Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Spotkanie opłatkowe członków Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Rozbrzmiewające najpiękniejsze polskie kolędy, świąteczne udekorowana sala, białe opłatki na stołach i przemiła, pełna ciepła i radości atmosfera nauczycielskiego spotkania i niepowtarzalny zapach wigilijnych potraw – tak najkrócej można opisać nauczycielski Opłatek 2021.

Około stu pięćdziesięsiu pedagogów, członków Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce z dwudziestu dziewięciu polonijnych szkół zebrało się 8 grudnia w gościnnych progach sali bankietowej Chez Hotel w Arlington Heights, aby podzielić się opłatkiem, złożyć świąteczne życzenia oraz pokolędować w miłej atmosferze. Na Nauczycielski Opłatek przybyli również goście: wicekonsul Agata Grochowska, kapelan ZNP o. Marek Janowski, wiceprezes Związku Klubów Polskich Maria Boduch z I. Damą Dworu Monicą Lebejnstein, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois Agata Kopacka, grafik podręczników wydawanych przez Zrzeszenie Marzena Grabiec, Konrad Truszkowski  drukarz tychże podręczników oraz Betty Uzarowicz i Anna Sokołowski przedstawicielki Muzeum Polskiego w Ameryce.

W klimat świątecznego spotkania wprowadziła zebranych dwuletnia Mariannka Kuczyńska, śpiewając z właściwym sobie wdziękiem pastorałkę i recytując wierszyk o nadchodzących „białych świętach”. Następnie o. Marek Janowski, kapelan Zrzeszenia pobłosławił opłatki i udzielił nauczycielom duszpasterskiego błogosławieństwa, zwracając uwagę na wielki dar Bożej miłości, która została dana ludziom w osobie narodzonego Dzieciątka Jezus. Składając nauczycielom życzenia, prezes ZNP Ewa Koch z wiceprezeskami Iloną Sobiech, Urszulą Gawlik i Anettą wesołowską , podkreśliła, że dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń to przepiękna, typowo polska tradycja, niosąca ze sobą niepowtarzalne i wzruszające chwile. Prezes życzyła pedagogom, aby zawsze ich serca były otwarte na potrzeby drugiego człowieka, a zwłaszcza polonijnego ucznia. Świąteczne życzenia nauczycielom złożyła również wicekonsul Agata Grochowska oraz przedstawiciele Związku Klubów Polskich.

Podczas opłatkowego spotkania pedagodzy mogli wziąć udział w warsztatach świątecznych dekoracji przygotowanych przez grupę nauczycieli z Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki: dyrektor szkoły Urszulę Gawlik, Agatę Kowalkowską i Bernadetę Ciurej. Dyplomami Zrzeszenia uhonorowano jury Międzyszkolnego Konkursu o Polskich Obiektach na liście UNESCO oraz nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursowej rywalizacji.

Miłym akcentem świątecznego spotkania, który niesie ze sobą wspaniałą zabawę, była loteria fantowa. Fanty zostały ufudowane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz polonijne szkoły.

Opłatkowy wieczór zakończyło wspólne śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, do którego zaprosiła dyrektor Anna Pałasz razem ze swoimi koleżankami z Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza.

Anna Siek, ZNP

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w roku 2021

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce działające już prawie 70 lat i skupiające w swoich szeregach nauczycieli polskich szkół sobotnich na trwałe wpisało się w krajobraz polonijnych organizacji. Celem Zrzeszenia jest szeroko rozumiana działajność oświatowa, popularyzowanie nauczania języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze oraz pięknych tradycjach narodowych i religijnych.

