Biuletyn informacyjny KG RP w Chicago #6

W 6. numerze Biuletynu Informacyjnego Konsulat Generalny RP w Chicago przesyła:

cid:image001.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Dyżury konsularne

Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach odbył się pierwszy dyżur konsularny w Milwaukee w stanie Wisconsin.

cid:image005.jpg@01D97D10.2A9EF6F0

Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i fantastyczną atmosferę pracy. Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę ks. Bogumiła Czai za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia i udostępnienie miejsca u siebie w parafii. Kolejny dyżur poza Illinois zorganizowany został w dniach 28-29 kwietnia w miejscowości Troy w stanie Michigan.

cid:image010.jpg@01D97D10.2A9EF6F0

Okazał się sporym sukcesem, bo nasi konsulowie przyjęli blisko 60 wniosków paszportowych. Tymczasem w kwietniu, maju i czerwcu odbywają się dyżury konsularne w miejscowościach wokół Chicago. 26 kwietnia zawitaliśmy do Glendale Heights, a już 10 maja będziemy w Bridgeview.

cid:image011.jpg@01D97D10.2A9EF6F0

Dokładny rozkład dyżurów aż do końca roku 2023 przesyłamy w załączeniu. Terminy na spotkania paszportowe w systemie e-konsulat  w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, będę udostępniane na tydzień (środa) przed planowanym dyżurem konsularnym w danym oddziale Unii, o godz. 3pm czasu chicagowskiego. Terminy na dyżury prawne będą udostępniane w  2 tygodnie przed planowanym terminem dyżuru, w środy o godz. 3 pm.

·         Wyjazd Konsula Generalnego Pawła Zyzaka do Wisconsin

W okręgu konsularnym naszej chicagowskiej placówki znajduje się aż 10 stanów, dlatego z radością przyjmujemy każdą okazję na spotkanie z Polonią poza Illinois. Konsul Generalny w dniach 19-23 kwietnia podróżował po Wisconsin spotykając się z miejscową polską diasporą. Tam gdzie to możliwe uczestniczył w już wcześniej planowanych wydarzeniach, czasem to on był głównym gościem podejmującej go Polonii. Drodzy Państwo, korzystając także z tej platformy, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za udzieloną konsulatowi pomoc z przygotowaniu wizyty, ale też za niezwykłe serdeczne przyjęcie p. Pawła Zyzaka w waszych miastach.

cid:image006.jpg@01D97E83.18236A50

Pan konsul generalny swoją wizytę zaczął od stolicy stanu. Po przyjeździe do Wisconsin zwiedzał on Memorial Library. Po zgromadzonych tam zbiorach polskich oprowadzała go pani Irena Frączek, członek Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Wisconsin. Przed przejściem na Kapitol pan Paweł Zyzak miał okazję spotkać się i rozmawiać też z panią Madison burmistrz Satyą Rhodes-Conway. Na Kapitolu pani Frączek poprowadziła spotkanie Konsula Generalnego Pawła Zyzaka z kadrą akademicką oraz przedstawicielami stanu Wisconsin.

Napięty grafik wymusił przejazd do Milwaukee. Tego samego wieczora w leżącej odbyło się spotkanie konsula generalnego z Polonią w leżącej k. Milwaukee miejscowości Franklin. Pan Paweł Zyzak miał najpierw okazję zwiedzić Polish Center of Wisconsin, fantastyczny ośrodek polonijny działający wewnątrz budynku przypominającego dawne polskie dworki. Po tej fali nostalgii konsul generalny wysłuchał wykładu prof. Donalda Pienkosa.

cid:image013.jpg@01D97E83.18236A50

Piątek 21 kwietnia konsul generalny w towarzystwie pani Katarzyny Murawskiej zwiedzał niezwykle piękny cmentarz św. Wojciecha w Milwaukee, odwiedzając licznie tam zgromadzone groby weterańskie, groby ojców założycieli polskiej diaspory w Wisconsin a także grób pani Tekli Dębińskiej, która jako mała dziewczynka uczestniczyła w słynnym strajku dzieci wrzesińskich z początku XX wieku, skierowanym przeciw germanizacji szkół.

