Kategorie
Aktualności

KOMUNIKAT WYBORCZY – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 8.06.2024 – ZAPISY NA WYBORY

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. 2024, poz. 693), Konsul RP w Chicago informuje o możliwości zapisywania się do spisu wyborców.

Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz ujęty jest w stałym obwodzie głosowania, w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Obywatele polscy i obywatele UE nieposiadający obywatelstwa polskiego przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny paszport lub, w przypadku obywateli UE nieposiadających obywatelstwa polskiego, także inny ważny dokument tożsamości oraz zostaną wpisani na podstawie zgłoszenia do spisu wyborców, sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Zapisanie się do spisu wyborców możliwe jest na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/ lub poprzez złożenie osobiste, przesłanie pocztą lub w formie skanu lub zdjęcia mailem na adres chicago.legal@msz.gov.pl podpisanego własnoręcznie zgłoszenia zawierającego następujące dane: nazwisko i imię (imiona); numer PESEL; numer ważnego polskiego paszportu (w przypadku obywatela UE nieposiadającego obywatelstwa polskiego numer ważnego paszportu albo innego ważnego dokumentu tożsamości oraz miejsce i datę jego wydania); adres pobytu za granicą; adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego.

Zachęcamy Państwa do dokonywania zapisów poprzez stronę eWybory: https://ewybory.msz.gov.pl/, jako że jest to najszybszy sposób dokonania zapisu, dający jednocześnie możliwość od razu uzyskania informacji o tym, czy zapis się powiódł i otrzymania stosownego potwierdzenia.

Zapisy będą możliwe do dnia 4 czerwca 2024 r.

Wzór zgłoszenia oraz listę obwodów głosowania w okręgu konsularnym KG RP w Chicago znajdą Państwo załączone do niniejszego komunikatu.

Pełny tekst opublikowanego rozporządzenia, zawierający wszystkie obwody głosowania utworzone za granicą dostępny jest na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000693

Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, które w naszym okręgu odbywać się będą w dniu 8 czerwca 2024 r. znajdą Państwo na stornie Polska w USA: https://www.gov.pl/web/usa/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024

Jeśli planujecie Państwo w swoich Instytucjach przyjmowanie wniosków na piśmie o wpis wyborcy do spisu, uprzejmie prosimy o przekazanie złożonych wniosków do Konsulatu nie później niż w czwartek, 30 maja (może być w formie skanu). Po tej dacie prosimy już nie przyjmować kolejnych wniosków, tylko kierować wszystkie zainteresowane osoby do złożenia wniosku bezpośrednio w Konsulacie.

Z poważaniem

Michał Arciszewski

Konsul

Kierownik Referatu ds. Prawnych i Pomocy Konsularnej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

OKW-KG RP w Chicago

WZÓR zgłoszenia do spisu wyborców 2024

Kategorie
Aktualności

XXII ŚWIATOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLONII

Kategorie
Aktualności

Wyklad A. Lizakowskiego o zyciu i tworczosci Czeslawa Milosza 

Muzeum Polskie w Ameryce

serdecznie zaprasza na wykład o życiu i twórczości
Czesława Miłosza

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku twórczego
dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza.

Poeta, Adam Lizakowski, podzieli się ze słuchaczami swoimi wrażeniami
z literackich wędrówek i spotkań z Czesławem Miłoszem, polskim noblistą,
którego poznał w latach 80. w Kalifornii.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Polskim w Ameryce

w czwartek 30 maja 2024 o godz. 13:00

pod adresem 984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60642

tel. (773) 384-3352

www.polishmuseumofamerica.org

Bezpłatny parking obok budynku Muzeum Polskiego.