W lutym 2021 roku odbyły się wybory do władz Zrzeszenia. W skład nowo wybranego Prezydium ZNP weszły następujące osoby: Ewa Koch – prezes, Ilona Sobiech – I wiceprezes, Urszula Gawlik – II wiceprezes, Anetta Wesołowska – III wiceprezes, Anna Siek i Anna Wilczek – sekretarze protokółowi, Alicja Nawara i Anna Witowska – sekretarze korespondencyjni; członkowie Prezydium: Bernadeta Ciurej, Anna Dunajewska, Wiesława Dziedzic, Barbara Gawrońska i Małgorzata Jagoda. Natomast do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane: Agata Pawłowska-Borek, Joanna Czapla, Ewa Jabłońska, Barbara Mianowany i Helena Zając. Na stanowisku skarbnika pozostała Renata Rudnicki, a kolportera Halina Żurawski. Kończący się rok 2021, mimo wszechobecnej pandemii, obfitował w wiele wydarzeń, imprez, spotkań, szkoleń i konkursów, których Zrzeszenie było organizatorem lub którym patronowało. Podsumowując roczną działalność nowego Zarządu, warto wspomnieć o niektórych z nich.

Promocja nauczania języka polskiego wśród rodziców i uczniów oraz wiedzy o Polsce

Zrzeszenie opracowało i wydało ulotkę informacyjną promującą nauczanie języka polskiego, polonijne szkoły oraz korzyści wypływające ze znajomości języka polskiego. W ulotce wymienione zostały wszystkie polonijne szkoły działające w aglomeracji chicagowskiej oraz zamieszczona mapka przybliżająca ich lokalizację.

Inną formą popularyzacji znajomości języka polskiego i wiadomości o ojczyźnie rodziców lub dziadków były liczne konkursy, między innymi konkurs o św. Janie Pawle II i polskich zabytkach wpisanych na listę UNESCO, który miał formułę turnieju, a wzięło w nim udział dwanaście 3-osobowych drużyn. Warto w tym miejscu wspomnieć także o konkursie poświęconym błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia – kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który odbył się pod patronatem ZNP.

Wiosną 2021 roku zorganizowane zostały również warsztaty dla uczniów (5 sesji) przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego oraz Stamp4S (Seal of Billiteracy),  które przygotowały i przeprowadziły lokalne egzaminatorki, członkinie ZNP. Wzięło w nich udział ponad 200 uczniów z polonijnych szkół. Niestety, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne egzamin certyfikatowy nie odbył się. Planowane jest wznowienie szkoleń dla uczniów i egzaminy w czerwcu 2022 r.

Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli

Zrzeszenie przywiązuje ogromną wagę do regularnego doszkalania nauczycieli pracujących w polonijnych szkołach. Służą temu liczne warsztaty, seminaria i spotkania, podczas których pedagodzy mogą wzbogacać swój warsztat metodyczny, poznawać nowoczesne, a zarazem atrakcyjne dla uczniów metody nauczania, wymieniać się doświadczeniami oraz wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną. W bogatej ofercie ZNP znalazły się w 2021 r.:

– warsztaty historyczne – popularyzujące postać i osiągnięcia polonijnej działaczki Agnieszki Wisły, która swoje życie poświęciła sprawie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pracy na rzecz weteranów I i II wojny światowej, a w szczególności żołnierzy Błękitnej Armii gen. Hallera. Przygotowały je członkinie Zrzeszenia: Alicja Nawara, Anna Siek i Anetta Wesołowska.

– III edycja Studium Nauczycielskiego – cykl szkoleń skierowanych do osób, które kochają pracę z dziećmi i chciałyby pracować w polonijnej szkole.

– cykl spotkań metodycznych na platformie Zoom dla nauczycieli poświęconych: polskim zabytkom na liście UNESCO, pracy z pierwszoklasistami, egzaminom certyfikatowym i Seal of Billiteracy oraz aktywnym metodom nauczania.

– szkolenia nauczycieli – egzaminatorów egzaminu certyfikatowego – wiosną 2021 r. odbyły się 3 sesje warsztatowe, które prowadziła dr Anna Butcher z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Lokalni egzaminatorzy doskonalili swoje umiejętności i wiedzę przydatne podczas egzaminów certyfikatowych, do przeprowadzenia których ZNP otrzymało uprawnienia.

– w ramach współpracy z inymi ośrodkami edukacyjnymi na terenie USA członkinie Zrzeszenia (Anna Dunajewska, Urszula Gawlik, Ewa Koch, Małgorzata Pawlusiewicz i Halina Żurawski) wzięły udział w warsztach metodycznych organizowanych przez Forum Nauczycieli Zachodniego Wybrzeża.

Wydarzenia i imprezy edukacyjno-kulturalne

Ważną rolę w działalności Zrzeszenia odgrywają wydarzenia i spotkania kulturalne. Warto tutaj wymienić coroczne nauczycielskie święconki, zorganizowany po rocznej przerwie Opłatek Nauczycielski, który zgromadził około 150 pedagogów, obchodzony z dużym rozmachem Dzień Nauczyciela, podczas którego w obecności prawie 300 nauczycieli zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym edukatorom ze szkół: Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Emili Plater. Niepowtarzalnym wydarzeniem była uroczysta msza św. z okazji Dnia Nauczyciela, którą w koncelebrze w kościele Trójcy Świętej  odprawił kapelan ZNP o. Marek Janowski. Zrzeszenie pamięta również o nauczycielach – emerytach, przygotowując z okazji świąt specjalne paczki oraz wysyłając życzenia.

ZNP patronuje corocznym studniówkom (w 2021 zamiast tradycyjnego balu studniówkowego odbył się Bal Maturalny zorganizowany przez Polską Szkołę im. Trójcy Świętej), fundując trzy stypendia dla uczniów klas maturalnych. Jest również głównym organizatorem niepowtarzalnej mszy graduacyjnej polskich maturzystów z metropolii chicagowskiej. W minionym roku Zrzeszenie wraz z Muzeum Polskim w Ameryce zorganizowało również pożegnanie konsula Piotra Semeniuka – przyjaciela nauczycieli i polonijnych szkół.

Na stałe do kalendarza wydarzeń ZNP weszło Polonijne Dyktando. W tym roku odbyła się jego XI edycja. Tekst ortograficznego sprawdzianu przygotowuje prof. Katarzyna Kłosińska. Dyktando co roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, jest wielu chętnych, którzy chcą zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jest instytucją, która aktywnie włącza się w życie edukacyjno-kulturalne Polonii, organizując wiele uroczystości, warsztatów i spotkań oraz biorąc czynny udział w organizowanych przez inne organizacje wydarzeniach.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

III Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London
ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w III Międzynarodowym Dniu Edukacji Polonijnej 14-16 stycznia 2022.


W programie kilkanaście wykładów praktyków zajmujących się pracą z uczniem dwujęzycznym. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Google Meet. Do 17 stycznia 2022 r. nagranie z konferencji dostępne będzie do ponownego odtworzenia.

Więcej informacji na stronie: https://passhlondyn.eu/?page_id=4701

Program III MDEP

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Parada Dnia Konstytucji 3-go Maja

Komunikat Komitetu Parady Dnia Konstytucji 3-go Maja # 2

Komitet Parady Dnia Konstytucji 3-go Maja informuje, że 131. Parada odbędzie się w sobotę, 7. Maja 2022 r. Początek parady – godz. 11:30 w centrum Chicago. Parada maszerować będzie ulicą Columbus Drive.

Komitet Parady zaprasza i zachęca wszystkie polonijne organizacje, stowarzyszenia, kluby, szkoły polskie, biznesy oraz osoby indywidualne do udziału w tym prestiżowym, patriotycznym wydarzeniu w życiu Polonii.

