Kategorie
Aktualności Konkursy

XIII EDYCJA KONKURSU “BYĆ POLAKIEM”

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

Z największą radością zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu „Być Polakiem”; dzieci i młodzież do modułu A a nauczycieli prosimy, by zainteresowali się modułem B. W załączonych plikach znajdziecie Państwo wszystkie informacje organizacyjne a w wypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszamy do udziału w webinariach na platformie Microsoft Teams. Ze względu na różnice czasu między Europą a innymi kontynentami proponujemy dwa terminy:                                              

I TERMIN: 17.XII, godz. 20.00 – 21.00 (czasu polskiego)

II TERMIN: 18.XII, rozpoczęcie godz. 23.55 – zakończenie 19.XII, godz.01.00 (czasu polskiego)

kod dostępu : https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_NTFjMTIyZjEtNWNmNi00OTZlLWJlYjktZjg1OTU0ZDM3MzQ2@thread.v2

Odpowiemy na Państwa pytania, ale także, a może przede wszystkim, wysłuchamy Państwa postulatów i wniosków, dotyczących realizacji Konkursu. Pandemia przy wszystkich jej negatywnych skutkach ma ten niewątpliwy plus, że zmusiła nas do stałego wykorzystywania w pracy komunikacji on-line, z czego pragniemy skorzystać. Przekonani o wielu ważnych spostrzeżeniach, którymi zechcecie się Państwo podzielić z organizatorami Konkursu zapraszamy do udziału w tej pierwszej powszechnej debacie. Mamy świadomość, że wskazana godzina może być trudna dla osób mieszkających w innej strefie czasowej, lecz trudno było zaproponować godzinę dogodną dla wszystkich.

Z pozdrowieniami

Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Marek Machała

Koordynator Generalny Konkursu

Pobierz wszystkie

Być Polakiem - Edycja XIII

docx

2022 - MODUŁY A i B - KALENDARIUM

Rozmiar: 15.94 KB
Hits: 34
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ B - REGULAMIN

Rozmiar: 44.84 KB
Hits: 29
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ B - KONSPEKT LEKCJI (1)

Rozmiar: 32.08 KB
Hits: 25
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ B - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rozmiar: 42.59 KB
Hits: 25
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ A - TEMATY (1)

Rozmiar: 15.11 KB
Hits: 28
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ A - REGULAMIN

Rozmiar: 60.17 KB
Hits: 26
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - MODUŁ A - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rozmiar: 18.71 KB
Hits: 25
Data dodania: 15-12-2021
docx

2022 - LIST ZAPRASZAJĄCY DO UDZIAŁU

Rozmiar: 37.21 KB
Hits: 22
Data dodania: 15-12-2021
Kategorie
Aktualności

,,Ona miała odwagę – wspaniała, ale nieznana historia Agnieszki Wisły”

,,Ona miała odwagę – wspaniała, ale nieznana historia Agnieszki Wisły” – warsztaty edukacyjne dla polonijnych nauczycieli

W niedzielę 5 grudnia 2021 roku o godzinie 2.00 po południu w sali głównej Muzeum Polskiego w Ameryce odbyły się warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych: ,,Ona miała odwagę – wspaniała, ale nieznana historia Agnieszki Wisły”. Organizatorem spotkania było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, a sponsorem Konsulat Generalny RP w Chicago.

W warsztatach uczestniczyło około 50 osób. Pedagogów oraz dyrektorów polonijnych szkół powitała prezes ZNP w Ameryce Ewa Koch. Następnie Jana Loryś, długoletni przewodnik Muzeum Polskiego przedstawił zebranym prezentację poświęconą roli kobiet – Polek na emigracji w pielęgnowaniu polskości oraz odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Prelegent podkreślił rolę i zasługi Heleny Modrzejewskiej – polskiej aktorki, znakomitej odtwórczyni ról szekspirowskich, Heleny Paderewskiej, żony Ignacego Paderewskiego, założycielki Polskiego Białego Krzyża oraz Marceliny Sembich-Kochańskiej – pierwszej gwiazdy Opery Metropolitan House w Nowym Jorku. Szczególną uwagę prelegent poświęcił Agnieszce Wiśle.

Obecni na warsztatach polonijni pedagodzy otrzymali specjalnie przygotowaną teczkę edukacyjną. Zawierała ona książeczkę Anitty Maksymowicz ,,Agnieszka Wisła” z cyklu  –Bohaterowie Niepodległej ( IPN) oraz konspekt lekcji dla klas licealnych, przedstawiający życie i działalność Agnieszki Wisły.

