Kategorie
Aktualności

Biuletyn KG RP w Chicago #12

W 12. numerze Biuletynu Informacyjnego Konsulat Generalny RP w Chicago przesyła:

·         Konsul Generalny w Grand Rapids / Consul General in Grand Rapids

Consul General Paweł Zyzak embarked on a two-day visit to Grand Rapids, Michigan (a partner city of Polish Bielsko-Biała) where he engaged in a series of meaningful encounters that showcased the vibrant Polish heritage of the region. Over the course of his visit on August 25th and 26th, he participated in various events that highlighted the strong connections between Poland and the local community.

The first day of the visit, August 25th, commenced with a poignant gathering at the Blue Army Monument. Consul General Zyzak joined a small group to pay homage to local men who served under Gen. Haller. During this solemn event, the Polish Heritage Society provided a wreath of fresh flowers for him to lay at the monument, underscoring the sacrifice of the local residents. Although the Consul General did not give a formal speech, his presence conveyed deep respect for the history and contributions of those honored.

Following the monument tribute, the Consul General’s schedule led him to the Dozynki Festival at Calder Plaza in downtown Grand Rapids. Here, he embraced the lively atmosphere and indulged in delicious Polish cuisine, fostering a connection with the Grand Rapids Polonia community. The festival provided an ideal backdrop for him to interact with members of the Polish Heritage Society (PHS) Board, strengthening the bonds between Poland and the local area.

As evening descended, a special moment unfolded near the main stage of the festival. Accompanied by members of the PHS Board and local dignitaries, Consul General Zyzak took the stage. Amidst this gathering, he had the privilege of presenting the Polish Citizens of the Year award to Richard and Mary Panek. Kent County Commissioner Carol Hennessey read a proclamation, outlining the couple’s admirable contributions. Richard, a skilled specialist in maxillofacial surgery, had actively preserved Polish heritage, while Mary’s dedication to organizing the annual PHS Wigilia dinner and spearheading the Dozynki Festival sponsorship program underscored their commitment. The Consul General congratulated the Paneks and awarded them with heartfelt handshakes, showcasing his appreciation for their outstanding work.

Later in the evening, an exclusive VIP tent opened its doors, providing an intimate setting for Consul General Zyzak to engage with individuals eager to learn more about Poland. Amidst this distinguished group were notable figures such as R. Kevin Clay, president of Pridgeon & Clay; Linda Nemec Foster, a celebrated poetess and writer with recent Polish creative writing workshops experience; Dale Robertson, President and CEO of the Grand Rapids Public Museum; and Leonardo Tombelli, President of Sister Cities International, who played a pivotal role in fostering the sister cities relationship between Grand Rapids and Bielsko-Biala. Amidst drinks and desserts, meaningful conversations transpired, bolstering international connections.

The first day concluded with Consul General Zyzak mingling with the Grand Rapids Polonia community at the Dozynki Festival, a testament to his genuine interest in fostering connections and embracing local culture.

The second day of the visit, August 26th, commenced with a morning that combined cultural exploration and reflection. A hearty breakfast paved the way for visits to the statue of famous Polish-American boxing champion Stanley Ketchel and the interior of St. Adalbert’s Basilica. These experiences offered the Consul General an opportunity to engage with the historical and artistic aspects of the local Polish-American community, deepening his understanding of their rich heritage.

Continuing his engagements, Consul General Zyzak journeyed to St. Isidore’s Church. Here, he met with Monsignor Edward Hankiewicz to delve into the church’s history, underscoring the religious and cultural significance that binds Poland and the local community.

The visit culminated at the Polish National Aid Society hall, which has proudly operated since 1878, making it one of the oldest functioning Polish halls in America. Here, Consul General Zyzak met with President Anna Tylzynski. This meeting underscored the enduring legacy of Polish immigrants in Grand Rapids and highlighted the importance of community spaces that preserve and celebrate their heritage.

In summary, Consul General Paweł Zyzak’s two-day visit to Grand Rapids, Michigan, encapsulated a series of heartfelt engagements and interactions that celebrated the strong ties between Poland and the local community. From solemn monument tributes to lively festival interactions, and from award presentations to intimate discussions in the VIP tent, the Consul General’s visit left an indelible mark on the hearts of those he encountered. Through cultural exploration and meaningful meetings, he deepened his understanding of the local Polish heritage, affirming the enduring bonds between the two nations. Our special thanks goes to consul’s wonderful host and guide, Mr. Matthew Gryczan, Recording Secretary of the Board of Directors of the Polish Heritage Society of Grand Rapids.

·         Dożynki ZKP / Polish Harvest Festival

27 sierpnia w ogrodach kościoła św. Rozalii w Harwood Heights Związek Klubów Polskich w USA, pod patronatem Konsula Generalnego RP w Chicago, zorganizował Polonijny Festiwal Dożynkowy. Teatr Ludowy “Rzepicha” pod dyrekcją Aliny Szymczyk przedstawił program patriotyczny “Warto być Polakiem”. Następnie odbył się koncert orkiestry wojskowej Illinois Army National Guard Band.

Mszę w południe odprawili wspólnie ks. M. Smółka oraz ks. G. Lorens. Oprawę muzyczną zapewnił Chór im. Fr. Chopina pod dyrekcją Jadwigi Koszałki.

