Kategorie
Aktualności

Działalność Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Priorytety pracy ZNP

 1. Doskonalenie nauczycieli polonijnych.
 2. Promocja szkół i nauki języka polskiego.
 3. Współpraca z ośrodkami i instytucjami edukacyjnymi w
  Polsce i na świecie.
 4. Wzbogacenie asortymentu pomocy edukacyjnych dla
  szkół.
 5. Włączenie się w obchody rocznic narodowych.
 6. Uzyskanie uprawnień do organizowania egzaminów
  certyfikatowych i ich przeprowadzanie.
 7. Promocja i uzyskanie uprawnień do organizowania
  egzaminu ,,Seal of Biliteracy” z języka polskiego.

Prace Komisji Statutowej

Mają na celu:
– przegłosowanie poprawek do statutu, które nie zostały przygotowane przez komisję statutową na ostatnie walne zebranie (część poprawek została przegłosowana na ostatnim walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym),
– zachodzi konieczność zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania celem dokończenia prac nad statutem, celem przygotowania go do przetłumaczenia na język angielski
i przesłanie do biura Sekretarza Stanu Illinois.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • Powołanie Stadium Dokształcającego dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz osób chcących pracować w zawodzie nauczyciela polonijnego – w zajęciach stadium wzięło udział 45 osób.
 • Warsztaty metodyczne prowadzone przez doradców metodycznych z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska – panie – dyrektor ODN Katarzyną Czyżycką i Lucyną Berezę, Klanza – panią Agnieszką Kaczmarczyk, Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii – DUCH – państwo Katarzynę i Marcina Mickiewicz.
 • Przystanek Dwujęzyczność prowadzony przez ODN SWP.
 • Przystanek Historia prowadzony przez edukatorów Instytutu Pamięci Narodowej.
 • Warsztaty dla nauczycieli dotyczące egzaminu Seal of Biliteracy z języka polskiego.
 • Warsztaty dla lokalnych egzaminatorek egzaminu certyfikatowego z dr Anną Butcher z UMCS i mgr Marzeną Porębską z KUL.
 • Warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do zdawania egzaminów certyfikatowych.
 • Staż metodyczny – z p. Lucyną Bzowską.
 • Warsztaty dla nauczycieli organizowane przez Polską szkołę im. Ignacego Paderewskiego w Niles – warsztaty prowadziła mgr Ewa Kalbarczyk, polonistka Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie.

Oferta edukacyjna dla uczniów

 • warsztaty dla uczniów przygotowujące do egzaminu certyfikatowego,
 • warsztaty w ramach Przystanku Historia,
 • warsztaty w ramach Przystanku Dwujęzyczność,
 • obóz Fundacji Linguae Mundi – Wakacje po polsku,
 • wakacje dla uczniów szkół polonijnych – Pułtusk – ,,Lato z Polską”.

Lokalny Ośrodek Metodyczny powołany przy ZNP

 • W roku 2019 w marcu podpisanie umowy o dalszej współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska a Zrzeszeniem Nauczycieli,
 • Pomoc w organizacji Studium Doskonalącego ODN SWP – 45 uczestników,
 • Opieka nad osobami prowadzącymi zajęcia Studium Doskonalącego ODN SWP podczas 6 spotkań,
 • Organizacja sali, pomocy dydaktycznych, poczęstunku dla 45 uczestników podczas 9 spotkań w siedzibie Zrzeszenia,
 • Prowadzenie zajęć w trakcie Studium Doskonalącego ODN SWP: Alicja Nawara, Halina Żurawski, Anna Rosa – 45 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne podczas Zjazdu Nauczycieli w Toruniu – 80 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Ciekawe pomysły na naukę geografii Polski na każdym poziomie nauczania. PS im I. Posadzego – 42 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Ciekawe pomysły na naukę języka polskiego na każdym poziomie nauczania. Kanada – 35 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Tik Tak łapiesz w mig! PS. im. św. Ferdynanda – 48 uczestników,
 • Prezentacja o polskiej szkole w Chicago na Zjeździe w Madrycie – 55 uczestników,
 • Przygotowanie edukacyjnej teczki o św. M.M. Kolbe dla 200 nauczycieli,
 • Pomoc w organizacji projektu Urodziny Białoczerwonej dla szkół polonijnych,
 • Warsztaty metodyczne podczas konferencji ewaluacyjnej w Warszawie 40 uczestników.

