Biuletyn informacyjny KG RP w Chicago #5

W 5. numerze Biuletynu Informacyjnego Konsulat Generalny RP w Chicago przesyła:

cid:image001.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Góralski Koszyczek Wielkanocny

W  Wielką Sobotę, 8 kwietnia odbył się Konkurs Koszyczka Wielkanocnego w Domu Podhalan w Chicago.  W konkursie można było zobaczyć dziesiątki  koszyczków ozdobionych kwiatami i wypełnionych świątecznymi potrawami. Tradycja tego wydarzenia sięga końca lat 80. XX-wieku. Konkurs zapoczątkowali ówcześni właściciele programu radiowego “Na Góralską Nutę”  Józef Bafia i Andrzej Gędłek oraz właścicielka biura podróży Redyk Travel Janina Duda oraz Józef F. Króżel. Konsulat Generalny RP w Chicago reprezentowali konsul Michał Arciszewski oraz konsul ds. polonijnych Agata Grochowska.

cid:image010.jpg@01D96E36.CE12FAE0

·         Obchody rocznicy katastrofy lotniczej w Smoleńsku i Zbrodni Katyńskiej

Serdeczne podziękowania dla pani Anny Awakowicz, dyrektor Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie w Chicago. Delegacja szkoły 10 kwietnia na cmentarzu św. Wojciecha w Niles zapaliła znicz pod Tablicą Smoleńską w hołdzie pamięci 96. ofiar, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem udających się na obchody 70-rocznicy zbrodni katyńskiej. Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę 15 kwietnia w Bazylice św. Jacka odbędzie się szczególna Msza Św. stanowiąca element uroczystości obchodów 13. rocznicy Tragedii Smoleńskiej i 83. rocznicy Mordu Katyńskiego.

cid:image013.jpg@01D96E36.CE12FAE0

·         Pierwszy dyżur konsularny na przedmieściach Chicago

Z przyjemnością informujemy, że odbył się pierwszy dyżur konsularny w oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Mount Prospect. Podczas dyżuru przyjmowane były wnioski paszportowe oraz realizowane sprawy prawne. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i cieszymy się na kolejne spotkania z Państwem. Kolejny dyżur w Glendale Heights już 26 kwietnia br.

cid:image002.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Konkurs fotograficzno-literacki Instytutu Pamięci Narodowej

IPN zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe) w kraju i uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą – w wieku od 11 do 19 lat – do wzięcia udziału w II edycji jednoetapowego konkursu fotograficzno-literackiego „Nieznane miejsca pamięci w mojej okolicy”. Celem konkursu jest zainteresowanie regionalną historią zapomnianych lub zaniedbanych miejsc pamięci narodowej. Odchodzące powoli w zapomnienie i niszczejące pomniki, kapliczki, mogiły czy tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne są przecież tak ważne dla naszej tożsamości narodowej.

Ludzie, którzy dbali o te miejsca, również odchodzą. Nie pozwólmy, by ich wysiłek poszedł na marne

Zadaniem konkursowym jest zrobienie maksymalnie trzech zdjęć jednego wybranego miejsca pamięci oraz napisanie krótkiego utworu literackiego nawiązującego do zdjęć. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: szkół podstawowych (11-14 lata) i średnich (15-19 lat). Prace można nadsyłać do 23 maja 2023. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 1 czerwca br. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Maryla Czupryńska-Szczupak: maryla.szczupak@ipn.gov.pl

Więcej informacji: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/nieznane-miejsca-pamiec

·         Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla studentów i naukowców

POLONISTA – celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej oraz z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów, a w przypadku kandydatów na pełne studia – przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną na wybranej uczelni. Studia odbywają się w języku polskim.

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą ubiegać się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.  Program Polonista NAWA dla naukowców realizowany jest w dwóch ścieżkach: przyjazdowej i — od roku akademickiego 2023/2024 — wyjazdowej.  Oferta przyjazdowa jest skierowana do naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich; umożliwia realizację projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych trwających od 3 do 12 miesięcy w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. W ramach Programu możliwe jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań, przygotowanie publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym, intensywna nauka języka polskiego. Stypendium programu Polonista mogą otrzymać Wnioskodawcy, których projekty badawcze dotyczą tematyki z zakresu języka polskiego, glottodydaktyki polonistycznej, literaturoznawstwa, komparatystyki, polskiej kultury, sztuki lub historii.

Wszystkie informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Agencji: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich Na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/naukowcy-2023/dokumenty-do-pobrania znajdą Państwo również materiały promocyjne w postaci plakatów do umieszczenia na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy polonista@nawa.gov.pl

Anders JPG logo na strone NAWA 1Program im. gen. Władysława Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju i które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne). Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.  Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: polonia@nawa.gov.pl telefon: +48 451 058 622, +48 451 058 623, +48 451 058 640

Program Poland My First Choice NAWA ma na celu zachęcenie młodzieży z krajów rozwiniętych do kształcenia w najlepszych polskich uczelniach. Program oferuje stypendium w regulaminowym okresie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach akademickich, publicznych i niepublicznych, nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Ponadto, w uczelniach publicznych Program umożliwi bezpłatne kształcenie. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć studia, w oparciu o ofertę uczelni znajdujących się na liście w Ogłoszeniu. NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni. Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie www.study.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.studia.gov.pl/wybierz-studia

https://researchinpoland.org/wp-content/uploads/2021/06/nawa-1.pngLetnie kursy NAWA – jest to program realizowany przy zaangażowaniu uczelni z akredytacją NAWA, uczelnie takie oferują letnie kursy języka i kultury polskiej dla młodzieży z różnych stron świata – to z jednej strony nauka języka polskiego, z drugiej możliwość zwiedzenia największych atrakcji turystycznych. Rekrutację prowadzą uczelnie. Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa

Książki tematyczne z informacjami o studiach w Polsce – https://nawa.gov.pl/en/international-promotion/promotional-materials

·         Zaproszenie na Wirtualne Dni Otwarte Politechniki Łódzkiej

Jego Magnificencja prof. dr. hab. inż. Krzysztof Jóźwik, Rektora Politechniki Łódzkiej, zaprasza na Wirtualne Dni Otwarte, TUL Open Week 2023, które skierowane są do polskich i zagranicznych kandydatów na studia. Podczas tej edycji kandydaci przez cały tydzień będą mieli okazję do spotkania z pracownikami Sekcji Mobilności Studenckiej, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i rzetelnie przedstawią proces rekrutacji. Sekcja Mobilności Studenckiej będzie regularnie wyznaczać godziny do dyspozycji kandydatów zagranicznych. W załączeniu znajdą państwo przekazane konsulatowi materiały promocyjne.

Link do zapisów na spotkania indywidualne: https://bit.ly/415HWb2

W przypadku wątpliwości lub pytań bardzo proszę o bezpośredni kontakt z Sekcją Mobilności Studenckiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej pod adresem mailowym: foreignstudents@info.p.lodz.pl.

·         Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

Z inicjatywy Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego zostało powołane Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, które przygotowało bogatą ofertę bezpłatnych szkoleń, które będą prowadzone hybrydowo, zarówno online, jak i stacjonarnie m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA.  Obecnie proponowane są szkolenia z zakresu:

·         opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym

·         poradnictwa i strategii wspierających

·         profilaktyki zachowań ryzykownych

·         kształtowania systemów wsparcia (przeznaczone dla liderów wsparcia)

·         nowych mediów i komunikacji

·         promocji kultury polskiej

·         teologii, Biblia – nowa ewangelizacja.


Studium KUL będzie funkcjonowało m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Wszystkie zajęcia w ramach studium będą bezpłatne, a poprowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Będą trwały sześć miesięcy i odbędą się w trybie hybrydowym: trzy dwudniowe zjazdy stacjonarne i trzy dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i angielskim. Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki. Zapisy i dodatkowe informacjepolonia@kul.pl, tel. +48 81 445 42 90.

·         Centrum Dziedzictwa Polskiego w Santa Maria, TX, poszukuje kandydata na dyrektora

Polish Heritage Center w Santa Maria przekazuje za naszym pośrednictwem ofertę pracy. Działający na terenie tej pierwszej polskiej osady w USA ośrodek kultury już wkrótce będzie potrzebował nowego Dyrektora Wykonawczego. Pełniąca obecnie tę funkcję pani Angelica Docog pokieruje stanowym muzeum w Harrisburgu w Pensylwanii. W związku z tym Centrum otworzyło nabór na stanowisko p. Docog. W załączeniu znajdą państwo ich ofertę dla kandydatów.

·         Pokaz filmu „Wymazać Naród” w siedzibie konsulatu

Konsulat Generalny RP w Chicago zaprasza na pokaz filmu „Wymazać Naród” reportera wojennego Tomasza Grzywaczewskiego. Gościem specjalnym będzie reżyser filmu. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie konsulatu na 1530 N Lake Shore Drive18 kwietnia o godz. 18.30Liczba miejsc ograniczona – zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: chicago.events@msz.gov.pl

cid:image022.jpg@01D96E36.CE12FAE0

Ataki na obiekty dziedzictwa kulturowego czy grabież ukraińskich zbiorów muzealnych są pogwałceniem prawa międzynarodowego. Obecnie, jak nigdy wcześniej, Ukraińcy i dziedzictwo kulturowe znajdujące się na Ukrainie potrzebuje wsparcia i pomocy całej społeczności świata. Film ma stanowić przekaz skierowany do organizacji i społeczności międzynarodowej, dla przedstawienia skali i bezwzględności zniszczeń, jakie są tam dokonywane. Film „Wymazać naród” w reż. Tomasza Grzywaczewskiego to dokument pokazujący zniszczenia na dziedzictwie kulturowym Ukrainy dokonane przez wojska Federacji Rosyjskie od 24 lutego 2022 r. W produkcji zostały pokazane celowe zniszczenia ukraińskich zabytków od Lwowa, poprzez Czernichów, Iwanków, Kijów, Charków, aż po Izium i Bohorodyczne na wschodzie Ukrainy. Zbrodnie dokonywane na dziedzictwie kultury świeckiej i sakralnej, od zabytków archeologicznych po współczesne biblioteki i szkoły. Wypowiedzi ukraińskich przedstawicieli świata kultury pokazują obraz celowej walki barbarzyńskiego najeźdźcy z ukraińską tożsamością, walki za którą ukraińscy bohaterowie oddają życie. Dokument został zrealizowany na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

cid:image030.jpg@01D96ED3.263BD330

·         Nie żyje Stanisława Rawicka

Ze smutkiem informujemy, że zmarła pani Stanisława Rawicka, długoletnia działaczka Związku Narodowego Polskiego, Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz szeregu innych organizacji polonijnych. Pani Rawicka była prezesem Gminy 91 Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA), gdzie do historii przeszły już organizowane przez nią jesienne obchody Święta Dziękczynienia. Działała także jako prezes Towarzystwa Giewont i wiceprezes stanowego wydziału KPA. Można było ją spotkać podczas wydarzeń organizowanych przez Legion Młodych Polek. Gazeta “Dziennik Związkowy” sylwetce zmarłej poświęci artykuł w weekendowym wydaniu 21 kwietnia.

cid:image024.jpg@01D96E36.CE12FAE0

·         Dodatkowe punkty składania wniosków paszportowych

Nasza placówka już wkrótce uruchomi dodatkowe punkty składania wniosków paszportowych oraz punkty przyjmowania w sprawach prawnych w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Program współpracy wystartował 12 kwietnia zaczynając od placówki w Mount Prospect. Nie dotyczy on jedynie wyrabiania paszportu, ale też innych spraw prawnych. Pełna lista harmonogramu dyżurów w załączeniu.

·         Polish Kaleidoscope Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago we współpracy z fotografem Grzegorzem Lityńskim oraz kierownictwem galerii Dwell Studio zapraszają cna wystawę zdjęć. „Polski Kalejdoskop Chicago”. Grzegorz Lityński specjalizuje się w fotografii artystycznej. Zwiedził ponad 80 krajów świata, fotografując bieżące wydarzenia, krajobrazy oraz portretując sylwetki spotykanych osób. Jest to artysta posiadający duże doświadczenie w tworzeniu wystaw portretujących m. in. przedstawicieli emigracji solidarnościowej, czy ostatnio ofiary wojny w Ukrainie. Wystawa „Polski Kalejdoskop Chicago” wraz z towarzyszącym jej katalogiem będzie prezentować sylwetki współczesnych Polek i Polaków, którzy są znanymi postaciami dla miasta Chicago i osiągnęli sukces zawodowy w Stanach Zjednoczonych. Wśród portretowanych osób znajdą się m.in.: prof. Maria Siemionow, światowej sławy chirurg i transplantolog, która dokonała czwartej na świecie i pierwszej w Stanach Zjednoczonych udanej operacji przeszczepienia twarzy; prof. Dominic Pacyga, emerytowany profesor historii na Wydziale Nauk Humanistycznych, Historii i Nauk Społecznych w Columbia College Chicago, The University of Chicago, autor publikacji dot. historii miasta Chicago, w tym tzw. polskiego Chicago; Małgorzata Kot, wieloletnia dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce, współpracująca z wieloma cenionymi instytucjami kultury w Chicago m.in. Art Institute. Wystawa będzie otwarta w Dwell Studio od 28 kwietnia do 27 maja.

Więcej informacji: https://www.dwellstudiochicago.com/polish-kaleidoscope-chicago

·         Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2022. Autorzy mogą zgłaszać swoje książki do 1 czerwca 2023 r.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe (zarówno monografie naukowe, jak i publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł), których liczba autorów nie przekracza trzech.

Dla laureatów w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 EUR za zajęcie I miejsca, 5 000 EUR za zajęcie II miejsca, 2500 EUR za zajęcie III miejsca; dla laureatów w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 000 PLN za zajęcie I miejsca, 10 000 PLN za zajęcie II miejsca, 5000 PLN za zajęcie III miejsca.

Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Zasady zgłaszania publikacji:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 1 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze. Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie oraz ich dane kontaktowe.

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2022. Wszystkie wymogi formalne i merytoryczne są zawarte w regulaminach konkursu, którego szczegółowe zasady określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych wraz z załącznikami (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2023 poz. 7).

Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

·         Warsztaty metodyczne języka polskiego dla nauczycieli polonijnych

Województwo Małopolskie wraz z Małopolską Szkołą Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego Myślenicach od 10 lat organizują „Warsztaty metodyczne języka polskiego dla nauczycieli polonijnych” we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Warsztaty mają na celu podniesienie umiejętności dydaktycznych nauczycieli języka polskiego, utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu języka polskiego oraz zapoznanie się z nowatorskimi i innowacyjnymi metodami nauczania. Do udziału w warsztatach zaproszone są osoby uczące języka polskiego, które posiadają szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz wyrażają chęć rozwoju swoich kwalifikacji zawodowych.

Tegoroczna edycja warsztatów języka polskiego odbędzie się w dniach 26 czerwca – 8 lipca br. W ramach warsztatów przewidzianych jest 45 godzin zajęć dydaktycznych, podczas których uczestnicy będą mieć możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych pod okiem wybitnych specjalistów glottodydaktyki polonistycznej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dodatkowo bogaty program edukacyjny dopełnią liczne wycieczki (m.in. Kraków, Wieliczka, Wadowice, Zakopane), dzięki którym uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi miejscami i zabytkami, a także pogłębią wiedzę na temat kultury, tradycji oraz historii Województwa Małopolskiego i Polski. Udział w warsztatach będzie również doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych relacji.

