (m. in. wizyta w Trójmieście, warsztaty w Europejskim Centrum 

Solidarności, wizyta w Toruniu, Olsztynie, Warszawie, we Fromborku z grobem Kopernika w katedrze, rejs Zalewem Wiślanym do Krynicy Morskiej nad Bałtykiem i wiele więcej),               termin: 22 czerwca do 5 lipca 2015.  SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!                                                                                                            

13. Dzień Dwujęzyczności w październiku we współpracy z Portalem ,,Dobra Polska Szkoła”

14. P. Dyr. D. Waszkiewicz złożyła sprawozdanie z Konkursu Piosenki im. H. Tracz

 

Ewa Koch

Prezes ZNP

 

Marta Żółtowska

Sekretarz korespondencyjny ZNP

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 19

W dniu 17 listopada odbyło się regularne zebranie Zarządu ZNP

2.            Na wstępie, p. prezes Ewa Koch przywitała zebranych i złożyła życzenia z okazji zbliżającego się Święta Dziękczynienia.

3.            Zebrani, w dobranych przez siebie grupach pracowali nad wypełnianiem przykładowych wniosków o dofinansowanie z dotacji w MSZ i MEN.

4.            Protokół z ostatniego zebrania przeczytała p. Monika Janik.

5. Sprawozdanie z pracy zarządu w okresie od 6 października do 17 listopada:

12 października - ,,Dzień Nauczyciela” w Drury Lane – godz. 10:30 – 15:30  /Zapamiętajmy Nestorów Polonijnej Oświaty / - /p. H. Sołtys/, 15 – 19 października – 2 zjazd II edycji Akademii Polskości /p. A. Rosa/, 18 października – konkurs ortograficzny w szkołach /p. R. Rudnicka, p. M. Pawlusiewicz/, 20 października – spotkanie autorek podręcznika do klas licealnych z nauczycielami klas licealnych /godz. 19:00 budynek ZNP/, 21 października – spotkanie komisji statutowej, 22 października – msza św. i odbiór pamiętników ,,Od wyboru do świętości” –parafia św. Ferdynanda, . 25 października – spektakl ,,Alicja w krainie czarów” – CC godz. 10:00. 25 października – konkurs o powstaniu warszawskim / p. B. Buniowska/, 27 października – zebranie KPA, 28 października – spotkanie z doradcą finansowym p. Z. Karasiem, 29 października – udział w spotkaniu z gubernatorem stanu Illinois Pat Quinn w ZNP, 29 października – spotkanie komisji wydawniczej, 1 listopada – msza św. w intencji zmarłych nauczycieli, 4 listopada – spotkanie komisji wydawniczej, 5 – 8 listopada – 3 zjazd II edycji Akademii Polskości /IPN/, 6 listopada – spotkanie rady konsultacyjnej w Konsulacie z dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą /Jackiem Junoszą Kisielewskim w/s dotacji z MSZ, 7 listopada – zawiedzanie wystawy i zajęcia otwarte dla nauczycieli z edukatorami z IPN, 8 listopada – finał międzyszkolnego konkursu kompetencji językowych dla klas VIII, 9 listopada V edycja Polskiego Dyktanda w Chicago – CC 10 listopada – obchody Dnia Niepodległości w Konsulacie RP, 14 listopada - Polish-American Heritage Celebration - Council of Educators in Polonia I Northeastern Illinois University (NEIU), 15 listopada – bankiet 40-lecia Polskiej Szkoły im. świętego Maksymiliana Kolbe, 16 listopada – bankiet 40-lecia Polskiej Szkoły im. Emilii Plater.