Realizacja projektów ZNP

Dofinansowania projektów realizowanych przez ZNP z funduszy polonijnych MSZ i KG RP w Chicago:

 1. Seal of Biliteracy – Informator dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Konkurs z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej „Polskość za oceanem, śladami polskich obiektów z Wystawy Światowej z 1939 roku”.
 3. Z Duchem czasu w ciekawe historie – warsztaty dla nauczycieli i lekcje dla dzieci.
 4. Portal internetowy „Polonijny Pedagog”.
 5. Podręcznik języka polskiego do klasy I LO.
 6. Wycieczka dla uczniów i nauczycieli „Śladami weteranów Armii Polskiej”.
 7. Podręcznik języka polskiego do klasy VII – w realizacji.

Projekty realizowane z funduszy własnych:

 1. Strona internetowa ZNP.

Przystanek Historia

Wizyta Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz powołanie trzeciego koordynatora Przystanku Historia p. Bernadetty Manturo.

Działalność Przystanku Historia Chicago:

 • w 2019 roku zorganizowano dwie edycje warsztatów dla uczniów i nauczycieli przeprowadzone przez edukatorów IPN,
 • wiosenne spotkanie otwarte połączone z ekpozycją wystawy Zbrodnia Katyńska,
 • jesienne spotkanie otwarte połączone z ekspozycją gier edukacyjnych IPN oraz wystawy Polacy na frontach II wojny światowej,
 • instalacja tablicy fundatorów Dębowej Alei Niepodległości – 29 września 2019 roku,
 • wycieczka dla uczniów i nauczycieli „Śladami weteranów Armii Polskiej”,
 • jesienne spotkanie otwarte połączone z ekspozycją gier edukacyjnych IPN oraz wystawy Polacy na frontach II wojny światowej,
 • Z DUCHem czasu w ciekawe historie – warsztaty dla nauczycieli i lekcje dla dzieci przeprowadzone przez edukatorów Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii,
 • sprowadzenie i przekazanie materiałów edukacyjnych dla szkół (gry, publikacje, teczki edukacyjne, wystawy).

Spotkania edukacyjne w Polsce

 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Toruniu,
 • „Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń” – konferencja w Poznaniu,
 • XIII Spotkania z Historią Najnowszą IPN,
 • III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej,
 • V Światowy Zjazd Polonii,
 • Wizyta studyjna kadry pedagogicznej szkół polskich w Warszawie,
 • Konferencja ewaluacyjno-metodyczna w Warszawia – Ostróda.

Promocja polskich szkół i nauki języka polskiego

 • VII Targi Szkół Polonijnych (3 odsłony),
 • wizyty w programach radiowych i telewizyjnych,
 • publikacje w prasie,
 • wywiady i artykuły dla portali o profilu edukacyjnym,
 • konkursy dla uczniów,
 • egzamin certyfikatowy z języka polskiego,
 • egzamin „Seal of Biliteracy” (pieczęć dwujęzyczności),
 • msza graduacyjna i studniówka,
 • V Polonijny Dzień Dwujęzyczności,
 • Przystanek Dwujęzyczność – 24-28 października.

Współpraca z ośrodkami edukacyjnymi w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z Olsztyna,
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina,
Uniwersytet Rzeszowski z Rzeszowa,
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II,
Instytut Pamięci Narodowej,
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
Polonijne Centrum Nauczycielskie,
Stowarzyszenie Wspólnota Polska,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP,
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
Fundacja Świat na Tak,
Fundacja Linguae Mundi.

Korzyści wynikające ze współpracy z instytucjami i ośrodkami z Polski

 • podpisanie w Konsulacie RP porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy ZNP a Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, 
 • Lokalny Ośrodek Metodyczny przy ZNP,
 • otwarcie Studium Pedagogicznego,
 • Przystanek Historia – oferta dla szkół – szkolenia na temat przeszłości i najnowszej historii Polski,
 • powołanie trzeciego edukatora IPN p. Bernadetta Manturo,
 • warsztaty metodyczne dla polonijnych nauczycieli,
 • polonijne dyktanda w Chicago,
 • wykłady edukatorów IPN z najnowszej historii Polski dla środowiska polonijnego,
 • wsparcie finansowe dla polonijnych szkół,
 • wsparcie dla projektów ZNP,
 • stworzenie ogólnoamerykańskiego egzamin „Seal of Biliteracy” – Pieczęć Dwujęzyczności,
 • ZNP – podmiot uprawniony do organizowania egzaminów certyfikatowych,
 • nasz głos w/s Projektu Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020.

