Kategorie
Aktualności

Rekordowa liczba zdających egzamin certyfikatowy w Chicago

W dniach 25-26 czerwca bieżącego roku, po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się w Chicago egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Jest to prestiżowy egzamin państwowy potwierdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego, uznawany w krajach Unii Europejskiej oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Sesja egzaminacyjna miała miejsce w gościnnych salach Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago. Do egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej i ustnej – przystąpiło 98 osób na 4 poziomach.

Na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży zdawało 51 uczniów z polskich szkół sobotnich, na poziomie B2 dostosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży egzamin zdawało 37 uczniów. Natomiast w grupie dla osób dorosłych na poziomie B1 było 7 zdających, a na poziomie B2 – 3 osoby. Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej testowane były następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie i mówienie. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej była profesor Uniwersytetu Marii Słodowskiej-Curie w Lublinie pani Agata Małyska, której towarzyszyła mgr Kamila Kwiatkowska, lektor lubelskiej uczelni. Umiejętności językowe zdających sprawdzały również lokalne egzaminatorki – absolwentki polonistyki i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego: Katarzyna Gorzelska, Anna Jaworska, Katarzyna Kozaka-Gal, Beata Kozłowska, Elżbieta Kubajek, Bernadetta Łukianiuk, Aleksandra Majkowska-Smith, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.  

Organizatorem tegorocznego egzaminu było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które od 2017 roku posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego. Należy podkreślić, że egzamin mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy prezesa ZNP pani Ewy Koch, dwóch pań wiceprezesek Urszuli Gawlik i Anetty Wesołowskiej i kolportera Zrzeszenia pani Haliny Żurawskiej. Zrzeszenie Nauczycieli w Ameryce składa również serdeczne podziękowania nauczycielkom z Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego paniom Monice Janik, Małgorzacie Kwaśny oraz pani Izabeli Bożek za przygotowanie sal lekcyjnych na potrzeby egzaminu oraz wszelką okazaną pomoc w czasie jego trwania.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.