Ankieta – podkomisja ds. kształcenia Polaków mieszkających za granicą

Szanowni Państwo,
w imieniu Pani poseł Kingi Gajewskiej przewodniczącej podkomisji stałej ds. kształcenia Polaków mieszkających za granicą dziękujmy  Państwu za udział w dyskusji  na temat wsparcia i promocji nauki języka polskiego wśród młodych Polaków żyjących za granicą. – która odbyła się dnia 16 kwietnia br. Państwa zaangażowanie w rozwój polonijnej edukacji oraz głosy zabrane w dyskusji są dla nas cennym wkładem w wypracowanie rozwiązań wspierających naukę języka polskiego za granicą.

Zgodnie z deklaracją Pani przewodniczącej Kingi Gajewskiej przesyłamy Państwu ankietę z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie oraz odesłanie do dnia 10 maja br. na adres sekretariatu Komisji Łączności z Polakami za Granicą – klpg@sejm.gov.pl.

Analiza odpowiedzi udzielonych w ankiecie pozwoli na zdiagnozowanie obszarów wymagających wsparcia oraz właściwą reakcję na potrzeby polonijnych i polskich placówek oświatowych za granicą. Ankieta skierowana jest do dyrektorów szkół polskich i polonijnych działających za granicą oraz organizacji które w swoich strukturach stowarzyszają podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

Z wyrazami szacunku


Sekretariat Komisji Łączności
z Polakami za Granicą

Kancelaria Sejmu
Biuro Komisji Sejmowych


+48 (22) 694-1956;

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

ANKIETA SEJM 2024 - podkomisja stała ds. kształcenia Polaków zamieszkałych za granicą

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.