6.            Sprawozdania złożyły:

- kolporter, p. H. Żurawski, która odczytała również sprawozdanie nieobecnej p. skarbnik R. Rudnickiej

7.  Zaproszenia na imprezy i nadchodzące wydarzenia:

22 listopada - wystawa filatelistyczna – zaproszenie dla uczniów polonijnych szkół, 22 listopada – akcja ,,Cała Polonia czyta dzieciom” w polonijnych szkołach, 5 – 6 grudnia – zajęcia dla nauczycieli klas 1 – 4 z p. Małgorzatą Małyską z PCN przy ORPEG, 6/7 grudnia – ,,Magiczne święta” w CC, 7 grudnia – warsztaty z wykładowcami KUL, 13 grudnia – turniej ,,Polskie drogi do wolności”, 16 – 21 grudnia – 4 zjazd Akademii Polskości, 17 grudnia – spotkanie ZNP z biskupem Andrzejem Wypychem /zamiast grudniowego zebrania ZNP/, 18 stycznia – opłatek ZNP w CC, 31 stycznia – Studniówka 2015.

8.  Sprawozdania złożyły przewodniczące komisji:

statutowej, wydawniczej

9.   Szkolne konkursy, o których mówiono na zebraniu:

P. Sz. im. M. Kopernika – konkurs o M. Koperniku, Akademia J. Polskiego św, Piotra Damiana – konkurs językowy Polska Szkoła im. J. Matejki- konkurs plastyczny

Informacje nt. konkursów zostały wysłane drogą emailową do szkół, a także znajdują się na stronie Zrzeszenia

10.  Podczas zebrania został poruszony temat zebrania wyborczego, które  ma się odbyć 22 lutego 2015 roku. Do komisji wyborczej zostało już wybranych 2 członkó: Pani Wanda Penar i Pani Barbara Bilszta. Reszta członków owej komisji zostanie powołana wkrótce. Będziemy informować Państwa na bieżąco.

11.  Pani Prezes przeczytała list od Pana Zdzisława Samulaka z prośbą o wydanie książeczki. Komisja wydawnicza podejmie decyzje w tej sprawie.

12.  Przypomnienie projektu "Cała Polonia czyta dzieciom"; zakładki.

13.   Poruszony był temat możliwości  uzyskania wsparcia finansowego przez szkoły /pokrycie kosztów opłaty za naukę dla jednego ucznia w wysokości $300/- należy spełnić określone warunki:

udokumentowanie trudnej sytuacji ucznia, wypełnienie i zwrot ankiety dla szkół, zakup podręczników z ZNP, aktywny udział w zebraniach i imprezach ZNP, przynależność nauczycieli szkoły do ZNP

14.  Następne zebranie odbędzie się 17 GRUDNIA. Tego dnia odbędzie się również spotkanie z biskupem A, Wypychem.

NA ZEBRANIE W DNIU 17 GRUDNIA MOZNA PRZYNIESC MATERIAL STUDNIOWKOWE/ OPLATY

Ewa Koch

Prezes ZNP

Marta Żółtowska

sekretarz korespondencyjny ZNP

 

KOMUNIKAT NR 18

1.       W dniu 6 października  odbyło się regularne zebranie Zarządu ZNP.

2.       Zebraniu przewodniczyła p. Urszula Gawlik.

3.       Na zebraniu zostały rozdane materiały studniówkowe, obecnym na zebraniu dyrektorom szkół. Organizatorzy Studniówki 2015 prosili o dotrzymanie terminów z płatnościami oraz wysyłaniu materiałów do Pamiętnika. Pamiętnikiem zajmować się będzie p. Marzena Grabiec. Email: pamietnik2015@gmail.com

4.       Wszelkie informacje i pytania dotyczące studniówki 2015 pod numerem telefonu 773-909-5522 lub email: urszulagawlik5@gmail.com

5.       Omawiany był sukces musicalu ,,Warszawskie Dzieci”, pochwała p. A. Kuklińskiej  dla p. H. Sołtys  za pomysł budowy „Barykady Pamięci” i wykonanie jej.

6. Sprawozdanie z pracy zarządu ZNP w okresie od 10 września 2014 do 6 października 2014:

•     15 września – spotkanie z przedstawicielami KUL,

•     17 września – otwarcie wystawy o Janie Karskim w Muzeum Holocaustu

•     18 -20 września – Dni Jana Karskiego w Chicago,

•     24 września – spotkanie z p. M. Siarą z Wydawnictwa ,,Prolog”,

•     29 września do 2 października – II edycja Akademii Polskości,

•     4 października – wystawa o powstaniu warszawskim i barykada pamięci w CC

7.Sprawozdania złożyły:

- kolporter, p. H. Żurawski, skarbnik- p. R. Rudnicki.

