Biuletyn informacyjny KG RP w Chicago #4

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o przesyłanie Biuletynu Informacyjnego z wykorzystaniem własnych list adresowych.

W 4. numerze Biuletynu Informacyjnego Konsulat Generalny RP w Chicago przesyła:

cid:image001.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Spotkania z młodymi liderami Polonii

W środę 5 kwietnia br. w siedzibie konsulatu odbyło się inauguracyjne spotkanie z liderkami wywodzącymi się ze środowiska polonijnego z Chicago. Choć idea zapoczątkowanego cyklu spotkań zakłada udział także młodych mężczyzn polskiego pochodzenia, tym razem rozmowy odbyły się w zdecydowanie damskim gronie. Gościliśmy przedstawicielki Legionu Młodych Polek, Związku Klubów Polskich, obecne oraz byłe królowe Parady 3 Maja, a także Królową Związku Podhalan Północnej Ameryki. Spotkanie miało na celu zachęcenie do aktywnego włączania się w pracę na rzecz organizacji polonijnych, a także w działalność klubów polskich na chicagowskich uniwersytetach. Przewodniczący spotkaniu Konsul Generalny Paweł Zyzak przekonywał do aktywnego włączania się w amerykańskie życie publiczne, w tym w przyszłości politykę, w działalność „polskich klubów” na uczelniach lub zakładanie takowych, ale również do podtrzymywania kontaktów z organizacjami polonijnymi, dzięki którym młodzi liderzy zyskują doświadczenie niezbędne w działalności społecznej. Konsul zaprosił młode liderki do włączania się w życie kulturalne konsulatu oraz śledzenie bieżących spraw polskich, co sprzyja utrwalaniu wiedzy o polskiej tradycji i historii

Zgromadzone panie reprezentują szerokie spektrum zainteresowań, szkół i kierunków naukowych. Są nie tylko urodziwe, ale też utalentowane i pracowite. Zarabiają wytrwale na swoją edukację, zaś niektóre rozwijają już zawodowo. Liderki podzieliły się swoimi doświadczeniami zdobywanymi podczas reprezentowania organizacji polonijnych na uroczystościach odbywających się w Chicago. Wskazywały też na praktyczne korzyści płynące z przynależności do zorganizowanej wspólnoty polonijnej w USA oraz, także po spotkaniu, wymieniały doświadczeniami.

Wspólnie z wicekonsul ds. polonijnych Panią Agatą Grochowską, KG Zyzak przekonywali gości do promowania dbałości o polskie korzenie, także poprzez troskę o ważny polski paszport i związane z nim korzyści, jak bezpłatne studia w Polsce i darmowa opieka zdrowotna, prostsze zakładanie biznesu na rynku europejskim czy skrócone procedury przy osiedlaniu się na terytorium UE. Poprosili o pomoc w promowaniu polskich dokumentów tożsamości, a także zaprosili do udziału w polskich wyborach i wchodzenia do tegorocznych komisji wyborczych.

Dziękujemy goszczącym w roli mentorów tej wspaniałej młodzieży Pani Łucji Mirowskiej-Kopeć, Ewie Rumińskiej  i Kasi Leśny-Evans za pomoc przygotowaniu spotkania.

·         Polonijni policjanci

Gościliśmy w konsulacie, a potem sami zostaliśmy zaproszeni na ich spotkanie, przez polonijnych policjantów. Kierownictwo Polish American Police Association (PAPA) spotkało się najpierw na rozmowie z Konsulem Generalnym Pawłem Zyzakiem oraz a potem uczestniczyło w poszerzonym, roboczym spotkaniu z konsulami i kierownikami z Wydziału Prawnego oraz Wydziału Paszportowego. W ramach rewizyty Pan Paweł Zyzak uczestniczył 4 kwietnia w PAPA North Side Meeting w Jolly Inn. Jeszcze raz dziękujemy za niezwykle ciepłe przyjęcie i możliwość rozwijania współpracy z naszą placówką.

cid:image008.jpg@01D968C2.24723970

·         O paszportach w polonijnym radio

Nasza placówka już wkrótce uruchomi dodatkowe punkty składania wniosków paszportowych oraz punkty przyjmowania w sprawach prawnych w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. O tym, jak od 12 kwietnia uproszczone zostanie załatwianie polonijnych konsul Bernadetta Pałka-Maciejewska i konsul Karolina Jabłońska mówiły na antenie WPNA 103,1 FM, Radia Deon oraz Polskiego Radia 1030 Chicago. Program współpracy startuje 12 kwietnia zaczynając od placówki w Mount Prospect. Nie dotyczy on jedynie wyrabiania paszportu, ale też innych spraw prawnych. Pełna lista harmonogramu dyżurów w załączeniu.

Więcej informacji m.in.:  https://dziennikzwiazkowy.podbean.com/e/od-kwietnia-dyzury-konsularne-na-przedmiesciach-chicago/ oraz https://deon24.com/2023/04/03/w-oddziale-naszej-unii-zalatwisz-paszport-i-nie-tylko-konsulat-rozpoczyna-wspolprace-z-psfcu/

·         Obchody 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 13. rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Chicago

Informujemy, że Konsul Generalny Paweł Zyzak weźmie udział w obchodach 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 13. rocznicy Tragedii Smoleńskiej organizowanych przez Związek Klubów Polskich w USA, Komitet Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską w Niles. Przypominamy, że w katastrofie smoleńskiej wśród elity Rzeczypospolitej Polskiej na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i małżonką prezydenta RP Marią Kaczyńską, zginął także Wojciech Seweryn. To syn zamordowanego w Katyniu por. Mieczysława Seweryna oraz autor pomnika katyńskiego w Niles, gdzie KG Zyzak w imieniu władz polskich będzie składał kwiaty.

·         Polish Kaleidoscope Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago we współpracy z fotografem Grzegorzem Lityńskim oraz kierownictwem galerii Dwell Studio zapraszają cna wystawę zdjęć. „Polski Kalejdoskop Chicago”. Grzegorz Lityński specjalizuje się w fotografii artystycznej. Zwiedził ponad 80 krajów świata, fotografując bieżące wydarzenia, krajobrazy oraz portretując sylwetki spotykanych osób. Jest to artysta posiadający duże doświadczenie w tworzeniu wystaw portretujących m. in. przedstawicieli emigracji solidarnościowej, czy ostatnio ofiary wojny w Ukrainie. Wystawa „Polski Kalejdoskop Chicago” wraz z towarzyszącym jej katalogiem będzie prezentować sylwetki współczesnych Polek i Polaków, którzy są znanymi postaciami dla miasta Chicago i osiągnęli sukces zawodowy w Stanach Zjednoczonych. Wśród portretowanych osób znajdą się m.in.: prof. Maria Siemionow, światowej sławy chirurg i transplantolog, która dokonała czwartej na świecie i pierwszej w Stanach Zjednoczonych udanej operacji przeszczepienia twarzy; prof. Dominic Pacyga, emerytowany profesor historii na Wydziale Nauk Humanistycznych, Historii i Nauk Społecznych w Columbia College Chicago, The University of Chicago, autor publikacji dot. historii miasta Chicago, w tym tzw. polskiego Chicago; Małgorzata Kot, wieloletnia dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce, współpracująca z wieloma cenionymi instytucjami kultury w Chicago m.in. Art Institute. Wystawa będzie otwarta w Dwell Studio od 28 kwietnia do 27 maja.

Więcej informacji: https://www.dwellstudiochicago.com/polish-kaleidoscope-chicago

cid:image002.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2022. Autorzy mogą zgłaszać swoje książki do 1 czerwca 2023 r.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe (zarówno monografie naukowe, jak i publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł), których liczba autorów nie przekracza trzech.

Dla laureatów w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 EUR za zajęcie I miejsca, 5 000 EUR za zajęcie II miejsca, 2500 EUR za zajęcie III miejsca; dla laureatów w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 000 PLN za zajęcie I miejsca, 10 000 PLN za zajęcie II miejsca, 5000 PLN za zajęcie III miejsca.

Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Zasady zgłaszania publikacji:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 1 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze. Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie oraz ich dane kontaktowe.

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2022. Wszystkie wymogi formalne i merytoryczne są zawarte w regulaminach konkursu, którego szczegółowe zasady określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych wraz z załącznikami (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2023 poz. 7).

Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

·         Warsztaty metodyczne języka polskiego dla nauczycieli polonijnych

Województwo Małopolskie wraz z Małopolską Szkołą Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego Myślenicach od 10 lat organizują „Warsztaty metodyczne języka polskiego dla nauczycieli polonijnych” we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Warsztaty mają na celu podniesienie umiejętności dydaktycznych nauczycieli języka polskiego, utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu języka polskiego oraz zapoznanie się z nowatorskimi i innowacyjnymi metodami nauczania. Do udziału w warsztatach zaproszone są osoby uczące języka polskiego, które posiadają szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz wyrażają chęć rozwoju swoich kwalifikacji zawodowych.