Wstęp wolny

Wykład o życiu i twórczości
Czesława Miłosza (polishmuseumofamerica.org)

Kategorie
Aktualności

Uroczyste pożegnanie polonijnich maturzystów z polską szkołą

19 maja w uroczystość Zesłania Ducha Świętego ponad pięciuset maturzystów z 37 polskich szkół sobotnich działających w obrębie metropolii chicagowskiej zapełniło wraz z rodzicami i wychowawcami jedną z najpiękniejszych polskich świątyń w Chicago – bazylikę św. Jacka, aby wspólnie podziękować Bogu za szczególny dar łaski zdania egzaminu dojrzałości i ukończenia nauki w polskiej szkole. Na ten dzień setki absolwentów polonijnych liceów czekało dwanaście lat, lat wytężonej pracy i licznych wyrzeczeń. Wreszcie nadszedł ten jeden, jedyny, niepowtarzalny, tak długo oczekiwany dzień, honorujący wysiłek młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Dzień, w którym pożegnali polską szkołę uroczystą mszą graduacyjną. Jest ona organizowana zawsze przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, a absolwenci biorą w niej aktywny udział: czytają czytania mszalne, wezwania modlitwy wiernych, komentarz do darów, śpiewają psalm i niosą dary ołtarza.

Uroczystość rozpoczęła prezentacja polonijnych szkół z aglomeracji chicagowskiej. Prowadziła ją wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i jednocześnie dyrektor Polskiej Szkoły im. gen. Tadeusza Kościuszki, Urszula Gawlik. Szkolne poczty sztandarowe i delegacje oraz orszak maturzystów ubranych w białe togi, z biało-czerwonymi wstążeczkami na piersiach napawał dumą, radością i wzruszeniem licznie zgromadzone rodziny, jak również zaproszonych gości. Dla samych absolwentów było to także ogromne i niezapomniane przeżycie. 

Mszy św. w intencji maturzystów, ich rodziców i nauczycieli przewodniczył kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich o. Marek Janowski. Koncelebrowali ją księża: Piotr Gnoiński – probosz parafii św. Ferdynanda oraz Stanisław Jankowski proboszcz parafii św. Jacka i gospodarz bazyliki. Wśród zaproszonych gości obecni byli: konsul Rzeczpospolitej Polskiej dr Paweł Zyzak, wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce Micheline Jaminski z mężem Richardem Jaminskim choreografem zespołu „Wesoły Lud”, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois Tadeusz Młynek, dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce Małgorzata Kot, wieloletnia wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego Anna Sokołowska, autorka podręczników języka polskiego dla klas 0-6 Małgorzata Pawlusiewicz z małżonkiem Andrzejem Pawlusiewiczem. 

W homilii skierowanej do maturzystów o. Marek Janowski powiedział, że Duch Święty przywraca nam wolność dzieci Bożych, uwalnia od lęku oraz uzdatnia do działania. Zaapelował do młodzieży, by miała odwagę wejścia do nowej rzeczywistości, do nowych miejsc. Kapelan ZNP zwrócił uwagę, że uroczystość graduacji przypada na szczególny dzień – uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Ducha Pocieszyciela, Ducha Tworzenia, który daje moc i siłę do działania twórczego, bezinteresownego, pozbawionego egoizmu. Ojciec  Janowski podkreślił, że Duch Pański daje człowiekowi siłę do realizacji pragnień oraz pomaga pokonywać wszelkie trudności, jakie napotykamy podczas naszej ziemskiej wędrówki, co z kolei pozwala nam wzrastać w naszym człowieczeństwie. W dalszej części pogratulował maturzystom sukcesu ukończenia szkoły oraz podziękował rodzicom i wychowawcom za ich trud i szczególną wrażliwość w tworzeniu i pielęgnowaniu dobra.

Pięknym i niezwykle wzruszającym fragmentem Mszy św. jest Modlitwa Wiernych oraz procesja darów mszalnych. Polonijni maturzyści modlili się o pokój na świecie, za Kościół Święty, papieża, biskupów i księży, nauczycieli i katechetów, którzy przekazywali nie tylko wiedzę, ale również wartości i kształtowali postawy moralne swoich wychowanków. Pamiętali również o zmarłych uczniach, nauczycielach, członkach Zrzeszenia Nauczycieli Polskich – zmarłej niedawno śp. Barbarze Gawrońskiej, wieloletniej nauczycielce, wicedyrektorce Polskiej Parafialnej Szkoły im. Juliusza Słowackiego oraz wiceprezesce Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Polecali Panu Bogu swoich rodziców oraz siebie, prosząc o dalszą opiekę i mądre życiowe wybory. Polonijni maturzyści nieśli do ołtarza dary, które były wyrazem ich wdzięczności za otrzymane łaski podczas wieloletniej nauki: kwiaty, błogosławieństwo papieskie, dyplomy ZNP i Konsulatu RP, chleb oraz wino, wodę i hostie.

Po zakończonej Mszy św. był czas na przemówienia, gratulacje i wręczanie pamiątkowych dyplomów. Konsul RP, dr Paweł Zyzak w skierowanych do absolwentów słowach podkreślił, że wiedza i umiejętności zdobyte bardzo dobrze przygotowują ich do dorosłego życia. Zaapelował do młodzieży, by ubogacona polskim dziedzictwem i tradycją śmiało wchodziła w amerykańskie życie polityczne i naukowe, by zmieniała oblicze Ameryki, zostając dyplomatami, politykami i naukowcami. W imieniu prezes ZNP Ewy Koch, która reprezentowała organizację na Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych we Włoszech, głos zabrała I wiceprezes Ilona Sobiech, dyrekto Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza. Podkreśliła ona znaczenie edukacji w polonijnych szkołach, poznawania języka polskiego, geografii i historii Polski oraz tradycji religijnych i narodowych. Podziękowała rodzicom za ich wysiłek i konsekwencję w wspieraniu edukacji dzieci. Przytoczyła słowa papieża św. Jana Pawła II: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, które zadedykowała absolwentom jako inspirację i motto ich dalszego życia.

W imieniu organizatora Studniówki 2024 Akademii Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego głos zabrała nauczycielka klasy maturalnej Małgorzata Belcik, która odczytała list dyrektor szkoły Jolanty Harrison. Przekazała ona podziękowania Konsulatowi RP, Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce za wspieranie polskiej edukacji w Stanach Zjednoczonych. Podziękowała również nauczycielom, katechetom, dyrektorom i prezesom polonijnych szkół za ciężką pracę i zaangażowanie na rzecz polonijnej oświaty, a księżom i siostrom zakonnym za ich otwartość na potrzeby szkół oraz pomoc w przygotowaniu do sakramentów świętych.  Dyrektor Harrison pogratulowała maturzystom ukończenia nauki w polskiej szkole na obczyźnie i wyraziła przekonanie, że owoce cięzkiej pracy zobaczą w przyszłości, „gdy bogatsi o polski język, polską kulturę i wartości chrześcijańskiebędą zmieniać świat na lepszy”.

Olivia Grochowska, uczennica Akademii Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,przemawiała w imieniu tegorocznych maturzystów. Przekazała ona podziękowania rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za ich trud i poświęcenie oraz wielkie serce. Dzięki ich wytrwałości absolwenci polonijnych liceów mogą cieszyć się z  sukcesu, „przeżywać piękne chwile przepełnione dumą z osiągniętego celu – ukończenia szkoły.”  Zwracając się do kolegów i koleżanek, powiedziała, że zakończyła się ich przygoda z polską szkołą. Wyraziła przekonanie, że wiedza i wartości zdobyte w polskiej szkole oraz Boże błogosławieńswto będą prowadzić ich po drogach życia. Ostatnim punktem uroczystości było rozdanie dyplomów zrzeszeniowych i konsularnych. Wręczali je delegacjom poszczególnych szkół: konsul RP dr Paweł Zyzak ZNP oraz wiceprezes Ilona Sobiech.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę przepiękną i wzruszającą  uroczystość oraz czuwali nad jej sprawnym przebiegiem, a w szczególności członkiniom Prezydium ZNP. Podziękowania składamy państwu Barbarze Bilszcie i Wojciechowi Niewrzołowi oraz uczniom z Akademii Muzyki PaSo za niepowtarzalną oprawę muzyczną uroczystości, podczas której rozbrzmiewały, m.in. utwory: „Gaude Mater Polonia”,  „Gaudeamus igitur” i wiele innych.   

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.