Kategorie
Aktualności

Składanie wniosków o dofinansowanie na rok 2023/2024

Szanowni Państwo,

ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023/2024. Termin składania wniosków upływa 30.09.2022 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając na http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8064/

OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE NA ROK 2023

KULTURA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 • wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

KULTURA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

EDUKACJA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 • wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

EDUKACJA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 • Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

MEDIA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 • czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

MEDIA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne – wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

PUBLIKACJE

 • książki, albumy itp.

POMOC CHARYTATYWNA

 • zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

INWESTYCJE

 • budowa i remont

W celu złożenia wniosku należy przejść na stronę generatora, klikając: generator wniosków o dofinansowanie na rok 2023 dostępny na:

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8064/

Klikając w generator  na końcu strony, zostaną Państwo przekierowani na: http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/pomoc/index.php

W zależności od wybranego przez Państwa obszaru (na przykład):

EDUKACJA – FUNKCJONOWANIE I UTRZYMANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POLONIJNYCH

KLIKAJĄ PAŃSTWO KOLEJNO ZAŁĄCZNIK:

1. KARTA PROJEKTU – NALEŻY WYPEŁNIĆ POSZCZEGÓLNE RUBRYKI

2. NASTĘPNIE KLIKAMY LIST INTENCYJNY – WYPEŁNIAMY I PODPISUJEMY

3. WYPEŁNIONĄ KARTĘ PROJEKTU ORAZ SKAN PODPISANEGO LISTU INTENCYJNEGO, NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE, BĘDĄ POTRZEBNE NA DALSZYM ETAPIE WYPEŁNIANIA WNIOSKU

(DO WYSŁANIA ZAŁĄCZNIKÓW – KARTY PROJEKTU I LISTU INTENCYJNEGO – SŁUŻY SPECJALNE POLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KOŃCU FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO)

BEZ DODANIA ZAŁĄCZNIKÓW – KARTY PROJEKTU I LISTU INTENCYJNEGO – PRZESŁANIE WNIOSKU NIE BĘDZIE MOŻLIWE.

4. WYPEŁNIAMY FORMULARZ DOSTĘPNY NA HTTP://WSPOLNOTAPOLSKA.ORG.PL/STOWARZYSZENIE/POMOC/2023_GENERATOR.PHP

NA KOŃCU FORMULARZA MAMY DOSTĘPNE:

·        ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

·        PRZEŚLIJ DWA ZAŁĄCZNIKI:
1. KARTA PROJEKTU ZGODNIE Z WYBRANYM OBSZAREM
2. LIST INTENCYJNY
Wybierz z dysku i prześlij wymagane załączniki.

W TYM MIEJSCU DOŁĄCZAMY UPRZEDNIO WYPEŁNIONĄ KARTĘ PROJEKTU ORAZ LIST INTENCYJNY.

EWENTUALNIE DODAJEMY:

INNE ZAŁĄCZNIKI – OPCJONALNE
Organizacje składające wniosek po raz pierwszy zobowiązane są dołączyć statut organizacji
W przypadku publikacji: recenzja, fragment publikacji, spis treści, skan okładki.
Wybierz z dysku i prześlij załączniki (max. 10szt.)

KLIKAMY WYŚLIJ.

GOTOWE!

WAŻNE – mogą Państwo złożyć wnioski na dowolną liczbę obszarów, w zależności od potrzeb.

W przypadku wątpliwości przy składaniu wniosków prosimy o zapytania drogą emailową.

Serdecznie pozdrawiam

Monika Lenart-Dąbrowska

ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. 
+48 22 556 90 55

e-mail: m.lenart@swp.org.pl
http://www.wspolnotapolska.org.pl

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.