70 lat ZNP – podziękowania

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Prezesi Zarządów Szkół i Komitetów Rodzicielskich, Wielebny Księże Kapelanie, Drodzy Członkowie Prezydium Zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce,

bardzo dziękuję Państwu za wspólne świętowanie jubileuszu 70-lecia ZNP i obecność szkół podczas wszystkich organizowanych wydarzeń.  

Uroczystości rozpoczęła dziękczynna msza święta w bazylice św. Jacka 9 października 2022 r.  Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowi była inauguracja Roku Kopernika w Centrum Kopernikowskim w Chicago. Poprzedził ją konkurs plastyczny dla uczniów szkół polskich. Dziękujemy 30 szkołom, których uczniowie przygotowali bardzo pomysłowe i profesjonalnie wykonane prace plastyczne poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Pisząc o konkursie, nie mogę powstrzymać się od zacytowania napisu umieszczonego na jednej z prac: Ale Kosmos! Gratuluję wszystkim uczestnikom pięknych prac. 

Spotkanie w Copernicus Center zorganizowało Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a Fundacja Kopernikowska i Zrzeszenie były partnerami tego projektu. Dziękujemy dyrektorom, nauczycielom i uczniom za udział w inauguracji, w której uczestniczyło około 1030 osóbUroczystość pokazała jaką wielką siłę i moc posiadają polskie szkoły! Dziękujemy!

Kolejnym ważnym wydarzeniem obchodów jubileuszu ZNP było Forum Warsztatowe. Dziękujemy proboszczowi parafii św. Ferdynanda, ks. Piotrowi Gnoińskiemu, dyrektorce Polskiej Szkoły Katolickiej im. św. Ferdynanda pani Halinie Żurawskiej, nauczycielom i rodzicom tej szkoły za przygotowanie sal na zajęcia i gościnne przyjęcie. Dziękujemy prezesowi SWP panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu oraz trenerom i metodykom prowadzącym warsztaty, paniom Beacie Węgrzynowicz, Agnieszce Kaczmarczyk, Justynie Berezie i Katarzynie Czyżyckiej. Zainteresowanie Forum było ogromne i w warsztatach uczestniczyło ponad 250 nauczycieli. Dziękujemy naszym pedagogom za zapał do samokształcenia i doskonalenia kompetencji zawodowych.

Kolejnym punktem naszych obchodów był bankiet 12 lutego 2023 r. Wzięło w nim udział wielu znamienitych gości z Polski reprezentujących Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Razem z nami świętowali także prezesi organizacji nauczycielskich takich jak Związek Nauczycielstwa Polskiego z Kanady, Centrala Polskich Szkół Dokształcających Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych oraz Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża USA. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele  konsulatu RP w Chicago oraz wielu polonijnych organizacji. 

Dziękując wszystkim za obecność, szczególne słowa wdzięczności kieruję jednak do polonijnych szkół, ich Dyrektorów, Nauczycieli, Prezesów, Rodziców, Sióstr i Księży. Istniejemy i działamy dzięki Państwu i bez Państwa akceptacji i wsparcia nie świętowalibyśmy 70 lat istnienia. To polskim szkołom wiele zawdzięczamy i to im szczególnie dziękujemy. 

Ostatnim akcentem obchodów 70-lecia jest pielgrzymka członków ZNP do Ziemi Świętej. Naszym koleżankom i kolegom życzymy bezpiecznej podróży i wielu niezapomnianych przeżyć duchowych. 

W imieniu Prezydium Zarządu Zrzeszenia oraz własnym dziękuję za wspólnie przeżyty jubileusz 70-lecia. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę

Ewa Koch

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.