Następnie Związek Klubów Polskich w USA przyznał szczególne wyróżnienie Zjednoczeniu Polskiemu Rzymsko-Katolickiemu w Ameryce z okazji 150-lecia jej istnienia. Wieniec dożynkowy będący wyrazem uznania dla znaczenia pracy PRCUA dla Polonii i wieloletniego zaangażowania na rzecz społeczności polskiej został wręczony Prezydentowi PRCUA, Jamesowi Robaczewskiemu. Konsulat RP reprezentowała wicekonsul Agata Grochowska.

On August 27, in the gardens of the church of St. Rozalia in Harwood Heights The Association of Polish Clubs in the USA, under the patronage of the Consul General of the Republic of Poland in Chicago, organized the Polish Harvest Festival. The People’s Theater “Rzepocha” under the direction of Alina Szymczyk presented a patriotic program “It’s worth being a Pole”. This was followed by a concert by the Illinois Army National Guard Band. The midday mass was celebrated by Fr. M Smółka and Fr. G. Lorenz. Music was provided by the Choir of Fr. Chopin under the direction of Jadwiga Koszałka.

Afterwards the The Alliance of Polish Clubs in the USA awarded a special recognition to the PRCUA on its 150th Anniversary. A Harvest Wreath to acknowledge the significance of PRCUA’s work for Polonia and commitment to the Polish community throughout the years was presented to the PRCUA President James Robaczewski. The Consulate of the Republic of Poland was represented by Vice-Consul Agata Grochowska.

·         Odpust Podhalański w Munster

20 sierpnia Związek Podhalan Północnej Ameryki zorganizował Odpust Podhalański ku czci Matki Bożej Ludźmierskiej i 60-tej Rocznicy Koronacji Królowej Podhala, oraz Matki Boskiej Zielnej, w Munster (Indiana) u Ojców Karmelitów Bosych. Z tej okazji w uroczystej mszy świętej uczestniczył konsul generalny Paweł Zyzak wraz z żoną i synem.

Po mszy, po której nastąpiły przemówienia wiceprezesa ZPPA, Jana Króla (przeczytał słowa Stanisława Sarny Prezesa ZPPA) oraz konsula Zyzaka  (relacja na FB: Konsul Generalny RP Pawel Zyzak i Jan Krol w Munster | Facebook) wierni zebrali się na modlitwie  przy pomniku Jana Pawła II.

·         Święto Wojska Polskiego / Polish Armed Forces Day

13 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego Konsul Generalny RP w Chicago Paweł Zyzak złożył kwiaty i znicze pod pomnikami w miejscach pamięci na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice i Maryhill oraz św. Wojciecha w Niles. Następnie Konsul wygłosił przemówienie podczas mszy świętej z udziałem kombatantów i organizacji polonijnych celebrowanej przez ks. proboszcza Stanisława Jankowskiego. Wystąpił także zespół Gwardii Narodowej Illinois.

On August 13th on the occasion of Polish Armed forces day Consul General of the Republic of Poland in Chicago Mr. Paweł Zyzak laid flowers and the candles at memorials at the memorial sites at the Resurrection Cemetery in Justice and Maryhill and St. Adalbert in Niles. Afterwards the Consul gave a speech at a holy mass with the participation of veterans and Polish diaspora organizations celebrated by Fr. pastor Stanisław Jankowski. The Illinois National Guard Band also performed.

·         Doroczny rejs Pol-Am Izby Handlowej / PACC Annual Cruise

W dniu 20 sierpnia 2023 r. konsul Michał Arciszewski uczestniczył w corocznym rejsie po jeziorze Michigan zorganizowanym przez Polish American Chamber of Commerce (PACC). Konsul Arciszewski podczas rejsu spotkał się m.in. z konsul Mongolii w Chicago Panią Battsetseg Tuvshintugs, z Prezes PACC Agnieszka Mroczkowską, dyrektor wykonawczym PACC, Panem Bogdanem Puksztą oraz licznie biorącymi udział w rejsie przedsiębiorcami polonijnymi.

On August 20, 2023, Consul Michał Arciszewski participated in the annual cruise on Lake Michigan organized by the Polish American Chamber of Commerce (PACC). During the cruise, Consul Arciszewski met, among others, with the Consul of Mongolia in Chicago, Ms. Battsetseg Tuvshintugs, with PACC President Agnieszka Mroczkowska, PACC Executive Director, Mr. Bogdan Pukszta and numerous Polish entrepreneurs taking part in the cruise.

(fot. Andrzej Brach)

Rejs był znakomitą promocją polskiego biznesu w USA oraz okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych w międzynarodowym środowisku. Zdjęcia dzięki uprzejmości pana Andrzeja Bracha.

The cruise was an excellent promotion of Polish business in the USA and an opportunity to establish new business relationships in an international environment. Photos courtesy of Mr. Andrzej Brach.

·         Msza za Ojczyznę

31 sierpnia przypada Dzień Solidarności i Wolności. To także 43. rocznica porozumień gdańskich. Porozumienie stało się zaczątkiem dziesięciomilionowego ruchu NSZZ „Solidarność”, który przyczynił się do upadku komunizmu w Europie. W sierpniu 1980 r. według oficjalnych danych strajkowało ok. 700 zakładów pracy (ok. 700 tys. osób). Liczbę członków „Solidarności” w latach 1980–1981 szacuje się na 9–10 mln. Z tej okazji 27-go sierpnia o godzinie 9:00 rano w kościele Św. Trójcy została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny oraz wszystkich, którzy oddali swe życie w walce o jej niepodległość.

W czasie nabożeństwa, zorganizowanego przez Bogdana Strumińskiego i Koło „Solidarność” w Chicago, modlono się za ofiary reżimu komunistycznego oraz w intencji naszej ojczyzny. Po mszy głos zabrał Konsul Generalny RP w Chicago dr Paweł Zyzak, przypominając rolę „Solidarności” w obaleniu komunizmu w Polsce i Europie. Dziękujemy za obecność pani Helenie Sołtys i panu Markowi Adamczykowi reprezentującym IPN-owski „Przystanek Historia” Chicago.

On August 31, 1980, after two weeks of negotiations, an agreement was signed between the strikers at the Lenin Shipyard in Gdańsk and the communist authorities. This ultimately led to the establishment of the Solidarity trade union and set off unstoppable and irreversible change in all of Eastern Europe. In remembrance of this major moment in Poland’s history Solidarity Chicago invited everyone to join them in prayer on August 27th. This very special service was held at Holy Trinity Polish Church in Chicago.

Fragment wystąpienia konsula generalnego Pawła Zyzaka:

– Spotykamy się w naszym wąskim, właściwie polonijnym gronie, by wspominać wydarzenie, które było symbolicznym momentem początku końca tzw. systemu jałtańskiego i komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed nami, Państwem Polskim, także przed Polonią, wiele pracy, by świadomość doniosłości tego wydarzenia wyszła poza nasze etniczne grono. Jak to uczynić?

– Strajki 1980 r. rozpoczęły się już w lipcu w związku z podwyżką cen mięsa. „Nieuzasadnione przerwy w pracy” pojawiły się w Lublinie, Mielcu, Poznaniu, Tarnobrzegu. Strajki na Wybrzeżu wybuchy w połowie sierpnia 1980 r. Ten najważniejszy, 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Strajk ten wybuchł w obronie Anny Walentynowicz, suwnicowej, którą zwolniono z pracy za działalność opozycyjną.

– Reżim komunistyczny przyjął taktykę gaszenia tych strajków godząc się na chwilowe ustępstwa, najczęściej podwyżki płac. Było tak i w wypadku strajku w Stoczni Gdańskiej. Już 16 sierpnia strajk omal się nie zakończył. Dyrektor stoczni Klemens Gniech zgodził się na podwyżkę płac dla każdego zatrudnionego, spełnienie początkowych postulatów – przywrócenie do pracy Walentynowicz i Lecha Wałęsy, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 r., gwarancje nietykalności dla strajkujących. Wałęsa ogłosił koniec strajku i strajkujący zaczęli się rozchodzić.

– Drogę strajkującym zagrodziła Anna Walentynowicz. Walentynowicz domagała się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych PRL, bo taki był postulat WZZ. Strajk ocalał, a jego koronnym momentem było podpisanie „porozumień sierpniowych”, a dzięki ich zapisom Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Słusznie nazywamy Annę Walentynowicz „matką Solidarności”. Jest również matką „porozumień sierpniowych”, których dziś 43. rocznicę obchodzimy. Jest w związku z tym iskrą, która doprowadziła do ostatecznego spopielenia całego obozu komunistycznego.

– Na Zachodzie, także w Stanach Zjednoczonych, Anna Walentynowicz może być niekłamanym, prawdziwym i atrakcyjnym symbolem polskiego buntu antykomunistycznego, „Solidarności” i przemian systemowych. Do końca życia pozostała niezłomną, niezaprzedaną i wierną ideałom, jakie reprezentowała w Sierpniu. Postać niezłomnej bohaterki jest względnie znana na świecie. Tygodnik „Time” uznał ją za jedną ze 100 kobiet, które zdefiniowały ostatnie stulecie. Właśnie Anna Walentynowicz może i powinna być naszym „towarem eksportowym”. Na jej przykładzie należy tłumaczyć wagę i znaczenie porozumień, między stroną społeczną i reżimem, do których doszło w sierpniu 1980 r. Jej sylwetka pokazuje, że Sierpień nie był li tylko walką o „mięso”, ale o ideały, przede wszystkim prawo do samostanowienia.

– Historia założycielska USA pokazuje, że jak cenne i ważne są one dla nas. Jesteśmy wszak dumni z dziedzictwa pozostawionego przez pierwszych osadników z Polski, rodzin ściągniętych do XVII-wiecznej brytyjskiej kolonii w Jamestown. Etyka pracy, szeroko cenione umiejętności i determinacja Polaków w walce o własne prawa oraz odpowiedzialność za nową ojczyznę przeszły do pamięci kolejnych pokoleń Amerykanów. Gdy w 1619 roku tym ludziom odmówiono prawa głosu w wyborach, polscy rzemieślnicy zorganizowali pierwszy strajk w historii Stanów Zjednoczonych.

– I tak jak strajkujący w Gdańsku, robotnicy z Jamestown dopięli swego. W zamian za przekazanie swoich umiejętności młodym czeladnikom, zarządzająca kolonią Jamestown rada nadzorcza Virginia Company – takie Buro Polityczne ówczesnych władz kolonialnych – dała im prawo decydowania o swojej przyszłości.

