Kategorie
Aktualności

I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej

I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej

Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2022 ogłoszony został rokiem Józefa Wybickiego, polskiego pisarza i polityka, który zmarł 200 lat temu, a którego najbardziej znanym dziełem jest „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”. Ta pieśń została  ogłoszona polskim hymnem narodowym w 1927 r. I to właśnie te rocznice stały się dla nas inspiracją do zorganizowania festiwalu. W 95. rocznicę ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” polskim hymnem narodowym zaprosiliśmy uczniów polskich szkół do poznawania historii Polski poprzez wspólny śpiew pieśni i piosenek patriotycznych. Te pieśni, pod Grunwaldem, zagrzewały polskie rycerstwo do walki. Przynosiły Polakom nadzieję i dodawały sił do walki o wolność, gdy nam ją zabrano i kiedy nadeszły trudne czasy zaborów. Towarzyszyła nam w walce o niepodległość, zarówno w chwilach zwątpienia, jak i zwycięstw. Zaprosiliśmy dzieci i młodzież do poznawania i wspólnego śpiewania pieśni, które sprawiły, że dziś na lekcjach historii uczymy się o tej co to „nie zginęła, kiedy my żyjemy”.

Nasz festiwal nie mógłby się odbyć gdyby nie zainteresowanie szkół, dyrektorów, nauczycieli opiekunów grup muzycznych, rodziców i uczniów. I za tą pozytywną odpowiedź i zainteresowanie festiwalem wszystkim Państwu dziękujemy.

Nasz I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji, organizacji i ludzi dobrej woli. Szczególne słowa podziękowania kierujemy zatem do naszych sponsorów:

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (8800 PLN)
 •  Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”
 • Konsulatowi Generalnemu RP w Chicago
 • Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
 • Zjednoczeniu Polskiemu Rzymsko – Katolickiemu w Ameryce PRCUA
 • Związkowi Klubów Polskich w USA
 • Wydawnictwu WISDOM Publishers Co
 • Związkowi Narodowemu Polskiemu
 • Kongresowi Polonii Amerykańskiej Wydziałowi na stan IL
 •  Country Financial – p. Agacie Kopackiej
 • Pani Betty Uzarowicz
 •  parafii św. Jacka
 • nauczycielom i rodzicom Parafialnej Szkoły Polskiej im. Stefana  Kardynała Wyszyńskiego,  wolontariuszom tej szkoły, sympatykom i przyjaciołom Festiwalu

Nasz festiwal nie mógłby się odbyć gdyby nie grupa wspaniałych ludzi, którzy zgodzili się być sędziami I Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Są to ludzie kochający dzieci i młodzież, dla których wspieranie młodych talentów jest życiową misją! Serdecznie dziękujemy naszym Jurorom

Naszymi sędziami byli:

 • Barbara Bilszta
 • Jacek Graca
 • Łucja Mirowska – Kopeć
 • Alicja Kuklińska
 • James Robaczewski
 • Anna Sokołowska
 • Betty Uzarowicz

Sędziowie przyznali:

3 nagrody i 6 wyróżnień. Każda szkołaa została doceniona i otrzyma nagrodę finansową. Prosimy aby przyznane nagrody szkoły przeznaczyły dla uczniów i nauczycieli, którzy wystąpili podczas festiwalu.

I miejsce Komisja Sędziowska przyznała Polskiej Szkole im. Trójcy Świętej, której dyrektorem jest p. Maria Baran, prezesem pani Agnieszka Bastrzyk, a grupę przygotowywała p. Anetta Wesołowska

II miejsce  zajęła Polska Szkoła im. Jana Brzechwy z Tinley park. Dyrektorem szkoły jest pani Elżbieta Kucek 

III miejsce w I Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej zajęła Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Palatine i Buffalo Grove.  Dyrektorem szkoły jest p. Wanda Antczak.

Wyróżnienia otrzymali:

Parafialna Szkoła Polska im. bł. Stefana Kardynała  Wyszyńskiego – prezydentem szkoły jest Ks. Proboszcz Stanisław Jankowski, a zespół uczniów przygotowały panie Małgorzata Kwaśny i Magdalena Gardocka.

Polska Szkoła im. A. Mickiewicza z Burbank – dyr. szkoły jest p. Anna Pałasz

Polska Szkoła św. Małgorzaty Marii z Algonquin, dyrektorem jest p. Tadeusz Młynek, a zespół do festiwalu przygotowywały panie Agnieszka Kostrzewa

Polska Szkoła im. gen. T. Kościuszki z Chicago – dyrektor p. Urszula Gawlik, opiekun grupy pani Danuta Szkutnik

Polska . Katolicka Szkoła im. św. Ferdynanda w Chicago – dyr. pani Halina Żurawska, a opiekunem grupy jest p. Marzena Kulesza.

Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa w Des Plaines – dyr. pani Wiesława Dziedzic, a opiekunem grupy muzycznej jest pani Dorota Malinowska. 


Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność na dzisiejszej gali. Zapraszamy za rok na kolejny już II Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej. 


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autoraów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kategorie
Aktualności

XII Polonijne Dyktando

XII Polonijne Dyktando

Od 2010 roku Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jest inicjatorem i organizatorem bardzo ciekawej imprezy językowej – Polonijnego Dyktanda. Jest ona skierowana do miłośników języka polskiego, którym niestraszne zawiłości polskiej ortografii. Polonijne Dyktando cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nie
tylko nauczycieli, ale również przedstawicieli innych profesji niekoniecznie związanych z nauczaniem. Chicagowskie dyktanda poświęcone są pamięci Krystyny Bochenek, tragicznie zmarłej senator, wicemarszałek senatu RP i pomysłodawczyni ogolnopolskiego dyktanda. Teksty polonijnych dyktand od lat układa doc. dr hab. Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego. XII edycja chicagowskich potyczek z polską ortografią odbyła się 20 listopada 2022 roku w gościnnych progach Związku Narodowego Polskiego pod adresem 6100 N. Cicero Ave w Chicago. Jego laureatką została Marta Bratkovsky, która otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 500.00 dolarów, drugie miejsce zajął Daniel Bator z nagrodą 300.00 dolarów, a miejsce trzeie zdobył Andrzej Lewandowski, który
uczestniczył w dyktandzie po raz dwunasty i otrzymał 200.00 dolarów.
Fundatorami nagród byli: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Taxpol Mt. Prospekt firma rozliczeniowa oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich.  Patronatem medialnym XII Dyktando Polonijne objęli: „Dziennik Związkowy” oraz stacje radiowe: Radio 1030AM oraz Wietrzne Radio Polski FM.  Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Amerye zorganizowało szeroko zakrojoną akcję informacyjną, która zwiększyła zainteresowanie ortograficznej rywalizacji. Było to możliwe dzięki zaprezentowaniu materiałów promocyjnych w lokalnej prasie i radiu. W Dyktandzie Polonijnym wzięło udział  ponad 30  uczestników.

 

Podczas trwania dyktanda widniało logo, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autoraów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.