10 stycznia upływa termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na Królową Parady

5835 W. Diversey Ave. Chicago, IL 60639; Ewa Rumiński, tel. 773-742-1477 lub 3maj@usa.com

Wszystkie informacje oraz formularze dostępne są na naszej stronie internetowej: www.polishparade.org oraz

w siedzibie Związku Klubów Polskich, 5835 W. Diversey Ave., Chicago, IL 60639, tel. 773-992-0857 fax. #

773-745-7278. Dodatkowy kontakt: Prezes dr Łucja Mirowska – Kopeć tel. 773-396-9242 lub zkppresident@gmail.com.

Iwona Wolska

info@polishparade.org

773-992-0857

Rzecznik Prasowy Komitetu Parady

4 stycznia 2022 r.

Komunikat Komitetu Parady na rok 2022 #3

Kalendarium Parady 2022 #3

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Konkurs „Pielgrzymki Jana Pawła II – najważniejsze przesłania”

5 grudnia w budynku Muzeum Polskiego w Ameryce odbyły się finały Międzyszkolnego konkursu pt. Pielgrzymki Jana Pawła II –najważniejsze przesłania. Konkurs organizowany przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce cieszył się dużym powodzeniem. Wyłonieni w ramach eliminacji wewnątrzszkolnych reprezentanci 12 szkół stanęli do finałowych zmagań. Biorący w rywalizacji udział uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością papieskich przesłań. Doskonale potrafili połączyć wypowiedziane przez papieża-Polaka myśli z miejscem pielgrzymki. Znali bardzo dobrze najważniejsze daty z życia Karola Wojtyły oraz Jego pontyfikatu. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książkowe publikacje o papieżu Janie Pawle II oraz okolicznościowe koszulki z nadrukiem Jan Paweł II.

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Dyktando Polskie w Chicago

12 grudnia w gościnnych salach Związku Narodowego Polskiego odbyło się bardzo popularne wśród Polonii Dyktando Polskie w Chicago. Była to już XI edycja Polskiego Dyktanda w Wietrznym Mieście. Ze względu na pandemię liczba miłośników języka polskiego uczestniczących w dyktandzie została ograniczona. Tekst dyktanda jak zawsze przygotowała dr hab. Katarzyna Kłosińska Przewodnicząca Rady Języka Polskiego, która zadbała o to aby był on odpowiednio trudny. Gratulujemy laureatkom, bo tym razem 4 pierwsze miejsca zajęły Panie. Mistrzem Polonijnej Ortografii została pani Dorota Jakubowski, która zajęła pierwsze miejsce, drugą laureatką została pani Oliwia Tomera, na trzecim miejscu znalazła się pani Agata Szymczyk, a czwartą nagrodę zdobyła pani Irena Dworzańczyk. Gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy uczestnikom dyktanda za udział w ortograficznej zabawie i zapraszamy za rok. Dyktanda Polskie w Chicago stały się już tradycją i ich uczestnicy z niecierpliwością oczekują na kolejne w 2022 roku. Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki, którym dyktando mogło się odbyć. Dziękujemy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszeniu “WspólnotaPolska”, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej oraz Wydawnictwu “Wisdom”.

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Targi Szkół Polskich w Chicago

W roku 2021 Targi Szkół Polskich w Chicago ze względu na ograniczenia pandemiczne odbyły się inaczej niż w poprzednich latach. Covid spowodował, że duże imprezy polonijne zostały odwołane i organizowano jedynie lokalne, mniejsze uroczystości. We współpracy z polonijnymi szkołami zorganizowaliśmy ponad 10 odsłon targów szkół polskich w aglomeracji Chicago, wykorzystując lokalne pikniki, karnawały parafialne i zapisy do szkół polskich. Podczas targów prezentowaliśmy mapę szkół polskich w metropolii Wietrznego Miasta, ulotkę o korzyściach jakie daje znajomość języka polskiego i udostępniliśmy kontakty do szkół polskich, które zainteresowały rodziców. Dziękujemy szkołom, które włączyły się w organizację Targów Szkół Polskich.

