Biuletyn informacyjny KG RP w Chicago #8

W 8. numerze Biuletynu Informacyjnego Konsulat Generalny RP w Chicago przesyła:

Ważna informacja: bronimy polonijnych konsumentów przed oszustami

Konsulat Generalny RP w Chicago nawiązał współpracę z Biurem Prokuratora Stanowego Stanu Illinois, którego zadaniem jest m.in. pomoc obywatelom. Biuro zajmuje się mi. prawami konsumentów, prawami pracowniczymi, dyskryminacją (również w miejscu pracy), nieuczciwymi praktykami biznesowymi oraz prawami pacjentów. Bardzo prosimy, by każda osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone może złożyć skargę do Biura Prokuratora Stanowego, które jest uprawnione do podjęcia czynności wyjaśniających i ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec nieuczciwego przedsiębiorcy, pracodawcy czy zakładu leczniczego. Szczegółowe informacje na temat działalności Biura Prokuratora Stanowego oraz formularze skarg można znaleźć na stronie https://www.illinoisattorneygeneral.gov/File-A-Complaint/ (wzory skarg dostępne są również w języku polskim).

Za pośrednictwem tej strony można również wnieść skargę w trybie on-line. Ponadto, w siedzibie polskiego Konsulatu w Chicago znajdziecie Państwo ulotki w języku polskim dotyczące poszczególnych spraw, którymi zajmuje się Biuro Prokuratora oraz formularze skarg w sprawach konsumenckich.

cid:image001.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Dyżur konsularny

Szanowni Państwo, 7 czerwca odbył się dyżur konsularny w siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Orland Park. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie konsul Karoliny Jabłońskiej.

cid:image009.jpg@01D9A067.FDF22200

Dokładny rozkład dyżurów aż do końca roku 2023 przesyłamy w załączeniu. Terminy na spotkania paszportowe w systemie e-konsulat  w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, będę udostępniane na tydzień (środa) przed planowanym dyżurem konsularnym w danym oddziale Unii, o godz. 3pm czasu chicagowskiego. Terminy na dyżury prawne będą udostępniane w  2 tygodnie przed planowanym terminem dyżuru, w środy o godz. 3 pm.

·         Wizyta na Polish Fest i w polskich miejscach w Wisconsin

W dniach 10-12 czerwca konsul generalny Paweł Zyzak przebywał z oficjalną wizytą w Wisconsin. Była to już druga kilkudniowa delegacja w tym roku. Dowiedzieliśmy się dużo o fantastycznej Polonii spoza Chicago, o ludziach i organizacjach, o liderach i wolontariuszach, oraz o miejscowościach w których żyją Amerykanie polskiego pochodzenia i w których odbywają się polonijne wydarzenia.Największym tego typu eventem był naturalnie festiwal Polish Fest, gdzie konsul miał okazję spędzić więcej czasu i spotkać się z szeregiem ciekawych osób. Cieszy niezmiernie, że program artystyczny festiwalu zgromadził w Milwaukee zarówno wykonawców lokalnych, jak i tych działających w Chicago czy wręcz w Kanadzie. Przy tej okazji gratulujemy występów Zespołowi Pieśni I Tańca Lajkonik z Chicago, zespołowi Polonia Dance Ensemble Regina z Kanady, Wesołemu Ludowi Polish Dance Company of P.R.C.U.A. ale i innym zespołom folklorystycznym, które można było zobaczyć i posłuchać.


Serdeczne podziękowania przesyłamy arcybiskupowi Milwaukee, J.E. Jeromowi Listeckiemu, z którym konsul generalny Zyzak rozmawiał o sytuacji polonijnych parafii i miejscowym szkolnictwie. Cieszymy się, że pan Paweł Zyzak miał okazję spotkać i porozmawiać z sędzią Sądu Najwyższego stanu Wisconsin Janet Protasiewicz, której niedawny wybór na 10 letnią kadencję odbił się echem w całych USA. Szczególne podziękowania składamy pani Ewie Barczyk i panu Tomaszowi Lenkiewiczowi, których wykładów Konsul Generalny wysłuchał z dużym zaciekawieniem. Mamy nadzieję, że obydwoje uda się nam gościć już niedługo w Chicago. Last but not least, gratulujemy wystawcom prezentującym na Polish Fest polskie książki, rękodzieło, ofertę turystyczną a także niezwykle smaczne jedzenie.

cid:image014.jpg@01D9A067.FDF22200

W niedzielę 11 czerwca Konsul Generalny odwiedził Wisconsin Dells, gdzie uczestniczył w polskiej mszy św. i procesji z okazji Bożego Ciała w amerykańskiej parafii Św. Cecylii. Po mszy w pomieszczeniach budynku parafialnego odbyło się spotkanie otwarte zorganizowane przez Klub Polski w Wisconsin Dells, podczas którego pan Paweł Zyzak przedstawił zebranym ofertę konsularną i polonijną placówki.