8.  Nadchodzące wydarzenia:

12 października - ,,Dzień Nauczyciela” w Drury Lane – godz. 10:30 – 15:30  /Zapamietajmy Nestorów Poloninjnej Oświaty/ - ZAPRASZAMY !!! /p. H. Sołtys/,

18 października – konkurs ortograficzny w szkołach /p. R. Rudnicka/.

20 października – spotkanie autorek podręcznika do klas licealnych z nauczycielami klas licealnych /godz. 19:00 budynek ZNP/.

25 października – spektakl ,,Alicja w krainie czarów” – CC godz. 10:00.

25 października – konkurs o powstaniu warszawskim / przedstawiciel P. Sz. Cholewińskiego/.

1 listopada – msza św. w intencji zmarłych nauczycieli

8 listopada – bankiet 50-lecia P. Sz. im. Cholewińskiego.

9 listopada V edycja Polskiego Dyktanda w Chicago – CC

10     listopada – listopadowe zebranie ZNP.

9 . Ponadto były omawiane następujące zagadnienia:

Bezpłatne egzemplarze elementarza z Polski dla polonijnych szkół.

Propozycja zorganizowania projekcji filmu ,,Potop” dla szkół.

Wystawa filatelistyczna – zaproszenie dla uczniów polonijnych szkół.

Zmiana terminu spotkania z Ks. Biskupem – 17 grudnia

Nauczania czytania – metoda z PL.

Propozycja stworzenia w budynku ZNP biblioteki

10.    Następne zebranie odbędzie się 10 listopada.

Ewa Koch

Prezes ZNP

Marta Żółtowska

sekretarz korespondencyjny ZNP

 

KOMUNIKAT NR 16

 

1.       W dniu 10 września kwietnia odbyło się regularne zebranie Zarządu ZNP.

2.       Na zebraniu gościły p. Barbara Bliszta oraz p. Kinga Modjeska, które zapraszały na przedstawienia ,,Warszawskie dzieci” oraz ,,Alicja w Krainie Czarów”. Szczegóły dotyczące zakupu biletów dla szkół były wysyłane drogą emailową do wszytskich szkół.

3.       W związku z prośbą członka Zarządu p. Izabeli Przybyły o urlop do końca kadencji, na jej miejsce jednogłośnie została przyjęta p. Ewa Wejda.

4.       P. Prezes E. Koch omawiała projekty 2014 roku, które dostały dofinansowanie MSZ-u za pośrednictwem Konsulatu RP w Chicago. Są to:

- Polskie drogi do wolności

- Konkurs ortograficzny

- Dyktando Chicago 2014

- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

- Konkurs recytatorski

- Targi Szkół Polonijnych

- Cała Polonia czyta dzieciom

5. Prezentację nt. Udziału w VIII Polonijnych Spotkaniach z historią najnowszą przedstawiły uczestniczki, panie H. Sołtys ora U. Gawlik

6.       W związku z organizacją przez ZNP brunchu z okazji Dnia Nauczyciela, dyrektorzy szkół, którzy byli obecni na zebraniu zostali poproszeni o podanie nazwisk Nestorów polonijnej oświaty, którym to ten brunch będzie poświęcony. Szczegóły na stronie internetowej ZNP

7.       Sprawozdania złożyły:

- kolporter, p. H. Żurawski w swoim imieniu oraz w imieniu p. R. Rudnicki- skarbnika

- sekretarz korespondencyjny, p. M. Żółtowska

8. Nadchodzące wydarzenia:

•             4 października, 10am- musical Warszawskie Dzieci w Copernicus Center, bilety: pasochicago.org

•             12 października – Dzień Nauczyciela /Drury Lane/ - zapamiętajmy nestorów polonijnej oświaty,

•             25 października – konkurs o powstaniu warszawskim /P. Sz. im. Cholewińskiego/,