cid:image020.jpg@01D97E83.18236A50

Po spotkaniu z burmistrzem Milwaukee, panem Cavalierem Johnsonem, w którym uczestniczył także pan Andrzej Woźniewicz (szef Kongresu Polonii w Wisconsin, do 22 kwietnia, oraz współzałożyciel polonijnego serwisu kuryerpolski.us) odbyło się spotkanie z przedstawicielami miejscowej Polonii. Konsul Generalny Paweł Zyzak miał okazję rozmawiać m.in. z prof. Michałem Mikosem (wykładającym literaturę na uczelni University of Wisconsin Milwaukee) a także z paniami Kathy Camacho, Joanne Barndt oraz Susan Mikos z organizacji „Polanki”.

Kolejne dwa spotkania odbyły się w parafii św. Piotra i Pawła (z ks. Bogumiłem Czają) oraz na uczelni Marquette University. W swojej szkole podjęła konsula generalnego grupa polonijnych studentów, której przewodniczyli Marcel Kas, prezydent Polish Student Alliance na lata 2022-2023 oraz Justyna Staszel i Veronika Durek, panie prezydent na lata 2023-2024.

cid:image025.jpg@01D97E83.18236A50

Sobotni poranek pan Paweł Zyzak rozpoczął od zwiedzania klubu sportowego „Polonia” w Franklin. Po rozbudowanym ośrodku piłkarskim konsula generalnego oprowadzało kierownictwo klubu, pan prezes Ryszard Rabiega, wiceprezes Zbigniew Przybysz oraz pani Bożena Przybysz.  

W związku z tym, że Kongres Polonii Amerykańskiej w Wisconsin akurat 22 kwietnia wybierał swoje kierownictwo na kolejny rok, konsul Zyzak mógł obserwować jego przebieg tego wydarzenia i rozmawiać o bieżącej sytuacji KPA z przedstawicielami Kongresu. Drugą połowę dnia zabrała podróż do Stevens Point.

Po pięknej miejscowość na północy Wisconsin, zamieszkałej przez wielu Amerykanów polskiego pochodzenia oprowadzał Konsula Generalnego Pawła Zyzaka tamtejszy artysta-rzeźbiarz i mistrz kowalski, pan Bolesław Kochanowski. Jest on m.in. autorem słynnej rzeźby „For Your Freedom and Ours”. W uroczystości odsłonięcia dzieła przedstawiającego dwa orły – polski i amerykański – towarzyszyła na jesieni 2021 roku konsul Paulina Szafałowicz. Teraz rzeźbę zobaczyć mógł z bliska konsul generalny. Miał też okazję rozmawiać ze sponsorami pomnika, m.in. panią Trishą Mrozek (członkini Polish Heritage Awareness Society of Central Wisconsin, PHAS) oraz panem Leonem Ostrowskim (członek PHAS, koordynatorem Heritage of Portage County – Dozynki Festival of Stevens Point; organizacja Heritage of Portage County co roku sponsoruje stypendia wręczane właśnie w trakcie polonijnych dożynek). Na miejscu był także obecny pan Jacek Hilgier, właściciel i wydawca najstarszej polonijnej gazety w USA, „Gwiazdy Polarnej”.

cid:image026.jpg@01D97E83.18236A50

Przed zwiedzaniem kościoła St. Mary of Mount Carmel (oprowadzał po świątyni proboszcz parafii, ks. Jerzy Rebacz) p. Paweł Zyzak spotkał się z przedstawicielami Polonii w Stevens Point, w tym kolejnymi członkami Polish Heritage Awareness Society, m.in. panią Anną Kochanowski. Po zwiedzaniu Stevens Point konsul generalny pojechał w stronę Chicago, zatrzymując się ponownie we Franklin by wziąć udział w uroczystości wręczenia stypendiów od organizacji „Polanki”.

·         Pokaz filmu „Wymazać Naród”

18 kwietnia odbył się w siedzibie placówki pokaz filmu „Wymazać Naród” w reżyserii Tomasza Grzywaczewskiego. Z radością przywitaliśmy u siebie najważniejszych liderów ukraińskiej diaspory (m.in. kierownictwa oddziału Kongresu Ukraińskiego w Illinois,  szefostwa Ukraińskiego Muzeum Narodowego w Chicago,  dyrektora i prezydenta The Heritage Foundation oraz kierownictwa związku lekarzy ukraińskich Am. Pn, UMANA). Gościem honorowym wydarzenia był Konsul Generalny Ukrainy w Chicago, pan Serhiy Koledov. Niezwykle ucieszyła nas obecność Grzywaczewskiego który do Chicago przyleciał z Filadelfii.

To dla nas niezwykle ważne, że udało się skutecznie poinformować amerykańską opinię publicznej nt. zniszczeń wojennych dokonanych przez wojska rosyjskie na dziedzictwie kulturowym Ukrainy. Dodatkowo, dzięki obecności liderów organizacji polonijnych (m.in. przedstawicieli Związku Klubów Polskich, Związku Podhalan Ameryki Północnej, Muzeum Polskiego w Ameryce a także działającego przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce Przystanku Historia IPN), w tym przedstawicieli młodego pokolenia Polonii powróciła idea przeprowadzenia polonijnej zbiórki charytatywnej dla Ukrainy, działania wstępnie planowanego wspólnie z organizacją pozarządową Help Heroes of Ukraine.

·         Wybór Zbójnika

Zbójnik Związku Podhalan w Ameryce, kandydat wybierany wśród młodych chłopców działających w organizacjach należących do ZPPA przez kolejny rok będzie reprezentował Związek podczas wydarzeń polonijnych i amerykańskich. Kandydaci na Zbójnika muszą się wykazać dobrymi cechami charakteru jak i sprawnością fizyczną, którą weryfikuje się podczas szeregu konkurencji (m.in. w tańcu, śpiewie, graniu, robieniu pompek, siłowaniu na rękę, dęciu w róg, gwizdaniu i cięciu drewna na czas za pomocą ręcznej piły). W tym roku tytuł swój utrzymał dotychczasowy zbójnik, Jakub Stopka. Tancerz Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Siumni”. Przysięgę od harnasia przyjął prezes górali Stanisław Sarna.  Stary-nowy zbójnik wysłuchał przyrzeczenia, w którym obliguje się do pełnienia swoje funkcji z godnością i powagą promując góralszczyznę na obczyźnie. Konsulat Generalny RP w Chicago reprezentowała wicekonsul Agata Grochowska.

(Zdjęcia dzięki uprzejmości ZPPA)

cid:image028.jpg@01D97E83.18236A50
cid:image029.jpg@01D97E83.18236A50

·         Fermi Lab

14 kwietnia na wydarzeniu w Fermilab w miejscowości Batavia k. Chicago, gdzie celebrowano stworzenie nowego ośrodka naukowego, miejsca w którym odkrywa się tajemnice Wszechświata, polską placówkę reprezentował Konsul Generalny RP Paweł Zyzak. Polska znajduje się w gronie państw odpowiedzialnych za powstanie i działanie tego laboratorium. Narodowe Laboratorium Cząstek Elementarnych im. Enrico Fermiego (ang. FermiLAB) w stanie Illinois (położone jest w Batavii, 20 kilometrów na zachód od Chicago), zarządzane przez Departament Energii USA, jest jednym z najbardziej uznanych światowych ośrodków naukowych zajmujących się badaniem struktury materii na najniższym subatomowym poziomie. Mieści się tam akcelerator cząstek o nazwie Tevatron, za pomocą którego m.in. odkryto szósty kwark szczytowy.

cid:image031.jpg@01D97E83.18236A50(fot. US Department of Energy)

Akcelerator ma kształt okręgu o średnicy 2 kilometrów, w którym protony i antyprotony krążą w przeciwnych kierunkach. W 2000 roku w laboratorium otrzymano pierwsze bezpośrednie dowody na istnienie neutrina tau, trzeciego rodzaju neutrina. W prowadzone w FermiLAB prace związane z neutrinami od 2022 roku zaangażowani są naukowcy z Politechniki Łódzkiej i Politechniki Wrocławskiej.

Udział Politechniki Wrocławskiej w PIP-II opiera się na doświadczeniu uczelni w dziedzinie kriogeniki i technologii akceleratorów nadprzewodnikowych nowej generacji – kluczowych komponentów nadprzewodnikowego akceleratora liniowego PIP-II. Po wcześniejszym udziale w projektach European X-FEL i European Spallation Source, PWr planuje wnieść wkład w prace badawcze, projekt i budowę kriogenicznych linii transferowych dla 270-metrowego akceleratora PIP-II. Dotychczas Politechnika opracowała projekt koncepcyjny kriogenicznego systemu dystrybucji helu akceleratora.

Z kolei Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej została zaproszona do współpracy z FermiLAB już w 2020 r. Badacze z Katedry zajęli się opracowaniem specyfikacji oraz prototypu systemu o nazwie Radio Frequency Protection Interlocks (RFPI), którego zadaniem jest zabezpieczenie poprawnej pracy sekcji akceleratora protonowego. System ma wykrywać sytuacje awaryjne – przekroczenie poziomów alarmowych – i bezzwłocznie generować sygnał blokujący pracę podsystemów, prowadząc do wyłączenia sekcji akceleratora.

Oficjalnie otwarty właśnie nowy kompleks akceleratorów o nazwie Proton Improvement Plan II PIP-II pomoże naukowcom z projektu DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) dotrzeć do najmniejszych cegiełek budulcowych materii. PIP-II to pierwszy akcelerator cząstek budowany w USA przy znaczącym udziale partnerów międzynarodowych. Swoją wiedzę i umiejętności łączą w tym projekcie instytucje z Francji, Indii, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

·         45-lecie Polskiej Szkoły im. Generała Władysława Andersa

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki, pana prof. Przemysława Czarnka, z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa w Des Plaines w Chicago, Filip Frąckowiak wręczył pani dyrektor Wiesławie Dziedzic, dyplom uznania wraz z medalem Ministra Nauki i Edukacji. Frąckowiak jest dyrektorem Muzeum Zimnej Wojny im. generała Kuklińskiego oraz warszawskim radnym PiS.

cid:image032.jpg@01D97E83.18236A50(fot. FB/Filip Frąckowiak)

Polska szkoła im. gen. Władysława Andersa w Chicago powstała w 1978 r. Oprócz zajęć z języka polskiego, historii i geografii w szkole prowadzone są lekcje religii przygotowujące uczniów do sakramentów: pierwszej komunii świętej i bierzmowania.

cid:image002.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Realizacja przedsięwzięć polonijnych odbywających się w II połowie 2023 roku

Szanowni Państwo, do dnia 12 maja 2023 roku Konsulat Generalny RP w Chicago przyjmuje wnioski o współpracę przy realizacji przedsięwzięć polonijnych z udziałem środków finansowych konsulatu, odbywających się w II połowie 2023 roku tj. w terminie od 1 lipca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego (Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa i Wisconsin). Przed złożeniem wniosku uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem informacyjnym na stronie internetowej naszego urzędu na temat zasad współpracy oraz pozyskania środków finansowych na rzecz planowanych przedsięwzięć polonijnych – link poniżej:

https://www.gov.pl/web/usa/nabor-na-projekty-polonijne

Wnioski proszę przesyłać we wskazanym wyżej terminie na adres mailowy: eliza.kasjan-gorecka@msz.gov.pl. W załączeniu biuletynu znajdą Państwo stosowne formularze, które również są dostępne do pobrania na stronie internetowej KG RP w Chicago.

·         Nowe odznaczenie Premiera RP dla członków Diaspory Polskiej

Szanowni Państwo, pan premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie o stworzeniu nowego odznaczenia dla przedstawicieli Polonii, ale i obcych nacji szczególnie aktywnie działających dla naszej Ojczyzny. Przyznawać je będzie prezes Rady Ministrów m.in. na wniosek Pełnomocnika ds. Polonii, ambasadora lub konsula generalnego.

cid:image034.jpg@01D97E83.18236A50

Z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wynika, że “Odznaka Honorowa za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą” może być nadawana obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz krajowym i zagranicznym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za  szczególne zasługi w zakresie m.in. umacnianie polskiej tożsamości, rozwijanie nauki języka polskiego, aktywizacji środowisk polonijnych lub popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Konsul Generalny pragnie wnioskować o Odznakę szczególnie dla tych naszych rodaków, którzy wciąż mocno angażują się w działalność polonijną, również tą skierowaną do anglojęzycznego odbiorcy.

·         Polish Fest w Milwaukee (9-11 czerwca)

Festiwal polskiej kultury i rozrywki Polish Fest wraca w czerwcu do Henry Maier Festival Park w Milwaukee. „Największy polski festiwal w Ameryce” odbędzie się w dniach 9-11 czerwca. Nie zabraknie muzyki, sztuki ludowej, jedzenia oraz pokazów kulinarnych. Dodatkowo w niedzielę 11 czerwca odprawiona zostanie Msza Św. w intencji Polonii. Wydarzenie to po raz pierwszy zorganizowano w 1982 roku. Za przygotowanie festiwalu odpowiada Polish Heritage Alliance, Inc.

Pełny line-up możecie Państwo znaleźć pod m.in. adresem: Polish Fest will return June 9-11. Here’s the musical lineup (milwaukeerecord.com)

·         Konkurs „Nasza Flaga”

Czy wiedzą państwo o konkursie plastycznym “#NaszaFlaga”? Skierowano go do dzieci w dwóch grupach wiekowych, 7 – 10 lat oraz 11 – 15 lat. Konkurs ma na celu edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia oraz przekazanie wiedzy dotyczącej ważnych wydarzeń i wybitnych postaci z dziejów Państwa Polskiego.  Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodną z tematem podanym w regulaminie konkursu. Na każdej pracy konkursowej musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Prace przesyłają w formie elektronicznej (zdjęcie pracy) rodzice/opiekunowie prawni poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.naszaflaga.pl

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody. W każdej kategorii I nagroda wynosi 2000 PLN, II nagroda – 1000 PLN, III nagroda – 500 PLN.
W 2022 r. do konkursu wpłynęło 2059 zgłoszeń.

·         III Edycja Konkursu „Słowem-Polska”

Kancelaria Prezydenta RP ogłasza III edycję Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska” skierowanego do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O statuetkę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy, uczący się języka polskiego poza granicami kraju. Talenty recytatorskie, w formie nagrań wideo, uczniowie mogą prezentować w ramach trzech grup wiekowych: 7–9 lat, 10–13 lat i 14–19 lat. Konkurs odbędzie się w terminie kwiecień – październik 2023 r. W tym czasie przewidziano cztery etapy eliminacji: szkolny, krajowy i kontynentalny, w których uczestnicy będą mieli za zadanie recytację trzech różnych utworów poetyckich wybranych autorów: Józefa Czechowicza, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza i Kazimierza Przerwy–Tetmajera. Ostatnim etapem będzie rozstrzygnięcie Konkursu polegające na wyłonieniu finalistów i laureatów z każdej kategorii wiekowej. 