cid:image015.jpg@01D9A061.DA235200

Kolejnego dnia, już w Stevens Point, konsul generalny Paweł Zyzak w towarzystwie miejscowego artysty Bogusława Kochanowskiego spotkał się z burmistrzem miasta Mikiem Wizą. Pan burmistrz ma nie tylko polskie korzenie, co chętnie podkreśla – także poprzez dbanie o obecność symboli polskiej kultury w przestrzeni miejskiej.

cid:image020.jpg@01D9A067.FDF22200
cid:image024.jpg@01D9A067.FDF22200

Przed powrotem do Chicago pan Paweł Zyzak spotkał się z Polonią w miejscowości Necedah. W gronie złożonym m.in. z przedstawicieli organizacji Polish Heritage of Necedah zwiedzał tamtejsze Polskie Muzeum i działające przy nim polskie delikatesy. Omawiano specyfikę i zagadnienia dotyczące miejscowej Polonii.

cid:image032.jpg@01D9A067.FDF22200


Wszystkim, którzy przyczynili się do tak udanego przebiegu wizyty Konsula Generalnego w Wisconsin serdecznie dziękujemy. Podobnych wizyt w innych stanach w chicagowskim okręgu konsularnym będzie w przyszłości więcej. Naszym zdaniem nie ma lepszej metody na poznanie rzeczywistych potrzeb i charakteru Polonii niż poprzez bezpośredni kontakt.

·         Międzynarodowa Noc w szkole publicznej Ogden International

2 czerwca pracownicy konsulatu wzięli udział w Międzynarodowej Nocy w amerykańskiej szkole podstawowej Ogden International School of Chicago. Na zaproszenie dyrekcji wspólnie m.in. z innymi ale też np. Instytutem Goethego przedstawialiśmy uczniom w wieku 6-11 lat angielskie wydania przeznaczonych dla dzieci książek o „Wojtku” – bohaterskim misiu czy też polsko-amerykańskich bohaterach jak Kościuszko i Pułaski.

cid:image033.jpg@01D9A067.FDF22200

W trakcie prezentowanego przez tamtejszych uczniów programu artystycznego (narodowe tańce z różnych kultur świata) pokazywaliśmy na filmach Polskiej Organizacji Turystycznej piękno polskich parków przyrody, rozdawaliśmy wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych gry promujące polskie miasta i naszą kulturę a także, korzystając z 550. rocznicy jego urodzin, opowiadaliśmy dzieciom o Mikołaju Koperniku. Za rozwiązywanie zagadek na temat kosmosu uczniowie mogli wygrać nagrody książkowe.

Wideo z wydarzenia

·         Ambasador Magierowski w Chicago History Museum

Podczas niedawnej wizyty w Chicago, Pan Ambasador Marek Magierowski odwiedził wystawę o historii Polonii w Chicago. Na temat eksponatów zgromadzonych w Chicago History Museum oraz o długiej drodze to stworzenia wystawy ”Back|Home: Polish Chicago” opowiedzieli przedstawiciele kierownictwa placówki.

cid:image035.jpg@01D9A067.FDF22200

Zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzenia wystawy – pozostało jeszcze sporo czasu – przed przeniesieniem jej do Polski (zostanie pokazana w Muzeum Historii Polski w Warszawie) pozostanie otwarta do czerwca przyszłego roku.

·         150 lecie PRCUA/ 43. Gala Letnia Muzeum Polskiego w Ameryce

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wystąpienie konsula generalnego Pawła Zyzaka podczas 43. Dorocznej Gali Muzeum Polskiego w Ameryce na której świętowano 150-lecie Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego.

cid:image039.jpg@01D9A067.FDF22200

Na tym wydarzeniu pan Paweł Zyzak obecny był z małżonką. Zdjęcie dzięki uprzejmości p. Andrzeja Baraniaka.