•             8 listopada – 50-lecie P. Sz. im. Cholewińskiego,

•             15 listopada – turniej międzyszkolny ,,Polskie drogi do wolności” – P. Sz. im. Wyszyńskiego,

•             15 listopada- 40- lecie P. Sz. Im. Kolbe

•             22 listopada – bankiet 40 – lecia P.Sz. im. E. Plater

9.       Następne zebranie – 6 października 2014 roku - prosimy wszystkich dyrektorów szkół o obecność! ZEBRANIE WS. STUDNIÓWKI

Ewa Koch

Prezes ZNP

 

Marta Żółtowska

sekretarz korespondencyjny ZNP

 

 

KOMUNIKAT NR 15

1.       W dniu 10 czerwca kwietnia odbyło się regularne zebranie Zarządu ZNP.

2.       Pierwsza część zebrania była spotkaniem z Panią psycholog Katarzyną Krzykałą.

3.       W czasie drugiej części uczestnicy zebrania zostali podzieleni na grupy, aby pracować nad następującymi zagadnieniami:

• propozycje tematów II edycji Akademii Polskości,

• oczekiwania dyrektorów szkół wobec ZNP,

• jak ZNP powinno wspierać rodziców?

• działania ZNP skierowane na uczniów polonijnych szkół,

• jak promować naukę j. polskiego wśród osób polskiego pochodzenia?

• giełda pomysłów na projekty ZNP i wnioski o dofinansowanie

Praca poszczególnych grup była bardzo owocna. Zostało przdstawionych wiele ciekawych pomysłów, spostrzeżeń.

4.       Pani prezes E. Koch złożyła sprawozdanie z pracy zarządu ZNP w okresie od 28 kwietnia 2014 do 10 czerwca 2014:

• 2 maja – uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii w Konsulacie RP,

• 3 maja – parada z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

• 9/10 maja – obrady jury V edycji konkursu ,,Być Polakiem”,

• 13 maja – spotkanie komisji statutowej ZNP,

• 13 maja – spotkanie komitetu d/s mszy graduacyjnej,

• 13 maja – bankiet archidiecezjalny /nagradzanie katechetów/,

• 18 maja – msza graduacyjna,

• 20 maja – spotkanie w/s XIII Zjazdu i zakończenia Akademii Polskości,

• 23/26 maja – XIII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w NY,

• 26 maja – pogrzeb p. Wiktora Barczyka – dyrektora P.Sz. im. F. Chopina,

• 26 maja – apel poległych na cmentarzu Mary Hill,

• 27 maja – spotkanie rady konsultacyjnej w Konsulacie RP /dyrektor ,

• 28 maja – uroczystość zakończenia I edycji Akademii Polskości,

• 1 czerwca – targi szkół polonijnych podczas spektaklu ,,W poszukiwaniu zaginionej sztuki”,

• 6 czerwca – bal letni MPA,

• 6 czerwca – bankiet KPA z okazji wręczania stypendiów młodym sportowcom

5.  Sprawozdania złożyły:

- kolporter, p. H. Żurawski

- skarbnik, p. R. Rudnicki

- sekretarz korespondencyjny, p. M. Żółtowska

6.  Nadchodzące wydarzenia:

•             1 – 10 lipca – VIII Polonijne Spotkania z Historia Najnowszą,

•             24 sierpnia – piknik ZNP /gość specjalny Zdzisław Hofman/,

•             27 sierpnia – zebranie zarządu ZNP,

•             4 – 7 września  - IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie w Krakowie /współorganizator – Kongres Oświaty Polonijnej/,

•             4 października, 10am- musical Warszawskie Dzieci w Copernicus Center, bilety: pasochicago.org

•             12 października – Dzień Nauczyciela /Drury Lane/ - zapamiętajmy nestorów polonijnej oświaty,

•             11 października – konkurs o powstaniu warszawskim /P. Sz. im. Cholewińskiego/,

•             8 listopada – 50-lecie P. Sz. im. Cholewińskiego,

•             15 listopada – turniej międzyszkolny ,,Polskie drogi do wolności” – P. Sz. im. Wyszyńskiego,

