Kategorie
Aktualności

Zaproszenie na 42. Bal Letni Muzeum Polskiego w Ameryce

W piątek, 10 czerwca 2022 roku serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa na 42. doroczny Bal Letni Muzeum Polskiego w Ameryce do Café La Cave w Des Plaines, Illinois.

Nagrodę Ducha Polskości otrzymują:

Dziennik Związkowy, Polish Daily News oraz TV Polvision

Wyborowe koktajle zostaną podane o godzinie 19, kolacja o godzinie 20.

Wspólnie zatańczymy przy dźwiękach Orkiestry Antoniego Kawałkowskiego.

Udział w balu jest przede wszystkim okazją, aby zostać mecenasem Muzeum i wesprzeć fundusz generalny MPA.

Bilety w cenie 200 $, część opłaty za bilet jest odliczalna od podatku.

W celu dokonania rezerwacji na bal prosimy dzwonić do Mary Jane Robles

pod numer 773-782-2605 lub pisać pod adres mary-jane-robles@prcua.org do 3 czerwca.

Serdecznie dziękujemy!

Kategorie
Aktualności

Święto polonijnych maturzystów

Na ten dzień setki uczniów polskich szkół sobotnich czekało dwanaście lat.  I wreszcie nadszedł ten jeden, jedyny, niepowtarzalny, tak długo oczekiwany dzień, honorujący wysiłek młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.  Dzień, w którym pożegnali polską szkołę uroczystą mszą graduacyjną.  Dnia 22 maja ponad pięciuset maturzystów z 37 polskich szkół sobotnich działających w obrębie metropolii chicagowskiej zapełniło wraz z rodzicami i wychowawcami jedną z najpiękniejszych polskich świątyń w Chicago – bazylikę św. Jacka, aby wspólnie podziękować Bogu za szczególny dar łaski zdania egzaminu dojrzałości.

            Tegoroczna ceremonia graduacyjna organizowana przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce była niezwykle uroczysta i wielce dostojna. Prowadziła ją dyrektor Polskiej Szkoły im. Księdza Prałata Cholewińskiego – organizatora tegorocznego Balu Maturalnego, Kinga Kościelniak. Kroczący orszak maturzystów ubranych w białe togi, z biało-czerwonymi wstążeczkami na piersiach z pocztami sztandarowymi na czele i szkolnymi delegacjami napawał zgromadzonych radością, dumą i wzruszeniem. Dla samych absolwentów było to ogromne i niepowtarzalne przeżycie.                 

            Mszę św. w intencji maturzystów, ich rodziców i nauczycieli koncelebrowali: kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich o. Marek Janowski oraz proboszcz parafii św. Jacka ks. Stanisław Jankowski. Uczestniczyli w niej równieżhonorowi goście: konsul Przeczpospolitej Polskiej Agata Grochowska, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polsich w Ameryce Ewa Koch, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej Anna Dunajewski oraz wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois Tadeusz Młynek. W homilii skierowanej do maturzystów o. Marek Janowski podziękował im za ich wysiłek i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy. Podkreślił niezwykłą siłę chrześcijańskiej miłości w życiu każdego człowieka, która jest w stanie pokonać wszelkie życiowe trudności. Zaapelował także do młodzieży, aby żyła wartościami, które daje Ewangelia oraz by zmieniała oblicze świata, kierując się wartościami chrześcijańskimi.

            Pięknym i niezwykle wzruszającym fragmentem Mszy św. była procesja darów mszalnych. Wśród nich polonijni maturzyści nieśli także błogosławieństwo papieskie oraz dyplomy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich i Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej.  Po zakończonej Mszy św. był czas na przemówienia, gratulacje i wręczanie  pamiątkowych dyplomów.

            W imieniu graduującej młodzieży głos zabrała uczennica szkoły Księdza Prałata Cholewińskiego, Maja Nawrocka, która podziękowała nauczycielom, rodzicom za trud włożony w wychowanie i wszelką pomoc, dzięki której ukończenie polskiej szkoły na emigracji i zdanie matury było możliwe. Obecna na uroczystości konsul RP Agata Grochowska podkreśliła rolę matury jako symbolicznego kroku w dorosłość i wyraziła przekonanie, że wiedza i umiejętności obecnych maturzystów zaowocują w przyszłości, że będą godnie reprezentować Polonię. Natomiast prezes ZNP Ewa Koch podziękowała polonijnym szkołom za trud nauczania języka polskiego, historii i geografi Polski na obczyźnie. Pogratulowała bohaterom uroczystości sukcesu, jakim jest ukończenie polskiej szkoły z dala od Polski. Prezes Koch wyraziła przekonanie, że wiedza i umiejętności nabyte w polonijnej szkole pomogą w dorosłym życiu dokonywać mądrych wyborów.  