·         Polonijna Pielgrzymka Maryjna do Merrillville

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w XXXVI Pieszy Polonijnej Pielgrzymce Maryjnej. 32-Milowa pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę 12 sierpnia mszą św. w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chicago. Po mszy wierni przeszli około 20 mil z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Munster w stanie Indiana, gdzie spędzili noc i wzięli udział w kolejnej mszy świętej. W niedzielę 13 sierpnia wierni pokonali pozostałe 12 mil i dotarli do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville w stanie Indiana. Po drodze wierni mieli dzień pełen modlitwy, polskich pieśni, i wiary.

Congratulations to all those who took part in the XXXVI Walking Polish Marian Pilgrimage. The 32-mile pilgrimage began on Saturday, August 12 with a Mass at St. at the Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Chicago. After the mass, the faithful walked about 20 miles from Chicago to the Shrine of Our Lady of Ludźmierz in Munster, Indiana, where they spent the night and attended another mass. On Sunday, August 13, the faithful covered the remaining 12 miles and reached the Shrine of Our Lady of Czestochowa in Merrillville, Indiana. On the way, the faithful had a day full of prayer, Polish songs, and faith.

Tym razem pielgrzymowało około 5000 osób. W tym roku pielgrzymce przewodniczył ks. Paweł Krężołek; przełożony domu zakonnego w Bielsku-Białej, doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku homiletyka oraz katecheta w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej.

Jeszcze raz gratulujemy członkom Polonii, którzy wyruszyli w tę inspirującą pielgrzymkę, podróż wzmacniającą zarówno duchową więź, kulturę, jak i więzi w naszej wspólnocie. Twoje oddanie i zaangażowanie błyszczą, gdy idziesz śladami tych, którzy szli wcześniej. Niech ta pielgrzymka pogłębi wasz związek z waszym dziedzictwem i jeszcze bardziej rozpali waszą wiarę.


Relacja z tegorocznej pielgrzymki w TVP Polonia:  Przystanek Ameryka – Pielgrzymka do Sanktuarium w Merrillville – YouTube

This time around 5,000 people made the pilgrimage. This year the pilgrimage was led by Fr. Pawel Krezolek; superior of the religious house in Bielsko-Biała, PhD student at the Pontifical University of John Paul II in Krakow in the field of homiletics and catechist at the State Secondary School of Fine Arts in Bielsko-Biała.

Once again, we congratulate the members of the Polish community who embarked on this inspiring pilgrimage, a journey that strengthens both the spiritual bond, culture and bonds in our community. Your dedication and commitment shine as you follow in the footsteps of those who have gone before. May this pilgrimage deepen your connection to your heritage and inflame your faith even more.

·         Festival Polonaise 2023

Między 18 a 20 sierpnia w Golf Mill Park w Niles odbywało się ciekawe wydarzenie muzyczne. Przez trzy dni trwania Festiwalu Polonaise, zorganizowanego przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Chicago, można było posłuchać kilkunastu wykonawców z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z tradycją lepiono pierogi i tańczono poloneza. Goście w trakcie festiwalu mogli spróbować tradycyjnych polskich dań i ochłodzić się polskim piwem. Naszą placówkę reprezentowała wicekonsul Agata Grochowska.

Between August 18th and 20th, there was an interesting music event at Golf Mill Park in Niles. During the three days of the Polonaise Festival, organized with the support of the Consulate General of the Republic of Poland in Chicago, you could listen to over a dozen performers from Poland, Europe and the United States. According to tradition, dumplings were made and the polonaise was danced. During the festival, guests could try traditional Polish dishes and cool down with Polish beer. Our post was represented by Vice-Consul Agata Grochowska.

·         Dyżury konsularne

Szanowni Państwo, 23 września br. odbędzie się dyżur konsularny w Minneapolis (MI). Na ten  dyżur obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne – będą prowadzone w dniach: 12 i 13 września 2023 r. czasu chicagowskiego. Więcej informacji w załączonym pliku.

Jeżeli śledzicie Państwo nasze media społecznościowe, mogliście się zorientować, że od kilku miesięcy prowadzimy niezwykle udaną, wspólną akcję z Polsko Słowiańską Federalną Unią Kredytową. Korzystając z biur Polish & Slavic Federal Credit Union konsulowie Wydziału Ruchu Osobowego oraz Referatu ds. Prawnych spotykają się bliżej miejsc, w których mieszka Polonia.

Zamieszczone tu zdjęcia pochodzą z niedawnego dyżuru w Norrigde, gdzie odbywały się także spotkania w sprawach prawnych. Osoby korzystające z tej formy kontaktu z naszymi konsulami złożyły bez konieczności odwiedzania biura na Lake Shore Drive m.in. kilkanaście wniosków paszportowych. Pomagali im i udzielali rad wicekonsul Bernadetta Pałka-Maciejewska oraz wicekonsul Michał Arciszewski. Z kolei 9 sierpnia odbył się dyżur w Orland Park, gdzie spotkała się z Państwem wicekonsul Karolina Jabłońska.

Najbliższy dyżur paszportowy odbędzie się 30 sierpnia w Mount Prospect. Kolejne:


Wrzesień

13 września – Glendale Heights

20 września – Bridgeview


Październik

Brak dyżurów ze względu na planowane wybory i prace z tym związane w Konsulacie Generalnym RP


Listopad

8 listopad – Schamburg

15 listopad – Orland Park

29 listopada – Norrigde (również dyżur w sprawach prawnych)


Grudzień

6 grudnia – Mount Prospect

13 grudnia- Glandale Heights

20 grudnia – Norrige (również dyżur w sprawach prawnych)

Terminy na spotkania paszportowe w systemie e-konsulat w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, będą udostępniane na tydzień (środa) przed planowanym dyżurem konsularnym w danym oddziale Unii, o godz. 3 pm czasu chicagowskiego. Terminy na dyżury prawne będą udostępniane w 2 tygodnie przed planowanym terminem dyżuru, w środy o godz. 3 pm. Na dyżur prawny należy przygotować dokumenty zależnie od rodzaju sprawy. Szczegółowe informacje oraz wysokość opłat znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/usa/informacje-konsularne, według kategorii załatwianej sprawy. Opłata przyjmowana będzie wyłącznie w formie money order lub cashier’s check.

·         Polonijna Rada Konsultacyjna / Polish Consultancy Council

23 sierpnia 2023 r. w siedzibie konsulatu RP w Chicago odbyło się spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące wydarzeń w tutejszym okręgu konsularnym, spoza tradycyjnego polonijnego repertuaru, w które mogłaby zaangażować się Polonia oraz nadchodzących wybory do Parlamentu RP, m.in. na temat inicjatywy ONZ Peace Day(18 września na Daley Plaza) oraz przestrzeni wystawienniczej Showcase w budynku Wrigleys Building w centrum Chicago, którą do połowy listopada br. mogą wykorzystywać organizacje polonijne.

Mowa też była o planowanym w przyszłym roku jarmarku polonijnym w okolicy wydarzeń majowych, wciągnięcia flagi i Parady Konstytucji 3 Maja, na wzór niemieckiego Christkindlmarket Chicago. Ma być on okazją dla polskiego biznesu działającego zarówno w USA, jak i w Polsce do zaprezentowania swojej oferty i produktów, a dla Polonii – jej bogatego repertuaru. Ponadto zaprezentowano zebranym ofertę wystaw które konsulat RP planuje w najbliższym czasie.

Poruszono także wątek sprzedaży kościoła Św. Wojciecha. Konsul zapewnił, że placówka monitoruje ten temat i jest w kontakcie z przedstawicielami kurii oraz reprezentującymi ją podmiotami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych w Chicago oraz Detroit, mediów polonijnych a także duchowieństwa.

On August 23, 2023, a meeting of the Polish Diaspora Consultative Council was held at the Polish Consulate in Chicago. During the meeting, topics related to events in the local consular district, outside the traditional Polish repertoire, in which the Polish community could get involved and the upcoming elections to the Polish Parliament were discussed, including the UN Peace Day initiative (September 18 at Daley Plaza) and the Showcase exhibition space in the Wrigley’s Building in downtown Chicago, which until mid-November this year. can be used by Polish organizations.

There was also talk of a Polish community fair planned for next year in the vicinity of the May events, the raising of the flag and the May 3rd Constitution Parade, modeled on the German Christkindlmarket Chicago. It is to be an opportunity for Polish business operating both in the USA and in Poland to present its offer and products, and for the Polish community – its rich repertoire. In addition, the audience was presented with an offer of exhibitions that the Polish Consulate is planning in the near future.

The issue of the sale of the church of St. Wojciech. The consul assured that the post is monitoring this topic and is in contact with representatives of the curia and entities representing it. The meeting was attended by representatives of Polish organizations in Chicago and Detroit, Polish media and the clergy.

·         New consuls general from Czechia and Germany in Polish Consulate

Na początku sierpnia Konsul Generalny Jakub Utěšený złożył kurtuazyjną wizytę Konsulowi Generalnemu RP Pawłowi Zyzakowi w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Omówiono potencjalne projekty współpracy w różnych obszarach, takich jak dyplomacja publiczna i kultura.

In the beginning of August Consul General, Mr. Jakub Utěšený, paid a courtesy visit to the Consul General of Poland, Mr. Paweł Zyzak at Consulate-General of Poland in Chicago. They discussed potential projects of collaboration in various areas, such as public diplomacy and culture.

11 sierpnia Konsul Generalny RP Paweł Zyzak spotkał się z nowym Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec, Panem Michaelem Ahrensem. Rozmowy dotyczyły diaspory polskiej i niemieckiej. Omówiono także sukcesy społeczności niemieckiej oraz różne przykłady, które można zaczerpnąć np. z Jarmarku Bożonarodzeniowego Christkindmarket w Chicago.

On August 11, the Consul General of the Republic of Poland, Mr. Paweł Zyzak, met with the new Consul General of the Federal Republic of Germany, Mr. Michael Ahrens. The talks concerned the Polish and German diaspora. They also discussed the successes of the German community and various examples that can be draw from, for example, the Christmas Christkindmarket in Chicago.

Coroczny Christkindmarket organizowany jest przez Niemiecko-Amerykańską Izbę Handlową w Chicago (GACC Midwest). W związku z powyższym konsulowie omówili współpracę w ramach grupy krajów Unii Europejskiej, a także w ramach Korpusu Konsularnego Chicago, możliwą współpracę przy wspólnych projektach polskiego i niemieckiego urzędu konsularnego, a także omówili temat rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

The annual Christkindmarket is organized by the German-American Chamber of Commerce in Chicago (GACC Midwest). Following these topics the Consuls discussed cooperation within a group of European Union countries and also within the Chicago Consular Corps, possible cooperation on joint projects between the Polish and German consular posts, and went over the Russian invasion of Ukraine.