•             15 listopada- 40- lecie P. Sz. Im. Kolbe

•             16 listopada – bankiet 40 – lecia P.Sz. im. E. Plater

7. Następne zebranie – 27 sierpnia 2014 roku - prosimy wszystkich dyrektorów szkół o obecność!

 

Ewa Koch

Prezes ZNP

 

Marta Żółtowska

sekretarz korespondencyjny ZNP

 

KOMUNIKAT NR 14

1.  W dniu 28 kwietnia odbyło się regularne zebranie Zarządu ZNP, na które zaproszeni zostali dyrektorzy wszystkich szkół oraz wychowawcy klas maturalnych. Podczas pierwszej części zebrania podpisywane były dyplomy maturzystów. Zostały podane informacje dotyczące Mszy graduacyjnej, odbyło się losowanie przydziału czynności dla poszczególnych szkół.

2.  Pani prezes E. Koch złożyła sprawozdanie z pracy zarządu ZNP w okresie od 1 kwietnia 2014 do 28 kwietnia 2014:

•             4/5/6 kwietnia – egzamin certyfikatowy /koordynator - p. Anna Rosa – rzecznik prasowy ZNP/,

•             14 kwietnia – spotkanie przedstawicieli Komisji Oświatowej KPA z prezesem KPA p. F. Spulą,

•             15 kwietnia – spotkanie komisji wydawniczej /p. U. Gawlik/,

•             19 kwietnia – nauczycielskie święcenie pokarmów u O. Jezuitów /p. H. Sołtys/,

•             22 kwietnia – spotkanie komisji statutowej /p. dr J. Tatara/,

•             24 kwietnia – dzień Jana Karskiego w stanie Illinois, konferencja w Konsulacie RP w Chicago z udziałem gubernatora stanu P. Quinn/ - E.Koch/,

•             26/27 kwietnia – uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II

3. Sprawozdania złożyły:

- kolporter, p. H. Żurawski

- skarbnik, p. R. Rudnicki

- sekretarz korespondencyjny, p. M. Żółtowska

-  przewodnicząca komisji statutowej, p. Dr J. Tatara

- przewodnicząca komisji wydawniczej, p. U. Gawlik

4. Nadchodzące wydarzenia:

•             2 maja – uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii w Konsulacie RP,

•             3 maja – parada z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

•             3 maja – IX konferencja stanowa dla rodziców uczniów programów dwujęzycznych,

•             8 – 11 maja -  V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie,

•             9 i 10 maja – obradu jury konkursu ,,Być Polakiem”,

•             18 maja 2014 roku – msza graduacyjna,

•             23 – 26 maja – XIII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w N.Y.,

•             28 maja – zakończenie I edycji Akademii Polskości,

•             29 -31 maja – jubileusz 70-lecia KPA w Buffalo,

•             6 czerwca- Bal Letni Muzeum Polskiego, Rezerwacje do 27 maja, prosimy dzwonić pod numer 1 773 782 2601.

•             1 – 10 lipca – VIII Polonijne Spotkania z Historia Najnowszą /nabór do 30 kwietnia/,

•             wrzesień  - IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie w Krakowie /wspóorganizator – Kongres Oświaty Polonijnej/,

•             12 października – konkurs o powstaniu warszawskim /P. Sz. im. Cholewińskiego/,

•             8 listopada – 50-lecie P. Sz. im. Cholewińskiego

•             16 listopada- bankiet z okazji 40- lecia Polskiej Szkoły im. E. Plater.

6. Zebranie dyrektorów z p. Katarzyna Krzykałą – psychologiem – 10 czerwca 2014 /nt. przepisów dotyczących postępowania dyrektorów szkół w wypadku zaistnienia sytuacji przemocy w rodzinie ucznia/.

7. Następne zebranie – 10 czerwca 2014 roku - prosimy wszystkich dyrektorów szkół o obecność !

Ewa Koch

Prezes ZNP

Marta Żółtowska

sekretarz korespondencyjny ZNP

KOMUNIKAT NR 11

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

POMOCE
POMOCE
$10.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.