Była ona nie tylko działaczką wielu polonijnych organizacji, ale również autorką instrukcji dla działaczek ,,Sokolstwa” w Ameryce, jak werbować ochotników do Polskiej Armii we Francji, inicjatorką zbiórki pieniędzy i ciepłej odzieży dla polonijnych rekrutów w kanadyjskiej Niagara-on-the-Lake. Ponadto pracowała jako sanitariuszka Białego Polskiego Krzyża w czasie walk Błękitnej Armii generała Hallera we Francji, a później w Polsce w czasie wojny z Rosją w 1920 r. Wisła to także założycielka Korpusu Pomocniczego Kobiet, organizacji działającej w ramach Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Za swoją działalność wielokrotnie odznaczana i nagradzana, między innymi Srebnym Krzyżem Zasługi RP, Krzyżem Żołnierzy Polskich z Ameryki oraz Orderem Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”.

Według organizatorów spotkania teczka edukacyjna przybliży nauczycielom polonijnych szkół postać Agnieszki Wisły, chicagowskiej działaczki emigracyjnej, która za cel swojego życia uczyniła pomoc weteranom I wojny światowej, żołnierzom Błękitnej Armii gen. Hallera – pracę dla byłego żołnierza Armii Polskiej, który stracił zdrowie swoje w imieniu całego wychodźstwa polskiego i za którego czyny wielu liderów tegoż otrzymało wiele nagród i odznaczeń, uważam sobie za wielki obowiązek, ponieważ nie chcę być jak ini, tym niewdzięcznikiem, który wiele obiecywał, kiedy ich rekrutował, a później zupełnie zapomniał – mówiła Wisła.

Warsztaty oraz teczka edukacyjna, przygotowane przez członkinie Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich: Alicję Nawarę, Annę Siek i Anettę Wesołowską, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem polonijnych pedagogów, dla których postać Agnieszki Wisły była do tej pory zupełnienie nieznana.

Anna Siek i Anetta Wesołowska

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

Kategorie
Aktualności

Polskie skarby UNESCO – międzyszkolny turniej wiedzy

Rokrocznie Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce organizuje konkursy dla polonijnych uczniów metropolii chicagowskiej. Są one poświęcone ważnym wydarzeniom, postaciom lub miejscom. Tematem tegorocznego konkursu skierowanego do uczniów klas licealnych były polskie obiekty UNESCO oraz pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski. Jego celem było rozpowszechnienie wiedzy z zakresu geografii Polski, a zwłaszcza jej atrakcji turystycznych – polskich obiektów UNESCO, poznanie najważniejszych pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski ze szczególnym uwzględnieniem miast wpisanych na listę UNESCO oraz przesłań Ojca Świętego do Polaków.

Finały międzyszkolnych zmagań odbyły się 5 grudnia 2021 roku w Muzeum Polskim w Ameryce. Przystąpiło do nich dwanaście polonijnych szkół z rejonu Chicago:

 • Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa,
 • Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina,
 • Polska Szkoła im. św. Faustyny,
 • Polska Szkoła im. św. Ferdynanda,
 • Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki,
 • Polska Szkoła im. Świętego Krzyża,
 • Polska Szkoła im. Małgorzaty Marii,
 • Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza,
 • Polska Szkoła im. Czesława Miłosza,
 • Polska Szkoła im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej,
 • Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza,
 • Polska Szkoła im. Trójcy Świętej.

Zebranych w głównej Sali Muzeum uczniów, ich opiekunów i rodziców powitała prezes ZNP Ewa Koch oraz wicekonsul Agata Grochowska, które pożyczyły szkolnym drużynom sukcesów w turnieju. Kapelan ZNP o. Marek Janowski otoczył modlitwą uczestników niedzielnego współzawodnictwa, powierzając ich zmagania Panu Bogu.

Współzawodnictwo finałowe miało ciekawe i różnorodne formy: test, gry zespołowe i zadania praktyczne, a prowadziły je Urszula Gawlik i Anetta Wesołowska wiceprezeski ZNP oraz Alicja Nawara – sekretarz korespondencyjny ZNP. Wiedzę i umiejętności poszczególnych drużyn oceniało jury w składzie: prezes ZNP Ewa Koch – przewodnicząca jury, konsul Agata Grochowska, kierownik oddziału Norridge PSFUC Anna Czarnecka-Hebal, kapelan ZNP o. Marek Janowski, Anna Siek i Anna Witowska – autorki podręczników języka polskiego do klas VII-VIII oraz licealnych, Marzena Grabiec – grafik tychże podręczników oraz Barbara Gawrońska – członek Prezydium ZNP.

Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie młodzieży, która była bardzo skupiona podczas rozwiązywania konkursowych zadań, z zainteresowaniem słuchała wypowiedzi kolegów z innych drużyn, a przy tym doskonale bawiła się podczas edukacyjnej rywalizacji. Najwięcej emocji wzbudziły zadania w formie: jeopardy, kahoot oraz odgadywanie hasła i układanie go z wylosowanych liter.

Zwycięzcą całego turnieju została drużyna Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina, otrzymując nagrodę w wysokości $300.00. II miejsce zajęły szkoły św. Ferdynanda i Trójcy Świętej z nagrodami $ 220.00. Natomiast III miejsce wywalczyła szkoła im. Tadeusza Kościuszki z nagrodą $ 150.00. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce (drugą nagrodę za II miejsce). Dzięki sponsorom konkursu nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu otrzymali również miłą niespodziankę – po $ 100.00  dla zwycięzców i po $ 50.00  dla pozostałych, a uczniowie, którzy zdobyli miejsca poza finałową trójką otrzymali  po $ 20.00. Ponadto wszyscy uczestnicy turniejowej rywalizacji otrzymali pamiątkowe dyplomy, koszulki, plecaki, nagrody książkowe  i słodycze.

Serdeczne podziękowania składamy wszytkim sponsorom konkursu: Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Konsulatowi RP w Chicago, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, delikatesom Montrose Deli, wydawnictwom Wisdom i NawaraGeo, autorkom podręczników: Monie Kończewskiej, Annie Siek, Annie Witowskiej oraz grafikowi Marzenie Grabiec. Dziękujemy prezesowi Muzeum Polskiego w Ameryce Ryszardowi Owsianemu i dyrektor Muzeum Małgorzacie Kot za udostępnienie miejsca i serdeczne przyjęcie,  jak również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu Polskie skarby UNESCO, a zwłaszcza Urszuli Gawlik, Alicji Nawarze i Anetcie Wesołowskiej, Halinie Żurawskiej oraz Tomaszowi Wesołowskiemu za obsługę komputerową wydarzenia. 

Anna Siek, ZNP

Kategorie
Aktualności Konkursy

Laureaci konkursu “Wyszyński – znany i nieznany”

Szanowni Państwo, ze względu na pandemię Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zmuszona jest zmienić termin uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu “Wyszyński – znany i nieznany”. Za zmianę przepraszamy i zapraszamy na uroczystość 11 grudnia 2021 r. Prosimy dyrektorów szkół o poinformowanie laureatów o zmianie daty gali. Z wyrazami szacunku i nadzieją na zrozumienie
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu

Ewa Koch  

LAUREACI KONKURSU – „WYSZYŃSKI – ZNANY I NIEZNANY”

Grupa 1 /3, 4-latki, zerówka/:

MIEJSCE 1

 • Milena Antol – (Polska Szkoła im. Jana Karskiego w Palos Hills)

MIEJSCE 2

 • Nina Radecki – (Polska Szkoła im. Jana Karskiego w Palos Hills),
 • Mariusz Jarzabek – (Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)  

MIEJSCE 3 

 • Kacper Jagoda – (Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills),
 • Agata Majchrowicz – (Polska Szkola im. św. Fabiana w Bridgeview)

WYRÓŻNIENIA

 • Maya Hereza – (Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)
 • Melanie Karpiel – (Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)
 • Franciszek Morawczynski – (Polska Szkoła w Lombard im. św. Faustyny Kowalskiej)
 • Ewa Pachuta – (Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz w Arlington Hts.)
 • Lena Teodorczak – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)
 • Rita Mikolajczyk – (Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Hts. w Michigan)

Grupa 2 /klasy 1, 2, 3/

MIEJSCE 1:

 • Sebastian Hrubos – (Akademia Języka Polskiego im. W. Rutkiewicz w Arlington Hts.)
 • Mateusz Zdanewicz – (Polska Szkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)

MIEJSCE 2:

 • Gabriela Nasuta – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)
 • Liliana Wierzbowska – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)

MIEJSCE 3:

 • Krystian Jarzabek – (Polska Szkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)
 • Anna Mikolajczyk – (Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Hts. w Michigan)

WYRÓŻNIENIE:

 • Filip Bochnak -(Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)
 • Sophie Ciesla – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)
 • David Karpiuk – (Polska Szkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)
 • Katarina Keselak – (Polska Szkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)
 • Emilia Kopacz – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)
 • Melanie Surmowski – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)

Grupa 3 /klasa 4, 5, 6 /

MIEJSCE 1:

 • Massimiliano Parise – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)
 • Julia Wawrzyniak – (Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago)

MIEJSCE 2:

