Kategorie
Aktualności

V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Szanowni Państwo,

26 listopada odbędzie się V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, na które serdecznie zapraszamy. Udział jest bezpłatny.

Wydarzenie będzie miało formę hybrydową – stacjonarnie w Londynie oraz on-line.

V MDEP współtowarzyszą:

– cykl reportaży Osobowość Polonijna Roku (jeśli chcieliby Państwo wskazać Polaka, który żył lub żyje na emigracji, który ma ciekawą historię emigracji, zasłużony jest dla Polonii, na temat którego moglibyśmy przygotować reportaż bardzo prosimy o kontakt);

– 4. edycja Międzynarodowy Konkurs na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej,

– 3. edycja Międzynarodowego Konkursu na Artystę Polonijnego,

– 2. edycja Międzynarodowego Konkursu dla Nauczycieli.

Ośrodek Edukacji Polskiej za Granicą po raz V objął Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej patronatem honorowym.

Z poważaniem

Aleksandra Smolny

rector’s office

Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

https://passhlondyn.eu

Program V MDEP

Kategorie
Aktualności Warsztaty

Chicagowskie Spotkania Metodyczne

Drodzy Państwo,

w dniu 15 listopada 2023 roku w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce w ramach Chicagowskich Spotkań Metodycznych odbyły się warsztaty z panią Beatą Węgrzynowicz. Pani Beata jest polonijnym logopedą/neurologopedą, nauczycielem polonijnym i pedagogiem dziecięcym. Tematem spotkania było „SOS Polonijnego Nauczyciela – praktyczne strategie na ciekawe i skuteczne zajęcia okiem dwujęzycznego logopedy”.

W warsztatach wzięło udział ponad 30 nauczycieli, którzy po dwóch godzinach wcale nie chcieli iść do domu, tylko nadal aktywnie brali udział w zajęciach. Pani Beata przekazała im wiele cennych i praktycznych wskazówek, rozwiązań metodycznych do pracy z polonijnym uczniem.

Kategorie
Aktualności

PNA dla Szkół – formularz zgłoszeniowy 

Jakiego rodzaju projekty i wydarzenia mogą zostać dofinansowane w programie PNA dla Szkół?
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. PNA chce wspierać projekty, które są najważniejsze dla Państwa szkół. Wsparcie może zostać przyznane na organizację konkursów szkolnych, lub międzyszkolnych, bankietów
jubileuszowych, akademii szkolnych i innych wydarzeń, jak np. pasowanie na ucznia, dzień patrona szkoły, itd. Dofinansowane mogą zostać również wyjazdy szkolne, lub zakupy sprzętu i pomocy naukowych.


Czy szkoły, które wcześniej nie otrzymywały dofinansowania od PNA mogą składać wnioski o dofinansowanie w programie PNA dla Szkół?
Tak. Projekt „PNA dla Szkół” jest otwarty dla wszystkich placówek oświatowych działających w Stanach Zjednoczonych.


Czy pojedyncza szkoła może złożyć więcej o jeden wniosek w programie PNA dla Szkół?
Tak. Zachęcamy do składania możliwie jak największej liczby wniosków. Postaramy się wspomóc finansowo naj najwięcej z nich.


Czy więcej niż jedna szkoła może złożyć wniosek o dofinansowanie tego samego projektu?
Tak. Jeżeli jakiś projekt jest współorganizowany przez dwie, lub więcej szkół, każda szkoła może wnioskować o dofinansowanie.


Jakiego rodzaju pomoc poza wsparciem finansowym można otrzymać w ramach programu PNA dla Szkół?
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Pomocą niematerialną może być na przykład pomoc w nagłośnieniu organizowanego przez Was wydarzenia w Dzienniku Związkowym lub radio 103.1FM. Może to być udostępnienie
Sali lub terenu zielonego przy budynku PNA, udział przedstawiciela PNA w panelu jurorów organizowanego konkursu, itd.


Czy po realizacji projektu/wydarzenia szkoła będzie musiała przedstawiać sprawozdanie finansowe?
Nie. Sprawozdanie finansowe nie będzie konieczne. Wystarczy wywiązanie się z obowiązani wskazanych w wniosku o dofinansowanie.


Z kim należy się kontaktować, aby uzyskać więcej informacji o programie PNA dla Szkół?
Pytania prosimy kierować do Łukasza Dudki na Fraternal@pna-znp.org lub 773-286-0500 Wew. 312.

