Zapis-certyfikat

Welcome w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Dziękujemy za wybranie centrum egzaminacyjnego Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago

Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi.in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji ze Zrzeszeniem, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.
REGULAMIN EGZAMINÓW (PDF)

Akceptuję Regulamin egzaminów

Prosimy o staranne wypełnienie poniższych pól. Pola zaznaczone * są obowiązkowe.
Miejsce przeprowadzenia egzaminu:

Poziom egzaminu*:
B1 (dorośli)
B2 (dorośli)
c1 (dorośli)
B1 (junior)
B2 (junior)
Płeć Kandydata/Kandydatki*:
Mężczyzna
Kobieta
Imię:*

Drugie imię:

Nazwisko:*

Data urodzenia (MM/DD/YYYY):

Adres do korespondencji
Ulica:*

Numer mieszkania:*

Numer lokalu:

Kod pocztowy: *

Miejscowość:*

Kraj zamieszkania:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu do kontaktu:

Rodzice/opiekunowie prawni (w przypadku egzaminów Junior):


Czy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:

Orzeczoną niepełnosprawność:
Tak
Nie

Proszę podać rodzaj i stopień niepełnosprawności

Czy konieczne jest zapewnienie szczególnych warunków egzaminu ze względu na orzeczoną dysleksję, dysgrafię, dysortografię
Tak
Nie


Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce moich danych osobowych do celów:
administracyjnych związanych z egzaminem
do celów marketingowych związanych z działalnością Fundacji Liguae Mundi, która może mi przekazywać informacje marketingowe i handlowe drogą elektroniczną, telefoniczną lub listownie

Zostałem/łam poinformowany/a, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w 6544 W. Higgins Ave, Chicago, IL 60656 która jest administratorem moich danych osobowych, jest zobowiązana do przetwarzania moich danych osobowych wyłącznie w oznaczonych celach w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
Akceptuję powyższe oświadczenieProsimy pamiętać, ze warunkiem ostatecznej rejestracji na egzamin jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wystawienie certyfikatu w ciągu 3 dni od złożenia niniejszego formularza.
Dane konta bankowego:
Nazwa banku: JPMorgan Chase Bank N. A.
Odbiorca:
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
6544 W. Higgins Ave, Chicago, IL 60656 Stany Zjednoczone
Numer konta: 001110602696506
SWIFT: CHASUS33
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, poziom egzaminu, opłata egzamin + certyfikat, termin egzaminu
Przykład: Jan Nowak, B1 (Dorośli), egzamin + certyfikat, 19-20 maja 2018

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

„Perła – Królestwa Bożego” – Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 6
DOBRY PASTERZ RELIGIA
$16.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
  • Centrala Polskich Szkół Dokształcających Centrala Polskich Szkół Dokształcających jest organizacją nauczycielską działającą na Wschodnim Wybrzeżu USA.
  • Głos Nauczyciela Głos jest kwartalnikiem dla nauczycieli polskich szkół w Stanach Zjednoczonych oraz dla osób interesujących się oświatą polonijną poza granicami Polski. Głos dochodzi do czytelników w 27 stanach USA oraz do 20 krajów poza Stanami.
  • Kangur Matematyczny w USA Kangur Matematyczny jest konkursem matematycznym organizowanym na całym świecie. Co roku bierze w nim udział ponad 5 milionów uczniów.
  • Kongres Polonii Amerykańskiej Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją reprezentującą ponad 10 milionów ludzi polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych.
  • Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz są napisane specjalnie dla uczniów szkół polonijnych w Ameryce.
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.