●        Wybory Parlamentarne 2023

W związku z wyznaczeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu, Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że:

1.    Ze względu na różnicę czasu między Polską a USA, planujemy zorganizowanie wyborów w dniu 14 października 2023 r.

2.    Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w chicagowskim okręgu konsularnym.

3.    Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej (nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego).

4.    Lista obwodów, w których będzie można głosować zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych, co nastąpi najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. Obwieszczenia o adresach siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych będą podane do wiadomości również przez KG RP w Chicago.

5.    Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą konsulat sporządzi spisy wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Od tego momentu wyborcy będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

6.    Ujęcie wyborcy w spisie wyborców nastąpi na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r.

7.    Wniosek można złożyć:

·         przez dedykowaną usługę elektroniczną e-Wybory lub

·         na piśmie papierowym, opatrzonym własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym, albo listownie), lub

·         na adres poczty elektronicznej konsula jako cyfrowa forma wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (czyli mail do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku).

8.    Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego

●        Smaczne Jabłka / Apple Fest 2023

Message from the organizers:

It’s official, Smaczne Jabłka Apple Fest is returning for 2023, and it’s bigger and better than before! We invite you to enjoy authentic Polish food, Polish beer, games, activities, and so much more!  Saturday will be a smaller, relaxed gathering, with jazz played live and Polish beer sold to enjoy with your family and friends. Come on down Saturday evening and have yourself a great time. Sunday will be the Apple Fest that everybody knows and loves, but bigger than before! With a video game trailer, VR gaming, axe throwing, and much more, there’s something for all ages to enjoy.

Mark your calendar, you won’t want to miss this fun community event!

Where: 363 East 2nd Street, Winona, (Minnesota)

When: Saturday September 30th (5pm – 9pm)

Sunday, October 1st (10 am – 5 pm)


FB event page: Smaczne Jabłka Apple Fest 2023 | Facebook

●        Taste of Poland in Copernicus Center (Labor Day Weekend)

Festiwal Taste of Polonia jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem kulturalnym organizowanym corocznie przez niedochodową Fundację Kopernikowską. Taste of Polonia jest również największym i najstarszym polskim festiwalem na terenie Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku festiwal miał zaszczyt świętować 40-tą rocznicę istnienia. Corocznie podczas czterech dni Labor Day Weekend, celebrowana jest polska kultura, tradycje i wartości. Celem festiwalu Taste of Polonia jest przybliżanie mieszkańcom metropolii chicagowskiej repertuaru najznamienitszych polskich wykonawców a także zapoznanie ich z historia, kultura oraz obyczajami polskimi. Poprzez organizację festiwalu, Fundacja Kopernikowska, chce przypomnieć naszym rodakom o artystycznych dokonaniach polskich gwiazd a także zaznajomić wielu nowicjuszy i publiczność amerykańską z twórczością polskich artystów, występujących corocznie podczas tego wspaniałego wydarzenia. Festiwal Taste of Polonia jest gwarancją dobrze spędzonego czasu.

Taste of Polonia Festival is the largest Polish Festival in USA. For four days, you can enjoy a true cultural experience that includes nonstop live music, dance performances, authentic Polish food and beer, exhibitions, local merchants, a casino, beer garden, a Kids Stage and area filled with great activities and much much more! Taste of Polonia is a guarantee of a great time!

Where: Copernicus Center, Chicago (IL)

When: Labor Day Weekend

Event website: Taste of Polonia | Facebook

●        Muskegon Polish Festival (Labor Day Weekend)

From the organizers:

Muskegon Polish Festival takes place over Labor Day weekend at the historic Hackley Park in downtown Muskegon, Michigan. The 2-day festival offers Polish food, polka music, polka dancing, a kids’ area, and much more. Support from our community members helps make this festival a success! Are you looking for a free activity day for your kids and grandkids? Then you need to bring them down to Hackly Park this Friday and Saturday to the Muskegon Polish Festival! Admission for kids is free! Come partake in an inflatable obstacle course (Friday 2pm-7pm, Saturday 1pm-7pm), face painting by La La Land (Friday 2pm-7pm, Saturday 1pm-6pm.), sidewalk chalk, yard games, face boards and balloon by balloon artist John Marek (Friday & Saturday 1pm and 6pm)!  

Have you ever visited the history tent at the Muskegon Polish Festival? It has been growing slowly over the past few years, but this year we want to expand and we could use your HELP! We plan to emphasize the history of Polish people, and businesses, from this area – both past and present. We will also be highlighting famous Polish people. The tent will have on display: authentic dance costumes, children’s clothing, a war poster, and a few secrets. We’re hoping you will plan to stop by the expanded history tent.

When: Labor Day Weekend

Where: Hackley Park, Muskegon (MI)

How much: $10 for 21 and older! Under 21 get in free!


Event website: https://www.muskegonpolishfest.com/

●        Art on the Lake, a fine art show by Orchard Lakes Schools

From the organizers:The Polish Institute of Culture & Research invites Polonia, the Orchard Lake community, its supporters and the public to campus: October 7 & 8th- 2nd Annual “Art on the Lake” Fine Arts Show, 10- 4pm on grounds of Campus

Art, Live Music, Food, Face Painting

** We are accepting applications for Artist and Artisan Vendors, as well as Performance Vendors through September 15, 2023.

Please register online: http://www.picrol.org/art-on-the-lake

Event website: “Art on the Lake” Fine Art Show | Facebook

●        Pioneers of Medicine Summit, by Junior Polish-American Medical Society in Chicago / Junior PAMS

From the organizers: Submit your abstracts for the poster session and a chance to present your research as one of the three winning abstracts at PAYAS on October 7, 2023! Deadline to submit is September 10th at midnight. All rules and regulations are listed on the submission page — link below for abstract submissions. We will soon announce our “Pioneers of Medicine” guest speakers.  Event sponsored by Polish Consulate General in Chicago.

Rules: http://abstract.juniorpams.pl

●        Modlitwa w intencji imigrantów

Już wkrótce odbędą się uroczystości religijne z okazji Narodowego Dnia Imigranta (msza święta dla Polaków) oraz przy okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. Zamieszczamy tu ogłoszenia organizatora, Archidiecezji Chicago.

●        Studium KUL dla Polonii I Polaków

○        Oferta Uczelni dla Polonii Amerykańskiej obejmuje bezpłatny 6-miesięczny program na 18 kursach tematycznych z różnych dziedzin. Szczegóły dotyczące zapisów lub opisy kursów można znaleźć na stronie: polonia.kul.pl

●        REKRUTACJA DO SZKÓŁ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Rodzicu, planujesz wyjazd lub już przebywasz za granicą i pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podlegającemu Ministerstwu Edukacji i Nauki:

●        Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej

●        Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej

Oferta edukacyjna Szkół skierowana jest do obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia, którzy pragną uczyć się języka polskiego.

Szkoły im. Komisji Edukacji Narodowej umożliwiają: 

●        spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Ramowy program nauczania jest skierowany do uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą realizować obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w lokalnym systemie oświaty;

●        uzupełnianie wykształcenia w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez realizację programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich. Uzupełniający plan nauczania dedykowany jest uczniom, którzy spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w lokalnym systemie oświaty, lecz nie mają możliwości uczęszczania na lekcje języka polskiego. 

Kształcenie w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej jest nieodpłatne.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Uczniowie mogą wybrać 1 z 2 planów nauczania:

●        uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą, realizują ramy programowe kształcenia uzupełniającego (przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce);

●        uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego obecnego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w ramowym planie nauczania.

W roku szkolnym 2022/2023 w kształceniu na odległość uczestniczyło łącznie 1730 uczniów przebywających w 84 krajach na całym świecie.

Szczegóły procesu rekrutacji są zamieszczone na stronie OREPG pod linkiem: https://www.orpeg.pl/rozpoczela-sie-rekrutacja-do-szkol-w-systemie-ksztalcenia-na-odleglosc-2/

Zapraszamy!

·         Akcja Narodowe Czytanie

o   Z inicjatywy Prezydenta RP pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej,
9 września 2023 r. odbędzie się akcja Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W załączeniu przekazujemy list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Więcej informacji o kampanii można znaleźć:

§  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/narodowe-czytanie/2023-nad-niemnem.

o   Włączenie się do akcji możliwe jest poprzez wysłanie zgłoszenia bezpośrednio przez stronę internetową:

§  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/narodowe-czytanie/2023-nad-niemnem/uczestnicy-akcji/form

·         Międzynarodowy port lotniczy O’Hare poszukuje 15 ambasadorów informacji lotniskowej

o   Poszukiwani są kandydaci z rocznym doświadczeniem w obsłudze klienta, którzy biegle komunikują się w trzech językach, w tym angielskim. Stanowisko, które jest reprezentowane przez związki zawodowe i ma siedzibę w O’Hare, nie wymaga ukończenia szkoły średniej ani studiów wyższych. Wynagrodzenie początkowe wynosi 47 532 USD i obejmuje pełen pakiet świadczeń miasta Chicago, w tym ubezpieczenie medyczne, dentystyczne i okulistyczne, płatne urlopy i chorobowe oraz miejski plan emerytalny. Preferowane języki dla kandydatów to hiszpański, chiński, polski, hindi, arabski, francuski, niemiecki, japoński, koreański i amerykański język migowy. Więcej informacji poniżej:

§  https://chicago.taleo.net/careersection/100/jobdetail.ftl?job=377858

●        35mm.online

○        Do platformy 35mm.online dodana została fotoneka, wyjątkowa bezpłatna platforma, która oferuje obszerną bibliotekę nagrań muzycznych i dźwiękowych. Użytkownicy mogą tworzyć własne listy odtwarzania i udostępniać je. Ta muzyka obejmuje różne gatunki, od jazzu i bluesa po muzyka ludowa i klasykę. Więcej informacji można znaleźć na stronie 35mm.online

Pobierz wszystkie

Numer 12

docx

Ogłoszenie w sprawie dyżuru w Minneapolis 2023

Rozmiar: 14.82 KB
Hits: 6
Data dodania: 15-09-2023
pdf

Narodowe Czytanie 2023. List Prezydenta RP

Rozmiar: 2.26 MB
Hits: 29
Data dodania: 15-09-2023

Kategorie
Aktualności Przystanek Historia - Wydarzenia Przystanek Historia – Warsztaty

Warsztaty dla nauczycieli, uczniów i opiekunów drużyn. Uaktualnione informacje dotyczące IV Polonijnego Turnieju im. Misia Wojtka.