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym pod linkiem https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-recytatorski-slowem-polska/iii-edycja Celem konkursu jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży mieszkających za granicą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą.

cid:image024.jpg@01D96E36.CE12FAE0

·         Polish Kaleidoscope Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago we współpracy z fotografem Grzegorzem Lityńskim oraz kierownictwem galerii Dwell Studio zapraszają cna wystawę zdjęć. „Polski Kalejdoskop Chicago”. Grzegorz Lityński specjalizuje się w fotografii artystycznej. Zwiedził ponad 80 krajów świata, fotografując bieżące wydarzenia, krajobrazy oraz portretując sylwetki spotykanych osób. Jest to artysta posiadający duże doświadczenie w tworzeniu wystaw portretujących m. in. przedstawicieli emigracji solidarnościowej, czy ostatnio ofiary wojny w Ukrainie. Wystawa „Polski Kalejdoskop Chicago” wraz z towarzyszącym jej katalogiem będzie prezentować sylwetki współczesnych Polek i Polaków, którzy są znanymi postaciami dla miasta Chicago i osiągnęli sukces zawodowy w Stanach Zjednoczonych. Wśród portretowanych osób znajdą się m.in.: prof. Maria Siemionow, światowej sławy chirurg i transplantolog, która dokonała czwartej na świecie i pierwszej w Stanach Zjednoczonych udanej operacji przeszczepienia twarzy; prof. Dominic Pacyga, emerytowany profesor historii na Wydziale Nauk Humanistycznych, Historii i Nauk Społecznych w Columbia College Chicago, The University of Chicago, autor publikacji dot. historii miasta Chicago, w tym tzw. polskiego Chicago; Małgorzata Kot, wieloletnia dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce, współpracująca z wieloma cenionymi instytucjami kultury w Chicago m.in. Art Institute. Wystawa jest otwarta w Dwell Studio od 29 kwietnia do 27 maja.

Więcej informacji: https://www.dwellstudiochicago.com/polish-kaleidoscope-chicago

·         Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla studentów i naukowców

POLONISTA – celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej oraz z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów, a w przypadku kandydatów na pełne studia – przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną na wybranej uczelni. Studia odbywają się w języku polskim.

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą ubiegać się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.  Program Polonista NAWA dla naukowców realizowany jest w dwóch ścieżkach: przyjazdowej i — od roku akademickiego 2023/2024 — wyjazdowej.  Oferta przyjazdowa jest skierowana do naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich; umożliwia realizację projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych trwających od 3 do 12 miesięcy w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. W ramach Programu możliwe jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań, przygotowanie publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym, intensywna nauka języka polskiego. Stypendium programu Polonista mogą otrzymać Wnioskodawcy, których projekty badawcze dotyczą tematyki z zakresu języka polskiego, glottodydaktyki polonistycznej, literaturoznawstwa, komparatystyki, polskiej kultury, sztuki lub historii.

Wszystkie informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Agencji: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich Na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/naukowcy-2023/dokumenty-do-pobrania znajdą Państwo również materiały promocyjne w postaci plakatów do umieszczenia na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy polonista@nawa.gov.pl

Anders JPG logo na strone NAWA 1Program im. gen. Władysława Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju i które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne). Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.  Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: polonia@nawa.gov.pl telefon: +48 451 058 622, +48 451 058 623, +48 451 058 640

Program Poland My First Choice NAWA ma na celu zachęcenie młodzieży z krajów rozwiniętych do kształcenia w najlepszych polskich uczelniach. Program oferuje stypendium w regulaminowym okresie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach akademickich, publicznych i niepublicznych, nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Ponadto, w uczelniach publicznych Program umożliwi bezpłatne kształcenie. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć studia, w oparciu o ofertę uczelni znajdujących się na liście w Ogłoszeniu. NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni. Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie www.study.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.studia.gov.pl/wybierz-studia

https://researchinpoland.org/wp-content/uploads/2021/06/nawa-1.pngLetnie kursy NAWA – jest to program realizowany przy zaangażowaniu uczelni z akredytacją NAWA, uczelnie takie oferują letnie kursy języka i kultury polskiej dla młodzieży z różnych stron świata – to z jednej strony nauka języka polskiego, z drugiej możliwość zwiedzenia największych atrakcji turystycznych. Rekrutację prowadzą uczelnie. Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa

Książki tematyczne z informacjami o studiach w Polsce – https://nawa.gov.pl/en/international-promotion/promotional-materials

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.