Ostatnim punktem uroczystości było rozdanie dyplomów. Wręczali je delegacjom poszczególnych szkół konsul RP Dorota Szonert i prezes ZNP Ewa Koch oraz wiceprezeski Urszula Gawlik i Anetta Wesołowski.

            Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę przepiękną i niepowtarzalną uroczystość oraz czuwali nad jej sprawnym przebiegiem.  Dziękujemy bohaterom tej uroczystości – maturzystom polskich szkół sobotnich i ich rodzicom za kultywowanie polskich narodowych tradycji oraz pielęgnowanie polskiej mowy. Dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za trud, poświęcenie i serce włożone w przekazywanie wiedzy i wychowywanie przyszłych liderów Polonii oraz uczniom z Akademii PASO za oprawę muzyczną uroczystości.

Anna Siek

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

Kategorie
Aktualności

Egzamin certyfikatowy wraca do Chicago

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią do Chicago wraca egzamin certyfikatowy. Odbędzie się on w dniach 25-26 czerwca 2022 roku. Jest to prestiżowy egzamin państwowy potwierdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego, uznawany w krajach Unii Europejskiej oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Osoby legitymujące się certyfikatem mogą uzyskać punkty za język obcy na tutejszych uczelniach. Ponadto poświadczenie znajomości języka polskiego często wymagane jest przez instytucje i firmy amerykańskie działające w Polsce, co stwarza dla osób posiadających certyfikat dodatkowe możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Trochę historii

W Polsce po raz pierwszy egzamin certyfikatowy z języka polskiego odbył się w 2004 roku, natomiast w Chicago w 2017 roku. Wówczas Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało uprawnienia do przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego w dwóch grupach wiekowych: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Co jest przedmiotem egzaminu?

Egzamin certyfikatowy składa się z części: pisemnej oraz ustnej i przeprowadzany jest w ciągu dwóch dni. Podczas egzaminu pisemnego testowane są następujące sprawności:

  • rozumienie ze słuchu – ta część egzaminu sprawdza stopień rozumienia tekstu słuchanego. Zdający wysłuchują kilku nagrań i wykonują przygotowane zadania, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi, uzupełniając luki w tekście lub odpowiadając na pytania.
  • rozumienie tekstów pisanych – w tej części egzaminu testowana jest sprawność rozumienia różnorodnych tekstów. Zdający czytają wybrane teksty i na podstawie informacji w nich zawartych udzielają odpowiedzi na podane pytania.
  • poprawność gramatyczna – ta część egzaminu sprawdza praktyczną umiejętność użycia poprawnych form gramatycznych. Zadaniem zdających jest rozpoznanie poprawnej formy gramatycznej danego wyrazu lub jej utworzenie i uzupełnienie tekstu. Na wyższych poziomach zdający dokonują transformacji, czyli różnorodnych  przeształceń, np:. zamiany zdania pojedynczego na zdanie złożone lub odwrotnie, zdania z czasownikiem w stronie czynnej na zdania z czasownikiem w stronie biernej, itp.
  • pisanie – w tej części egzaminu zdający wybierają jeden z trzech zestawów i wykonują dwa zadania w nim zawarte. Jedno z nich sprawdza umiejętność pisania krótkich tekstów  użytkowych, np: zaproszenia, ogłoszenia, podziękowania czy pozdrowienia. Natomiast drugie zadanie wymaga napisania dłuższej wypowiedzi na podany temat w formie, np:. rozprawki, sprawozdania czy opowiadania.

Podczas egzaminu ustnego, który odbywa się następnego dnia testowana jest sprawność mówienia. Zdający losuje zestaw i wykonuje 2 lub 3 zadania w nim zawarte. Najczęściej są to wypowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu, ilustracji lub dialog z osobą egzaminującą na podany temat.

Kto może zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego?

Egzamin certyfikatowy sprawdza stopień opanowania języka polskiego. Mogą go zdawać cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. Przeprowadzany jest na różnych poziomach biegłości językowej w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – w dniu egzaminu muszą mieć ukończone 18 lat. Uczestnicy tej grupy mogą zdawać egzamin na poziomach: A2, B1 i B2 orz C1 i C2,
  2. dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – wiek 14-17 lat, egzaminy przeprowadzane są na poziomach B1 i B2.

Warto podreślić, że egzaminy w tych kategoriach i poziomach różnią się tematyką tekstów, jak również rodzajem zadań oraz czasem przeznaczonym na ich wykonanie.

Więcej informacji dotyczących egzaminów certyfikatowych z języka polskiego, jak również przykładowe zadania i testy można znaleźć na stronie: www.certyfikatpolski.pl

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jako organizator egzaminów certyfikatowych w Chicago od kilku lat organizuje warsztaty dla uczniów polonijnych szkół przygotowujące do zdawania egzaminu. Najbliższe tego typu szkolenie odbędzie się już w niedzielę 15 maja. Prowadzone jest ono on-line, a rejestracji można dokonać na:

https://forms.gle/pGLeazubB1EoxbMo7

Następne dotyczące sprawności pisania odbędzie się 12 czerwca.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach, które zapoznają uczniów z testowanymi zagadnieniami i dają możliwość sprawdzenia swoich językowych umiejętności.

Najbliższy egzamin certyfikatowy

Będzie miał miejsce 25 i 26 czerwca na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie osób dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Rejestracja na ten egzamin trwa do 23 maja na stronie Zrzeszenia: znpusa.org. Po tym terminie nie będzie można już zarejestrować się i przystąpić do tego prestiżowego egzaminu otwierającego przed zdającymi różne możliwości rozwoju intelektualnego i awansu zawodowego.  

Opracowała Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na paradę z okazji Swięta Konstytucji 3 Maja oraz koncert w Ogrodzie Chopina 

Drodzy członkowie i przyjaciele MPA!

Muzeum Polskie w Ameryce będzie zamknięte w sobotę 7 maja. Zapraszamy wszystkich na paradę i koncert!


Dołączcie do grupy Muzeum Polskiego w Ameryce w dniu polskiej parady z okazji Święta Konstytucji 3 maja, w sobotę 7 maja

W tym roku MPA będzie maszerowało z numerem 74. Trasa parady przebiega wzdłuż ulicy Columbus Dr. do Monroe St. Grupa Muzeum zbiera się na rogu Columbus Dr. i Balbo St. Jeśli chcieliby Państwo nam towarzyszyć, spotkajmy się przed paradą, która rozpoczyna się o 11:30. Radzimy założyć wygodne buty oraz, w miarę możliwości, mieć na sobie coś biało-czerwonego.

Po paradzie – zapraszamy Państwa na Wielki Koncert Konstytucyjny w Ogrodzie Chopina, który mieści się w Grant Park (Michigan Ave. i 11th St.). Koncert Konstytucyjny rozpocznie się o godz. 14, bezpośrednio po Paradzie 3 Maja, więcej informacji: Chicago Chopin Foundation

Bylibyśmy bardzo radzi, gdyby zechcieli nam Państwo towarzyszyć!

Zespół MPA

Kategorie
Aktualności

Polonia śpiewa dla pokoju na świecie.

Tegoroczny Dzień Polonii i Polaków za Granicą chcielibyśmy uczcić w sposób wyjątkowy.

Z tej okazji zapraszamy Państwa do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego – naszego hymnu narodowego, który jednoczy Polaków w kraju i za granicą, pomimo odległości, która nas dzieli.W tym roku nasze serca zwrócone są szczególnie w stronę Polaków mieszkających w Ukrainie, to im dedykujemy to wydarzenie. Tego dnia przesyłamy im nasze życzenia, pamięć i wyrazy solidarności. O błogosławieństwo dla Polaków i Polonii poprosiliśmy duchownych Kościoła Katolickiego na Ukrainie. Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem formularza:
http://polonia.szef.co/formularze/mazurek-dabrowskiego


Taka forma zgłoszeń pozwoli uniknąć przypadkowości. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy link do wideokomunikatora Avaya.

Bądźmy tego dnia jedną, wielką rodziną!

Prosimy także o zapraszanie znajomych Polaków rozporoszonych po świecie do łączności z nami, niezależnie od miejsca przebywania.

Wspólne internetowe odśpiewanie hymnu państwowego odbędzie się 1 maja 2022 roku o godzinie 15:00 (CEST).

