Kategorie
Aktualności

Dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Nazwa zadania publicznego:  „Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne organizacji oświatowych w Europie, USA, Kanadzie i Australii”:

15,200 zł – Targi Szkół Polonijnych 2022

14,800 zł – XII Polonijne Dyktando w Chicago

8,800 zł – I Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej

Nazwa zadania publicznego: „Konkurs dla organizacji polinijnych – regranting”:

8,300 zł – Promocja j. polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą

Całkowita wartość zadania publicznego: 243 518,00 PLN

Zadanie publiczne „Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne organizacji oświatowych w Europie, USA, Kanadzie i Australii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.