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Egzamin certyfikatowy

Szanowni dyrektorzy szkół polonijnych, nauczyciele, rodzice i uczniowie,uprzejmie informujemy o decyzji MINISTRA EDUKACJI I NAUKI:DECYZJA NR 17/DWM/2021


Na podstawie art. 11b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), po przedstawieniu przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego opinii z dnia 6 grudnia 2021 r. do złożonego wniosku nadaję Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce na okres 2 lat uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, na poziomach:


 A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
 A1, A2, B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Na podstawie artykułu 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji.


Jednocześnie informujemy, że Zrzeszenie planuje organizację egzaminu w Chicago 25 – 26 czerwca 2022 r. W tym terminie planowany jest egzamin na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych oraz B2 dla potrzeb młodzieży. Informujemy, że złożyliśmy prośbę do Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o poszerzenie poziomów, na których będzie odbywał się egzamin o poziom C1 dla dorosłych oraz B1 w grupie dla potrzeb dzieci i młodzieży.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Uprzejmie informujemy, że planujemy organizację warsztatów dla uczniów i absolwentów szkół polskich, którzy zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy w czerwcu 2022 r.

Informacje o warsztatach będzie można znaleźć na stronie internetowej Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce (www.znpusa.org). Planujemy rozpocząć serię warsztatów dla uczniów w styczniu 2022 r. 


Z wyrazami szacunkuEwa Koch – koordynator Ośrodka Certyfikacji przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Chicago

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

XIII EDYCJA KONKURSU “BYĆ POLAKIEM”

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

Z największą radością zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu „Być Polakiem”; dzieci i młodzież do modułu A a nauczycieli prosimy, by zainteresowali się modułem B. W załączonych plikach znajdziecie Państwo wszystkie informacje organizacyjne a w wypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszamy do udziału w webinariach na platformie Microsoft Teams. Ze względu na różnice czasu między Europą a innymi kontynentami proponujemy dwa terminy:                                              

I TERMIN: 17.XII, godz. 20.00 – 21.00 (czasu polskiego)

II TERMIN: 18.XII, rozpoczęcie godz. 23.55 – zakończenie 19.XII, godz.01.00 (czasu polskiego)

kod dostępu : https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_NTFjMTIyZjEtNWNmNi00OTZlLWJlYjktZjg1OTU0ZDM3MzQ2@thread.v2

Odpowiemy na Państwa pytania, ale także, a może przede wszystkim, wysłuchamy Państwa postulatów i wniosków, dotyczących realizacji Konkursu. Pandemia przy wszystkich jej negatywnych skutkach ma ten niewątpliwy plus, że zmusiła nas do stałego wykorzystywania w pracy komunikacji on-line, z czego pragniemy skorzystać. Przekonani o wielu ważnych spostrzeżeniach, którymi zechcecie się Państwo podzielić z organizatorami Konkursu zapraszamy do udziału w tej pierwszej powszechnej debacie. Mamy świadomość, że wskazana godzina może być trudna dla osób mieszkających w innej strefie czasowej, lecz trudno było zaproponować godzinę dogodną dla wszystkich.

Z pozdrowieniami

Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Marek Machała

Koordynator Generalny Konkursu

Być Polakiem - Edycja XIII

docx

2022 - MODUŁY A i B - KALENDARIUM

Rozmiar: 15.94 KB
Hits: 11
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ B - REGULAMIN

Rozmiar: 44.84 KB
Hits: 11
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ B - KONSPEKT LEKCJI (1)

Rozmiar: 32.08 KB
Hits: 9
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ B - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rozmiar: 42.59 KB
Hits: 8
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ A - TEMATY (1)

Rozmiar: 15.11 KB
Hits: 8
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ A - REGULAMIN

Rozmiar: 60.17 KB
Hits: 10
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ A - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rozmiar: 18.71 KB
Hits: 7
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - LIST ZAPRASZAJĄCY DO UDZIAŁU

Rozmiar: 37.21 KB
Hits: 7
Data dodania: 15-12-2021
Kategorie
Aktualności - Strona Główna

,,Ona miała odwagę – wspaniała, ale nieznana historia Agnieszki Wisły”

,,Ona miała odwagę – wspaniała, ale nieznana historia Agnieszki Wisły” – warsztaty edukacyjne dla polonijnych nauczycieli

W niedzielę 5 grudnia 2021 roku o godzinie 2.00 po południu w sali głównej Muzeum Polskiego w Ameryce odbyły się warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych: ,,Ona miała odwagę – wspaniała, ale nieznana historia Agnieszki Wisły”. Organizatorem spotkania było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, a sponsorem Konsulat Generalny RP w Chicago.

W warsztatach uczestniczyło około 50 osób. Pedagogów oraz dyrektorów polonijnych szkół powitała prezes ZNP w Ameryce Ewa Koch. Następnie Jana Loryś, długoletni przewodnik Muzeum Polskiego przedstawił zebranym prezentację poświęconą roli kobiet – Polek na emigracji w pielęgnowaniu polskości oraz odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Prelegent podkreślił rolę i zasługi Heleny Modrzejewskiej – polskiej aktorki, znakomitej odtwórczyni ról szekspirowskich, Heleny Paderewskiej, żony Ignacego Paderewskiego, założycielki Polskiego Białego Krzyża oraz Marceliny Sembich-Kochańskiej – pierwszej gwiazdy Opery Metropolitan House w Nowym Jorku. Szczególną uwagę prelegent poświęcił Agnieszce Wiśle.

Obecni na warsztatach polonijni pedagodzy otrzymali specjalnie przygotowaną teczkę edukacyjną. Zawierała ona książeczkę Anitty Maksymowicz ,,Agnieszka Wisła” z cyklu  –Bohaterowie Niepodległej ( IPN) oraz konspekt lekcji dla klas licealnych, przedstawiający życie i działalność Agnieszki Wisły.

Była ona nie tylko działaczką wielu polonijnych organizacji, ale również autorką instrukcji dla działaczek ,,Sokolstwa” w Ameryce, jak werbować ochotników do Polskiej Armii we Francji, inicjatorką zbiórki pieniędzy i ciepłej odzieży dla polonijnych rekrutów w kanadyjskiej Niagara-on-the-Lake. Ponadto pracowała jako sanitariuszka Białego Polskiego Krzyża w czasie walk Błękitnej Armii generała Hallera we Francji, a później w Polsce w czasie wojny z Rosją w 1920 r. Wisła to także założycielka Korpusu Pomocniczego Kobiet, organizacji działającej w ramach Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Za swoją działalność wielokrotnie odznaczana i nagradzana, między innymi Srebnym Krzyżem Zasługi RP, Krzyżem Żołnierzy Polskich z Ameryki oraz Orderem Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”.

Według organizatorów spotkania teczka edukacyjna przybliży nauczycielom polonijnych szkół postać Agnieszki Wisły, chicagowskiej działaczki emigracyjnej, która za cel swojego życia uczyniła pomoc weteranom I wojny światowej, żołnierzom Błękitnej Armii gen. Hallera – pracę dla byłego żołnierza Armii Polskiej, który stracił zdrowie swoje w imieniu całego wychodźstwa polskiego i za którego czyny wielu liderów tegoż otrzymało wiele nagród i odznaczeń, uważam sobie za wielki obowiązek, ponieważ nie chcę być jak ini, tym niewdzięcznikiem, który wiele obiecywał, kiedy ich rekrutował, a później zupełnie zapomniał – mówiła Wisła.

Warsztaty oraz teczka edukacyjna, przygotowane przez członkinie Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich: Alicję Nawarę, Annę Siek i Anettę Wesołowską, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem polonijnych pedagogów, dla których postać Agnieszki Wisły była do tej pory zupełnienie nieznana.

Anna Siek i Anetta Wesołowska

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce