Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Finał XXI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, drodzy uczniowie, uczestnicy XXI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, gratulujemy wszystkim uczniom bardzo udanych recytacji. Przepraszamy za kłopoty techniczne, których doświadczyli niektórzy uczestnicy. Dziękujemy za cierpliwość w oczekiwaniu na połączenie. Cieszymy się, że uczniowie zgłoszeni do konkursu zaprezentowali wiersze, których nauczyli się na pamięć. Dziękujemy jurorom oceniającym konkurs !Wszystkim nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY !

Zapraszamy nagrodzone dzieci z jednym opiekunem na Galę rozdania nagród w niedzielę 25 października 2020 r. o godz. 2:30 po południu do budynku Resurrection Hall przy bazylice św. Jacka w Chicago (3640 W. Wolfram Street Chicago IL 60618). Ze względu na pandemię ilość osób mogących uczestniczyć w uroczystości jest ograniczona. Bardzo prosimy, więc aby zwycięzcom towarzyszył tylko jeden opiekun. Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę. Jednocześnie prosimy nagrodzonych o powtórzenie wierszy, które będą mogli wyrecytować przed zgromadzoną publicznością. Tak jak obiecywaliśmy dla wszystkich uczestników eliminacji przygotowaliśmy pamiątkowe dyplomy oraz medale. Organizatorzy konkursu przekażą je dyrektorom polskich szkół, których uczniami są dzieci. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i zapraszamy na kolejny XXII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski za dwa lata.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie, w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu,

Ewa Koch 

Wyniki XXI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego:

GRUPA 1 (klasy 0 i 1)
Jurorzy: pp. Małgorzata Pawlusiewicz, Julitta Mroczkowska, Małgorzata Kwaśny

1 miejsca
Gabriel Plewa (P.Sz. im. Cz. Miłosza)
Kayo Śpiewak (P. Sz. im. św. Brata Alberta Chmielowskiego)

2 miejsca
Mila Kozma (P.Sz. im. Cz. Miłosza),
Lena Szwajnos (Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Z. Herberta)

3 miejsca
Jan Croegaert
Michalina Croegaert
Hannah Kowalczyk (Polska Parafialna Szkoła im. J. Słowackiego)

Wyróżnienia
Szymon Baszewski (P. Sz. im. A. Mickiewicza)
Stella Mayer (P. Sz. im. E. Plater)
Benjamin Slusnys (P. Sz. im. M. Konopnickiej)

GRUPA 2 (klasy 2 i 3)
Jurorzy: pp. Irena Connolly, Ewa Cholewiński, p.Jacek Graca)

1 miejsca
George Synowiec (P.Sz. im. Cz. Miłosza)
Lily Widlak (P. Sz. im. S.K. Wyszyńskiego)

2 miejsce
Zuzanna Lapinska (P.Sz. im. E. Plater)

3 miejsce
Dawid Talarczyk (Polska Szkoła im. św. Błażeja)

Wyróżnienia
Zofia Kozyra (P. Sz. im. Cz. Miłosza)
Liliana Pituch (P. Sz. im. J.. Karskiego)

GRUPA 3 (klasy 4 i 5)
Jurorzy: pp. Agata Kopacka i dr Łucja Mirowska-Kopeć oraz p. Daniel Lach

1 miejsce
Agata Zolnik (P. Sz. im. J. Karskiego)

2 miejsce
Sara Synowiec (P. Sz. im. Cz. Miłosza)

3 miejsca
Natalia Surtel (P. Sz. im. Cz. Miłosza)
Marcelina Mleczko (P. Sz. im. E. Plater)

GRUPA 4 (klasy 6 i 7)
Jurorzy: pp. Anna Sokołowska, Julitta Mroczkowska, Agnieszka Wrocławska, p. Krzysztof Arsenowicz

1 miejsce
Nataniel Zoladek (P. Sz. im. św. Błażeja)

2 miejsce
Wiktoria Baszewski (P. Sz. im. A. Mickiewicza)

3 miejsca
Ola Kawula (P. Sz. im. Trójcy Świętej)
Olivia Opila (P. Sz. im. S. K. Wyszyńskiego)

GRUPA 5 (klasa 8 I liceum)
Jurorzy: pp. Ewa Cholewiński, Irena Conolly, p. Jacek Graca

1 miejsce
Bryan Scheffler (P. Sz. im. św. Ferdynanda)

2 miejsca
Emilia Plewa (P. Sz. im. Cz Miłosza)
Sebastian Siwiec (P. Sz. im. R. Plater)

3 miejsce
Alicja Mastej (P. Sz. im. I. Paderewskiego)

Wyróżnienia
Aleks Kogut (P. Sz. Im. M. Reja)
Adrian Sojka (P. Sz. im. M. Reja)
Victoria Kryściak (P. Sz. im. S. K. Wyszyńskiego)

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

XXI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Szanowni Dyrektorzy Polskich Szkół,

Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy bazylice św. Jacka zaprasza dzieci i młodzież polskich szkół do udziału w XXI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim organizowanym od 40 lat przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. W tym roku konkurs przygotowany został przez Parafialną Szkołę Polską im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zapraszamy uczniów polskich szkół do udziału w konkursie.

Eliminacje odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM 18 października 2020 r. , a gala rozdania nagród w niedzielę 25 października 2020 r. w bazylice św. Jacka w Chicago pod adresem:

3636 W. Wolfram Street

Chicago IL 60618.

Zapraszamy !

REGULAMIN XXI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Parafialna Szkoła Polska  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice św. Jacka w Chicago  oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce organizują XXI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, do udziału, w którym zapraszają dzieci i młodzież, uczniów polskich szkół aglomeracji chicagowskiej.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem:

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ POLAK”

Celem konkursu jest:

 • wspieranie i rozwijanie zainteresowania poezją,
 • prezentacja umiejętności artystycznych uczniów,
 • popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży.
 • dostarczanie uczniom doznań estetycznych wypływających  z piękna utworów literackich.

Każdy uczestnik konkursu może wystąpić tylko w jednej z podanych poniżej grup wiekowych:

Grupa I – uczniowie klas 0 i 1

Grupa II – uczniowie klas 2 i 3

Grupa III – uczniowie klas 4 i 5

Grupa IV – uczniowie klas 6 i 7

Grupa V – uczniowie klas 8 i liceum

Materiały konkursowe przygotowane dla poszczególnych grup zawierają:

 • wybór wierszy,
 • regulamin,
 • karty zgłoszenia

Każdy uczestnik konkursu wybiera z zestawu wierszy przeznaczonych dla jego grupy wiekowej jeden wiersz i przygotowuje się do jego recytacji.

Zespoły sędziowskie podczas Konkursu będą oceniać:

 • opanowanie pamięciowe utworu,
 • interpretację utworu,
 • sposób mówienia i dykcję,
 • ogólny wyraz artystyczny /prezencję i rekwizyty/.

Szkoły powinny przeprowadzić konkursy klasowe i szkolne, w których wyłonieni zostaną finaliści, reprezentujący szkołę w XXI Konkursie Recytatorskim.

Każda szkoła do udziału w finałach zgłasza tylko jednego ucznia z grupy, niezależnie od ilości równoległych klas. Każda z polskich szkół może zgłosić jedynie 5 uczestników, po jednym z każdej grupy.

Karty zgłoszeń /jedna karta dla każdego uczestnika/ proszę nadesłać w terminie do 15 października 2020 roku na adres internetowy: XXIkonkursrecytatorski@gmail.com. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub niekompletne nie będą akceptowane. Nie akceptujemy zgłoszeń wysyłanych na inne adresy emailowe oraz na telefon.

Eliminacje konkursu nie mają charakteru otwartego czyli uczestnicy konkursu będą występować jedynie przed członkami komisji sędziowskiej. Rodziców i opiekunów zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników XXI Konkursu Recytatorskiego.

Eliminacje XXI Konkursu Recytatorskiego odbędą się 18 października 2020 roku na platformie ZOOM o godz. 2:00 po południu. Każdy uczestnik konkursu otrzyma zaproszenie do spotkania na platformie Zoom, na której spotka się z jurorami i zaprezentuje wybrany przez siebie tekst wiersza.

Uroczysty finał konkursu i gala ogłoszenia wyników odbędzie się o godz. 14:00 25 października  2020 roku w Ressurection Hall Parafialnej Szkoły Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice św. Jacka w Chicago, pod adresem 3640 W. Wolfram Street, Chicago, IL. 60618

Bardzo prosimy o przestrzeganie regulaminu konkursu.

Komitet Organizacyjny XXI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Regulamin i karta zgłoszenia:

XXI Konkurs Recytatorski - Regulamin

XXI KONKURS RECYTATORSKI - Zgłoszenie

XXI MKR - List przewodni

Materiały konkursowe:

XXI MKR - GRUPA I (klasy 0 i 1)

XXI MKR - GRUPA II

XXI MKR - Grupa III

XXI MKR - GRUPA IV

XXI MKR - Grupa V

Kategorie
Aktualności - Strona Główna Przystanek Historia - Konkursy

Komunikat organizatorów konkursu POLSKOŚĆ BIELĄ I CZERWIENIĄ SIĘ MIENI

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

        Dziękujemy za promocję konkursu fotograficznego POLSKOŚĆ BIELĄ I CZERWIENIĄ SIĘ MIENI. Konkurs zainicjowany przez Przystanek Historia IPN zorganizowany we współpracy z Dziennikiem Związkowym zyskał status międzynarodowy, a ideę manifestowania polskości przez uczniów polonijnych szkół i ich rodziny wsparło grono znamienitych patronów, które poprzez przekazane fundusze i materiały edukacyjne stało się fundatorem nagród pieniężnych i rzeczowych. Dziękujemy Konsulatowi Generalnemy RP w Chicago, Instytutowi Pamięci Narodowej, Zjednoczeniu Polskiemu Rzymsko-Katolickiemu w Ameryce, Związkowi Narodowemu Polskiemu, Kongresowi Polonii Amerykańskiej Wydział na Stan Illinois, Związkowi Klubów Polskich, Związkowi Podhalan w Ameryce Północnej, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Sling TV, Lowell Inernational Foods. Fundusz nagród swą dotacją wsparła również Prezes Emeritus KPA IL p.Irena Moskal-Del Giudice.  

Szczególną wdzięczność wyrażamy Państwu za osobiste zaangażowanie i rozpropagowanie konkursu w środowiskach szkół. Dziękujemy za przyczynienie się do uczczenia Dnia Flagi, Dnia Polonii oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja mimo trwającej ogólnoświatowej pandemii.  

Na konkurs nadesłano blisko 400 zdjęć z całego świata spośród, których jurorzy wyłonili zwycięzców. W załącznikach przesyłamy zdjęcia laureatów trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach. Poniżej zamieszczamy listę wszystkich nagrodzonych. 15 maja Dziennik Związkowy opublikował oficjalne wyniki konkursu. Obecnie trwa proces weryfikowania danych i rozsyłania dyplomów oraz nagród 34 laureatom.

Zwycięzcom obu kategorii przyznano nagrody pieniężne w wysokości:
I nagroda – $300.00, II nagroda – $200.00, III nagroda – $100.00, a wyróżnionym kwotę $50.00.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii otrzymają dodatkowo pakiety edukacyjne ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

 W kategorii zdjęcie indywidulane przyznano:
1 MIEJSCE – Zoe Szlapczynski – Szkoła im. Emilii Plater, Streamwood, IL
2 MIEJSCE – Zoe Esteves – Szkoła im. Jana III Sobieskiego, Prospect Heights, lL
3 MIEJSCE – Emilia Duch – Szkoła im. Feliksa Konarskiego, Des Plaines, lL
Wyróżnienia zdobyli:
Alexander Furgal – Szkoła im. Mikołaja Kopernika, St.Albans, Australia
Isabella Juchas – Szkoła im. Adama Mickiewicza, Burbank, lL
Kinga Agignoae – Szkoła im. Świętej Małgorzaty Marii, Algonquin, lL
Marcin Kasztelan – Szkoła im. Janusza Korczaka, Reykjavik, Islandia
Maya Wiszniewska – Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont, lL
Maximilian Bedziechowski Flisak – Szkoła im. Marii Konopnickiej, Oak Lawn, lL
Filip Tomasson Sieczkowski – Szkoła im. Janusza Korczaka, Reykjavik, Islandia
Hubert Dybiński – Szkoła im. Fryderyka Chopina, Palatine, IL
Anastazja Alifier – Punkt Nauczania Języka Polskiego przy ZPB w Słonimiu, Białoruś
Bruno Globisz – Szkoła im. Heleny Modrzejewskiej, Yorba Linda, CA
Sara Adamczyk – Szkoła im. Jana Karskiego, Palos Heights, IL
Maximilian Stasik – Szkoła im. Henryka Sienkiewicza, Summit, IL
Alexander Barton – Szkoła im. Kazimierza Pułaskiego, Harwood Hights, IL
Dominik Cichowski – Szkoła im. Władysława Andersa, Chicago, IL


W kategorii zdjęcie rodzinne  przyznano:
1 MIEJSCE – Rodzina Nowickich – Szkoła im. Świętego Maximiliana Marii Kolbe, Chicago, IL
2 MIEJSCE – RodzinaTrejgis – Szkoła Społeczna przy ZPB, Wołkowysk, Białoruś
3 MIEJSCE – Rodzina Krupa – Szkoła im. Świętej Faustyny Kowalskiej, Lombard, lL
Wyróżnienia zdobyli:
Rodzina Kozłowskich – Szkoła im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, Chicago, IL
Rodzina Stoch – Szkoła im. Zbigniewa Herberta, Palos Heights, IL
Rodzina Radeckich – Szkoła pod patronatem UJ, Burr Ridge, IL
Rodzina Sadowskich – Szkoła im. Adama Mickiewicza w Burbank, lL
Rodzina Burłakowych – Szkoła Sob.- Niedz. im. I.J.Paderewskiego przy ŻOZPU Żytomierz, Ukraina
Rodzina Slenk – Szkoła im. Mikołaja Kopernika, Niles, IL
Rodzina Archackich – Szkoła im. Świętej Faustyny Kowalskiej, Lombard, lL
Rodzina Kudzał – Szkoła im.Orła Białego, Hoffman Estates, lL
Rodzina Kaczor – Szkoła im. Świętego Maximiliana Marii Kolbe , Chicago, lL
Rodzina Plewa – Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont, IL
Rodzina Stepaniuk – Szkoła im. Fryderyka Chopina, Palatine, IL
Rodzina Zabłockich – Szkoła im.Czesława Miłosza, Schaumburg, IL
Rodzina Richardson – Szkoła im. Kazimierza Pułaskiego, Harwood Heights, Chicago, lL
Rodzina Stratthaus – Polska Szkoła w Clifton, NJ


Niech podziękowaniem będą wypowiedzi jego uczestników: Skander Haddad z Tunezji, napisał: „Polskość w kolorach bieli i czerwieni jest z nami zawsze w naszym domu, a flaga Polski i Tunezji ma takie same kolory”. Teresa Worobiej, nauczycielka z Wilna podkreśliła: „Od pokoleń nasze rodziny mieszkają na Litwie, a posługują się językiem polskim; używamy go także na co dzień w szkole wśród swoich przyjaciół”.

Z wyrazami szacunku,

Koordynatorzy Przystanku Historia IPN Chicago

Helena Sołtys, Bernadetta Manturo, Marek Adamczyk

Kategorie
Aktualności - Strona Główna Przystanek Historia - Konkursy

Konkurs “Polskość bielą i czerwienią się mieni”

Szanowni Państwo,

w imieniu koordynatorów Przystanku Historia IPN działającego pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i redakcji Dziennika Związkowego, organizatorów konkursu fotograficznego dla uczniów szkół polonijnych i ich rodzin przesyłam Państwu w załącznikach regulamin i formularz zgłoszeniowy konkursu POLSKOŚĆ BIELĄ I CZERWIENIĄ SIĘ MIENI.

Idea, przesłanie i opracowanie konkursu wzbudziło aplauz zacnego grona patronów, którzy objęli go nie tylko swoim patronatem, ale zadeklarowaną kwotą stworzyli fundusz nagród i wyróżnień, promując ideę ducha polskości wśród środowiska polonijnych szkół, dając wzór patriotycznej postawy w przededniu zbliżających się świąt narodowych: Dnia Flagi, Dnia Polonii oraz  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W podziękowaniu za gest solidarności ze środowiskiem naszych szkół loga patronów konkursu umieszczone zostały na dokumentach konkursowych.

Informując Państwa o konkursie prosimy o przesłanie komunikatu Dyrektorom i wszystkim członkom Zrzeszenia.

Jesteśmy przekonani, że razem tworzymy wielki, historyczny projekt, który pozwoli rodakom dotkniętym rzeczywistością ogólnoświatowej pandemii zaszczepić ducha wiary, nadziei i twórczego myślenia o przyszłości i przywiązaniu do tej, której na imię POLSKA.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Helena Sołtys

Regulamin konkursu “POLSKOŚĆ BIELĄ I CZERWIENIĄ SIĘ MIENI”:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uczęszczanie dziecka do polonijnej szkoły.
 • Konkurs obejmuje dwie kategorie: zdjęcie indywidualne ucznia lub zdjęcie rodzinne.
 • Jedno wysokiej jakości zdjęcie z wybranej kategorii wykonane w ostatnim czasie
  należy przesłać do 5 maja 2020 roku na adres: przystanekhistoriachicago@gmail.com
  Zdjęcie powinno ukazywać jak manifestujemy polskość w związku z majowymi świętami: DZIEŃ FLAGI  DZIEŃ POLONII  ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
 • Pamiętaj o szacunku do symboli narodowych.
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, którego skan wyślij razem ze zdjęciem.
 • Formularz zgłoszeniowy zawiera:
  zdjęcie indywidualne: imię i nazwisko ucznia, czytelny adres e-mail i numer telefonu rodziców, nazwę i adres polskiej szkoły, do której uczęszcza dziecko. Zdjęcie rodzinne: imię i nazwisko oraz czytelny adres e-mail i numer telefonu rodzica, nazwę i adres polskiej szkoły, do której uczęszcza dziecko.
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, pomysłowość, oryginalność. Zwycięskie fotografie opublikowane będą w Dzienniku Związkowym Laureatom obu kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne oraz wyróżnienia:
  I miejsce – $ 300.00  II miejsce – $ 200.00  III miejsce – $100.00
 • Z chwilą przystąpienia do konkursu autorzy wyrażają zgodę na publikację zdjęć i danych osobowych w Dzienniku Związkowym i w innych mediach.
 • Organizatorzy zastrzegają prawo zmian w regulaminie i chronią prawa autorskie konkursu.

Pobierz kartę zgłoszenia do konkursu w formacie PDF:

Zgłoszenie_2020

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

ODWOŁANIE sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19 spowodowało ogromne trudności administracyjne, które uniemożliwiają organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Działając na podstawie art. 11k ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim(Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r. Komisja zdecydowała także o zmianie poziomów zaawansowania w trakcie październikowego egzaminu z języka polskiego jako obcego. Egzamin, zaplanowany na 17-18 października 2020 r. odbędzie się na poziomach: B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Sekretariat PKdsPZJPjO
Pion Języka Polskiego

certyfikacja@nawa.gov.pl
22 390 35 37, 22 390 35 87
        
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Polna 40 • 00-635 Warszawa• Polska

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Działalność Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Priorytety pracy ZNP

 1. Doskonalenie nauczycieli polonijnych.
 2. Promocja szkół i nauki języka polskiego.
 3. Współpraca z ośrodkami i instytucjami edukacyjnymi w
  Polsce i na świecie.
 4. Wzbogacenie asortymentu pomocy edukacyjnych dla
  szkół.
 5. Włączenie się w obchody rocznic narodowych.
 6. Uzyskanie uprawnień do organizowania egzaminów
  certyfikatowych i ich przeprowadzanie.
 7. Promocja i uzyskanie uprawnień do organizowania
  egzaminu ,,Seal of Biliteracy” z języka polskiego.

Prace Komisji Statutowej

Mają na celu:
– przegłosowanie poprawek do statutu, które nie zostały przygotowane przez komisję statutową na ostatnie walne zebranie (część poprawek została przegłosowana na ostatnim walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym),
– zachodzi konieczność zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania celem dokończenia prac nad statutem, celem przygotowania go do przetłumaczenia na język angielski
i przesłanie do biura Sekretarza Stanu Illinois.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • Powołanie Stadium Dokształcającego dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz osób chcących pracować w zawodzie nauczyciela polonijnego – w zajęciach stadium wzięło udział 45 osób.
 • Warsztaty metodyczne prowadzone przez doradców metodycznych z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska – panie – dyrektor ODN Katarzyną Czyżycką i Lucyną Berezę, Klanza – panią Agnieszką Kaczmarczyk, Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii – DUCH – państwo Katarzynę i Marcina Mickiewicz.
 • Przystanek Dwujęzyczność prowadzony przez ODN SWP.
 • Przystanek Historia prowadzony przez edukatorów Instytutu Pamięci Narodowej.
 • Warsztaty dla nauczycieli dotyczące egzaminu Seal of Biliteracy z języka polskiego.
 • Warsztaty dla lokalnych egzaminatorek egzaminu certyfikatowego z dr Anną Butcher z UMCS i mgr Marzeną Porębską z KUL.
 • Warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do zdawania egzaminów certyfikatowych.
 • Staż metodyczny – z p. Lucyną Bzowską.
 • Warsztaty dla nauczycieli organizowane przez Polską szkołę im. Ignacego Paderewskiego w Niles – warsztaty prowadziła mgr Ewa Kalbarczyk, polonistka Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie.

Oferta edukacyjna dla uczniów

 • warsztaty dla uczniów przygotowujące do egzaminu certyfikatowego,
 • warsztaty w ramach Przystanku Historia,
 • warsztaty w ramach Przystanku Dwujęzyczność,
 • obóz Fundacji Linguae Mundi – Wakacje po polsku,
 • wakacje dla uczniów szkół polonijnych – Pułtusk – ,,Lato z Polską”.

Lokalny Ośrodek Metodyczny powołany przy ZNP

 • W roku 2019 w marcu podpisanie umowy o dalszej współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska a Zrzeszeniem Nauczycieli,
 • Pomoc w organizacji Studium Doskonalącego ODN SWP – 45 uczestników,
 • Opieka nad osobami prowadzącymi zajęcia Studium Doskonalącego ODN SWP podczas 6 spotkań,
 • Organizacja sali, pomocy dydaktycznych, poczęstunku dla 45 uczestników podczas 9 spotkań w siedzibie Zrzeszenia,
 • Prowadzenie zajęć w trakcie Studium Doskonalącego ODN SWP: Alicja Nawara, Halina Żurawski, Anna Rosa – 45 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne podczas Zjazdu Nauczycieli w Toruniu – 80 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Ciekawe pomysły na naukę geografii Polski na każdym poziomie nauczania. PS im I. Posadzego – 42 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Ciekawe pomysły na naukę języka polskiego na każdym poziomie nauczania. Kanada – 35 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Tik Tak łapiesz w mig! PS. im. św. Ferdynanda – 48 uczestników,
 • Prezentacja o polskiej szkole w Chicago na Zjeździe w Madrycie – 55 uczestników,
 • Przygotowanie edukacyjnej teczki o św. M.M. Kolbe dla 200 nauczycieli,
 • Pomoc w organizacji projektu Urodziny Białoczerwonej dla szkół polonijnych,
 • Warsztaty metodyczne podczas konferencji ewaluacyjnej w Warszawie 40 uczestników.

Realizacja projektów ZNP

Dofinansowania projektów realizowanych przez ZNP z funduszy polonijnych MSZ i KG RP w Chicago:

 1. Seal of Biliteracy – Informator dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Konkurs z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej „Polskość za oceanem, śladami polskich obiektów z Wystawy Światowej z 1939 roku”.
 3. Z Duchem czasu w ciekawe historie – warsztaty dla nauczycieli i lekcje dla dzieci.
 4. Portal internetowy „Polonijny Pedagog”.
 5. Podręcznik języka polskiego do klasy I LO.
 6. Wycieczka dla uczniów i nauczycieli „Śladami weteranów Armii Polskiej”.
 7. Podręcznik języka polskiego do klasy VII – w realizacji.

Projekty realizowane z funduszy własnych:

 1. Strona internetowa ZNP.

Przystanek Historia

Wizyta Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz powołanie trzeciego koordynatora Przystanku Historia p. Bernadetty Manturo.

Działalność Przystanku Historia Chicago:

 • w 2019 roku zorganizowano dwie edycje warsztatów dla uczniów i nauczycieli przeprowadzone przez edukatorów IPN,
 • wiosenne spotkanie otwarte połączone z ekpozycją wystawy Zbrodnia Katyńska,
 • jesienne spotkanie otwarte połączone z ekspozycją gier edukacyjnych IPN oraz wystawy Polacy na frontach II wojny światowej,
 • instalacja tablicy fundatorów Dębowej Alei Niepodległości – 29 września 2019 roku,
 • wycieczka dla uczniów i nauczycieli „Śladami weteranów Armii Polskiej”,
 • jesienne spotkanie otwarte połączone z ekspozycją gier edukacyjnych IPN oraz wystawy Polacy na frontach II wojny światowej,
 • Z DUCHem czasu w ciekawe historie – warsztaty dla nauczycieli i lekcje dla dzieci przeprowadzone przez edukatorów Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii,
 • sprowadzenie i przekazanie materiałów edukacyjnych dla szkół (gry, publikacje, teczki edukacyjne, wystawy).

Spotkania edukacyjne w Polsce

 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Toruniu,
 • „Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń” – konferencja w Poznaniu,
 • XIII Spotkania z Historią Najnowszą IPN,
 • III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej,
 • V Światowy Zjazd Polonii,
 • Wizyta studyjna kadry pedagogicznej szkół polskich w Warszawie,
 • Konferencja ewaluacyjno-metodyczna w Warszawia – Ostróda.

Promocja polskich szkół i nauki języka polskiego

 • VII Targi Szkół Polonijnych (3 odsłony),
 • wizyty w programach radiowych i telewizyjnych,
 • publikacje w prasie,
 • wywiady i artykuły dla portali o profilu edukacyjnym,
 • konkursy dla uczniów,
 • egzamin certyfikatowy z języka polskiego,
 • egzamin „Seal of Biliteracy” (pieczęć dwujęzyczności),
 • msza graduacyjna i studniówka,
 • V Polonijny Dzień Dwujęzyczności,
 • Przystanek Dwujęzyczność – 24-28 października.

Współpraca z ośrodkami edukacyjnymi w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z Olsztyna,
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina,
Uniwersytet Rzeszowski z Rzeszowa,
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II,
Instytut Pamięci Narodowej,
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
Polonijne Centrum Nauczycielskie,
Stowarzyszenie Wspólnota Polska,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP,
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
Fundacja Świat na Tak,
Fundacja Linguae Mundi.

Korzyści wynikające ze współpracy z instytucjami i ośrodkami z Polski

 • podpisanie w Konsulacie RP porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy ZNP a Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, 
 • Lokalny Ośrodek Metodyczny przy ZNP,
 • otwarcie Studium Pedagogicznego,
 • Przystanek Historia – oferta dla szkół – szkolenia na temat przeszłości i najnowszej historii Polski,
 • powołanie trzeciego edukatora IPN p. Bernadetta Manturo,
 • warsztaty metodyczne dla polonijnych nauczycieli,
 • polonijne dyktanda w Chicago,
 • wykłady edukatorów IPN z najnowszej historii Polski dla środowiska polonijnego,
 • wsparcie finansowe dla polonijnych szkół,
 • wsparcie dla projektów ZNP,
 • stworzenie ogólnoamerykańskiego egzamin „Seal of Biliteracy” – Pieczęć Dwujęzyczności,
 • ZNP – podmiot uprawniony do organizowania egzaminów certyfikatowych,
 • nasz głos w/s Projektu Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020.

Inne imprezy przygotowywane przez zarząd ZNP

 • inauguracja pracy nowego zarządu – 13 marca 2019 roku,
 • święcenie pokarmów dla rodzin nauczycielskich,
 • rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
 • VII Targi Szkół Polonijnych (Festival Polonaise, Taste of Polonia, piknik Sióstr Misjonarek w Casa Italia w Stone Park),
 • wycieczka dla uczniów i nauczycieli ,,Śladami weteranów Armii Polskiej”,
 • msze święte w intencji żyjących i zmarłych pedagogów,
 • bożonarodzeniowe spotkania nauczycielskie – 11 grudnia 2019 roku,
 • prezenty świąteczne dla naszych Seniorów,
 • Studniówka – 25 stycznia 2020 roku.

Włączanie się w obchody rocznic narodowych i udział w innych uroczystościach

 • obchody rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – w tym Dębowa Aleja Niepodległości – kontynuacja,
 • uroczystości poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • obchody Dnia Pułaskiego w MPA
 • bankiety Wydziału Stanowego KPA z okazji Dnia Pułaskiego oraz Miesiąca Dziedzictwa Polskiego,
 • udział w mszy papieskiej w parafii Pięciu Braci Męczenników,
 • obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
 • obchody Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Niepodległości Polski,
 • wystawy IPN i MPPP w Chicago,
 • Parady 3 Maja,
 • udział w uroczystościach upamiętniających 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
 • Apele Poległych podczas święta Memorial Day – na cmentarzu Maryhill,Celebrowanie w Konsulacie w Chicago Narodowego Święta Niepodległości Polski – udekorowanie nauczycieli Medalami Komisji Narodowej.

Wydarzenia, w których uczestniczyliśmy

Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego w Chicago.

 • współpraca z Konsulatem RP w sprawie udziału nauczycieli i uczniów szkół polskich w spotkaniu z premierem RP Mateuszem Morawieckim – 16 kwietnia
 • udział w spotkaniu w The Lyric Opera House z Premierem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Mateuszem Morawieckim – promocja Polski w Stanach Zjednoczonych – premiera filmu „Poland The Royal Tour”.

Imprezy organizacji polonijnych:

 • zebrania i imprezy KPA ( bankiety: Dnia Pułaskiego, Dziedzictwa, Opłatek itp.)
 • wystawy i spotkania w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • imprezy Zrzeszenia Polsko – Amerykańskiego – 140 rocznica powstania PNA – uroczyste obchody 16 lutego 2020 roku,
 • uczestnictwo w uroczystościach 10 rocznicy działalności Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w metropolii chicagowskiej – 1 lutego 2020, uczestnictwo przedstawicieli prezydium ZNP w spotkaniach opłatkowych różnych organizacji polonijnych.

Spotkania w siedzibie ZNP:

 • spotkanie z p. Magdaleną Rzepniewską – koordynatorem projektów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
 • z delegacją SWP – p. Prezesem Piotrem Bonisławskim i Dyrektor ODN SWP p. Katarzyną Czyżycką,
 • spotkanie z p. Prezes Związku Nauczycieli Polskich w Kanadzie Iwoną Malinowską i skarbnikiem p. Dorotą Wilk w sprawie Zjazdu – Toronto 2020
 • uroczyste podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy ZNP w Kanadzie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”,
 • spotkanie Prezydium i dyrektorów szkół korzystających z dofinansowania z środków MSZ z Panią Iwoną Kozłowską – Dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • spotkanie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Przezydenta RP Panem Ministrem Adamem Kwiatkowskim oraz przedstawicielami Konsulatu RP,
 • spotkanie z dr. A. Butcher i mgr. M. Porębską w/s wniosku o odnowienie uprawnień do organizowania egzaminu certyfikatowego.
 • spotkania w Konsulacie RP z przedstawicielami organizacji polonijnych oraz delegacji z Polski, min. Instytutu Pamięci Nnarodowej, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP,
 • uczestnictwo w uroczystości przyznania nagrody Sędzi Aurelii Puciński – Women’s History Month Celebration in Chicago,
 • uczestnictwo w otwarciu wystawy – „Stany Zjednoczone w polskiej historiografii i prasie”. Wystawę zorganizował ZKP i skarbnik stanu Illinois Michael W. Frerichs ,
 • spotkanie w Board of Education – w sprawie współpracy z ISBE (poruszane zagadnienia: egzamin „ Seal of Biliteracy ”, wsparcie uczniów i rodziców polskiego pochodzenia,
 • spotkanie z Panem Profesorem Tadeuszem Wolszą w PNA – temat wykładu: Katyń: „Świadkowie prawdy i ich spuścizna”.
 • spotkania robocze z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektorem BEN IPN, dyrektorami Oddziałowych Biur IPN oraz Archiwum Instytutu.
 • spotkanie w Konsulacie RP z Ministrem Spraw Zagranicznych p. Jackiem Czaputowiczem oraz przedstawicielami konsulatu,
 • spotkanie z przedstawicielami KPA na stan Illinois w sprawie „Kalendarza Wydarzeń Polonijnych”.
 • Festiwal Polonaise,
 • Festiwal Taste of Polonia 30 sierpnia – trzecia edycja Festiwalu Piosenki Polskiej,
 • Dożynki ZKP,
 • wręczanie stypendiów dla młodzieży w PSFUK w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • wręczanie nagrody „Człowieka Roku” Dziennika Związkowego p. Conradowi Lowell, rozstrzygnięcie konkursu Dziennika Związkowego dla uczniów szkół polonijnych,
 • pikniki programów radiowych,
 • Dzień Pułaskiego w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • spotkania bożonarodzeniowe Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, Dziennika Związkowego i Telewizji Polvision oraz innych organizacji i stowarzyszeń polonijnych.
 • Bieg Niepodległości,
 • bal Fundacji „Dar Serca”,
 • rejs po jeziorze Michigan – ,,Dar Serca”,
 • otwarcie nowego oddziału PSFUK,
 • msze święte w intencji rocznic narodowych,

Imprezy polskich szkół:

 • konkursy organizowane przez szkoły polonijne,
 • XI Festiwal Piosenki Polskiej w P. Sz. im. E. Plater.
 • XIV Konkurs Plastyczny P. Sz. im. J. Matejki.
 • V konkursy biegłości językowej „Stawiam na polski” Akademii Języka i Kultury Polskiej w Bartlett.
 • Koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej ,,Nigdy więcej wojny”, organizowany przez Polską Szkołę im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
 • Konkurs czytania ze zrozumieniem – P. Sz. im. I.J. Paderewskiego,
 • Koncert chopinowski w P. Sz. im. F. Chopina.
 • VI konkursy biegłości językowej ,,Stawiam na Polski” – Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Inne wydarzenia:

 • 17 marca – Konkurs Polish Yacht Club Chicago – rozdanie nagród,
 • 17 marca – udział w gali rozdania nagród konkursu Rady Edukatorów Polonijnych,
 • Konkurs 90-lecia istnienia Polskich Linii Lotniczych LOT,
 • Konkurs historyczny Komitetu Parady 3 Maja,
 • zakończenie roku szkolnego w P. Sz. im. F. Konarskiego,
 • zakończenie roku szkolnego w P. Sz. im. Gen. K. Pułaskiego,
 • msza graduacyjna 2019,
 • Przystanek Historia,
 • Przystanek Dwujęzyczność w szkołach,
 • drużynowy konkurs ZNP – Polskość za oceanem, śladami polskich obiektów z Wystawy Światowej z 1939 roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,
 • studniówka 2020 – P. Sz. im. Św. Ferdynanda w Chicago,
 • przedstawienie przygotowane przez Polską Szkołę im. Czesława Miłosza i wystawione w Copernikus Center pt. ,,Księżniczka na ziarnku grochu”.
 • Konkurs Dziennika Związkowego.
 • bankiet 40-lecia P. Sz. im. Fryderyka Chopina,
 • uczestnictwo w balu Muzeum Polskiego w Ameryce,
 • Wiosenny Bal Daru Serca,
 • bankiet 50-lecia P. Sz. im. Henryka Sienkiewicza,
 • bankiet P.Sz. im.Generała Władysława Andersa – pożegnanie Pani dyr. Wandy Penar.
 • 45 jubileusz powstania Polskiej Szkoły im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe,
 • 70 – lecie Związek Harcerstwa Polskiego,
 • juileusz Fundacji „You Can Be My Angel” – donacja,
 • jubileusz 50 – lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej wydział na stan Illinois,
 • jubileusz 75 – lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej,
 • 10 lecie – Bankiet Wyspa Dzieci,
 • uroczystość 10 – lecia P.Sz. im. J. Kochanowskiego ,
 • jubileusz 40 – lecia P.Sz. im. św. Jana Pawła II,
 • jubileusz 25 – lecia P.Sz. im. św. Ferdynanda,
 • bankiet Sybiraków,
 • radioton Daru Serca – donacja.
 • spotkania z autorami książek,
 • wykłady naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych,
 • konferencje,
 • spotkania z kandydatami na urzędy i politykami,
 • koncerty, przedstawienia,
 • bankiety,
 • wystawy,
 • współpraca z Archidiecezją Chicago,
 • współpraca w projekcje filmów,
 • V Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Odznaczenia przyznane i otrzymane przez ZNP

Przyznanie Tarczy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce:

 • Stowarzyszeniu ,,Wspólnota Polska” – ODN w 10 rocznicę działalności
 • Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej – 10 rocznica działalności w aglomeracji chicagowskiej,
 • pośmiertnie Panu Stefanowi Niedorezo,
 • Panu Conradowi Lowell podczas gali Dziennika Związkowego ,,Człowiek Roku”.

Polish Women in Business & Polish American Youth Council 

 • ceremonia wręczenia Golden Eagle Award odbyła się 1 czerwca w Muzeum Polskim w Ameryce. Podczas uroczystości Zrzeszenie Nauczycieli Polskich otrzymało prestiżową nagrodę, a Panie Ewa Koch i Helena Sołtys, wiceprezesi ZNP zostały uhonorowane za działalność na rzecz promowania Polski i Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.

 • Wyróżnienie za współpracę od Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w 10 rocznicę działalności w aglomeracji chicagowskiej.

Współpraca z Polską – konferencje, zjazdy

 • wyjazdy na konferencje i szkolenia,
 • obozy dla młodzieży organizowane przez SWP,
 • obozy językowo – krajoznawcze Fundacji „Linguea Mundi”,
 • udział w szkoleniach dla trenerów LOM,
 • udział w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli,
 • XIII Spotkania z Historią Najnowszą.

Wsparcie dla polonijnych szkół

 • szeroka oferta podręcznikowa,
 • urozmaicone, nowoczesne pomoce edukacyjne,
 • wspieranie finansowe szkolnych konkursów, jubileuszy (pamiętniki, bankiety),
 • wsparcie finansowe dla uczniów z rodzin w potrzebie,
 • stypendia dla maturzystów,
 • doradztwo, mediacje,
 • nagrody i wyróżnienia dla zasłużonych pedagogów,
 • opiniowanie wniosków o medale i ordery,
 • szkolenia i poradnictwo metodyczne,
 • konkursy dla uczniów,
 • imprezy towarzyskie i kulturalne,
 • doraźne wsparcie członków ZNP i ich rodzin.

Analizy i opinie ZNP

 • analiza Projektu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015 – 2020,
 • spotkania z przedstawicielami biura Prezydenta RP oraz Sejmu i Senatu RP,
 • spotkania z przedstawicielami władz polskich podczas pobytów w Polsce i Chicago w Konsulacie RP w Chicago,
 • spotkanie w Pałacu Prezydenckim.
 • spotkanie liderów organizacji polonijnych.

Podziękowanie

Wyrażam wdzięczność wszystkim członkom zarządu, wiceprezesom, Paniom kolporter i skarbnik Zrzeszenia. Dziękuję sekretarzom korespondencyjnym i protokołowym. Dziękuję Komisji Rewizyjnej i innym komisjom działającym przy ZNP. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, katechetom, duszpasterzom, prezesom i zarządom szkół. Dziękuję członkom i sympatykom Zrzeszenia. Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę oraz popieranie i wspieranie naszych działań.

Kategorie
Aktualności - Strona Główna

Projekty dofinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP

Projekty dofinansowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w Chicago.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce otrzymało dofinansowanie dwóch edukacyjnych projektów skierowanych do uczniów i nauczycieli:

1. Podręcznik do polonijnego liceum, który łączy w sobie nauczanie przedmiotów ojczystych z ksztaceniem sprawnosci językowych. ZNP otrzymało dofinansownie ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP. Podręcznik przeznaczony jest do nauczania polskiej historii i literatury z elementami kultury ojczystej. Każdy rozdział tematyczny zawiera bogatą sekcję z ćwiczeniami językowymi, gramatycznymi i stylistycznymi oraz łatwo przystępny i atrakcyjny graficznie materiał wyjaśniający elemanty polskiej gramatyki w ujeciu glottodydaktycznym. 

2. Wkrótce ruszy nasz nowy portal „Polonijny Pedagog”, który będzie forum wymiany myśli, idei i doświadczeń nauczycieli polonijnych. Na tej cel Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce otrzymało dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP. Kwota pomoże nam stworzyć, uruchomić i utrzymać portal oraz zdigitalizować materiały archiwalne dotyczące kwartalnika „Głos Nauczyciela” który przez wiele lat wychodził w Chicago pod redakcja Heleny Ziółkowskiej i auspicjami Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej. 

Działalność Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce dofinansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków pochodzących z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wiele projektów realizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w  Ameryce wspieraych i współfinansowanych jest przez Konsulat Generalny RP w Chicago: 

1. Konkurs z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej “Polskość za oceanem, śladami polskich obiektów z Wystawy Światowej z 1939 roku” 

2. Śladami weteranów Armii Polskiej 

3. Z DUCHem czasu w ciekawe historie – warsztaty dla nauczycieli i lekcje dla dzieci 

4. Seal of Biliteracy – Informator dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

________________________________________________________

EGZAMIN CERTYFIKATOWY: HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2020 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku. Poniżej podajemy wszystkie terminy dla roku 2020. Egzamin w Chicago odbedzie się w dn. 6-7 czerwca 2020 (B1, B2, C1 dla dorosłych i B1, B2 dla dzieci i młodzieży). 

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (termin egzaminu w Chicago)

17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie sesji w dniu 18 października 2020 r.