Uczestnicy warsztatów będą mieć zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto organizator opłaca udział w warsztatach, wycieczki, bilety wstępu, ubezpieczenie i transport w czasie pobytu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu uczestników do Polski i z powrotem (po stronie uczestnika warsztatów pozostaje pokrycie kosztów podróży do docelowego miejsca pobytu – Myślenic i drogi powrotnej). Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty sygnowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o zgłoszenie i przesłanie CV wraz z danymi kontaktowymi na adres mailowy: Klaudia.Westenholz@umwm.malopolska.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 26 maja br. Regulamin i program warsztatów znajduje się w załączeniu biuletynu. Organizator nie zapewnia transportu na miejsce organizacji warsztatów.

·         I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod patronatem Pierwszej Damy RP p. Agaty Kornhauser-Dudy. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami są: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Informujemy, że KG RP w Chicago może udzielić wsparcia nauczycielom zainteresowanych przyjazdem do Polski na Kongres w zakresie dofinansowania do biletu lotniczego. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć równowartości 1000 euro. Ponadto, dofinansowanie dotyczy nauczycieli uczących j. polskiego w szkołach społecznych poza Europą – z wyłączeniem Szkół Polskich przy placówkach dyplomatycznych oraz lektorów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Lektorzy NAWA i nauczyciele ORPEG powinni zwrócić się w sprawie ewentualnej refundacji kosztów podróży odpowiednio NAWA oraz ORPEG. Dodatkowo, dofinansowanie DWPPG do kosztów podróży dotyczy osób, które w ostatnich 3 latach nie brały udziału w tego typu wydarzeniach szkoleniowo warsztatowych finansowanych ze środków budżetu państwa.

Informacje nt. wydarzenia (w tym kwestionariusz rejestracyjny) będą wkrótce zamieszczone na stronie internetowej organizatora: https://instytutkolbego.pl/pl/kongres-2023.

·         Konkurs Młody Promotor Polski – Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego organizuje konkurs pn. „Młody Promotor Polski”. Wydarzenie, pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP p. Agaty Kornhauser-Dudy, jest skierowane m.in. do młodzieży i absolwentów szkół polonijnych oraz młodych działaczy polonijnych na całym świecie.

Ideą Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie młodych Polaków w wieku od 16. do 30. roku życia, którzy swoja postawą, działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym oraz sportowym przyczyniają się do budowania silnej marki „Polska” oraz promowania naszego kraju poza jego granicami. Ponadto kandydat musi mieć polskie obywatelstwo oraz udokumentowane nie wcześniej niż od 2020 r. sukcesy w jednej z trzech kategorii konkursowych (naukowa, kulturalna oraz sportowa).

Prosimy zgłaszać kandydatów do KG RP w Chicago do 27 kwietnia 2023. Regulamin Konkursu oraz wszelkie niezbędne formularze dla kandydatów dostępne są na stronie KPRP: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-mlody-promotor-polski.  Informacji o  Konkursie udziela Koordynator w Biurze Wydarzeń Krajowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Anna Popłońska (e-mail: konkurs.mpp@prezydent.pl, tel.: +48 721 800 518).

·         Konkurs Strzeleckiego

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w ramach obchodów ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego 2023, w 150. rocznicę śmierci polskiego podróżnika, odkrywcy, geologa i badacza od 1 marca br. trwa Międzynarodowy Konkurs „W duchu Strzeleckiego”. Konkurs organizowany jest przez organizację polonijną Kościuszko Heritage, przy wsparciu Ambasady RP w Canberze, Fundacji Kościuszkowskiej oraz Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii.  Konkurs polega na przygotowaniu utworu muzycznego lub poetyckiego oraz pracy plastycznej dot. osoby Pawła Edmunda Strzeleckiego. Skierowany jest do Polaków i obcokrajowców na całym świecie.  Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: Let’s get to know Strzelecki with us! Let’s get to know Strzelecki with us! – 2023 Strzelecki Year Competition (zrobtosam.com) oraz https://kosciuszkoheritage.com/150/competition/

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.