70 lat działalności Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

„Per aspera ad astra
Przez trudy do gwiazd”

Wywiad: 70-lecie ZNP w USA (Radio Adam’s):

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce działa już 70 lat i skupia w swoich szeregach nauczycieli polskich szkół sobotnich. Zrzeszenie powstało w październiku 1952 roku w wyniku połączenia dwóch nauczycielskich organizacji: Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago  założonego przez pedagogów przybyłych po II wojnie światowej z terenów Niemiec oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce utworzonego przez nauczycieli, którzy przyjechali z Anglii.

Celem Zrzeszenia od momentu powstania była szeroko rozumiana działalność oświatowa, popularyzowanie nauczania języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze oraz pięknych tradycjach narodowych i religijnych.

Jako organizacja skupiająca w swoich szeregach pedagogów Zrzeszenie Nauczycieli przywiązuje ogromną wagę do regularnego doszkalania nauczycieli pracujących w polonijnych szkołach. Służą temu liczne warsztaty, seminaria i spotkania, podczas których pedagodzy mogą wzbogacać swój warsztat metodyczny, poznawać nowoczesne, a zarazem atrakcyjne dla uczniów metody nauczania, wymieniać się doświadczeniami oraz wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną.

W czasie siedmiu dekad swojego istnienia Zrzeszenie na trwałe wpisało się w krajobraz polonijnych organizacji, aktywnie włączając się w życie edukacyjno-kulturalne Polonii, organizując wiele uroczystości, warsztatów i spotkań oraz biorąc czynny udział w organizowanych przez inne organizacje wydarzeniach.

Rok szkolny 2022/2023 jest rokiem szczególnym dla Zrzeszenia, gdyż jest to rok dostojnego, diamentowego jubileuszu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Uroczystości rocznicowe rozpoczną się Jubileuszową Mszą Świętą w bazylice św. Jacka 9 października, na którą Zarząd ZNP zaprasza wszystkie polonijne szkoły z pocztami sztandarowymi, nauczycieli, rodziców oraz organizacje polonijne.

Dalsza część obchodów jubileuszowych będzie miała miejsce 11 i 12 lutego 2023 roku. Planowane jest Forum Warsztatowe, podczas którego odbędą się wykłady i szkolenia dla polonijnych nauczycieli przygotowane przez znanych i cenionych wykładowców, trenerów i logopedów. Uroczystości rocznicowe zakończy bankiet jubileuszowy oraz pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Wszystkim nauczycielom z okazji rozpoczętego roku szkolnego życzymy wielu sukcesów w pracy pedagogicznej. Niech kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń ambasadorów polskości na ziemi Waszyngtona przynosi wiele zadowolenia i radości oraz wdzięczność uczniów.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.