Kategorie
Aktualności

Ankieta – podkomisja ds. kształcenia Polaków mieszkających za granicą

Szanowni Państwo,
w imieniu Pani poseł Kingi Gajewskiej przewodniczącej podkomisji stałej ds. kształcenia Polaków mieszkających za granicą dziękujmy  Państwu za udział w dyskusji  na temat wsparcia i promocji nauki języka polskiego wśród młodych Polaków żyjących za granicą. – która odbyła się dnia 16 kwietnia br. Państwa zaangażowanie w rozwój polonijnej edukacji oraz głosy zabrane w dyskusji są dla nas cennym wkładem w wypracowanie rozwiązań wspierających naukę języka polskiego za granicą.

Zgodnie z deklaracją Pani przewodniczącej Kingi Gajewskiej przesyłamy Państwu ankietę z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie oraz odesłanie do dnia 10 maja br. na adres sekretariatu Komisji Łączności z Polakami za Granicą – klpg@sejm.gov.pl.

Analiza odpowiedzi udzielonych w ankiecie pozwoli na zdiagnozowanie obszarów wymagających wsparcia oraz właściwą reakcję na potrzeby polonijnych i polskich placówek oświatowych za granicą. Ankieta skierowana jest do dyrektorów szkół polskich i polonijnych działających za granicą oraz organizacji które w swoich strukturach stowarzyszają podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

Z wyrazami szacunku


Sekretariat Komisji Łączności
z Polakami za Granicą

Kancelaria Sejmu
Biuro Komisji Sejmowych


+48 (22) 694-1956;

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

ANKIETA SEJM 2024 - podkomisja stała ds. kształcenia Polaków zamieszkałych za granicą

Kategorie
Aktualności

44. Bal Letni Muzeum Polskiego w Ameryce

CHICAGO, IL – Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w uroczystościach tegorocznego Balu Letniego, który odbędzie się w piątek 14 czerwca 2024 r. w O’Hare Tech Center, pod adresem 9950 Lawrence Ave. w Schiller Park, Illinois 60176. Dla wszystkich gości będzie dostępny bezpłatny parking.

Wieczór rozpocznie się koktajlem o 19:00, kolacja zostanie podana o 20:00. Do tańca zagra renomowana Orkiestra Antoniego Kawałkowskiego, a goście będą mieli okazję wziąć udział w cichej aukcji.

W hołdzie bogatej historii polskiego żeglarstwa tegoroczny Bal Letni uczci żeglarskie dziedzictwo Polski. Organizatorzy Gali, która jest najważniejszą imprezą dochodową zbierającą fundusze na działalność MPA, zwracają się do Polonii amerykańskiej w Chicago, a także do osób pasjonujących się polską i polonijną kulturą oraz dziedzictwem na całym świecie. Wspólnie starajmy się zachować i promować naszą historię i skarby dla przyszłych pokoleń.

Podczas Balu Letniego za wybitne zasługi dla społeczności uhonorujemy dr hab. Ewę Radwańską oraz Związek Harcerstwa Polskiego ZHP w Illinois, prestiżową Nagrodą Ducha Polskości odpowiednio w kategorii indywidualnej i organizacyjnej.

Do powodzenia balu może przyczynić się każdy z Państwa na kilka sposobów, np. poprzez udział w samym wydarzeniu, apelach, zamieszczeniu ogłoszenia w publikacji okolicznościowej, czy udziale w cichej aukcji Fundraising Auctions – PMA Summer Gala.

Prosimy aby Wszystkie Państwa zgłoszenia, w tym darowizny i reklamy, wpłynęły do 29 maja 2024 r.

Cena biletów wynosi $200 od osoby lub $1875 za dziesięcioosobowy stolik. Rezerwacje przyjmuje Pani Anna Sokołowska do 1 czerwca pod numerem 630-854-2929 lub pod adresem GALA@POLISHMUSEUMOFAMERICA.ORG.

Zapraszamy do udziału w Balu Letnim MPA 2024 –  czarującym wieczorze świętowania dziedzictwa polskiego w Ameryce.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.