 • Kacper Kuncy – (Polska Szkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)
 • Kamil Sikora – (Polska Szkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)
 • George Synowiec – (Polska Szkoła im. Czesława Miłosza w Schaumburg)
 • Lena Szewczyk – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)

MIEJSCE 3:

 • Maja Kucharek – (Polska Katolicka Szkoła im. św. Ferdynanda w Chicago)
 • Olivia Sadowski – (Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago)
 • Sofia Walczak –  – (Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Hts. w Michigan)

WYRÓŻNIENIE:

 • Kamil Lysek – (Polska Szkoła im. Jana III Sobieskiego w Prospect Hts.)
 • Liliana Majocha – (Polska Szkoła im. Emilii Plater w Sreamwood)
 • Alexandra Topór – (Polska Katolicka Szkoła im. Świętego Krzyża w Joliet)
 • Jagoda Tyka – (Akademia Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży w Niles)

Grupa 4 /klasy 7, 8 /

MIEJSCE 1:

 • Roxana Tetnowska – (Polska Szkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)

MIEJSCE 2:

 • Veronica Archacki –  (Polska Szkoła w Lombard im. św. Faustyny Kowalskiej)
 • Aleksandra Jaje – (Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago)

MIEJSCE 3:

 • Dominik Karpiuk – (Polska Szkola im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills)

WYRÓŻNIENIE:

 • Natalia Gabryel – (Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines)
 • Nicole Krystawczyk – (Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles)

Grupa 5 /liceum/:

MIEJSCE 1:

 • Karolina Bachula – (Parafialna Szkoła Polska im. Stefana KardynałaWyszyńskiegow Chicago)
 • Kamil Pluta – (Polska Szkoła im. Trójcy Świętej w Chicago)

MIEJSCE 2:

 • Julia Klepko – (Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Hts. w Michigan)
 • Konrad Nawrocki – (Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling)

MIEJSCE 3:

 • Alex Janowicz(Parafialna Szkoła Polska im. Stefana KardynałaWyszyńskiegow Chicago)

WYRÓŻNIENIA:

 • Konrad Bogacz – (Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Hts. w Michigan)
 • Adam Englisz –(Polska Szkoła im. Trójcy Świętej w Chicago)
 • Martyna Krajewska – (Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Hts. w Michigan)
 • Anthony Markevych –(Polska Szkoła im. Trójcy Świętej w Chicago)
 • Olivia Makiej  (Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Hts. w Michigan)
 • Tomek Skwarek – (Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Hts. w Michigan)
 • Gabriela Trzpioła – (Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago)
 • Karolina Wesolowska – (Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago)

Zapraszamy laureatów i wyróżnionych uczniów na Galę wręczenia nagród, która odbędzie się 13 listopada 2021 r. w sobotę o godz. 10 rano w Parafialnej Szkole Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy bazylice św. Jacka (3640 W. Wolfram St., Chicago, IL 60618). Podczas Gali można będzie zobaczyć wszystkie nagrodzone prace. Program Gali jest następujący:

 • oglądanie wystawy nagrodzonych prac 
 • przedstawienie o życiu błogosławionego Prymasa (w wykonaniu uczniów Parafialnej Szkoły Polskiej im. S. K. Wyszyńskiego)
 • bezpłatny poczęstunek dla wszystkich uczestników Gali
 • uroczystość wręczenia wyróżnień i nagród 
Kategorie
Aktualności

Mikołajki w Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół polonijnych metropolii chicagowskiej!

Zbliża się dzień 6 grudnia, Mikołajki. Miło mi poinformować, że Konsul RP w Chicago Pani Małgorzata Bąk-Guzik, kontynuuje coroczną tradycję Mikołajek dla najmłodszych uczniów szkół polonijnych, które odbędą się w sobotę 4 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Konsulatu przy 1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610.

Wzorem lat ubiegłych, Konsulat Generalny RP w Chicago zwraca się uprzejmie do Sz. P. Dyrektorów szkół polonijnych z prośbą o skonsultowanie się z nauczycielami i opiekunami w sprawie wyboru maksymalnie pięciorga dzieci z każdej. Sugerujemy wybór uczniów z rodzin będących w trudniejszej sytuacji materialnej. Należy podać: nazwisko, imię, wiek i płeć dziecka oraz imię i nazwisko jednego opiekuna (nauczyciela, rodzica, opiekuna prawnego), który będzie opiekował się grupą uczniów z danej szkoły podczas zabawy mikołajkowej wraz z podaniem telefonu kontaktowego i adresu e-mailowego.