Tak świętowaliśmy Dzień Polonii rok temu >>>

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: sekretariat@polonia.co.

Serdecznie zapraszam!

Marek Traczyk

Prezes Zarządu
Warszawska Izba Gospodarcza

Kategorie
Aktualności

Program Stypendialny KD Market

Drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie!


Mam szczególną przyjemność powiadomić Państwa, że właściciele sklepów KD Market – Pani Olga i Robert, uruchamiają Program Stypendialny KD Market, w którym to zostaną przyznane  trzy (3) nagrody po 2.500 $ (dwa tysiące pięćset dolarów) i sześć (6) nagród po 500 $ (pięćset dolarów) w celu wyróżnienia studentów z polskim dziedzictwem w kategorii artystycznej, sportowej i naukowej. Olga i Robert od zawsze kibicowali młodzieży i ich marzeniem było stworzyć program stypendialny, który pomógłby naszym dzieciom z polskimi korzeniami w realizowaniu swoich marzeń w dziedzinie sportu czy też nauki. 
Laureaci zostaną wybrani przez Komisję Stypendialną KD Market a wypłata nagrody zostanie przekazana Rodzicowi lub Opiekunowi Prawnemu laureata podczas Pikniku Rodzinnego Poloniada w dniu 12 czerwca 2022 r, który odbędzie się w Yorkville.

Więcej ingormacji o Programie Stypendialnym KD Market oraz potrzebne do wypełnienia aplikacje, znajdziecie Państwo pod linkiem: 


https://mykdmarket.com/pages/scholarship-program


Beata Bek

Marketing Director

Cell: 847.722.0144 Office: 847.233.0770

1046 S. Elmhurst Rd. Mount Prospectwww.mykdmarket.com

Pobierz wszystkie

Program Stypendialny KD Market 2022

pdf

Athletic_Scholarship_Application_Final_PL_version

Rozmiar: 499.96 KB
Hits: 51
Data dodania: 25-04-2022
pdf

Arts_Scholarship_Application_Final_PL_version

Rozmiar: 499.75 KB
Hits: 48
Data dodania: 25-04-2022
pdf

Academics_Scholarship_Application_Final_PL_version

Rozmiar: 499.55 KB
Hits: 49
Data dodania: 25-04-2022
Kategorie
Aktualności

Anders NAWA – szansa dla zdolnej młodzieży o polskich korzeniach na łączność z krajem

To jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W tegorocznym, właśnie ogłoszonym naborze, są nowości. Ale cel programu Anders NAWA pozostaje niezmienny: dać uzdolnionej młodzieży polonijnej możliwość studiów w ojczystym kraju.

Anders NAWA to program stypendialny skierowany do młodych ludzi ze środowiska Polonii, którzy zainteresowani są nauką na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

– Program Anders NAWA łączy w sobie dwa cele. Z jednej strony to działanie wpisujące się w naszą misję, jaką jest zwiększanie potencjału polskiej nauki poprzez jej umiędzynarodowienie. Z drugiej strony chcemy zapewnić uzdolnionej młodzieży polskiego pochodzenia szansę na jak najlepsze wykształcenie przy jednoczesnym zapewnieniu jej łączności z krajem przodków, jego kulturą i historią. Popularność tego stypendium i liczba składanych co roku aplikacji to dowód, że polonijna młodzież chce pamiętać o swoich korzeniach i docenia możliwość studiów w Polsce – mówi Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Potwierdzeniem tych słów są liczby. W pierwszej edycji w 2018 roku złożono 1702 wnioski w programie, w ubiegłorocznej – aż 2122. W 2018 roku przyznano 645 stypendiów, w 2021 roku – aż 973.

NAWA Anders wykresy v1 wnioski
NAWA Anders wykresy v1 stypendia

– Fundamentem tego programu jest budowanie relacji z polonijną młodzieżą. Chcemy wzmacniać jej polską tożsamość. Pokazywać, jak wiele możliwości daje Polska, jak duża jest siła naszej tradycji, i to, że warto ją kultywować. Dzięki temu zyskujemy najlepszych ambasadorów zarówno dla polskiej edukacji, jak i nauki – mówi Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Młodzież polonijna, która zakwalifikowała się do programu Anders NAWA w dotychczasowych edycjach, pochodziła z różnych zakątków świata. Najwięcej osób dotąd reprezentowało takie kraje jak Białoruś, Ukraina czy Kazachstan – czyli miejsca, w których żyje spora grupa osób o polskich korzeniach. Ale nasi stypendyści pochodzą z różnych zakątków świata.