Inne imprezy przygotowywane przez zarząd ZNP

 • inauguracja pracy nowego zarządu – 13 marca 2019 roku,
 • święcenie pokarmów dla rodzin nauczycielskich,
 • rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
 • VII Targi Szkół Polonijnych (Festival Polonaise, Taste of Polonia, piknik Sióstr Misjonarek w Casa Italia w Stone Park),
 • wycieczka dla uczniów i nauczycieli ,,Śladami weteranów Armii Polskiej”,
 • msze święte w intencji żyjących i zmarłych pedagogów,
 • bożonarodzeniowe spotkania nauczycielskie – 11 grudnia 2019 roku,
 • prezenty świąteczne dla naszych Seniorów,
 • Studniówka – 25 stycznia 2020 roku.

Włączanie się w obchody rocznic narodowych i udział w innych uroczystościach

 • obchody rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – w tym Dębowa Aleja Niepodległości – kontynuacja,
 • uroczystości poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • obchody Dnia Pułaskiego w MPA
 • bankiety Wydziału Stanowego KPA z okazji Dnia Pułaskiego oraz Miesiąca Dziedzictwa Polskiego,
 • udział w mszy papieskiej w parafii Pięciu Braci Męczenników,
 • obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
 • obchody Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Niepodległości Polski,
 • wystawy IPN i MPPP w Chicago,
 • Parady 3 Maja,
 • udział w uroczystościach upamiętniających 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
 • Apele Poległych podczas święta Memorial Day – na cmentarzu Maryhill,Celebrowanie w Konsulacie w Chicago Narodowego Święta Niepodległości Polski – udekorowanie nauczycieli Medalami Komisji Narodowej.

Wydarzenia, w których uczestniczyliśmy

Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego w Chicago.

 • współpraca z Konsulatem RP w sprawie udziału nauczycieli i uczniów szkół polskich w spotkaniu z premierem RP Mateuszem Morawieckim – 16 kwietnia
 • udział w spotkaniu w The Lyric Opera House z Premierem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Mateuszem Morawieckim – promocja Polski w Stanach Zjednoczonych – premiera filmu „Poland The Royal Tour”.

Imprezy organizacji polonijnych:

 • zebrania i imprezy KPA ( bankiety: Dnia Pułaskiego, Dziedzictwa, Opłatek itp.)
 • wystawy i spotkania w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • imprezy Zrzeszenia Polsko – Amerykańskiego – 140 rocznica powstania PNA – uroczyste obchody 16 lutego 2020 roku,
 • uczestnictwo w uroczystościach 10 rocznicy działalności Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w metropolii chicagowskiej – 1 lutego 2020, uczestnictwo przedstawicieli prezydium ZNP w spotkaniach opłatkowych różnych organizacji polonijnych.

Spotkania w siedzibie ZNP:

 • spotkanie z p. Magdaleną Rzepniewską – koordynatorem projektów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
 • z delegacją SWP – p. Prezesem Piotrem Bonisławskim i Dyrektor ODN SWP p. Katarzyną Czyżycką,
 • spotkanie z p. Prezes Związku Nauczycieli Polskich w Kanadzie Iwoną Malinowską i skarbnikiem p. Dorotą Wilk w sprawie Zjazdu – Toronto 2020
 • uroczyste podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy ZNP w Kanadzie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”,
 • spotkanie Prezydium i dyrektorów szkół korzystających z dofinansowania z środków MSZ z Panią Iwoną Kozłowską – Dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • spotkanie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Przezydenta RP Panem Ministrem Adamem Kwiatkowskim oraz przedstawicielami Konsulatu RP,
 • spotkanie z dr. A. Butcher i mgr. M. Porębską w/s wniosku o odnowienie uprawnień do organizowania egzaminu certyfikatowego.
 • spotkania w Konsulacie RP z przedstawicielami organizacji polonijnych oraz delegacji z Polski, min. Instytutu Pamięci Nnarodowej, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP,
 • uczestnictwo w uroczystości przyznania nagrody Sędzi Aurelii Puciński – Women’s History Month Celebration in Chicago,
 • uczestnictwo w otwarciu wystawy – „Stany Zjednoczone w polskiej historiografii i prasie”. Wystawę zorganizował ZKP i skarbnik stanu Illinois Michael W. Frerichs ,
 • spotkanie w Board of Education – w sprawie współpracy z ISBE (poruszane zagadnienia: egzamin „ Seal of Biliteracy ”, wsparcie uczniów i rodziców polskiego pochodzenia,
 • spotkanie z Panem Profesorem Tadeuszem Wolszą w PNA – temat wykładu: Katyń: „Świadkowie prawdy i ich spuścizna”.
 • spotkania robocze z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektorem BEN IPN, dyrektorami Oddziałowych Biur IPN oraz Archiwum Instytutu.
 • spotkanie w Konsulacie RP z Ministrem Spraw Zagranicznych p. Jackiem Czaputowiczem oraz przedstawicielami konsulatu,
 • spotkanie z przedstawicielami KPA na stan Illinois w sprawie „Kalendarza Wydarzeń Polonijnych”.
 • Festiwal Polonaise,
 • Festiwal Taste of Polonia 30 sierpnia – trzecia edycja Festiwalu Piosenki Polskiej,
 • Dożynki ZKP,
 • wręczanie stypendiów dla młodzieży w PSFUK w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • wręczanie nagrody „Człowieka Roku” Dziennika Związkowego p. Conradowi Lowell, rozstrzygnięcie konkursu Dziennika Związkowego dla uczniów szkół polonijnych,
 • pikniki programów radiowych,
 • Dzień Pułaskiego w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • spotkania bożonarodzeniowe Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, Dziennika Związkowego i Telewizji Polvision oraz innych organizacji i stowarzyszeń polonijnych.
 • Bieg Niepodległości,
 • bal Fundacji „Dar Serca”,
 • rejs po jeziorze Michigan – ,,Dar Serca”,
 • otwarcie nowego oddziału PSFUK,
 • msze święte w intencji rocznic narodowych,

Imprezy polskich szkół:

 • konkursy organizowane przez szkoły polonijne,
 • XI Festiwal Piosenki Polskiej w P. Sz. im. E. Plater.
 • XIV Konkurs Plastyczny P. Sz. im. J. Matejki.
 • V konkursy biegłości językowej „Stawiam na polski” Akademii Języka i Kultury Polskiej w Bartlett.
 • Koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej ,,Nigdy więcej wojny”, organizowany przez Polską Szkołę im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
 • Konkurs czytania ze zrozumieniem – P. Sz. im. I.J. Paderewskiego,
 • Koncert chopinowski w P. Sz. im. F. Chopina.
 • VI konkursy biegłości językowej ,,Stawiam na Polski” – Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Inne wydarzenia:

 • 17 marca – Konkurs Polish Yacht Club Chicago – rozdanie nagród,
 • 17 marca – udział w gali rozdania nagród konkursu Rady Edukatorów Polonijnych,
 • Konkurs 90-lecia istnienia Polskich Linii Lotniczych LOT,
 • Konkurs historyczny Komitetu Parady 3 Maja,
 • zakończenie roku szkolnego w P. Sz. im. F. Konarskiego,
 • zakończenie roku szkolnego w P. Sz. im. Gen. K. Pułaskiego,
 • msza graduacyjna 2019,
 • Przystanek Historia,
 • Przystanek Dwujęzyczność w szkołach,
 • drużynowy konkurs ZNP – Polskość za oceanem, śladami polskich obiektów z Wystawy Światowej z 1939 roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,
 • studniówka 2020 – P. Sz. im. Św. Ferdynanda w Chicago,
 • przedstawienie przygotowane przez Polską Szkołę im. Czesława Miłosza i wystawione w Copernikus Center pt. ,,Księżniczka na ziarnku grochu”.
 • Konkurs Dziennika Związkowego.
 • bankiet 40-lecia P. Sz. im. Fryderyka Chopina,
 • uczestnictwo w balu Muzeum Polskiego w Ameryce,
 • Wiosenny Bal Daru Serca,
 • bankiet 50-lecia P. Sz. im. Henryka Sienkiewicza,
 • bankiet P.Sz. im.Generała Władysława Andersa – pożegnanie Pani dyr. Wandy Penar.
 • 45 jubileusz powstania Polskiej Szkoły im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe,
 • 70 – lecie Związek Harcerstwa Polskiego,
 • juileusz Fundacji „You Can Be My Angel” – donacja,
 • jubileusz 50 – lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej wydział na stan Illinois,
 • jubileusz 75 – lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej,
 • 10 lecie – Bankiet Wyspa Dzieci,
 • uroczystość 10 – lecia P.Sz. im. J. Kochanowskiego ,
 • jubileusz 40 – lecia P.Sz. im. św. Jana Pawła II,
 • jubileusz 25 – lecia P.Sz. im. św. Ferdynanda,
 • bankiet Sybiraków,
 • radioton Daru Serca – donacja.
 • spotkania z autorami książek,
 • wykłady naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych,
 • konferencje,
 • spotkania z kandydatami na urzędy i politykami,
 • koncerty, przedstawienia,
 • bankiety,
 • wystawy,
 • współpraca z Archidiecezją Chicago,
 • współpraca w projekcje filmów,
 • V Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Odznaczenia przyznane i otrzymane przez ZNP