Wideo: Wystąpienie

·         Młodzi odkrywcy w konsulacie


Basia, Pola, Zosia, Zuzia, Igor, Wojtek, Maciek, Julia, Jagoda, Marysia, Tymek, Dominik, Jakub oraz Adrian to przedstawiciele dwóch zwycięskich drużyn z Polski („Odklejeni” i „Wyciasteczkowani”) reprezentujący nasz kraj na międzynarodowych zawodach “Odyseja Umysłu”. Tegoroczny finał odbywał się w East Lansing w Michigan. Nie było mowy, byśmy nie zaprosili całej 14 wraz z opiekunami do konsulatu. Z młodymi ludźmi spotkał się i rozmawiał o finale zawodów konsul generalny Paweł Zyzak.
cid:image044.jpg@01D9A067.DF490300


Konkurs „Odyseja Umysłu” (https://www.odysseyofthemind.com/) to od 40 lat zachęca dzieci i młodzież do twórczej nauki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Na jesieni ubiegłego roku opublikowanych zostało pięć tzw. „problemów długoterminowych”, z których każda startująca drużyna musiała wybrać jeden i opracować rozwiązanie. Swoje pomysły w formie 8-minutowej prezentacji na wiosnę przedstawili sędziom i publiczności. Najlepsi dostali prawo startu w majowych finałach w USA. Wśród zadań do wyboru było m.in. zbudowanie urządzenia które samo wciągnie flagę na maszt i uderzy w dzwon, skonstruowanie konia trojańskiego, wytrzymałej na duży ciężar konstrukcji z drewna balsa, przygotowanie sztuki komediowej gdzie główny bohater w przesadzony sposób reaguje na zwykłe wydarzenia ewentualnie przygotowanie parady dinozaurów.

Fot. Greta Sobolewska/KGRP Chicago

·         Narada konsularna


W Konsulacie Generalnym RP w Chicago na przełomie maja i czerwca odbyła się narada konsuli z placówek dyplomatycznych i konsularnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Do Chicago przyjechali także przedstawiciele kilku departamentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Warszawy. Obradom przewodniczył Konsul Generalny Paweł Zyzak.

cid:image040.jpg@01D9A067.FDF22200
fot. Jan Sochaczewski/KGRP Chicago

cid:image002.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Odznaczenia i medale dla osób zasłużonych dla Polonii i Polski

Szanowni Państwo, przypominamy, że na wniosek Konsula Generalnego osobom zasłużonym swoją działalnością i życiem dla Polski i Polonii mogą zostać wręczone odznaczenia państwowe.

I etap

Jeżeli wiecie Państwo o kimś, kto waszym zdaniem powinien zostać uhonorowany w ten szczególny sposób, bardzo prosimy o przysyłanie nazwiska takiej osoby wraz z 2-3 zdaniowym uzasadnieniem na adres e-mailowy konsulatu (chicago.promotion@msz.gov.pl lub chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl).

II etap

Jeżeli szef misji konsularnej pozytywnie rozpatrzy taką propozycję, do osoby zgłaszającej kandydata do odznaczenia zostanie przysłany zestaw pytań. Konieczne będzie podanie do wiedzy KG RP w Chicago danych osobowych takiej osoby (imię i nazwisko, dokładna data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imię ojca, w miarę możliwości) oraz rozbudowane uzasadnienie (min. 2500 znaków ze spacjami) zawierające informacje biograficzne istotne dla oceny dokonań danej osoby. To ważne, by skupiać się wyłącznie na opisywaniu faktów, unikając osobistej oceny danej osoby – takie uzasadnienie nie zostanie uznane za przydatne. Szczególnie ważna jest informacja o wcześniejszych odznaczeniach państwowych.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

III etap

Konsulat generalny w oparciu o otrzymane informacje sporządza dla Konsula Generalnego wniosek o medal lub odznaczenia państwowe a następnie kieruje je do ambasady. Tam rozpoczyna się dalsza praca nad weryfikacją kandydata i oceną zasadności wniosku. Na tym etapie Konsulat Generalny ma jedynie możliwość obserwowania procesu. Nie może już wpłynąć na jego dalsze losy. Po zakończeniu procesu weryfikacji właściwy organ państwowy (np. Kancelaria Prezydenta, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) informuje placówkę a ta osobę zgłaszającą kandydata do odznaczenia.

·         Szkoła szuka dyrektora


Trwa nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Ogłoszenie konkursowe jest załączone do biuletynu.

Więcej: Konkurs

 

·         Studia w Warszawie

W imieniu dr. Marcina Trepczyńskiego Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zachęcamy Państwa to zainteresowania się ofertą tej uczeni skierowaną do zagranicznych studentów i pracowników naukowych.

Od 2007 r. WF UW prowadzi International Studies in Philosophy (https://philosophy.uw.edu.pl/). Są to 3-letnie studia I stopnia (BA), które w całości prowadzone są po angielsku. Nauka w Warszawie to zawsze okazja by lepiej poznać i Polskę, i samą stolicę, w tym kulturę i dziedzictwo.

Philosophy Program in Warsaw for Open-Minded Students

If you are looking for studies which give you broad perspectives, numerous opportunities, and unique skills, in one of the best places to live, the answer is simple: choose International Studies in Philosophy at the University of Warsaw. Learn: why.

–         Why philosophy? Philosophy means the “love of wisdom” – prof. Adrian Kuźniar, the head of the International Studies in Philosophy, explains. – It is a systematic inquiry into fundamental issues such as the universe, knowledge, mind, ethics, language, art, and politics. It helps to develop critical, precise, logical thinking, and the ability to ask questions and debate – he emphasises.

International Studies in Philosophy at the University of Warsaw is a 3-year bachelor’s degree program taught entirely in English (all tutorials, lectures, and seminars are taught in this language), which took off in October 2007. It provides a comprehensive and systematic account of Western philosophy—from the wisdom of Ancient Greece to contemporary philosophical discussions around the globe.

University of Warsaw is the biggest and the best university in Poland as well as one of the finest in central Europe. And in 2023, Warsaw was named the ‘Best European Destination’. Learn more from the leaflet, and visit the website: https://philosophy.uw.edu.pl/.

·         Granty Polskiej Fundacji Narodowej

O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:

·                  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowejpielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowejobywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:

·                  upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,

·                  kształtowania i promowania postaw patriotycznych,

·                  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,

·                  ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

·                  promocji Polonii i Polaków za granicą;

·                  rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;

·                  wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;

·                  wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

·                  wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej informacji: Polska Fundacja Narodowa – Złóż wniosek

·         Save the date


Szanowni Państwo, w imieniu United Service Organizations Midwest Region, Illinois National Guard, Union League Club oraz Konsula Generalnego RP w Chicago prosimy o zarezerwowanie sobie wolnego na 13 lipca. W gronie przyjaciół Polski będziemy świętować 30-lecie współpracy między Polskimi Siłami Zbrojnymi a Gwardią Narodową Stanu Illinois. Więcej szczegółów wkrótce.

cid:image051.jpg@01D98D96.71F62D70
cid:image024.jpg@01D96E36.CE12FAE0

·         Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla studentów i naukowców

POLONISTA – celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej oraz z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów, a w przypadku kandydatów na pełne studia – przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną na wybranej uczelni. Studia odbywają się w języku polskim.

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą ubiegać się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.  Program Polonista NAWA dla naukowców realizowany jest w dwóch ścieżkach: przyjazdowej i — od roku akademickiego 2023/2024 — wyjazdowej.  Oferta przyjazdowa jest skierowana do naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich; umożliwia realizację projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych trwających od 3 do 12 miesięcy w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. W ramach Programu możliwe jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań, przygotowanie publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym, intensywna nauka języka polskiego. Stypendium programu Polonista mogą otrzymać Wnioskodawcy, których projekty badawcze dotyczą tematyki z zakresu języka polskiego, glottodydaktyki polonistycznej, literaturoznawstwa, komparatystyki, polskiej kultury, sztuki lub historii.

Wszystkie informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Agencji: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich Na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/naukowcy-2023/dokumenty-do-pobrania znajdą Państwo również materiały promocyjne w postaci plakatów do umieszczenia na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy polonista@nawa.gov.pl

Anders JPG logo na strone NAWA 1Program im. gen. Władysława Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju i które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne). Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.  Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: polonia@nawa.gov.pl telefon: +48 451 058 622, +48 451 058 623, +48 451 058 640

Program Poland My First Choice NAWA ma na celu zachęcenie młodzieży z krajów rozwiniętych do kształcenia w najlepszych polskich uczelniach. Program oferuje stypendium w regulaminowym okresie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach akademickich, publicznych i niepublicznych, nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Ponadto, w uczelniach publicznych Program umożliwi bezpłatne kształcenie. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć studia, w oparciu o ofertę uczelni znajdujących się na liście w Ogłoszeniu. NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni. Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie www.study.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.studia.gov.pl/wybierz-studia

https://researchinpoland.org/wp-content/uploads/2021/06/nawa-1.pngLetnie kursy NAWA – jest to program realizowany przy zaangażowaniu uczelni z akredytacją NAWA, uczelnie takie oferują letnie kursy języka i kultury polskiej dla młodzieży z różnych stron świata – to z jednej strony nauka języka polskiego, z drugiej możliwość zwiedzenia największych atrakcji turystycznych. Rekrutację prowadzą uczelnie. Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa

Książki tematyczne z informacjami o studiach w Polsce – https://nawa.gov.pl/en/international-promotion/promotional-materials

Zapraszamy na nasze media społecznościowe

cid:image016.jpg@01D98E5C.12DF2690

Ogłoszenie_Chicago

Dyzury_konsularne_Unia_Kredytowa

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.