Kategorie
Aktualności

Spotkanie opłatkowe członków Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Rozbrzmiewające najpiękniejsze polskie kolędy, świąteczne udekorowana sala, białe opłatki na stołach i przemiła, pełna ciepła i radości atmosfera nauczycielskiego spotkania i niepowtarzalny zapach wigilijnych potraw – tak najkrócej można opisać nauczycielski Opłatek 2021.

Około stu pięćdziesięsiu pedagogów, członków Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce z dwudziestu dziewięciu polonijnych szkół zebrało się 8 grudnia w gościnnych progach sali bankietowej Chez Hotel w Arlington Heights, aby podzielić się opłatkiem, złożyć świąteczne życzenia oraz pokolędować w miłej atmosferze. Na Nauczycielski Opłatek przybyli również goście: wicekonsul Agata Grochowska, kapelan ZNP o. Marek Janowski, wiceprezes Związku Klubów Polskich Maria Boduch z I. Damą Dworu Monicą Lebejnstein, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois Agata Kopacka, grafik podręczników wydawanych przez Zrzeszenie Marzena Grabiec, Konrad Truszkowski  drukarz tychże podręczników oraz Betty Uzarowicz i Anna Sokołowski przedstawicielki Muzeum Polskiego w Ameryce.

W klimat świątecznego spotkania wprowadziła zebranych dwuletnia Mariannka Kuczyńska, śpiewając z właściwym sobie wdziękiem pastorałkę i recytując wierszyk o nadchodzących „białych świętach”. Następnie o. Marek Janowski, kapelan Zrzeszenia pobłosławił opłatki i udzielił nauczycielom duszpasterskiego błogosławieństwa, zwracając uwagę na wielki dar Bożej miłości, która została dana ludziom w osobie narodzonego Dzieciątka Jezus. Składając nauczycielom życzenia, prezes ZNP Ewa Koch z wiceprezeskami Iloną Sobiech, Urszulą Gawlik i Anettą wesołowską , podkreśliła, że dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń to przepiękna, typowo polska tradycja, niosąca ze sobą niepowtarzalne i wzruszające chwile. Prezes życzyła pedagogom, aby zawsze ich serca były otwarte na potrzeby drugiego człowieka, a zwłaszcza polonijnego ucznia. Świąteczne życzenia nauczycielom złożyła również wicekonsul Agata Grochowska oraz przedstawiciele Związku Klubów Polskich.

Podczas opłatkowego spotkania pedagodzy mogli wziąć udział w warsztatach świątecznych dekoracji przygotowanych przez grupę nauczycieli z Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki: dyrektor szkoły Urszulę Gawlik, Agatę Kowalkowską i Bernadetę Ciurej. Dyplomami Zrzeszenia uhonorowano jury Międzyszkolnego Konkursu o Polskich Obiektach na liście UNESCO oraz nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursowej rywalizacji.

Miłym akcentem świątecznego spotkania, który niesie ze sobą wspaniałą zabawę, była loteria fantowa. Fanty zostały ufudowane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz polonijne szkoły.

Opłatkowy wieczór zakończyło wspólne śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, do którego zaprosiła dyrektor Anna Pałasz razem ze swoimi koleżankami z Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza.

Anna Siek, ZNP

Kategorie
Aktualności

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w roku 2021

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce działające już prawie 70 lat i skupiające w swoich szeregach nauczycieli polskich szkół sobotnich na trwałe wpisało się w krajobraz polonijnych organizacji. Celem Zrzeszenia jest szeroko rozumiana działajność oświatowa, popularyzowanie nauczania języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze oraz pięknych tradycjach narodowych i religijnych.

W lutym 2021 roku odbyły się wybory do władz Zrzeszenia. W skład nowo wybranego Prezydium ZNP weszły następujące osoby: Ewa Koch – prezes, Ilona Sobiech – I wiceprezes, Urszula Gawlik – II wiceprezes, Anetta Wesołowska – III wiceprezes, Anna Siek i Anna Wilczek – sekretarze protokółowi, Alicja Nawara i Anna Witowska – sekretarze korespondencyjni; członkowie Prezydium: Bernadeta Ciurej, Anna Dunajewska, Wiesława Dziedzic, Barbara Gawrońska i Małgorzata Jagoda. Natomast do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane: Agata Pawłowska-Borek, Joanna Czapla, Ewa Jabłońska, Barbara Mianowany i Helena Zając. Na stanowisku skarbnika pozostała Renata Rudnicki, a kolportera Halina Żurawski. Kończący się rok 2021, mimo wszechobecnej pandemii, obfitował w wiele wydarzeń, imprez, spotkań, szkoleń i konkursów, których Zrzeszenie było organizatorem lub którym patronowało. Podsumowując roczną działalność nowego Zarządu, warto wspomnieć o niektórych z nich.

Promocja nauczania języka polskiego wśród rodziców i uczniów oraz wiedzy o Polsce

Zrzeszenie opracowało i wydało ulotkę informacyjną promującą nauczanie języka polskiego, polonijne szkoły oraz korzyści wypływające ze znajomości języka polskiego. W ulotce wymienione zostały wszystkie polonijne szkoły działające w aglomeracji chicagowskiej oraz zamieszczona mapka przybliżająca ich lokalizację.

Inną formą popularyzacji znajomości języka polskiego i wiadomości o ojczyźnie rodziców lub dziadków były liczne konkursy, między innymi konkurs o św. Janie Pawle II i polskich zabytkach wpisanych na listę UNESCO, który miał formułę turnieju, a wzięło w nim udział dwanaście 3-osobowych drużyn. Warto w tym miejscu wspomnieć także o konkursie poświęconym błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia – kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który odbył się pod patronatem ZNP.

Wiosną 2021 roku zorganizowane zostały również warsztaty dla uczniów (5 sesji) przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego oraz Stamp4S (Seal of Billiteracy),  które przygotowały i przeprowadziły lokalne egzaminatorki, członkinie ZNP. Wzięło w nich udział ponad 200 uczniów z polonijnych szkół. Niestety, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne egzamin certyfikatowy nie odbył się. Planowane jest wznowienie szkoleń dla uczniów i egzaminy w czerwcu 2022 r.

Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli

Zrzeszenie przywiązuje ogromną wagę do regularnego doszkalania nauczycieli pracujących w polonijnych szkołach. Służą temu liczne warsztaty, seminaria i spotkania, podczas których pedagodzy mogą wzbogacać swój warsztat metodyczny, poznawać nowoczesne, a zarazem atrakcyjne dla uczniów metody nauczania, wymieniać się doświadczeniami oraz wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną. W bogatej ofercie ZNP znalazły się w 2021 r.:

– warsztaty historyczne – popularyzujące postać i osiągnięcia polonijnej działaczki Agnieszki Wisły, która swoje życie poświęciła sprawie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pracy na rzecz weteranów I i II wojny światowej, a w szczególności żołnierzy Błękitnej Armii gen. Hallera. Przygotowały je członkinie Zrzeszenia: Alicja Nawara, Anna Siek i Anetta Wesołowska.

– III edycja Studium Nauczycielskiego – cykl szkoleń skierowanych do osób, które kochają pracę z dziećmi i chciałyby pracować w polonijnej szkole.

– cykl spotkań metodycznych na platformie Zoom dla nauczycieli poświęconych: polskim zabytkom na liście UNESCO, pracy z pierwszoklasistami, egzaminom certyfikatowym i Seal of Billiteracy oraz aktywnym metodom nauczania.

– szkolenia nauczycieli – egzaminatorów egzaminu certyfikatowego – wiosną 2021 r. odbyły się 3 sesje warsztatowe, które prowadziła dr Anna Butcher z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Lokalni egzaminatorzy doskonalili swoje umiejętności i wiedzę przydatne podczas egzaminów certyfikatowych, do przeprowadzenia których ZNP otrzymało uprawnienia.

– w ramach współpracy z inymi ośrodkami edukacyjnymi na terenie USA członkinie Zrzeszenia (Anna Dunajewska, Urszula Gawlik, Ewa Koch, Małgorzata Pawlusiewicz i Halina Żurawski) wzięły udział w warsztach metodycznych organizowanych przez Forum Nauczycieli Zachodniego Wybrzeża.

Wydarzenia i imprezy edukacyjno-kulturalne

Ważną rolę w działalności Zrzeszenia odgrywają wydarzenia i spotkania kulturalne. Warto tutaj wymienić coroczne nauczycielskie święconki, zorganizowany po rocznej przerwie Opłatek Nauczycielski, który zgromadził około 150 pedagogów, obchodzony z dużym rozmachem Dzień Nauczyciela, podczas którego w obecności prawie 300 nauczycieli zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym edukatorom ze szkół: Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Emili Plater. Niepowtarzalnym wydarzeniem była uroczysta msza św. z okazji Dnia Nauczyciela, którą w koncelebrze w kościele Trójcy Świętej  odprawił kapelan ZNP o. Marek Janowski. Zrzeszenie pamięta również o nauczycielach – emerytach, przygotowując z okazji świąt specjalne paczki oraz wysyłając życzenia.

ZNP patronuje corocznym studniówkom (w 2021 zamiast tradycyjnego balu studniówkowego odbył się Bal Maturalny zorganizowany przez Polską Szkołę im. Trójcy Świętej), fundując trzy stypendia dla uczniów klas maturalnych. Jest również głównym organizatorem niepowtarzalnej mszy graduacyjnej polskich maturzystów z metropolii chicagowskiej. W minionym roku Zrzeszenie wraz z Muzeum Polskim w Ameryce zorganizowało również pożegnanie konsula Piotra Semeniuka – przyjaciela nauczycieli i polonijnych szkół.

Na stałe do kalendarza wydarzeń ZNP weszło Polonijne Dyktando. W tym roku odbyła się jego XI edycja. Tekst ortograficznego sprawdzianu przygotowuje prof. Katarzyna Kłosińska. Dyktando co roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, jest wielu chętnych, którzy chcą zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jest instytucją, która aktywnie włącza się w życie edukacyjno-kulturalne Polonii, organizując wiele uroczystości, warsztatów i spotkań oraz biorąc czynny udział w organizowanych przez inne organizacje wydarzeniach.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.