Kategorie
Aktualności

Jubileuszowa Msza Święta w Bazylice św. Jacka

https://youtu.be/EmbcLJNAfgY

Fragmenty wypowiedzi nagrane podczas Jubileuszowej Mszy Świętej w Bazylice św. Jacka w Chicago


 


Zapraszamy na przyszłe wydarzenia związane z obchodami jubileuszowymi ZNP:

11 lutego 2023 roku /sobota/ godz. 4:30pm

Parafia św. Ferdynanda – NAUCZYCIELSKIE FORUM WARSZTATOWE:

 

  • wykład inauguracyjny prof. Jana Miodka

  • warsztaty w grupach

  • uroczysta kolacja

  • wspólna biesiada przy lampce wina

12 lutego 2023 roku /niedziela/ godz. 12pm – 4pm
Sala bankietowa Victoria In The Park, Mt. Prospect – BANKIET

Kategorie
Aktualności Przystanek Historia – Warsztaty Warsztaty

Przystanek Historia – „Giganci nauki”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie, na którym w sposób praktyczny poznają Państwo zasady pracy z pakietem edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Giganci nauki”. Pakiet stanowi wspaniałą pomoc dydaktyczną, a jego zaletą jest nie tylko wygląd graficzny, ale również duża wartość merytoryczna przy małej ilości tekstu.

Pakiet edukacyjny adresowany jest dla uczniów powyżej 10 roku życia.

Praca z pakietem uczy budowania skojarzeń między postacią a wynalazkiem, odkryciem, osiągnięciem, a także zwraca uwagę i wyjaśnia rangę odkryć i ich wykorzystanie.

Warsztaty odbędą się dwukrotnie:

– wtorek 18 października o godzinie 6.30 wieczorem

Polska Szkoła im. św. Małgorzaty Marii pod adresem:

Saint Margaret Mary Church

111 S. Hubbard Street

Algonquin, IL 60102

(budynek przy kościele – wejście od parkingu pomiędzy kościołem a szkołą)

– środa 19 października o godzinie 7.00 wieczorem

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich pod adresem

6544 W.Higgins Ave

Chicago, IL 60656

Dodatkowo w niedzielę 23 października od godz. 10:45 do 11:45 rano zapraszamy na Rodzinne Spotkania z Historią dla Polonii na Trójcowie podczas których odbędą się:

– Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie – wykład otwarty połączony z prezentacją wystawy o Powstaniu Wielkopolskim

– Historia Misia Wojtka – spektakl teatralny dla najmłodszych

– Giganci nauki – warsztaty dla młodzieży o polskich naukowcach

Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Koordynatorzy Przystanku Historia

Helena Sołtys, Bernadetta Manturo, Marek Adamczyk

Kategorie
Aktualności Warsztaty

Spotkania metodyczne – zaczynamy!

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy comiesięczny cykl  spotkań warsztatowych organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. W ubiegłym roku cieszył się on wielką popularnością wśród naszych polonijnych dyrektorów i nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym część zajęć będzie prowadzona na platformie zoom, a część w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce pod adresem 6544 W. Higgins Ave. w Chicago.  Pierwsze zajęcia odbędą się 26 października 2022 roku o godz. 7pm na platformie zoom. Tematem będzie “Egzamin Seal of Biliteracy pieczęć dwujęzyczności”.

Zajęcia poprowadzi pani Grażyna Staszel z wykształcenia pedagog, polonistka oraz nauczyciel dwujęzyczny w Dystrykcie 117 Palos Hills. Pani Grażyna Staszel ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z tytułem magistra filologii polskiej oraz Saint Xavier University w Chicago z tytułem Master of Art in Education i Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego prowadzone w Chicago przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Pani Grażyna Staszel jest nauczycielem polonijnym od 1996 roku, obecnie pracuje w Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza w Romeoville, jest również członkiem Komisji Egzaminacyjnej Potwierdzającej Znajomość Języka Polskiego przy ZNP.

Serdecznie zapraszamy na bardzo ciekawe zajęcia, które koniecznie powinien zobaczyć każdy dyrektor i nauczyciel.

Poniżej podajemy link na zajęcia. 

ZAPRASZAMY!!!
Topic: Urszula Gawlik Zoom Meeting
Time: Oct 26, 2022 07:00 PM Central Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81815340146?pwd=OHRNOS9oZldETmEvVWpudU5TZlNRZz09

Kategorie
Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Kategorie
Aktualności Konkursy

Konkurs – „Piękna nasza Polska cała w oczach polonijnego ucznia”

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

„Piękna nasza Polska cała w oczach polonijnego ucznia”

Organizator konkursu- Polska Szkoła im. Trójcy Świętej

Cele konkursu:

 • upamiętnienie 30-lecia Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej
 • rozwijanie zainteresowania polską kulturą, sztuką, przyrodą, architekturą
 • propagowanie osiągnięć Polaków
 • wzmacnianie poczucia przynależności do polskiej grupy etnicznej
 • poszukiwanie inspiracji artystycznych
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej
 • rozwijanie wyobraźni twórczej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół polonijnych w aglomeracji chicagowskiej i odbywa się w 4 grupach wiekowych:

 • grupa 1 – klasy 1-3
 • grupa 2 – klasy 4-5
 • grupa 3 – klasy 6-7
 • grupa 4 – klasy 8 oraz liceum

Każda szkoła wyłania maksymalnie 3 najlepsze prace w każdej grupie wiekowej.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie na brystolu pracy plastycznej na temat „Piękna nasza

Polska cała w oczach polonijnego ucznia”. Wymiary to 22 x 28 cali. Technika plastyczna dowolna (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka). Do pracy należy dołączyć zgłoszenie. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Prace bez formularza zgłoszeniowego nie będą oceniane.

Termin dostarczenia prac – do 31 października 2022 r.

Miejsce przyjmowania prac – siedziba ZNP oraz Polska Szkoła im. Trójcy Św. 1118 N. Noble St, Chicago po wcześniejszym kontakcie z dyrektorem Marią Baran (847) 322-8910.

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem konkursu
 • inwencja, pomysłowość
 • wrażenie estetyczne i artystyczne

Wyniki konkursu:

Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową, która wyłoni laureatów. Werdykt komisji jest ostateczny. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą telefoniczną lub e-mailową i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród. Data zostanie podana w terminie późniejszym.

Nagrody:

Laureaci 3 pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

W każdej grupie wiekowej będzie przyznane jedno wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Postanowienia końcowe:

Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych i udostępnienie wizerunku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz wszystkie

Konkurs plastyczny

pdf

_Zgłoszenie Piekna nasza Polska cała

Rozmiar: 82.19 KB
Hits: 96
Data dodania: 13-10-2022
pdf

Piekna nasza Polska cala regulamin

Rozmiar: 128.03 KB
Hits: 68
Data dodania: 13-10-2022
Kategorie
Aktualności

70 lat Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Zapraszamy Państwa do udziału w przyszłych wydarzeniach związanych z Jubileuszem ZNP:

11 lutego 2023 roku /sobota/ godz. 4:30pm

Parafia św. Ferdynanda – NAUCZYCIELSKIE FORUM WARSZTATOWE:

 • wykład inauguracyjny prof. Jana Miodka
 • warsztaty w grupach
 • uroczysta kolacja
 • wspólna biesiada przy lampce wina

12 lutego 2023 roku /niedziela/ godz. 12pm – 4pm
Sala bankietowa Victoria In The Park, Mt. Prospect – BANKIET

Wywiad: 70-lecie ZNP w USA (Radio Adam’s)​

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce · Wywiad: 70-lecie ZNP w USA
Kategorie
Aktualności

70 lat działalności Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

„Per aspera ad astra
Przez trudy do gwiazd”

Wywiad: 70-lecie ZNP w USA (Radio Adam’s):

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce działa już 70 lat i skupia w swoich szeregach nauczycieli polskich szkół sobotnich. Zrzeszenie powstało w październiku 1952 roku w wyniku połączenia dwóch nauczycielskich organizacji: Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago  założonego przez pedagogów przybyłych po II wojnie światowej z terenów Niemiec oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce utworzonego przez nauczycieli, którzy przyjechali z Anglii.

Celem Zrzeszenia od momentu powstania była szeroko rozumiana działalność oświatowa, popularyzowanie nauczania języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze oraz pięknych tradycjach narodowych i religijnych.

Jako organizacja skupiająca w swoich szeregach pedagogów Zrzeszenie Nauczycieli przywiązuje ogromną wagę do regularnego doszkalania nauczycieli pracujących w polonijnych szkołach. Służą temu liczne warsztaty, seminaria i spotkania, podczas których pedagodzy mogą wzbogacać swój warsztat metodyczny, poznawać nowoczesne, a zarazem atrakcyjne dla uczniów metody nauczania, wymieniać się doświadczeniami oraz wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną.

W czasie siedmiu dekad swojego istnienia Zrzeszenie na trwałe wpisało się w krajobraz polonijnych organizacji, aktywnie włączając się w życie edukacyjno-kulturalne Polonii, organizując wiele uroczystości, warsztatów i spotkań oraz biorąc czynny udział w organizowanych przez inne organizacje wydarzeniach.

Rok szkolny 2022/2023 jest rokiem szczególnym dla Zrzeszenia, gdyż jest to rok dostojnego, diamentowego jubileuszu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Uroczystości rocznicowe rozpoczną się Jubileuszową Mszą Świętą w bazylice św. Jacka 9 października, na którą Zarząd ZNP zaprasza wszystkie polonijne szkoły z pocztami sztandarowymi, nauczycieli, rodziców oraz organizacje polonijne.

Dalsza część obchodów jubileuszowych będzie miała miejsce 11 i 12 lutego 2023 roku. Planowane jest Forum Warsztatowe, podczas którego odbędą się wykłady i szkolenia dla polonijnych nauczycieli przygotowane przez znanych i cenionych wykładowców, trenerów i logopedów. Uroczystości rocznicowe zakończy bankiet jubileuszowy oraz pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Wszystkim nauczycielom z okazji rozpoczętego roku szkolnego życzymy wielu sukcesów w pracy pedagogicznej. Niech kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń ambasadorów polskości na ziemi Waszyngtona przynosi wiele zadowolenia i radości oraz wdzięczność uczniów.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Kategorie
Aktualności

Chicagowskie Spotkania Metodyczne 2022/2023

Spotkania na Zoom i stacjonarne, każda 3. środa miesiąca, godz. 7pm

Data wydarzeniaTemat spotkaniaOsoba prowadzącaTryb spotkania
26 października 2022„Egzamin Seal of Biliteracy”p. Grażyna StaszelZoom
16 listopada 2022„Jak komputer może ułatwić pracę nauczyciela polonijnego? ”p. Sławomir PanekStacjonarne w Zrzeszeniu
13 grudnia 2022
(zmiana terminu)
„Nauczanie w klasach licealnych wyzwanie dla nauczyciela”p. Justyna BerezaZoom
18 stycznia 2023„Jak być spełnionym nauczycielem 21 wieku i nie zwariować?”
„Jak wprowadzać zabawy i tworzyć materiały z myślą o wszystkich uczniach?”
„Ważność muzyki, sztuki i dramy na zajęciach czyli sensoryczne abc”
p. Beata WęgrzynowiczStacjonarne w Zrzeszeniu
15 lutego 2023„Jak rozpoznać problemowe zachowania u dzieci i sobie z nimi radzić?”
„Jak radzić sobie z „niegrzecznymi” dziećmi i wymagającymi rodzicami?”
„Jak ujarzmić wyraziste emocje u uczniów?”
p. Beata WęgrzynowiczZoom
15 marca 2023„Praca z tekstem literackim w klasach licealnych”p. Alicja NawaraStacjonarne w Zrzeszeniu
19 kwietnia 2023„Jak przygotować uczniów klas szkoły podstawowej do zdawania
Egzaminów Seal of Biliteracy i egzaminu certyfikatowego?”
pp. Beata Kozłowska, Anna Witowska, Anna SiekStacjonarne w Zrzeszeniu

IV edycja STUDIUM METODYCZNEGO – organizowanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Lokalny Ośrodek Metodyczny, ODN  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Koszt $75 liczba miejsc 35. godz. 10am. do 2pm.

wrzesień 2022 r.  – rekrutacja, zgłaszanie chętnych przez dyrektorów szkół /773-909-5522/ Urszula Gawlik  urszulagawlik5@gmail.com

Data wydarzeniaTemat spotkaniaOsoba prowadzącaTryb spotkania
2 października 2022 /niedziela/„Kompetencje miękkie u nauczyciela czyli praca w szkole polonijnej”pp. Halina Żurawski i Urszula Gawlikstacjonarne
13 listopada 2022 /niedziela/„Metodyka pracy w szkole polonijnej”p. Alicja Nawarastacjonarne
4 grudnia 2022 /niedziela/„Nauka czytania i pisania po polsku”p. Katarzyna CzyżyckaZoom
15 stycznia 2023 /niedziela/„Innowacje w pedagogice”p. Barbara ChyłkaZoom
5 lutego 2023 /niedziela/„Pedagogika zabawy”p. Agnieszka KaczmarczykZoom
5 marca 2023 /niedziela/„Dobór pomocy metodycznych”pp. Urszula Gawlik i Halina Żurawskistacjonarne
16 kwietnia 2023 /niedziela/Zakończenie studiumstacjonarne

Kategorie
Aktualności Przystanek Historia – Warsztaty Warsztaty

Zaproszenie dla nauczycieli na warsztaty historyczne

Szanowni Pańśtwo,

koordynatorzy Przystanku Historia zapraszają na szkolenia podczas, których edukator IPN pani Marika Lis przedstawi pakiet edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowany Giganci nauki

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów zawarte są w załączniku.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: warsztatyipn@gmail.com  Uczestnicyotrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie,

Koordynatorzy Przystanku Historia,

Helena Sołtys   Bernadetta Manturo   Marek Adamczyk

Terminy spotkań i więcej informacji:

Warsztaty historyczne dla nauczycieli

Kategorie
Aktualności

“Królowa śniegu” – spektakl dla szkół

Teatr Scena Polonia, Centrum Ekspresji Artystycznej “Szepty” oraz Studio Teatralne Modjeska

zapraszają na jedną z najpiękniejszych baśni Jana Christiana Andersena, wielkiego maga północy!

„Królowa Śniegu” to piękna, i pouczająca historia o tym, czym są miłość, i przyjaźń. 

Dzielna Gerda wyruszy przez lodową krainę w poszukiwaniu swojego zaginionego brata. Jeżeli uda jej się pokonać złą Królową Śniegu, uratuje świat od wiecznego mrozu.

Nasz musical, to zaproszenie do zachwycającej zabawy w teatr dla wielopokoleniowej publiczności!
Spektakl pełen przygód, fantazji, magii i humoru!

SOBOTA, 12 LISTOPAD godz. 9AM, 11AM
Stahl Family Theater 5900 W. Belmont, Chicago 

BILETY: $15  

Rezerwacja: 630 8255825 

Scenariusz i reżyseria- Kinga Modjeska

Multimedia- Cezary Kotarski
Kostiumy- Joanna Kapuścieńska, Anna Gardulski
Nagłośnienie, oświetlenie- Panda Super Media

Współpraca- Andrzej Dylewski 

Obsługa techniczna: Paweł Szeliga, Steve Olivieri

Występują:
Królowa Śniegu- Ewelina Zielińska, Małgorzata Zielińska Pyś
Gerda- Edyta Luckos
Kaj- Marcin Kowalik
Babcia – Grażyna Kwintal
Wiedźma- Małgorzata Kwaśniewicz
Orszak Królowej Śniegu- Centrum Ekspresji Artystycznej Szepty
Kruki, Śnieżynki – Studio Theater Modjeska

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.