PNA dla Szkół - wniosek o dofinansowanie projektu

Kategorie
Aktualności

Koncert „Miasto Nieugięte – Warszawa”

Serdecznie zapraszamy na niesamowity koncert „Miasto Nieugięte – Warszawa” “The Fearless CITY” – gramy 17 listopada o 6 pm w Szkole św. Ferdynanda przy 3131 N Mason Ave w Chicago!

Zaśpiewam dla Was wraz z:

 • Natalią Kawalec
 • Izabelą Szafrańską
 • Jocelyn Winston 
 • Khary Laurent 
 • i innymi…

WSTĘP WOLNY

Opowiemy Wam historię Warszawy w klasycznych i całkiem nowych utworach.

Warszawa w piosenkach nie jest stolicą, ale symbolem nieustraszoności i bastionem Narodu Polskiego. ZAPRASZAMY!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/265126966071646

Serdecznie pozdrawiam,

Marek Różycki

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych

Kategorie
Aktualności Konkursy

W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika

Szanowni Państwo!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago wraz Konsulatem Generalnym RP w Chicago zapraszają do udziału w konkursie W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika.

Rok 2023 ogłoszony został w Polsce rokiem Mikołaja Kopernika. „Rok Kopernikański” obchodzony w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka jest niepowtarzalną okazją do celebrowania osiągnięć Astronoma, który reprezentował nowe spojrzenie na świat, łączył kreatywność ze sztuką i poszukiwał ambitnych wyzwań.

Przybliżając uczniom postać Kopernika, pragniemy również zachęcić ich do poznania osób, które swoimi działaniami wyróżniają się w chicagowskiej społeczności polonijnej. Mogą to być osoby reprezentujące naukę, medycynę, religię, kulturę, finanse czy administrację publiczną.

Zapraszamy uczniów klas licealnych metropolii chicagowskiej do udziału w konkursie. Będzie on polegał na znalezieniu w najbliższym otoczeniu, miejscowości lub regionie osoby polskiego pochodzenia, która dzięki swojej działalności, wybitnym osiągnięciom, wyróżniającej postawie może zostać nazwana „współczesnym Kopernikiem”.

Zapraszamy uczniów nie tylko do odszukania i wskazania takiej osoby, ale także do jej przedstawienia w jednej z wybranych przez siebie form, np.: wywiad, film, komiks, artykuł, praca graficzna, prezentacja multimedialna. Wykonana w ramach konkursu praca może być dziełem jednego ucznia lub grupy uczniów, w której liczba uczestników nie powinna przekraczać trzech osób. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone trzy prace.

Autorzy najciekawszych i najlepszych prac pokazujących „współczesnych polonijnych Koperników” otrzymają nagrody pieniężne. Przyznane zostaną I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci także nagrody rzeczowe. Sponsorami nagród będą organizacje polonijne i osoby prywatne.

Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali wręczenia nagród w dnia 3 grudnia 2023 w Muzeum Polskim w Chicago oraz na stronie internetowej ZNP.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC

 • Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie.
 • Artykuł powinien liczyć nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 słów.
 • Zdjęcia prac należy przesłać w formie załącznika jpg. Każdy załącznik należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podać nazwę szkoły.
 • Zdjęcia muszą być dobrej jakości.
 • Filmy i wywiady nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Należy je przesłać przez serwis Wetransfer na adres mailowy: sekretarz2@znpusa.org
 • Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły.
 • Każda praca (film, praca plastyczna, wywiad, prezentacja itp.) musi zawierać krótki opis prezentowanej postaci.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 • Zgodność z tematem projektu, czyli przedstawienie osoby, która może zostać nazwana „współczesnym polonijnym Kopernikiem”.
 • Wiedza merytoryczna na temat prezentowanej osoby.
 • Nowatorskie, kreatywne zaprezentowanie osiągnięć bohatera.
 • Estetyka, samodzielność i oryginalność pracy.

ZASADY PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi prosimy przesyłać do 18 listopada 2023 roku.

  tytule maila prosimy umieścić informację: Współczesny Kopernik – zgłoszenie na konkurs. Następnie w kolejności należy podać informacje:

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy.
 2. Imię i nazwisko prezentowanej osoby, krótki opis prezentowanej postaci.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

 • podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgodę na udział podopiecznego w konkursie,
 • pracę konkursową.

TERMINY

Prace należy przesłać do 18 listopada 2023 roku na adres: sekretarz2@znpusa.org

Prace przesłane po podanym terminie nie będą przyjmowane.

Finaliści zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 28 listopada.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na uroczystą galę do Muzeum Polskiego, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2023 roku z udziałem współczesnych polonijnych Koperników, sponsorów oraz zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

telefon kontaktowy: 708 296 8049

Kategorie
Aktualności Konkursy

Konkurs plastyczny „Święty Rafał Kalinowski w oczach dziecka”

Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego w Munster IN, zaprasza wszystkich uczniów polskich szkół, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Nasza szkoła w tym roku obchodzi Jubileusz 55-lecia, w związku z tym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o patronie naszej szkoły „Świętym Rafale Kalinowskim”.

Tematem naszego Konkursu jest „Święty Rafał Kalinowski w oczach dziecka”

Święty Rafał Kalinowski – to święty Kościoła katolickiego, karmelita, sybirak, inżynier, nauczyciel i wychowawca. Jego słowa: „Biada narodowi, który o zachowanie pamiątek przeszłości się nie stara; wyrok zgunby wówczas na siebie pisze”- to motto naszej pracy.

Celem konkursu jest:

 • upowszechnienie wiedzy o świętym Rafale Kalinowskim                                                                                                                                       
 • kształtowanie poczucia przynależności społecznej
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • czynne włączenie społeczności polskich, sobotnich szkół w obchody naszego Jubileuszu z okazji 55-lecia
 • zachęcanie do ciągłego odkrywania nowych postaci Wielkich Polaków

Konkurs odbędzie się w (4) czterech grupach wiekowych:

 • I grupa / Przedszkole i Klasa 0
 • II grupa / Klasa 1 – 3
 • III grupa / Klasa 4 – 6
 • IV grupa / Klasa 7 – Liceum

Technika wykonania pracy: dowolna

 • Malarstwo – olej, akwarela, akryl, kolaż 
 • Rysunek – kredki, pastele, itp.

Wymiary prac:

 • Nie mniejszy niż 11” x 8.5” (28 cm x 22 cm)
 • Nie większy niż 40”x 28” (100 cm. x 70cm)

Kryteria:

 • Kreatywność
 • Oryginalność
 • Estetyka pracy
 • Stopień trudności
 • Jakość wykonania

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły.

Nagrody: 4 grupy wiekowe

I miejsce / II miejsce / III miejsce / i Wyróżnienie

Prosimy, aby prace na odwrocie zawierały następujące informacje (imię i nazwisko, grupę wiekową  (I-IV), nazwę i adres szkoły oraz numer telefonu rodzica). Prosimy nie łamać ani nie zaginać prac. Prace zniszczone, nieestetyczne oraz na kartkach z zeszytu będą zdyskwalifikowane

Termin nadsyłania prac: 6 stycznia 2024 r. 

Każda szkoła może przysłać po 3 prace z każdej grupy wiekowej na adres korespondencyjny szkoły:

Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego                                                      

P.O. Box 3421                                                                                              

Munster, IN 46321

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27 stycznia 2024 roku, telefonicznie oraz będzie opublikowane na portalu: www.facebook.com/polskaszkolakalinowskiego

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 17 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 rano w naszej szkole, pod adresem: 1628 Ridge Road, Munster, IN 46321 (Klasztor Ojców Karmelitów)

Prawa autorskie:

 • Wszystkie nadesłane prace stają się własnością Polskiej Szkoły im. Św. Rafała Kalinowskiego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia wszystkich prac na jubileuszowym bankiecie, w dniu 3 lutego 2024 roku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania i przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu.
 • W razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu. W takim przypadku informacja o nowym terminie zostanie opublikowana na Facebooku organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

Liczymy na zaangażowanie i kreatywność uczniów.

ZAPRASZAMY !

Konkurs Plastyczny - Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego 2023-2024

Kategorie
Aktualności

Obchody Dnia Nauczyciela w Chicago

„Kochani Nauczyciele, dziś chcemy podziękować Wam za cierpliwość, dobre słowa i za cenny czas, który chętnie poświęcacie nam” – obchody Dnia Nauczyciela w Chicago

Popołudnie pełne najpiękniejszych życzeń, podziękowań, radosnych piosenek, humorystycznych scenek z życia szkoły oraz wypełniona po brzegi uśmiechniętymi pedagogami sala bankietowa Grystal Grand Banquets w Lemont.

Taki obraz zapisał się w pamięci ponad 200 nauczycieli, dyrektorów i prezesów z 29 polonijnych placówek edukacyjnych, którzy 15 października obchodzili swoje święto. Tę szczególną uroczystość prowadziły Ilona Sobiech i Urszula Gawlik, wiceprezeski Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Tegoroczne obchody Dnia Nauczyciela zbiegły się z 250. rocznicą powstania pierwszego na świecie ministerstwo oświaty – Komisji Edukacji Narodowej. Okoliczności jego powstania i najważniejsze osiągnięcia przypomniała zebranym wiceprezes Ilona Sobiech. To właśnie 14 października w rocznicę powołania KEN-u obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Jest to wspaniała okazja, by podziękować i złożyć życzenia wszystkim osobom związanym z edukacją za ich ciężką pracę, wyrzeczenia, cierpliwość oraz czas poświęcony nauczaniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń ambasadorów polskości poza granicami kraju ojczystego, na ziemi Washingtona.

Podczas niedzielnego nauczycielskiego świętowania Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce uhonorowało specjalnym wyróżnieniem – Dyplomem Uznania Daniela Lacha wieloletniego nauczyciela i dyrektora Polskiej Szkoły im. Jana Kochanowskiego, jak również aktywnego członka nauczycielskiej organizacji, który zakończył swoją pedagogiczną przygodę z polonijną szkołą.

Nauczyciel to nie tylko zawód, to misja, szczególne powołanie do kształtowania serc i umysłów uczniów. O roli jaką spełniają pedagodzy w życiu swoich podopiecznych wspomniała wiceprezes Urszula Gawlik, która przeczytała zebranym życzenia od uczniów. Nauczyciel jest dla ucznia często zagubionego w dzisiejszym świecie przewodnikiem, mentorem, inspiruje do realizacji marzeń. Pokazuje co jest dobre, a co złe, wyznacza granice i daje poczucie stabilizacji, spokoju oraz uwrażliwia na piękno otaczającego świata.

Natomiast kapelan ZNP, o. Marek Janowski składając nauczycielom życzenia, podkreślił, że „Dzień Nauczyciela rodzi w sercu wdzięczność za pedagogów, ich trud i poświęcenie w kształtowaniu charakterów młodych ludzi i przekazywaniu wiedzy potrzebnej do budowania lepszego świata.”

Miłą niespodziankę sprawili nauczycielom uczniowie z Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy, którzy w programie artystycznym przygotowanym przez panie: Elżbietę Kucek, dyrektor szkoły i Krystynę Skoczeń, nauczyciela, przedstawili zabawne scenki z życia szkoły pokazujące uczniów i nauczycieli w różnych sytuacjach, podczas przerw i lekcji. Pełen humoru występ uatrakcyjniły niezwykle melodyjne i wpadające w ucho piosenki i pokazy taneczne. Była to swoista uczta dla obchodzących swoje święto pedagogów, którzy bawili się wyśmienicie i we wspaniałych nastrojach opuszczali salę.

Tegoroczne obchody Dnia Nauczyciela były bardzo udane dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób. Szczególne podziękowania składamy wiceprezes Ilonie Sobiech za zorganizowanie uroczystości, Sławomirowi Pankowi za przygotowanie prezentacji z cytatami o nauczycielu i jego pracy, Robertowi Pierzchale za oprawę muzyczną, Elżbiecie Kucek i Krystynie Skoczeń oraz uczniom z Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy za program artystyczny oraz Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza za przygotowanie słodkiego stołu.

Anna Siek, ZNP

Kategorie
Aktualności

Biuletyn Informacyjny Konsulatu Generalnego RP w Chicago # 14

Kategorie
Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

List MPC na Dzień Edukacji Narodowej za granicą

Kategorie
Aktualności

Chicagowskie Spotkania Metodyczne  2023/2024

PAŹDZIERNIK                prof. Jan Miodek   „Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela” – niespodzianka

15 LISTOPADA                Beata Węgrzynowicz „Aktywne metody nauczania”

13 GRUDNIA                Ewa Koch  „SEAL of BILITERACY”                  

17 STYCZNIA                   Danuta   Szkutnik   „Gry i zabawy w klasie”

21 LUTEGO                     Anna Siek, Beata Kozłowska „ Ciekawe metody nauczania w klasach

                                          licealnych”

20 MARCA                       nauczyciele „Jarmark nauczycielski” co ciekawego wyszło nam na lekcjach”

17 KWIETNIA                  Zdzisław Hofman „ Nauczyciel czy coach”

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.