NAWA Anders mapa v1

Nowością w tegorocznym naborze jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o stypendium na studia II stopnia starać się mogły tylko osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Teraz ubiegać się o udział w programie mogą także młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia poza granicami Polski. Dotąd tę szansę mieli tylko starający się o studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.

– Systematyczne zwiększanie zasięgu Programu, wzmacnianie jego promocji za granicą oraz stała rozbudowa oferty, pozwalają dziś po raz pierwszy od 2018 r., zaprosić  na studia II stopnia osoby, które posiadają także polskie obywatelstwo, co do niedawna wykluczało ich z możliwości ubiegania się o stypendia polonijne. Warunkiem jest także obywatelstwo innego kraju oraz fakt, iż cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia zrealizowały poza granicami.  Rozwiązanie to umożliwia ubieganie się o stypendium jeszcze większej liczbie zdolnej młodzieży polonijnej – mówi Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Studia mogą zostać poprzedzone kursem przygotowawczym do studiów w Polsce, który także objęty zostaje programem stypendialnym. Celem takich zajęć jest znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Na wnioski w tegorocznym naborze na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie czekamy do 15 lipca 2022 r. – OGŁOSZENIE

Na wnioski w tegorocznym naborze na studia II stopnia czekamy do 12 maja 2022 r. – OGŁOSZENIE

NAWA Anders plakat v2

Oficjalna strona wpisu: nava.gov.pl

Kategorie
Aktualności

Spotkanie członków Prezydium ZNP z Piotrem Semenikiem wicedyrektorem ORPEG-u

8 marca w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce odbyło się spotkanie członków Prezydium ZNP z Piotrem Semeniukiem, wicedyrektorem ORPEG-u ds. wspierania oświaty polskiej za granicą. Zebranie poświęcone było szeroko pojętej współpracy Zrzeszenia i ORPEG-u. Podczas spotkania były wicekonsul złożył członkiniom Prezydium życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Kategorie
Aktualności

,,KU WASZEJ PAMIĘCI  ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

,,KU WASZEJ PAMIĘCI  ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” – koncert poświęcony niezłomnym bohaterom walki o wolność i suwerenność Polski

Było ich tysiące, pochodzili z różnych domów, miast i wsi. Łączyła ich miłość do ojczyzny, walka z niemieckim okupantem i najczęściej młody wiek. Propaganda nazywała ich bandytami, zaplutymi karłami reakcji, kolaborantami, wrogami ludu, zdrajcami narodu. Oddziały, w których walczyli określano jako faszystowskie bandy albo reakcyjne podziemie.

To właśnie im niezłomnym bohaterom, polskim żołnierzom i sanitariuszkom, nazywanych przez komunistyczną propagandę – WYKLĘTYMI poświęcony był koncert, który 6 marca odbył się w Jezuickim Ośrodku Milenijnym.

Licznie zebranych w auli Jana Pawła II powitali niezwykle serdecznie gospodarze: o. Marek Janowski, kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz o. Józef Polak, rektor Sanktuarium NSPJ. Wśród gości obecni byli wicekonsul RP Agata Grochowska, dyrektor ORPEG-u Piotr Semeniuk, prezes ZNP Ewa Koch oraz dyrektorzy polonijnych szkół: Maria Baran, Wiesława Dziedzic, Renata Rudnicki.

Prowadząca koncert wiceprezes ZNP, Urszula Gawlik poprosiła o wprowadzenie pocztu flagowego i wspólne odśpiewanie Roty Marii Konopnickiej, pieśni patriotycznej, która towarzyszyła walce Polaków o niepodległość, a śpiewali ją także  Żołnierze Wyklęci. Urszula Gawlik podkreśliła, że niedzielny koncert odbywa się w szczególnym momencie historii Europy i świata – w czasie brutalnej inwazji Putinowskiej Rosji na Ukrainę. „Dzisiejsza wojna – powiedziała – jest kontynuacją tego, co wydawało się, że jest już przeszłością”.