Tegoroczna edycja warsztatów języka polskiego odbędzie się w dniach 26 czerwca – 8 lipca br. W ramach warsztatów przewidzianych jest 45 godzin zajęć dydaktycznych, podczas których uczestnicy będą mieć możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych pod okiem wybitnych specjalistów glottodydaktyki polonistycznej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dodatkowo bogaty program edukacyjny dopełnią liczne wycieczki (m.in. Kraków, Wieliczka, Wadowice, Zakopane), dzięki którym uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi miejscami i zabytkami, a także pogłębią wiedzę na temat kultury, tradycji oraz historii Województwa Małopolskiego i Polski. Udział w warsztatach będzie również doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych relacji.

Uczestnicy warsztatów będą mieć zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto organizator opłaca udział w warsztatach, wycieczki, bilety wstępu, ubezpieczenie i transport w czasie pobytu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu uczestników do Polski i z powrotem (po stronie uczestnika warsztatów pozostaje pokrycie kosztów podróży do docelowego miejsca pobytu – Myślenic i drogi powrotnej). Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty sygnowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o zgłoszenie i przesłanie CV wraz z danymi kontaktowymi na adres mailowy: Klaudia.Westenholz@umwm.malopolska.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 26 maja br. Regulamin i program warsztatów znajduje się w załączeniu biuletynu. Organizator nie zapewnia transportu na miejsce organizacji warsztatów.

·         I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod patronatem Pierwszej Damy RP p. Agaty Kornhauser-Dudy. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami są: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Informujemy, że KG RP w Chicago może udzielić wsparcia nauczycielom zainteresowanych przyjazdem do Polski na Kongres w zakresie dofinansowania do biletu lotniczego. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć równowartości 1000 euro. Ponadto, dofinansowanie dotyczy nauczycieli uczących j. polskiego w szkołach społecznych poza Europą – z wyłączeniem Szkół Polskich przy placówkach dyplomatycznych oraz lektorów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Lektorzy NAWA i nauczyciele ORPEG powinni zwrócić się w sprawie ewentualnej refundacji kosztów podróży odpowiednio NAWA oraz ORPEG. Dodatkowo, dofinansowanie DWPPG do kosztów podróży dotyczy osób, które w ostatnich 3 latach nie brały udziału w tego typu wydarzeniach szkoleniowo warsztatowych finansowanych ze środków budżetu państwa.

Informacje nt. wydarzenia (w tym kwestionariusz rejestracyjny) będą wkrótce zamieszczone na stronie internetowej organizatora: https://instytutkolbego.pl/pl/kongres-2023.

·         Konkurs Młody Promotor Polski – Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego organizuje konkurs pn. „Młody Promotor Polski”. Wydarzenie, pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP p. Agaty Kornhauser-Dudy, jest skierowane m.in. do młodzieży i absolwentów szkół polonijnych oraz młodych działaczy polonijnych na całym świecie.

Ideą Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie młodych Polaków w wieku od 16. do 30. roku życia, którzy swoja postawą, działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym oraz sportowym przyczyniają się do budowania silnej marki „Polska” oraz promowania naszego kraju poza jego granicami. Ponadto kandydat musi mieć polskie obywatelstwo oraz udokumentowane nie wcześniej niż od 2020 r. sukcesy w jednej z trzech kategorii konkursowych (naukowa, kulturalna oraz sportowa).

Prosimy zgłaszać kandydatów do KG RP w Chicago do 27 kwietnia 2023. Regulamin Konkursu oraz wszelkie niezbędne formularze dla kandydatów dostępne są na stronie KPRP: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-mlody-promotor-polski.  Informacji o  Konkursie udziela Koordynator w Biurze Wydarzeń Krajowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Anna Popłońska (e-mail: konkurs.mpp@prezydent.pl, tel.: +48 721 800 518).

·         Konkurs Strzeleckiego

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w ramach obchodów ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego 2023, w 150. rocznicę śmierci polskiego podróżnika, odkrywcy, geologa i badacza od 1 marca br. trwa Międzynarodowy Konkurs „W duchu Strzeleckiego”. Konkurs organizowany jest przez organizację polonijną Kościuszko Heritage, przy wsparciu Ambasady RP w Canberze, Fundacji Kościuszkowskiej oraz Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii.  Konkurs polega na przygotowaniu utworu muzycznego lub poetyckiego oraz pracy plastycznej dot. osoby Pawła Edmunda Strzeleckiego. Skierowany jest do Polaków i obcokrajowców na całym świecie.  Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: Let’s get to know Strzelecki with us! Let’s get to know Strzelecki with us! – 2023 Strzelecki Year Competition (zrobtosam.com) oraz https://kosciuszkoheritage.com/150/competition/

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.