Przyznanie Tarczy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce:

 • Stowarzyszeniu ,,Wspólnota Polska” – ODN w 10 rocznicę działalności
 • Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej – 10 rocznica działalności w aglomeracji chicagowskiej,
 • pośmiertnie Panu Stefanowi Niedorezo,
 • Panu Conradowi Lowell podczas gali Dziennika Związkowego ,,Człowiek Roku”.

Polish Women in Business & Polish American Youth Council 

 • ceremonia wręczenia Golden Eagle Award odbyła się 1 czerwca w Muzeum Polskim w Ameryce. Podczas uroczystości Zrzeszenie Nauczycieli Polskich otrzymało prestiżową nagrodę, a Panie Ewa Koch i Helena Sołtys, wiceprezesi ZNP zostały uhonorowane za działalność na rzecz promowania Polski i Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.

 • Wyróżnienie za współpracę od Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w 10 rocznicę działalności w aglomeracji chicagowskiej.

Współpraca z Polską – konferencje, zjazdy

 • wyjazdy na konferencje i szkolenia,
 • obozy dla młodzieży organizowane przez SWP,
 • obozy językowo – krajoznawcze Fundacji „Linguea Mundi”,
 • udział w szkoleniach dla trenerów LOM,
 • udział w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli,
 • XIII Spotkania z Historią Najnowszą.

Wsparcie dla polonijnych szkół

 • szeroka oferta podręcznikowa,
 • urozmaicone, nowoczesne pomoce edukacyjne,
 • wspieranie finansowe szkolnych konkursów, jubileuszy (pamiętniki, bankiety),
 • wsparcie finansowe dla uczniów z rodzin w potrzebie,
 • stypendia dla maturzystów,
 • doradztwo, mediacje,
 • nagrody i wyróżnienia dla zasłużonych pedagogów,
 • opiniowanie wniosków o medale i ordery,
 • szkolenia i poradnictwo metodyczne,
 • konkursy dla uczniów,
 • imprezy towarzyskie i kulturalne,
 • doraźne wsparcie członków ZNP i ich rodzin.

Analizy i opinie ZNP

 • analiza Projektu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015 – 2020,
 • spotkania z przedstawicielami biura Prezydenta RP oraz Sejmu i Senatu RP,
 • spotkania z przedstawicielami władz polskich podczas pobytów w Polsce i Chicago w Konsulacie RP w Chicago,
 • spotkanie w Pałacu Prezydenckim.
 • spotkanie liderów organizacji polonijnych.

Podziękowanie

Wyrażam wdzięczność wszystkim członkom zarządu, wiceprezesom, Paniom kolporter i skarbnik Zrzeszenia. Dziękuję sekretarzom korespondencyjnym i protokołowym. Dziękuję Komisji Rewizyjnej i innym komisjom działającym przy ZNP. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, katechetom, duszpasterzom, prezesom i zarządom szkół. Dziękuję członkom i sympatykom Zrzeszenia. Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę oraz popieranie i wspieranie naszych działań.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.