Kategorie
Aktualności

Uroczystość wręczenia nagród w XXII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Mikołaj Kopernik i inni wielcy Polacy”

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: historii, tradycji, języka, czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”

 św. Jan Paweł II

Uroczystość wręczenia nagród w XXII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

„Mikołaj Kopernik i inni wielcy Polacy”

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce od prawie 50 lat organizuje konkursy recytatorkie, do udziału w których zaprasza dzieci i młodzież polonijnych szkół. Każdy konkurs odbywa się pod innym hasłem. Rok 2023 ogłoszony został  przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika w związku z 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci wielkiego polskiego astronoma.  Z tego względu bohaterem tegorocznych recytacji był Mikołaj Kopernik, który swoim „odkryciem wzbogacił świat i rozsławił Polskę na wiele długich lat”,  ale również inni wielcy Polacy, którzy swoimi dokonaniami rozsławili imię Polski na całym świecie, tacy jak: Jan Matejko, który „ obrazami opowiadał dzieje, pędzlem uczył i budził nadzieje”, Fryderyk Chopin, któremu „śpiewała lipowa kołyska, a wiatr grał piosenki na listkach”, Maria Skłodowska-Curie „ najwspanialsza polska uczona, która  w swoich odkryciach była tak dobra, że otrzymała Nagrodę Nobla”,  marszałek Józef Piłsudski, który „poprowadził Legiony drogą do zwycięstwa, pokazał jak walczyć i nie znał słowa klęska”.

Celem tegorocznego konkursu recytatorskiego „Mikołaj Kopernik i inni wielcy Polacy” organizowanego przez ZNP i Parafialną Szkołę Polską im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego było zapoznanie uczniów polonijnych szkół z dokonaniami znamienitych Rodaków i ich życiem, wspieranie i rozwijanie zainteresowania poezją oraz zaprezentowanie zdolności recytatorsko-aktorskich uczniów.

W XXII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim wzięli udział uczniowie 18 polonijnych szkół aglomeracji chicagowskiej: Parafialnej Polskiej Szkoły im. Juliusza Słowackiego z Wheeling, Polskiej Szkoly im. Czesława Miłosza z Schamburga, Polskiej Szkoły im. św. Brata Alberta Chmielowskiego, Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herbera z Palos Heights, Akademii Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Bartlett, Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej w Chicago, Polskiej Szkoły Katolickiej im. św. Faustyny z Lonbard, Akademii Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży z Niles, Polskiej Szkoły im. Emilii Plater ze Streamwood, Polskiej Szkoly im. Fryderyka Chopina z Buffalo Grove i Palatine, Polskiej Szkoły im. Jana Kochanowskiego z Norridge, Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Jana III Sobieskiego z Prospect Heights, Polskiej Szkoły im.Króla Kazimierza Wielkiego z Orland Hills, Polskiej Szkoly im. Jana Karskiego z Palos Hights, Polskiej Szkoły im. Gen. Tadeusza Kościuszki z Chicago, Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza z Burbank, Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika z Niles i Parafialnej Szkoły Polskiej im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Chicago.

Uczniowie rywalizowali w pięciu grupach wiekowych:  

 • Grupa I –  klasy zerowe i pierwsze
 • Grupa II – klasy drugie i trzecie
 • Grupa III – klasy czwarte i piąte
 • Grupa IV – klasy szóste i siódme
 • Grupa V – klasy ósme i licealne

Szukając tekstów poetyckich, organizatorzy sięgnęli do poezji dziecięcej. Wykorzystali teksty wierszy, których twórcami są najmłodsi, gdyż nikt nie potrafi mówić tak pięknie i prosto o Wielkich Polakach, z których wszyscy jesteśmy dumni, jak dzieci. Natomiast teksty poetyckie dla grup starszych to poezja klasyków oraz znanych poetów.

Popisy recytatorskie polonijnych uczniów oceniało jury w składzie: Diamond Dadej, Irena Conolly, Anna Dynak, Magdalena Gardocka, Wanda Juda, Jolanta Plesiewicz, Katarzyna Sowacka i Maria Zborek.  W swojej ocenie jury konkursowe brało pod uwagę: opanowanie pamięciowe utworu, interpretację wiersza, dykcję, prezentację artystyczną deklamujących. Jury przyznało 5 wyróżnień, 7 miejsc III, 6 miejsc II i 6 miejsc I.

Oto lista wyróżnionych i laureatów XXII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i kartę upominkową w wysokości 20.00 dolarów.

 • Grupa I – Maya Lukjaniuk i Lena Wiatrak
 • Grupa II – Filip Borek, Milena Raczek, Victoria Rutkowska

Zdobywcy III miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w wysokości 30.00 dolarów.

 • Grupa I – Zofia Pacyga
 • Grupa II – Christopher Filipek i Nicole Sierzputowski
 • Grupa III – Emilia Butryn
 • Grupa IV – Sara Piotrowska-Kłos
 • Grupa V- Augustyn Dróżdż i Weronika Grotkowska

Zdobywcy II miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w wysokości 40.00 dolarów.

 • Grupa I – Adam Kijek
 • Grupa II – Gabriela Pasciak
 • Grupa III – Lilia Nel Malkinski
 • Grupa IV – Celina Rogoz i Zofia Staszkiewicz
 • Grupa V –  Karina Stryszkowski

Laureaci I miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy i karty upominkowe w wysokości 50.00 dolarów.

 • Grupa I – Guliana Minorczyk
 • Grupa II – Antoni Koszyk
 • Grupa III – Jakub Strączek
 • Grupa IV – Izabela Malara i Filip Skruch
 • Grupa V – Agata Zolnik

Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, jak również pozostałym uczestnikom. Szczególne podziękowania składają jurorom konkursu oraz sponsorom: Konsulatowi Generalnemu Rzeczpospolitej Polskiej, który na gali rozdania nagród reprezentowała konsul Agata Grochowska, parafii św. Jacka i proboszczowi Stanislawowi Jankowskiemu,  Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce za ufundowanie dyplomów i poczęstunku, delikatesom Montrose Deli za poczęstunek, nauczycielom i rodzicom Parafialnej Szkoły Polskiej im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego za przygotowanie konkursu, dekorację sal, wybór tekstow dorecytacji, a zwłaszcza paniom Marioli Chwojnickiej, Monice Janik, Małgorzacie Kwaśny, Izabeli Bożek, Ewie Moczydłowskiej i Monice Kuczaj za ogrom pracy i czas poświęcony w przygotowanie konkursowego przedsięwzięcia.

Do zobaczenia za 2 lata na XXIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Ewa Koch, prezes ZNP

Kategorie
Aktualności

„W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika” – gala rozdania nagród w konkursie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago

Rok 2023 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Mikołaja Kopernika. „Rok Kopernikański” obchodzony w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka stworzył niepowtarzalną okazję do rozpropagowania osiągnięć polskiego astronoma – człowieka renesansu, który reprezentował nowe spojrzenie na świat, łączył kreatywność ze sztuką i poszukiwał ambitnych wyzwań.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, chcąc przybliżyć uczniom polonijnych szkół

 postać Kopernika, zorganizowało dla klas licealnych konkurs. Jego celem było znalezienie osób polskiego pochodzenia, które swoimi działaniami wyróżniają się w chicagowskiej społeczności polonijnej i dzięki swoim zainteresowaniom, wybitnym osiągnięciom oraz postawie mogą zostać nazwane „współczesnymi Kopernikami”.

Zadaniem uczniów przystępujących do konkursowych zmagań było odszukanie takiej osoby, a następnie przedstawienie jej w wybranej przez siebie formie, np.: esej, plakat lub film.

Uroczysta gala ogłoszenia wyników międzyszkolnego konkursu o współczesnym polonijnym Koperniku, którą prowadziły Urszula Gawlik wiceprezes Zrzeszenia i Alicja Nawara pomysłodawczyni konkursu, odbyła się 3 grudnia w Muzeum Polskim w Ameryce. Przybyli na nią uczniowie biorący udział w konkursie, bohaterowie ich prac, czyli polonijni Kopernicy, jak również specjalnie zaproszeni na tę uroczystość goście: dr Tomasz Rzymkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwa  Edukacji i Nauki, Piotr Semeniuk Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN, Agata Grochowska wicekonsul RP, prezes Muzeum Polskiego w Ameryce Ryszard Owsiany, Małgorzata Kot dyrektor Muzeum, członkowie jury: Anna Czarnecka-Hebal, menadżer oddziału w Noridge Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, o. Marek Janowski kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Urszula Michałowska, właścicielka firmy „Ulala Production”.

Zanim ogłoszone zostały wyniki konkursu, kilka słów do zebranych skierował wiceminister Rzymkowski, który przypomniał, że mijający rok był rokiem niezwykłym. Patronował mu wspaniały Polak, symbol polskiego renesansu – Mikołaj Kopernik, człowiek wszechstronnie wykształcony o rozległych zainteresowaniach, astronom i wielki patriota. Ponadto 250 lat temu powstało pierwsze nowożytne ministerstwo edukacji – Komisja Edukacji Narodowej, której działalność miała fundamentalne znaczenie dla Polaków. Jak podkreślił minister „bez niej nie byłoby Szkoły Rycerskiej, Konstytucji 3 maja, która ustanowiła naród polski  rozumiany jako wszystkie stany. To dzięki dziedzictwu nowożytnej konstytucji przetrwaliśmy jako naród przez okres zaborów”. Kończąc swoje wystąpienie dr Rzymkowski podziękował pedagogom i rodzicom za budowanie poczucia dumy narodowej, świadomości, że Polacy wywodzą się z narodu o tysiącletniej tradycji kulturowej cywilizacji zachodniej. Organizatorom konkursu pogratulował wspaniałego pomysłu, a jego uczestnikom pasji w odkrywaniu piękna polskości  na ziemi amerykańskiej.

Do zaszczytnego tytułu „Współczeny Polonijny Kopernik” nominowane zostały następujące osoby, które przedstawiła wiceprezes ZNP Urszula Gawlik:

 1. Ewa Barczyk – córka założycieli szkoły polonijnej im. Fryderyka Chopina Witolda i Zofii Barczyków, współredaktorka książki „Footprints of Polonia”
 2. Barbara Bilszta – dyrektor jedynej polonijnej szkoły muzycznej Akademia Muzyki PASO oraz dyrektor generalna Paderewski Symphony Orchestra
 3. Tomasz Dubowski – wieloletni prezes Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina
 4. Łukasz Dudka – menadżer generalny Dziennika Związkowego, współorganizator  i prowadzący konferencję NEXT dla polonijnej młodzieży
 5. Grzegorz Dziedzic – psychoterapeuta, autor książek „Żadnych bogów, żadnych panów” i „Gangway”
 6. Małgorzata Kot – dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce, wieloletnia dyrektorka biblioteki, Człowiek Roku 2016  „Dziennika Związkowego”
 7. Anna Krysinski – dyrektor zespołu pieśni i tańca Polonia
 8. Conrad J. Lowell – polonijny biznesmem i działacz charytatywny, założyciel firmy „Lowell Foods”
 9. Agata Paleczny – dyrektorka i założycielka teatru „Warsztaty Teatralne Little Stars” aktorka, animatorka życia artystycznego
 10. Wanda Penar – wieloletnia nauczycielka i dyrektor Polskiej Szkoły im. Gen. Władysława Andersa
 11. Daniel Pogorzelski – polonijny aktywista, historyk, absolwent polonijnej szkoły, komisarz w Wydziale Wodnym miasta Chicago
 12. Agata Smetaniuk – wielokrotna złota medalistka, mistrzyni świata w karate, trener personalny, właścicielka klubu 365 Approach to Sport, rodowita torunianka, laureatka Polonusów
 13. Michał Wręczycki – uczeń Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy, zdobywca I miejsca w „Biegu Niepodległości”

Galę rozdania nagród prowadziła Alicja Nawara, sekretarz protokółowy ZNP i spiritus movens całego przedsięwzięcia. Wyróżnienia  otrzymali następujący uczniowie:

 • Kaya Castro i Paulina Szot z Polskiej Szkoły im. św. Maksymiliana Marii Kolbego za plakat o Annie Krysińskiej
 • Julia Bozko z Polskiej Szkoły im.Fryderyka Chopina za plakat o Ewie Barczyk
 • John Cis i Olivia Pluta z Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej za film o Małgorzacie Kot
 • Sara Adamczyk z Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego za film o Barbarze Bilszcie
 • Karolina Wodzińska z Polskiej Szkoły im. Gen. Władysława Andersa za esej o Conradzie Lowellu
 • Filip Skoczeń z Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy za pracę o Michale Wręczyckim

Jurorzy wybrali laureatów konkursu w następujących kategoriach:

 • opis/wywiad

I miejsce – Maya Widyna z Polskiej Szkoły im. Gen. Tadeusza Kościuszki za pracę o Grzegorzu Dziedzicu

II miejsce – Szymon Koszalka z Polskiej Szkoly im. Emilii Plater za przedstawienie postaci Agaty Paleczny

III miejsce – Michael Franczyk z Polskiej Szkoły im. Gen. Władysława Andersa za esej o Wandzie Penar

 • plakat:

I miejsce – Vanessa Mis, Patryk Czarnecki i Aleksandra Romanowski z Polskiej Szkoły im. św. Maksymiliana Marii Kolbego za pracę o Danielu Pogorzelskim

II miejsce – Maja Nagi z Polskiej Szkoły im. Gen. Tadeusza Kościuszki za pracę o Grzegorzu Dziedzicu

III miejsce  – Olena Kushyna z Polskiej Szkoły im. Maksymiliana Marii Kolbego pracę o Barbarze Bilszcie

 • film:

I miejsce – Mateusz Niewiarowski z Polskiej Szkoły Językowej im. Feliksa Konarskiego za przedstawienie sylwetki Agaty Smetaniuk

II miejsce – Julia Belcik, Olivia Grochowski z Akademii Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za zaprezentowanie osoby Łukasza Dudki

III miejsce – Emily Bielski, Victoria Dubowski, Emma Rose Franczak z Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina za prezentację postaci Tomasza Dubowskiego

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w wysokości: 150.00 dolarów za I miejsce, 75.00 dolarów za II miejsce i 50.00 dolarów za III miejsce. Nagrody pieniężne w wysokości 100 dolarów otrzymali również nauczyciele/opiekunowie  laureatów I miejsc. Certyfikaty wręczyła finalistom menadżer oddziału w Norridge pani Anna Czarnecka-Hebal. Natomiast wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody pieniężne w wyskości 50.00 dolarów od pani Małgorzaty Pawlusiewicz, autorki podręczników języka polskiego dla polonijnych szkół z wydawnictwa „Wisdom”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i koszulki z mottem Zrzeszenia Per aspera ad astra ufundowane przez nauczycielską organizację, jak równieżsłodkości ufundowane przez delikatesy „Montrose Deli”.

Po konkursowych emocjach nadeszła chwila na „ucztę muzyczną” , czyli minikoncert w wykonaniu uczniów Akademii Muzyki PASO, który zakończył galę konkursową.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce składa wielkie podziękowania osobom zaangażowanym w przygotowanie konkursu i przeprowadzenie uroczystej gali rozdania nagród, jurorom oraz sponsorom: Konsulatowi Generalnemu Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i firmie Montrose Deli zawsze otwartym i wspierającym edukacyjne inicjatywy, których adresatami są uczniowie polonijnych szkół aglomeracji chicagowskiej. Dziękujemy!!!

Anna Siek, rzecznik ZNP

Kategorie
Aktualności

Spotkanie autorskie z panią Marią Zakrzewską

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce patronowało spotkaniu autorskiemu z panią Marią Zakrzewską wieloletnią członkinią zrzeszenia. Wykład pani Zakrzewskiej był na temat:„ Jak z pomocą dzieł literatury polskiej promować postawy patriotyczne uczniów szkół polonijnych?”
Wykład był połączony z prezentacją najnowszej książki Marii Zakrzewskiej zatytułowanej „Stanislaw Wokulski i Tomasz Judym. Małość i heroizm.” Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Publicznej w Niles w sobotę 9 grudnia. Po wykładzie odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń na zakończenie słodki poczęstunek i miłe rozmowy.

Urszula Gawlik

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.