Szanowni Państwo,

witamy po wakacyjnej przerwie i zapraszamy do udziału w spotkaniach w ramach Jesiennej Edycji Przystanku Historia IPN Chicago 2023. Tegoroczna jesienna edycja spotkań z historią dedykowana jest Pierwszemu Polonijnemu Turniejowi Gier Planszowych IPN im. Misia Wojtka.Sukces misiowych turniejów zaowocował decyzją Dyrekcji IPN o rozszerzeniu formuły o kolejne gry. W roku szkolnym 2023/2024 gramy  w 5 konkurencjach, a każda drużyna będzie liczyć aż 5 graczy i jednego trenera (nauczyciela, rodzica). Propozycje na nadchodzący sezon to:1. Miś Wojtek – zawodnicy urodzeni w przedziale 2009 – 20142. Gwiaździsta Eskadra (303, 111, 7) – gracze urodzeni w latach 2002 – 20143. ZnajZnak – urodzeni w okresie 2009 – 2014Turniej odbywać się będzie w formule online i pierwszy raz w jego historii stacjonarnie. Formularz do zapisów w obu formułach: https://polonica.org.pl/i-polonijny-turniej-historycznych-gier-planszowych-ipn/

UWAGA

Zapisy do rozgrywek ONLINE dla szkół aglomeracji chicagowskiej zostały przedłużone do 22 września, ale warunkiem jest zgłoszenie szkoły 15 września, skład osobowy należy przesłać ostatecznie 22 września.

Zgłoszenie szkoły w terminie nie wyklucza możliwości rezygnacji z udziału w Turnieju. Drużyny, szkoły, organizacje, które wypełniły formularz wstępny po 20 czerwca 2023 roku, nie muszą dokonywać ponownej rejestracji. 

W zawodach STACJONARNYCH, które odbęda się w Chicago 20 – 21 – 22 październikazapisy przyjmowane są do dwóch (2) dni przed zawodami. 

Lokalizacje zawodów stacjonarnych podamy w osobnej korespondencji.
By przygotować się do turnieju zapraszamy na warsztaty nauczycieli, rodziców – opiekunów drużyn i uczniów.

Niedziela 24 września – warsztaty historyczne dla nauczycieli i opiekunów.Podczas szkolenia przedstawione zostaną gry: Miś Wojtek, ZnajZnak, 3 gry lotnicze. Czas trwania szkolenia od godziny 9.00 do 11.00 rano.Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:  warsztatyipn@gmail.com

Zgłaszając się prosimy o: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwę szkoły, w której uczestnik pracuje. Prosimy o próbę łączenia od 8.40 rano.Warsztaty historyczne dla uczniów podczas zajęć lekcyjnych w szkołach:
czwartek 28 września – Miś Wojtek – 60 minut – 6.00 po południu piątek 29 września – ZnajZnak – 60 minut – 6.00 po południusobota 30 września – 3 gry lotnicze – 60 minut – 9.30 rano Prosimy Dyrektorów o zgłaszanie szkół na adres: przystanekhistoriachicago@gmail.com

Prosimy o próbę łączenia na 15 minut przed zaplanowanymi zajęciami.WAŻNE INFORMACJE:

Szkolenia nie wymagają posiadania i znajomości gier. 

Prowadzący przewidują czas na pytania i odpowiedzi.

Szkolenia odbywać się będą na platformie ZOOM.

Bezpośrednio po szkoleniu dla nauczycieli i opiekunów w niedzielę 24 września o godzinie 6.00 po południu (czasu polskiego) nastąpi losowanie turnieju. 

Nauczyciele otrzymają certyfikaty za udział w warsztatach, które koordynatorzy PH IPN Chicago przekażą dyrektorom szkół na zebraniu ZNP.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

Po rozmowach z Dyrekcją IPN i zmianach formuły eliminacji o przyjęciu do grona 48 pięcioosobowych drużyn z całego świata w formule rozgrywek online, zdecyduje kolejność zgłoszeń oraz parytet krajowy i kontynentalny! 

W rozgrywkach stacjonarnych nie przewidujemy limitów zgłoszeń innych niż do 4 drużyn z jednej szkoły. 

Warto dodać, że w sezonie zasadniczym (30 września – 15 grudnia 2023) gra toczy się w Misia Wojtka i trzy (3) gry lotnicze, a dodatkowo na finałach w Warszawie (12-17 maja 2024 r.) dojdzie  ZnajZnak. Pięcioosobowa drużyna gra pojedynczo we wszystkie gry. Jeden zawodnik w Misia, jeden w 303, jeden w 111, jeden w 7 i  jedna osoba na finałach w ZnajZnak. 

Poniżej tutoriale do nauki gier:

7 Obrona Lwowa

303 i 111

Znaj Znak

Miś Wojtek


Więcej informacji o naszych rozgrywkach z ostatnich trzech lat znajdziecie tutaj:

https://polonica.org.pl/wojtek3/Polecamy filmy i zdjęcia z finałów:  www.polonica.org.pl Film z ostatnich finałów:


Wszelkie pytania dotyczące warsztatów dla szkół i nauczycieli prosimy kierować:
Helena Sołtys

847 224 4559

Wszelkie pytania dotyczące rozgrywek prosimy kierować:

Tomasz Bastkowski

Irlandia +353 871 091 549 (bezpłatnie przez aplikację WhatsApp)

Polska  +48 609 912 982 


Z poważaniem

Koordynatorzy Przystanku Historia,

Helena Sołtys   Bernadetta Manturo   Marek Adamczyk 

image.png

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.