Podczas niedzielnego koncertu obecni na sali poznali wybrane sylwetki Żołnierzy Wyklętych: Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Józefa Kurasia „Ognia”, Augusta Fieldorfa „Nila”, Witolda Pileckiego „Witolda”, Danuty Siedzikówny „Inki”, Łukasza Cieplińskiego „Grzmota” oraz ks. Władysława Gurgacza „Sema”. Preprezentowali oni ludzi, którzy po II wojnie światowej nie zgadzali się na sowietyzację Polski. Nie uznawali też narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Po rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 roku pozostali w lasach i nie złożyli broni. Większość z nich należała do organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), której celem była walka o całkowitą niepodległość. O losach Żołnierzy Wyklętych – wiernych do końca złożonej przysiędze, ich śmierci w nierównej walce, podstępnych aresztowaniach i brutalnych torturach w więzieniach mówiły deklamowane przez uczniów wzruszające wiersze, zapadające w pamięci rzewne piosenki. Przeplatana strofami poezji i pieśni multimedialna prezentacja niezwykle wyraziście ukazywała niestrudzoną walkę i bohaterstwo tych, którzy nade wszystko umiłowali wolność, prawdę oraz wiarę chrześcijańską i w obronie tych wartości zdolni byli zapłacić najwyższą cenę  – poświęcić własne życie.

Przez dziesięciolecia prawda o tych niezłomnych bohaterach była przez władze PRL-u ukrywana. Nawet najbliżsi nie znali okoliczności śmierci ani miejsca pochówku swoich bliskich. Komuniści chcieli skazać ich na niepamięć. Tych, którym udało się wyjść na wolność, władza ludowa w dalszym ciągu represjonowała. Mieli trudności ze zdobyciem wykształenia czy ze znalezieniem pracy.

Dopiero po latach, dzięki wieloletnim staraniom rodzin i organizacji patriotycznych, skazani przez oprawców na zapomnienie Żołnierze Wyklęci ponownie przypominają o swoim istnieniu. Dzięki odnalezieniu przez dr. Krzysztofa Szwagrzyka i jego zespół w całej Polsce dołów śmierci i wydobyciu ich szczątków nasi bohaterowie odzyskują należne im miejsce w historii.

Ustanowiony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie jest datą przypadkową. Tego dnia 1951 roku w mokotowskim więzieniu zamordowani zostali przywódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele, którzy tworzyli ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

O. Marek Janowski przytoczył słowa śp. prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, który tak uzasadniał projekt ustawy honorujący pamięć o Niezłomnych: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” będzie wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji niepodległościowych i za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Niedzielne patriotyczne spotkanie zakończyła niezwykle piękna pieśń „ Uwierz Polsko”, mówiąca o sile wiary, miłości do Ojczyzny w wykonaniu Aleksandry Łapsy.

Koncert „Ku Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci” został zorganizowany przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. W jego przygotowanie włączyły się następujące szkoły: Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki, Polska Szkoła im. św. Marii Maksymiliana Kolbego, Polska Szkoła im. Trójcy Świętej, Polska Szkoła im. św. Ferdynanda oraz Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego. W programie artystycznym udział wzięli: Klaudia Kwela, Kornelia Halicki, Karolina Kimborowicz, Oscar Baran, Ernest Gontarz, Marcel Siemek, Aleksandra Kurczak, Gabriela Kipa, Dominika Solarz, Aleksandra Kurczak i Emilia Bielska. Pieśni patriotyczne śpiewali Aleksandra Łapsa, Marianna Mosz i Marcin Kowalik; wiersze recytowali Alex Kolanko, Olivia Trynka i Piotr Plewa. W rolę żołnierza wcielił się Sławomir Mańko, narratorami byli: Urszula Gawlik, Bernadetta Ciurej, Alicja Nawara, Ryszard Nisiewicz, Anetta Wesołowska i Halina Żurawski. O oprawę multimedialną zadbał Ryszard Siek, piękną dekorację sceny wykonała Elżbieta Gandy, a stroje przygotowała Anna Sabiniewicz.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Kategorie
Aktualności Konkursy

Międzynarodowy Konkurs „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”

II edycja Międzynarodowego Konkursu „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym poświęconym niezwykłej historii niedźwiedzia Wojtka, który wraz z polskim wojskiem przebył szlak bojowy armii gen. Andersa.

Konkurs polega na przygotowaniu kartki pocztowej lub komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego epizod związany z niedźwiedziem Wojtkiem.

Więcej informacji na oficjalnej stronie konkursu:

Przed przystąpieniem do konkursu koniecznie obejrzyj film „Miś Wojtek”: