Kategorie
Aktualności

Święto polonijnych maturzystów

Na ten dzień setki uczniów polskich szkół sobotnich czekało dwanaście lat.  I wreszcie nadszedł ten jeden, jedyny, niepowtarzalny, tak długo oczekiwany dzień, honorujący wysiłek młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.  Dzień, w którym pożegnali polską szkołę uroczystą mszą graduacyjną.  Dnia 22 maja ponad pięciuset maturzystów z 37 polskich szkół sobotnich działających w obrębie metropolii chicagowskiej zapełniło wraz z rodzicami i wychowawcami jedną z najpiękniejszych polskich świątyń w Chicago – bazylikę św. Jacka, aby wspólnie podziękować Bogu za szczególny dar łaski zdania egzaminu dojrzałości.

            Tegoroczna ceremonia graduacyjna organizowana przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce była niezwykle uroczysta i wielce dostojna. Prowadziła ją dyrektor Polskiej Szkoły im. Księdza Prałata Cholewińskiego – organizatora tegorocznego Balu Maturalnego, Kinga Kościelniak. Kroczący orszak maturzystów ubranych w białe togi, z biało-czerwonymi wstążeczkami na piersiach z pocztami sztandarowymi na czele i szkolnymi delegacjami napawał zgromadzonych radością, dumą i wzruszeniem. Dla samych absolwentów było to ogromne i niepowtarzalne przeżycie.                 

            Mszę św. w intencji maturzystów, ich rodziców i nauczycieli koncelebrowali: kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich o. Marek Janowski oraz proboszcz parafii św. Jacka ks. Stanisław Jankowski. Uczestniczyli w niej równieżhonorowi goście: konsul Przeczpospolitej Polskiej Agata Grochowska, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polsich w Ameryce Ewa Koch, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej Anna Dunajewski oraz wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois Tadeusz Młynek. W homilii skierowanej do maturzystów o. Marek Janowski podziękował im za ich wysiłek i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy. Podkreślił niezwykłą siłę chrześcijańskiej miłości w życiu każdego człowieka, która jest w stanie pokonać wszelkie życiowe trudności. Zaapelował także do młodzieży, aby żyła wartościami, które daje Ewangelia oraz by zmieniała oblicze świata, kierując się wartościami chrześcijańskimi.

            Pięknym i niezwykle wzruszającym fragmentem Mszy św. była procesja darów mszalnych. Wśród nich polonijni maturzyści nieśli także błogosławieństwo papieskie oraz dyplomy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich i Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej.  Po zakończonej Mszy św. był czas na przemówienia, gratulacje i wręczanie  pamiątkowych dyplomów.

            W imieniu graduującej młodzieży głos zabrała uczennica szkoły Księdza Prałata Cholewińskiego, Maja Nawrocka, która podziękowała nauczycielom, rodzicom za trud włożony w wychowanie i wszelką pomoc, dzięki której ukończenie polskiej szkoły na emigracji i zdanie matury było możliwe. Obecna na uroczystości konsul RP Agata Grochowska podkreśliła rolę matury jako symbolicznego kroku w dorosłość i wyraziła przekonanie, że wiedza i umiejętności obecnych maturzystów zaowocują w przyszłości, że będą godnie reprezentować Polonię. Natomiast prezes ZNP Ewa Koch podziękowała polonijnym szkołom za trud nauczania języka polskiego, historii i geografi Polski na obczyźnie. Pogratulowała bohaterom uroczystości sukcesu, jakim jest ukończenie polskiej szkoły z dala od Polski. Prezes Koch wyraziła przekonanie, że wiedza i umiejętności nabyte w polonijnej szkole pomogą w dorosłym życiu dokonywać mądrych wyborów.  

Ostatnim punktem uroczystości było rozdanie dyplomów. Wręczali je delegacjom poszczególnych szkół konsul RP Dorota Szonert i prezes ZNP Ewa Koch oraz wiceprezeski Urszula Gawlik i Anetta Wesołowski.

            Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę przepiękną i niepowtarzalną uroczystość oraz czuwali nad jej sprawnym przebiegiem.  Dziękujemy bohaterom tej uroczystości – maturzystom polskich szkół sobotnich i ich rodzicom za kultywowanie polskich narodowych tradycji oraz pielęgnowanie polskiej mowy. Dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za trud, poświęcenie i serce włożone w przekazywanie wiedzy i wychowywanie przyszłych liderów Polonii oraz uczniom z Akademii PASO za oprawę muzyczną uroczystości.

Anna Siek

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

Kategorie
Aktualności

Egzamin certyfikatowy wraca do Chicago

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią do Chicago wraca egzamin certyfikatowy. Odbędzie się on w dniach 25-26 czerwca 2022 roku. Jest to prestiżowy egzamin państwowy potwierdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego, uznawany w krajach Unii Europejskiej oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Osoby legitymujące się certyfikatem mogą uzyskać punkty za język obcy na tutejszych uczelniach. Ponadto poświadczenie znajomości języka polskiego często wymagane jest przez instytucje i firmy amerykańskie działające w Polsce, co stwarza dla osób posiadających certyfikat dodatkowe możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Trochę historii

W Polsce po raz pierwszy egzamin certyfikatowy z języka polskiego odbył się w 2004 roku, natomiast w Chicago w 2017 roku. Wówczas Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało uprawnienia do przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego w dwóch grupach wiekowych: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Co jest przedmiotem egzaminu?

Egzamin certyfikatowy składa się z części: pisemnej oraz ustnej i przeprowadzany jest w ciągu dwóch dni. Podczas egzaminu pisemnego testowane są następujące sprawności:

  • rozumienie ze słuchu – ta część egzaminu sprawdza stopień rozumienia tekstu słuchanego. Zdający wysłuchują kilku nagrań i wykonują przygotowane zadania, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi, uzupełniając luki w tekście lub odpowiadając na pytania.
  • rozumienie tekstów pisanych – w tej części egzaminu testowana jest sprawność rozumienia różnorodnych tekstów. Zdający czytają wybrane teksty i na podstawie informacji w nich zawartych udzielają odpowiedzi na podane pytania.
  • poprawność gramatyczna – ta część egzaminu sprawdza praktyczną umiejętność użycia poprawnych form gramatycznych. Zadaniem zdających jest rozpoznanie poprawnej formy gramatycznej danego wyrazu lub jej utworzenie i uzupełnienie tekstu. Na wyższych poziomach zdający dokonują transformacji, czyli różnorodnych  przeształceń, np:. zamiany zdania pojedynczego na zdanie złożone lub odwrotnie, zdania z czasownikiem w stronie czynnej na zdania z czasownikiem w stronie biernej, itp.
  • pisanie – w tej części egzaminu zdający wybierają jeden z trzech zestawów i wykonują dwa zadania w nim zawarte. Jedno z nich sprawdza umiejętność pisania krótkich tekstów  użytkowych, np: zaproszenia, ogłoszenia, podziękowania czy pozdrowienia. Natomiast drugie zadanie wymaga napisania dłuższej wypowiedzi na podany temat w formie, np:. rozprawki, sprawozdania czy opowiadania.

Podczas egzaminu ustnego, który odbywa się następnego dnia testowana jest sprawność mówienia. Zdający losuje zestaw i wykonuje 2 lub 3 zadania w nim zawarte. Najczęściej są to wypowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu, ilustracji lub dialog z osobą egzaminującą na podany temat.

Kto może zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego?

Egzamin certyfikatowy sprawdza stopień opanowania języka polskiego. Mogą go zdawać cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. Przeprowadzany jest na różnych poziomach biegłości językowej w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – w dniu egzaminu muszą mieć ukończone 18 lat. Uczestnicy tej grupy mogą zdawać egzamin na poziomach: A2, B1 i B2 orz C1 i C2,
  2. dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – wiek 14-17 lat, egzaminy przeprowadzane są na poziomach B1 i B2.

Warto podreślić, że egzaminy w tych kategoriach i poziomach różnią się tematyką tekstów, jak również rodzajem zadań oraz czasem przeznaczonym na ich wykonanie.

Więcej informacji dotyczących egzaminów certyfikatowych z języka polskiego, jak również przykładowe zadania i testy można znaleźć na stronie: www.certyfikatpolski.pl

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jako organizator egzaminów certyfikatowych w Chicago od kilku lat organizuje warsztaty dla uczniów polonijnych szkół przygotowujące do zdawania egzaminu. Najbliższe tego typu szkolenie odbędzie się już w niedzielę 15 maja. Prowadzone jest ono on-line, a rejestracji można dokonać na:

https://forms.gle/pGLeazubB1EoxbMo7

Następne dotyczące sprawności pisania odbędzie się 12 czerwca.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach, które zapoznają uczniów z testowanymi zagadnieniami i dają możliwość sprawdzenia swoich językowych umiejętności.

Najbliższy egzamin certyfikatowy

Będzie miał miejsce 25 i 26 czerwca na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie osób dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Rejestracja na ten egzamin trwa do 23 maja na stronie Zrzeszenia: znpusa.org. Po tym terminie nie będzie można już zarejestrować się i przystąpić do tego prestiżowego egzaminu otwierającego przed zdającymi różne możliwości rozwoju intelektualnego i awansu zawodowego.  

Opracowała Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.