Ankieta – podkomisja ds. kształcenia Polaków mieszkających za granicą

Szanowni Państwo,
w imieniu Pani poseł Kingi Gajewskiej przewodniczącej podkomisji stałej ds. kształcenia Polaków mieszkających za granicą dziękujmy  Państwu za udział w dyskusji  na temat wsparcia i promocji nauki języka polskiego wśród młodych Polaków żyjących za granicą. – która odbyła się dnia 16 kwietnia br. Państwa zaangażowanie w rozwój polonijnej edukacji oraz głosy zabrane w dyskusji są dla nas cennym wkładem w wypracowanie rozwiązań wspierających naukę języka polskiego za granicą.

Zgodnie z deklaracją Pani przewodniczącej Kingi Gajewskiej przesyłamy Państwu ankietę z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie oraz odesłanie do dnia 10 maja br. na adres sekretariatu Komisji Łączności z Polakami za Granicą – klpg@sejm.gov.pl.

Analiza odpowiedzi udzielonych w ankiecie pozwoli na zdiagnozowanie obszarów wymagających wsparcia oraz właściwą reakcję na potrzeby polonijnych i polskich placówek oświatowych za granicą. Ankieta skierowana jest do dyrektorów szkół polskich i polonijnych działających za granicą oraz organizacji które w swoich strukturach stowarzyszają podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

Z wyrazami szacunku


Sekretariat Komisji Łączności
z Polakami za Granicą

Kancelaria Sejmu
Biuro Komisji Sejmowych


+48 (22) 694-1956;

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

ANKIETA SEJM 2024 - podkomisja stała ds. kształcenia Polaków zamieszkałych za granicą

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.