Listy dzieci do udziału w Mikołajkach należy przesłać najpóźniej do środy do 17 listopada 2021 r. na adres e-mailowy greta.sobolewska@msz.gov.pl Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i wynikającą z nich ograniczoną liczbę osób, którą może pomieścić budynek Konsulatu, uprzejmie prosimy, aby dzieciom podczas zabawy mikołajkowej towarzyszył wyłącznie jeden zgłoszony opiekun z danej szkoły.

Łączę wyrazy szacunku,

Z poważaniem,

Agata Grochowska

Wicekonsul

Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

Vice Consul

Section for Polish American Community, Communication and Public Diplomacy

Consulate General of the Republic of Poland in Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

Kategorie
Aktualności

Msza święta w intencji polonijnych pedagogów

17 października 2021 roku w kościele Trójcy Świętej odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji nauczycieli. Głównym celebransem był o. Marek Janowski, kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago, a w koncelebrze modlił się również proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Toetzke. Była to naprawdę piękna Eucharystia, którą przygotowali i w której uczestniczyli polonijny nauczyciele. Piękne czytania, śpiew, modlitwa wiernych i procesja darów wraz z komentarzami nadały niedzielnemu spotkaniu modlitewnemu wyjątkowy charakter.

Kategorie
Aktualności

Najpiękniejsze kwiaty i wiersze dla polonijnych pedagogów

Wieczór pełen najpiękniejszych życzeń, podziękowań, radosnych piosenek i wzruszających wierszy oraz wypełniona po brzegi sala bankietowa Crystal Grand Banquets uśmiechniętymi nauczycielami polonijnych szkół – taki obraz pozostanie w pamięci polonijnych pedagogów, którzy 13 października świętowali Dzień Nauczyciela. W uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej wzięli udział, poza licznie zgromadzonymi dyrektorami i nauczycielami polskich szkół aglomeracji chicagowskiej, także zaproszeni honorowi goście: konsul RP Agata Grochowska, przedstawiciele konsulatu Greta i Jarosław Sobolewscy, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula, Magdalena Solarz, prezes Związku Klubów Polskich dr Łucja Mirowska-Kopeć z małżonkiem Janem Kopciem, prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Stanisław Sarna i sekretarz organizacji Krzysztof Zółtek, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej Anna Dunajewski, kapelan Nauczycieli Polskich w Ameryce o. Marek Janowski, proboszcz bazyliki św. Jacka ks. Stanisław Jankowski, Małgorzata i Andrzej Pawlusiewiczowie z Wisdom Publishing oraz Marzena Grabiec – grafik współpracujący ze Zrzeszeniem.

Prezes ZNP Ewa Koch witając obecnych na sali, przypomniała historię nauczycielskiego święta, które obchodzone jest w rocznicę powstania pierwszego ministerstwa oświaty nie tylko w Polsce, ale i na świecie – Komisji Edukacji Narodowej. Podziękowała polonijnych pedagogom za ich pełną poświęcenia pracę na rzecz polonijnej edukacji, pasję w nauczaniu języka polskiego, geografii, historii i tradycji polskich.

Konsul Agata Grochowska odczytała list Szymona Szynkowskiego vel Sęka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, skierowanego do nauczycieli z okazji święta polskiej oświaty. Podziękowała również nauczycielom za ich pasję i zaangażowanie w rozwijaniu polskiego szkolnictwa poza granicami kraju oraz w kształceniu i wychowywaniu ambasadorów polskości na amerykańskiej ziemi.

Święto edukacji jest doskonałą okazją, by w szczególny sposób docenić nauczycieli – osoby wyjątkowe, które ofiarują czas, zdolności i wiedzę swoim podopiecznym. Za szczególne zasługi w umacnianiu i pielęgnowaniu polskiej edukacji wśród uczniów polonijnych Medalami Komisji Edukacji Narodowej nagrodzeni zostali następujący pedagodzy: z Parafialnej Polskiej Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Izabela Bożek, Mariola Chojnicki, s. Anna Górska, Monika Janik, ks. Stanisław Jankowski, Iwona Polakowska, Elżbieta Rybiński. Natomiast z Polskiej Szkoły im. Emilii Plater w Streamwood nagrodzeni zostali Medalami KEN: Monika Gasperowicz, Małgorzata Gawior, Agnieszka Głowacka, Beata Kubiszewski, Wioletta Pietrzak-Szlapczyński, Aneta Zbrzeska i Grzegorz Wzorek.

Podczas uroczystego wieczoru Dyplomami Uznania uhonorowani zostali nestorzy polonijnej edukacji – nauczyciele, którzy przez dziesięciolecia pracowali w polskich szkołach sobotnich: Janina Osika, Grażyna Maksymowicz, Maria Waksmudzka, Maria Piątek (Polska Szkoła im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Alina i Stanisław Skubiszowie (Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej), Małgorzata Siodłak, Lidia Smerczyńska (Polska Szkoła im. Jana Karskiego), Bogumiła Sas (Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Rockford), Urszula Gordon (Polska Szkoła im. św. Ferdynanda), Marta Sobotkiewicz (polska Szkoła im. królowej Jadwigi), Aurelia Śmigielski (Polska Szkoła im. Emilii Plater), Małgorzata Sławińska, Marianna Wasilewska (Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego), Elżbieta Poremba, Małgorzata Tomaszewska (Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza), Halina Horbowska (Polska Szkoła im. Jana Pawła II), Helena Golec, Teresa Rycewicz (polska Szkoła Katolika im. św. Błażeja), Rozalia Kusper (Polska Szkoła im. ks. Prałata Stanisława Cholewińskiego), Antonina Rózga (Polska Szkoła im. św. Krzyża w Joliet), Małgorzata Pawlusiewicz, Helena Zając, Elżbieta Podlipiuk (polska Szkoła im. gen. Tadeusza Kościuszki), Maria Serafin, Barbara Kozłowska (Polska Szkoła im. św. Marii Małgorzaty), Maria Cyrulik, Jadwiga Myszka (Polska Szkoła im. św. brata Alberta Chmielowskiego), Magdalena Kwak, Barbara Jurkowska i Jadwiga Surówka (Polska Szkoła im. Jana Brzechwy). Podziękowano również osobom, które pracowały w Zrzeszeniu w kadencji 2019-2021, ale nie weszły do obecnego Prezydium ZNP: Tadeuszowi Młynkowi, Helenie Sołtys, Bernadetcie Manturo, Marzenie Kozłowskiej i Wiesławie Stefanek.

Piękną niespodziankę przygotowali polonijnym pedagogom uczniowie z polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza. Były to specjalne życzenia w formie montażu słowno-muzycznego i koncertu życzeń dla dyrektorów, nauczycieli nauczania początkowego, polonistów, historyków i katechetów. Szczególne podziękowania składamy paniom, które przygotowały program artystyczny: Małgorzacie Łukowskiej i Marii Jazowskiej, rodzicom za przygotowanie słodkiego stołu oraz wiceprezes Ilonie Sobiech za zorganizowanie uroczystości.

Dopełnieniem świętowania była uroczysta msza św. odprawiona w intencji polonijnych nauczycieli 17 października w kościele Trójcy Świętej.

Anna Siek

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

Relacja Telewizji Polvision: https://fb.watch/9mB-OkVNe4/

Kategorie
Aktualności Konkursy

Międzyszkolny konkurs “Polskie skarby UNESCO”

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, ogłasza konkurs dla polonijnych uczniów szkół średnich z metropolii chicagowskiej. Instytucjami wspierającymi są: Konsulat Generalny RP w Chicago, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa

CELE KONKURSU:
• upowszechnienie wiedzy z zakresu geografii Polski, a szczególnie jej atrakcji turystycznych,
• zachęcenie do odwiedzenia polskich obiektów UNESCO,
• wzbudzenie szacunku do dokonań św. Jana Pawła II,
• poznanie najważniejszych pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski z uwzględnieniem ośrodków pielgrzymkowych, miast wpisanych na listę UNESCO.

1. Konkurs składa się z dwóch części: etapu szkolnego i finału międzyszkolnego.

2. W konkursie uczestniczą uczniowie klas I-II-III liceum szkół polonijnych.

3. Zainteresowana szkoła zgłasza udział w konkursie do dnia 30 października drogą e-mailową na adres: konkursUNESCO21@gmail.com. Liczy się kolejność zgłoszeń, konkurs przewidziany jest na 10 drużyn. Etap szkolny – poszczególne szkoły przeprowadzają w/g własnego uznania (test,
praca konkursowa) i wyłaniają trzech finalistów, którzy będą tworzyć drużynę reprezentującą szkołę w finale międzyszkolnym. Wypełnioną formę z nazwiskami 3 uczestników oraz 2 opiekunów należy przesłać drogą e-mailową do 21 listopada 2021.

4. Finał międzyszkolny odbędzie się w niedzielę 5 grudnia 2021 roku o godz.10:30 w Muzeum Polskim w Ameryce.

5. Zagadnienia objęte konkursem to: podstawowe informacje dotyczące geografii Polski i polskich obiektów UNESCO, zawartych w materiałach konkursowych; najważniejsze informacje o pielgrzymkach św. Jana Pawła II do Polski z uwzględnieniem ośrodków pielgrzymkowych, miast wpisanych na listę UNESCO (kalendarz Unii 2020)

6. Materiały konkursowe:
Podręcznik kl.8, Geografia Polski, A.Nawara, D. Schneider, wyd.2019 str.10-15, str.77-78,
Podręcznik dla polonijnych szkół średnich, Wędrówki geograficzne, A. Nawara, D. Schneider,
M. Wierzbicka-Machnica; str.41, str. 44-55; NOWE WYDANIE 2021,
Kopie kalendarza na rok 2020, PSFCU,
Kopie kalendarza na rok 2010, PSFCU,
Strona internetowa www.liga-unesco.pl zakładka wystawa promocyjno-edukacyjna (zdjęcia)

7. Wymagania z wyżej podanych materiałów:
• podstawowe wiadomości z geografii Polski,
• najważniejsze informacje o polskich obiektach UNESCO,
• znajomość dat związanych z wpisem danego obiektu na Listę UNESCO,
• rozmieszczenie obiektów UNESCO na mapie Polski (kraina, region, województwo),
• rozpoznawanie obiektów UNESCO na podstawie zdjęć, zmieszczonych w podręczniku, kalendarzu i na stronie internetowej,
• najważniejsze informacje o pielgrzymkach św. Jana Pawła II do Polski z uwzględnieniem ośrodków pielgrzymkowych, miast wpisanych na listę UNESCO.

8. Finał będzie miał formę: gier, quizów, zadań praktycznych, testów.

9. Nagrody.
Za zajęcie I miejsca drużyna szkolna otrzyma $300, za II miejsce – $225, a za III miejsce – $150.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe. Przewidziane są również nagrody dla nauczycieli i opiekunów.

10. Terminy
– do 30 października zgłoszenie szkoły na e-mail: konkursUNESCO21@gmail.com
– do 21 listopada podanie nazwisk i imion 3 uczestników oraz 2 opiekunów
– finał 5 grudnia 2021 w Muzeum Polskim

11. Informacje dodatkowe udzielają koordynatorzy konkursu:
• wiceprezesi ZNP:
Urszula Gawlik, 773 909 5522,
Anetta Wesołowska 773 990 9985,
• sekretarz korespondencyjny
Alicja Nawara 708 209 8049.

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie!

Polskie skarby UNESCO 2021 - Regulamin konkursu

Polskie skarby UNESCO 2021 - Karta zgłoszenia

Kategorie
Aktualności

Bezpłatne studia podyplomowe

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji i Nauki oferuje nauczycielom polonijnym studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiegooraz studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego.Oferowane studia są bezpłatne, trwają 2 lub 3 semestry i będa prowadzone zdalnie przez wytypowane wyższe uczelnie w Polsce. Pierwsze zajęcia  przewidziane są po 23 października bieżącego roku. Zgłoszenia w formie wypełnionych  formularzy należy przesłać jak najszybciej na adres: prezesznpwusa@gmail.com

Więcej informacji, w tym na temat wymagań i partycypujących uczelni, znajdziecie Państwo w załączonym Piśmie do członków Rady Oświaty Polonijnej.

Powodzenia,

Anna Witowska, sekretarz korespondencyjny 

Pismo do członków ROP

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Aktualności

Polonijni Pedagodzy pożegnali konsula Piotra Semeniuka

To był wyjątkowy wieczór, pełen ciepłych słów, płynących z serc podziękowań i wspomnień. Tak najogólniej można podsumować uroczystość pożegnania konsula Piotra Semeniuka, który kończy swoją czteroletnią kadencję w Chicago i wraca do Polski.

Pożegnalne spotkanie odbyło się 23 sierpnia w gościnnych progach Muzeum Polskiego w Ameryce, a jego organizatorami byli Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Muzeum. Uroczystość prowadzili prezesi tych instytucji edukacyjno-kulturalnych Ewa Koch i Ryszard Owsiany.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele:

 • korpusu dyplomatycznego w Chicago panie konsul: Małgorzata Bąk Guzik, Paulina Szafałowicz, Bernadetta Pałka-Maciejewska, Karolina Jabłońska oraz pracownicy placówki pani Eliza Kasjan-Górecka i państwo Greta i Jarosław Sobolewscy,
 •  instytucji oświatowych: panie profesor Lidia Filus z Northeastern University, Bożena Nowicka-McLees z Loyola University, Izolda Wolski-Moskoff z University of Illinois Chicago, dr Agnieszka Oskiera nauczyciel akademicki Loyola University, współpracownik  Avant Assesment; pani Jadwiga Pytlik koordynator egzaminu Seal of Biliteracy w J. F. Kennedy High School, pani Anna Dunajewski prezes Kongresu Oświaty Polonijnej,
 • organizacji polonijnych: pan Jan Kopeć prezes Związku Klubów Polskich w Ameryce, dr Łucja Mirowska-Kopeć rzecznik prasowy tejże organizacji, pan Bogdan Ogórek prezes Fundacji Kultury Tatrzańskiej,
 • Muzeum Polskiego w Ameryce z dyrektor Małgorzatą Kot na czele, Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce z wice prezes Michelle Jamiński i skarbnik Agnieszką Bastrzyk,
 • Związku Harcerstwa Polskiego – Obwodu Chicago druhna Barbara Niebruge i komendantka Beata Pawlikowski,
 • dyrektorzy polonijnych szkół oraz członkowie Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

„Nasze życie składa się z powitań i pożegnań…”  tymi słowami prezes Ewa Koch powitała bohatera pożegnalnego wieczoru konsula  pana Piotra Semeniuka i jego małżonkę panią Leonardę. Następnie przypomniała zebranym pierwsze spotkanie z nowo przybyłym wówczas konsulem podczas obchodów dożynkowych organizowanych przez ZKP w Ameryce oraz jego zaangażowanie i owocną współpracę ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce i polonijnymi szkołami. Ewa Koch podziękowała odchodzącemu konsulowi i jego małżonce za wsparcie, wiedzę i kompetencję: „Panie Konsulu, to były cztery dobre lata dla polonijnej edukacji i pewnie byłyby jeszcze lepsze gdyby nie pandemia. Dzięki Pana pomocy i wsparciu finansowemu strony polskiej mogliśmy zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów. Pana aktywność, chęć spotykania się ludźmi, słuchania ich, włączania się ich działania była tak wielka, że chyba nie ma wśród nas dyrektora, który nie gościłby Pana w swojej szkole. My, Zrzeszenie zawsze mogliśmy liczyć na Pana, na życzliwość, zrozumienie i wysłuchanie. Zawsze dla Pana i dla nas priorytetem była promocja języka polskiego i jego nauczania w szkołach polskich. Podczas swojego czteroletniego pobytu w Chicago dołożył Pan swoją własną cegiełkę w wychowanie dzieci i młodzieży o biało- czerwonych sercach” . Prezes podziękowała za obecność  na spotkaniach roboczych, konkursach, jubileuszach, zebraniach i uroczystościach, a zwłaszcza na dorocznych studniówkach i mszach graduacyjnych absolwentów polonijnych szkół.

W dowód wdzięczności za zaangażowanie konsula w promocję polonijnej oświaty, jego życzliwość i wielkie serce Zrzeszenie uhonorowało pana Piotra Semeniuka specjalnym wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji –Tarczą Zrzeszenia w postaci jabłka – symbolu edukacji, zdrowia i dobrego smaku, którą wręczyły konsulowi wice prezeski organizacji panie: Ilona Sobiech, Urszula Gawlik i Anetta Wesołowska.

Podczas pożegnalnego wieczoru bardzo ciepło wypowiadali się o odchodzącym konsulu jego współpracownicy i zaproszeni na uroczystość przedstawiciele polonijnych instytucji edukacyjnych i organizacji. Wszyscy dziękując za współpracę, podkreślali bezgraniczne oddanie wykonywanej pracy, kompetencję, wspieranie inicjatyw polonijnych i zawsze ogromną życzliwość konsula Semeniuka. Słowa podziękowania kierowane były również pod adresem małżonki pana konsula pani Leonardy za jej wspieranie działalności męża, wyrozumiałość, takt i ogromną życzliwość. Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi wice prezes PRCUA Michelle Jamiński za sukcesem męża zawsze stoi żona.

Konsul Piotr Semeniuk podziękował zebranym za wszystkie ciepłe słowa, za spotkania, uroczystości, w których uczestniczył w czasie swojej czteroletniej pracy w Chicago. Były one źródłem wiedzy o Polonii, wspaniałą lekcją patriotyzmu. Szczególne podziękowania skierował do Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, dyrektorów i nauczycieli polonijnych szkół za kształcenie i wychowywanie ambasadorów polskości, za pielęgnowanie polskiego języka. Podkreślił, że sieć polonijnych szkół w metropolii chicagowskiej jest swoistym fenomenem, a każda polonijna szkoła to prężnie działająca polska organizacja skupiająca nie tylko nauczycieli, dzieci, młodzież  i ich rodziców, ale również sponsorów i rzesze sympatyków.

Anna Siek, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce