Biuletyn informacyjny KG RP w Chicago #9

W 9. numerze Biuletynu Informacyjnego Konsulat Generalny RP w Chicago przesyła:

cid:image001.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         Dyżur konsularny

Szanowni Państwo, 21 czerwca odbył się dyżur konsularny w siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Norridge. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie wice-konsul Karoliny Jabłońskiej oraz konsula Michała Arciszewskiego, kierownika referatu prawnego naszego konsulatu.

cid:image001.jpg@01D9A9CA.3798A9A0

Dokładny rozkład dyżurów aż do końca roku 2023 przesyłamy w załączeniu. Terminy na spotkania paszportowe w systemie e-konsulat  w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, będę udostępniane na tydzień (środa) przed planowanym dyżurem konsularnym w danym oddziale Unii, o godz. 3pm czasu chicagowskiego. Terminy na dyżury prawne będą udostępniane w  2 tygodnie przed planowanym terminem dyżuru, w środy o godz. 3 pm.

cid:image014.jpg@01D9A9CA.3798A9A0

W dniach 23-24 czerwca odbył się dyżur konsularny w Orchard Lake w stanie Michigan z udziałem  wicekonsul Bernadetty Pałki-Maciejewskiej kierującej Referatem Ruchu Osobowego. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i cieszymy się, że ta dodatkowa lokalizacja w Michigan cieszy się popularnością.

·         Głos grobów

17 czerwca na cmentarzu Grobu Świętego w Southfield (Michigan) poświęcono groby 59 polsko-amerykańskich weteranów, którzy zgłosili się na ochotnika i walczyli w Błękitnej Armii Generała Hallera we Francji podczas Pierwszej Wojny Światowej. Przez lata ich mogiły pozostawały bezimienne. Dzięki pieniądzom przekazanym przez IPN (Instytut Pamięci Narodowej) w Warszawie dziś już każdy nagrobek ma granitowy krzyż i tabliczkę z nazwiskiem zmarłego. W uroczystym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu z Polski, Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także przedstawiciele IPN (m.in. dr Adam Siwek, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa), polskich grup kombatantów (m.in. Prezes Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Polskiego Tadeusz Antoniak i ppłk Chester Szczotka), przedstawiciele Archidiecezji (m.in. J.E. Arcybiskup Detroit Vigneron, J.E. Biskup Fisher,). Przystanek Historia IPN Chicago reprezentowała koordynator Bernadetta Manturo. Konsulat Generalny RP w Chicago reprezentował Konsul Generalny Paweł Zyzak. Towarzyszył mu pan Richard Walawender, Konsul Honorowy RP w Detroit a także Attaché Obrony RP w USA, gen. bryg. Krzysztof Nolbert.

Prezentujemy film dokumentalny „Głos grobów” poświęcony historii żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Southfield.

Projekt był współfinansowany z funduszy polonijnych Konsulatu Generalnego RP w Chicago.

cid:image002.jpg@01D95C0B.10A959F0

·         FINA Fellowship / program szkoleniowy Filmoteki Narodowej – Instytutu Wizualnego

Prezentujemy FINA Fellowship – międzynarodowy program szkoleniowy organizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny (FINA), największego depozytariusza materiałów filmowych i okołofilmowych w Polsce. Program skierowany jest do przedstawicieli przemysłu kreatywnego, w tym osób polskiego pochodzenia. Celem programu jest popularyzacja polskiej kultury i osiągnięć w dziedzinie kinematografii, dzielenie się unikalnym doświadczeniem w rekonstrukcji materiałów filmowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą. Program szkoleniowy obejmuje konserwację taśm i materiałów okołofilmowych, pracę filmografia oraz digitalizację i restaurację zbiorów. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach. Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym programie, który łączy pasję do filmu z miłością do polskiej kultury. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres email: international@fina.gov.pl

We are delighted to present the FINA Fellowship – an international training program organized by the National Film Archive – Audiovisual Institute (FINA), the largest depository of film and related materials in Poland. The program is aimed at representatives of the creative industry, including people of Polish origin. The goal of the program is to popularize Polish culture and achievements in the field of cinematography, share unique experience in the reconstruction of film materials, and create a positive image of Poland and Poles abroad. The training program includes the conservation of tapes and related materials, the work of a filmographer, and the digitization and restoration of collections. The trainings are conducted by experienced specialists in their fields. We invite you to participate in this unique program that combines a passion for film with a love for Polish culture.

For more information, please email: international@fina.gov.pl

·         Wsparcie dla dzieci i młodzieży poza granicami Polski

Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego 15 czerwca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą „wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami polski 2023”.

Oferty można składać do 03 lipca 2023 r. do godz. 15:00. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 30 lipca 2023 r.

Do aplikowania uprawnione są podmioty mające osobowość prawną w Polsce, realizujące działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Instytucie, analogiczne do konkursów polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Oferty w ramach otwartego konkursu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków Witkac udostępnionego na stronie internetowej Instytutu.

Obszar 1 – Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych.

W ramach tego obszaru dofinansowane będą:

wydarzenia szkolne (akademie, święto niepodległości, pikniki, jubileusze i rocznice itd.);

akcje edukacyjne (w tym: olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów, wykłady, itd.);

wycieczki w kraju zamieszkania związane z polską historią oraz wycieczki do Polski (w trakcie roku szkolnego);

wydarzenia związane z promocją języka polskiego oraz inne inicjatywy wspierające rozwój edukacji polonijnej i polskiej za granicą;

utrzymanie struktur organizacji oświatowych i macierzy szkolnych.

Obszar 2 – Bon pierwszaka – wsparcie uczniów klas pierwszych w szkołach polskich i polonijnych.

W ramach obszaru dofinansowane będą następujące formy wsparcia uczniów klas pierwszych:

wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych (m.in.: tornister, artykuły papiernicze, piórnik, worek na obuwie, pudełka na śniadanie i bidony, farby, długopisy, nożyczki i inne artykuły);

jednorazowe stypendia finansowe dla uczniów klas pierwszych.

Obszar 3 – Bon maturzysty – wsparcie młodzieży klas maturalnych.

W ramach obszaru wsparcie mogą otrzymać uczniowie klas maturalnych, którzy zdawali maturę z języka polskiego w szkołach polskich i polonijnych, poprzez uzyskanie jednorazowego stypendium za pośrednictwem wyłonionych podmiotów.”

Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu:

https://irjp.gov.pl/irjp_wspieranie_mlodziezy_2023.php

https://irjp.gov.pl/

·         Szkoła marzeń

Przedstawiamy projekt dokumentalny Pana Andrzeja Cierkosza (Dobra Polska Szkoła Foundation) o uczniach i ich rodzinach uczących się w polsko-angielskich programach dwujęzycznych w amerykańskim systemie nauczania (Polish-English Dual Language Program) w szkole Clearmont Elementary w Elk Grove Village koło Chicago.  Film wsparto funduszami polonijnymi KG RP w Chicago.

cid:image024.jpg@01D96E36.CE12FAE0

·         Szkoła szuka dyrektora


Trwa nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Ogłoszenie konkursowe jest załączone do biuletynu.

Więcej: Konkurs

·         Save the date


Szanowni Państwo, w imieniu United Service Organizations Midwest Region, Illinois National Guard, Union League Club oraz Konsula Generalnego RP w Chicago prosimy o zarezerwowanie sobie wolnego na 13 lipca. W gronie przyjaciół Polski będziemy świętować 30-lecie współpracy między Polskimi Siłami Zbrojnymi a Gwardią Narodową Stanu Illinois.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Wciąż dostępne są miejsca.

Rejestracji można dokonać pod poniższym linkiem:

 USO Presents Illinois to Poland: Strength in Connections Tickets, Thu, Jul 13, 2023 at 11:30 AM | Eventbrite

cid:image051.jpg@01D98D96.71F62D70

Bronimy polonijnych konsumentów przed oszustami

Konsulat Generalny RP w Chicago nawiązał współpracę z Biurem Prokuratora Stanowego Stanu Illinois, którego zadaniem jest m.in. pomoc obywatelom. Biuro zajmuje się mi. prawami konsumentów, prawami pracowniczymi, dyskryminacją (również w miejscu pracy), nieuczciwymi praktykami biznesowymi oraz prawami pacjentów. Bardzo prosimy, by każda osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone może złożyć skargę do Biura Prokuratora Stanowego, które jest uprawnione do podjęcia czynności wyjaśniających i ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec nieuczciwego przedsiębiorcy, pracodawcy czy zakładu leczniczego. Szczegółowe informacje na temat działalności Biura Prokuratora Stanowego oraz formularze skarg można znaleźć na stronie https://www.illinoisattorneygeneral.gov/File-A-Complaint/ (wzory skarg dostępne są również w języku polskim).

Za pośrednictwem tej strony można również wnieść skargę w trybie on-line. Ponadto, w siedzibie polskiego Konsulatu w Chicago znajdziecie Państwo ulotki w języku polskim dotyczące poszczególnych spraw, którymi zajmuje się Biuro Prokuratora oraz formularze skarg w sprawach konsumenckich.

·         Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla studentów i naukowców

POLONISTA – celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej oraz z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów, a w przypadku kandydatów na pełne studia – przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną na wybranej uczelni. Studia odbywają się w języku polskim.

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą ubiegać się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.  Program Polonista NAWA dla naukowców realizowany jest w dwóch ścieżkach: przyjazdowej i — od roku akademickiego 2023/2024 — wyjazdowej.  Oferta przyjazdowa jest skierowana do naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich; umożliwia realizację projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych trwających od 3 do 12 miesięcy w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. W ramach Programu możliwe jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań, przygotowanie publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym, intensywna nauka języka polskiego. Stypendium programu Polonista mogą otrzymać Wnioskodawcy, których projekty badawcze dotyczą tematyki z zakresu języka polskiego, glottodydaktyki polonistycznej, literaturoznawstwa, komparatystyki, polskiej kultury, sztuki lub historii.

Wszystkie informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Agencji: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich Na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/naukowcy-2023/dokumenty-do-pobrania znajdą Państwo również materiały promocyjne w postaci plakatów do umieszczenia na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy polonista@nawa.gov.pl

Anders JPG logo na strone NAWA 1Program im. gen. Władysława Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju i które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne). Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.  Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: polonia@nawa.gov.pl telefon: +48 451 058 622, +48 451 058 623, +48 451 058 640

Program Poland My First Choice NAWA ma na celu zachęcenie młodzieży z krajów rozwiniętych do kształcenia w najlepszych polskich uczelniach. Program oferuje stypendium w regulaminowym okresie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach akademickich, publicznych i niepublicznych, nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Ponadto, w uczelniach publicznych Program umożliwi bezpłatne kształcenie. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć studia, w oparciu o ofertę uczelni znajdujących się na liście w Ogłoszeniu. NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni. Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie www.study.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.studia.gov.pl/wybierz-studia

·         Granty Polskiej Fundacji Narodowej

O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:

·                  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowejpielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowejobywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:

·                  upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,

·                  kształtowania i promowania postaw patriotycznych,

·                  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,

·                  ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

·                  promocji Polonii i Polaków za granicą;

·                  rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;

·                  wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;

·                  wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

·                  wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej informacji: Polska Fundacja Narodowa – Złóż wniosek

Zapraszamy na nasze media społecznościowe

cid:image016.jpg@01D98E5C.12DF2690

Ogłoszenie_Chicago

Dyzury_konsularne_Unia_Kredytowa

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.