Kategorie
Aktualności Konkursy

KONKURS „SŁYNNI POLACY”

KONKURS „SŁYNNI POLACY”

W ramach realizacji projektu Akademia historii kultury polskiej – warsztaty z języka polskiego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza nabór do Konkursu SŁYNNI POLACY.

CEL

Celem Konkursu SŁYNNI POLACY jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii i kultury Polski. Tematem konkursu jest przedstawienie sylwetek słynnych Polaków i wydarzeń historycznych związanych między innymi z rocznicami obchodzonymi w 2023 r.

Pragniemy by udział w konkursie pogłębił wiedzę dzieci i młodzieży polonijnej na temat historii Polski, jak i jej wybitnych postaci. Liczymy, że dzięki pracom uczestników znani Polacy oraz znaczące wydarzenia zostaną przedstawione w nowatorski i inspirujący sposób.

Uczestnicy konkursu nie tylko pogłębią wiedzę historyczną oraz rozwiną kompetencje językowe, dodatkowo będą mogli przedstawić siebie, osobiste rozumienie „polskości” swoim rówieśnikom, uczniom polskich szkół w innych krajach.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace będą stanowiły pomoc dydaktyczną podczas zajęć lekcyjnych w polskich szkołach za granicą.

DO KOGO KONKURS JEST SKIEROWANY

Zapraszamy uczniów polskich szkół i innych placówek oświatowych prowadzących zajęcia nauki języka polskiego w Kazachstanie, Litwie i Stanach Zjednoczonych Ameryki do udziału w Konkursie SŁYNNI POLACY.

Konkurs rozpoczyna się 25.10.2023 r. Prace artystyczne należy przesłać do na adres : akademia@pol.org.pl  do 18.12.2023 r. Uwaga! W konkursie biorą udział tylko prace przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail: akademia@pol.org.pl oraz zgłoszone przez nauczycieli polskich szkół w Kazachstanie, Litwie i USA (przesłane na powyższy adres e-mail).

TEMATYKA PRAC

Tematem przewodnim prac konkursowych będą postacie związane z polską kulturą, a szczególnie patroni roku 2023 (m. in. Jan Matejko, Aleksander Fredro, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Wisława Szymborska czy Mikołaj Kopernik) oraz wydarzenia rocznicowe takie jak np. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe:

grupa młodsza, tj. dzieci od 6 roku życia do 12 roku życia, grupa starsza, tj. młodzież od 13 roku życia do 19 roku życia

Prace mogą mieć następujący charakter:

 – prace artystyczne płaskie (m.in. rysunek, praca malarska, grafika, kolaż, fotografia);

– prace audiowizualne od 45 s. do 3 min. (m. in. recytacja, piosenka, prezentacja, performance);

Dla każdego kraju przewidziano pakiet nagród rzeczowych w wysokości: Litwa – łączna wartość nagród – 5000 zł, USA – łączna wartość nagród – 5000 zł, Kazachstan – łączna wartość nagród – 5000 zł.

Jury Konkursu SŁYNNI POLACY

W jury konkursu SŁYNNI POLACY znajdą się przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. na Wschodzie oraz organizacji polonijnych.

Kalendarz Konkursu SŁYNNI POLACY

18.12.2023 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

19 – 22.12.2023 r. – ON-LINE OBRADY JURY

23.12.2023 r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (na stronie fundacji – pol.org.pl)

GALERIA PRAC ZWYCIĘSKICH I WYRÓŻNIONYCH (na stronie fundacji – pol.org.pl)


Konkurs SŁYNNI POLACY 2023

dla uczniów szkół polskich i placówek oświatowych z programem nauczania języka polskiego w Kazachstanie, Litwie i USA

REGULAMIN

Organizator:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

Celem Konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii i kultury Polski poprzez sylwetki słynnych Polaków i wydarzenia historyczne związane z rocznicą 2023 r., w formie artystycznej aktywności. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem prezentowania siebie, komentowania rzeczywistości, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży.

 1. Czas trwania Konkursu od 25.10.2023 r. do 18.12.2023 r.
  1. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 18.12.2023 r. wyłącznie elektronicznie na adres email: akademia@pol.org.pl

jako załącznik w formacie pdf w przypadku prac artystycznych płaskich lub link do ściągnięcia/wetransfer w przypadku prac audiowizualnych. 

1.3. Tematyka prac artystycznych:

– prezentacja osób związanych z polską kulturą, a szczególnie patronów roku 2023 m. in. Jana Matejko, Aleksandra Fredro, Włodzimierza Przerwa-Tetmajera, Wisławy Szymborskiej czy Mikołaja Kopernika

– prezentacja wydarzenia rocznicowego takiego jak np. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

2.1. Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku od 6 do 19 lat.

2.2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 wykonaną w 2023 roku pracę artystyczną płaską lub 1 pracę audiowizualną.

Prace muszą być związane z tematyką konkursu (patrz punkt 1.3.)

2.3. Prace artystyczne płaskie na konkurs przesyła się w dowolnym formacie, zapisane w postaci elektronicznej JPG. W odniesieniu do prac audiowizualnych, realizację o długości od 45 sek. do 5 min, przesyła się link do ściągnięcia lub wetransfer.

2.4. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko pracę, którą sam zrobił i do których

przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste

2.5. Każda praca musi być obowiązkowo opisana zgodnie z zał. 1

2.6. Nadesłane nośniki cyfrowe, na których zamieszczono zapis prac, nie będą

zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

Prace bez załącznika nr 1 i 2 nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

2.7. Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.

2.8. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw,

we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także

na innych nośnikach przetwarzania danych.

2.9 Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez

każdego uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia (załącznik 2).

2.10. Prace, które dotrą na adres e- mail organizatora po terminie 18.12. 2023 roku, nie

wezmą udziału w konkursie.

2.11. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora

konkursu.

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które

naruszają regulamin konkursu.

III. Zasady przyznawania nagród w konkursie

3.1. Organizator konkursu powołuje niezależne, profesjonalne jury, które przyzna

nagrody.

3.2. Jury przyznaje nagrody w trzech krajach:

A. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego w Kazachstanie;

B. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego na Litwie;

C. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego w USA.

W każdym z wymienionych krajów wyłania się laureatów z grupy młodszej (dzieci w wieku 6-12 lat) oraz z grupy starszej (młodzież w wieku 13-19 lat).

Prace mogą mieć postać:  

– prac artystycznych płaskich (m.in. rysunek, praca malarska, grafika, collage, fotografia);

– prac audiowizualnych od 45 s. do 5 min. (m. in. recytacja, piosenka, prezentacja, performance);

Laureaci I, II i III nagrody otrzymują nagrody rzeczowe.

Laureaci wyróżnień otrzymują tylko dyplomy.

3.3. Podział nagród należy do organizatora.

3.4. Werdykt jury konkursu artystycznego jest nieodwołalny.

IV. Realizacja nagród

4.1. Laureaci konkursu i opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie jury przez

organizatora pocztą elektroniczną – emailem.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

4.3. Wykładnia i interpretacja regulaminu konkursu należy wyłącznie do organizatora.

4.4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje organizator.

4.5. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

Zapraszamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.

Pobierz wszystkie
docx

REGULAMIN Konkursu SŁYNNI POLACY 2023

Rozmiar: 18.33 KB
Hits: 12
Data dodania: 27-11-2023
docx

Konkurs SŁYNNI POLACY_wersja po uzgodnieniach

Rozmiar: 18.43 KB
Hits: 12
Data dodania: 27-11-2023
Kategorie
Aktualności Konkursy

Konkurs plastyczno-językowy o Marii Skłodowskiej-Curie

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie szkół polonijnych

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Niles zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-językowym poświęconym życiu Marii Skłodowskiej-Curie  z okazji 120. rocznicy otrzymania nagrody Nobla z fizyki.


Konkurs jest objęty patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prace wykonane w technice kolażu w formacie A3 można nadsyłać w terminie od 10 grudnia 2023 roku do 20 stycznia 2024 roku na adres:

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie
7280 N. Caldwell Ave, Niles IL 60714

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • Grupa I: 11-13 lat
 • Grupa II: 14-16 lat

Praca ma przedstawiać wybraną scenę z życia Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnicy mogą wykorzystać do tego celu informacje zawarte w życiorysie oraz zbiorze ciekawostek na temat noblistki. Ponieważ konkurs jest połączeniem pracy plastycznej z wykorzystaniem znajomości języka polskiego, każda scenka powinna zawierać także krótki dialog/monolog wpisany w chmurki – stylistyka komiksów.

Informacji o konkursie udziela dyrektor szkoły Elżbieta Berkowicz,

telefon: 847-730-4848; email: polskaszkolachicago@gmail.com

Pobierz wszystkie

Konkurs plastyczno-językowy o Marii Skłodowskiej-Curie

docx

regulamin konkursu

Rozmiar: 89.07 KB
Hits: 32
docx

karta uczestnika

Rozmiar: 10.80 KB
Hits: 17
Kategorie
Aktualności Konkursy

Przypomnienie: Konkurs plastyczno-językowy o Marii Skłodowskiej-Curie

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie szkół polonijnych

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Niles zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-językowym poświęconym życiu Marii Skłodowskiej-Curie  z okazji 120. rocznicy otrzymania nagrody Nobla z fizyki.


Konkurs jest objęty patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prace wykonane w technice kolażu w formacie A3 można nadsyłać w terminie od 10 grudnia 2023 roku do 20 stycznia 2024 roku na adres:

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie
7280 N. Caldwell Ave, Niles IL 60714

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • Grupa I: 11-13 lat
 • Grupa II: 14-16 lat

Praca ma przedstawiać wybraną scenę z życia Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnicy mogą wykorzystać do tego celu informacje zawarte w życiorysie oraz zbiorze ciekawostek na temat noblistki. Ponieważ konkurs jest połączeniem pracy plastycznej z wykorzystaniem znajomości języka polskiego, każda scenka powinna zawierać także krótki dialog/monolog wpisany w chmurki – stylistyka komiksów.

Informacji o konkursie udziela dyrektor szkoły Elżbieta Berkowicz,

telefon: 847-730-4848; email: polskaszkolachicago@gmail.com

Pobierz wszystkie

Konkurs plastyczno-językowy o Marii Skłodowskiej-Curie

docx

regulamin konkursu

Rozmiar: 89.07 KB
Hits: 32
docx

karta uczestnika

Rozmiar: 10.80 KB
Hits: 17
Kategorie
Aktualności Konkursy

Laureaci XXII Międzyszkolnego Konkursu recytatorskiego

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Polskich Szkół,

dziękujemy dzieciom i młodzieży z polskich szkół za udział w XXII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim. Sędziowie mieli bardzo trudne zadanie do wykonania, bo uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani. Wykazali się dużą wrażliwością i talentem aktorskim. Eliminacje odbyły się w pięciu grupach wiekowych. Sędziowie przyznali nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom eliminacji (informacja o zajętym miejscu zostanie podana podczas gali konkursu 3 grudnia 2023 r.):

 • GRUPA I (klasy 0 i 1) – Maya Lukjaniuk, Zofia Pacyga, Adam Kijek, Lena Wiatrak i Giuliana Minorczyk  
 • GRUPA II (klasy 2 i 3) – Christopher Filipek, Antoni Koszyk, Nicole Sierzputowski, Gabriela Pasciak, Raczka Milena, Borek Filip, Victoria Rutkowska
 • GRUPA III (klasy 4 i 5) – Jakub Strączek, Emilia Butryn, Lilia Nel Malkinski
 • GRUPA IV (klasy 6 i 7) – Celina Rogos, Sara Piotrowska – Kłos, Filip Skruch, Izabela Malara, Zofia Staszkiewicz
 • Grupa V (klasy 8 i liceum) – Weronika Grotkowska, Karina Stryszowski, Agata Zolnik. Augustyn Dróżdż

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za pomoc w przygotowaniu uczniów do występów i dbałość o rozwijanie talentów i wrażliwości artystycznej naszej młodzieży.     

Dziękujemy za udział w eliminacjach i serdecznie zapraszamy laureatów i wyróżnionych na galę rozdania nagród 3 grudnia 2023 r. do Resurrection Hall przy bazylice św. Jacka. (3640 W. Wolfram Street Chicago IL 60618). Uroczystość rozpocznie się o godz. 2 po południu. Prosimy dzieci i młodzież o przećwiczenie recytowanych wierszy, ponieważ każdy nagrodzony będzie prezentował wybrany do konkursu wiersz. W imieniu organizatorów zapraszamy na galę rozdania nagród. Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wyróżnionych i nagrodzonych uczniów na uroczystość rozdania nagród.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę

Ewa Koch   

Kategorie
Aktualności Konkursy

W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika

Szanowni Państwo!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago wraz Konsulatem Generalnym RP w Chicago zapraszają do udziału w konkursie W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika.

Rok 2023 ogłoszony został w Polsce rokiem Mikołaja Kopernika. „Rok Kopernikański” obchodzony w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka jest niepowtarzalną okazją do celebrowania osiągnięć Astronoma, który reprezentował nowe spojrzenie na świat, łączył kreatywność ze sztuką i poszukiwał ambitnych wyzwań.

Przybliżając uczniom postać Kopernika, pragniemy również zachęcić ich do poznania osób, które swoimi działaniami wyróżniają się w chicagowskiej społeczności polonijnej. Mogą to być osoby reprezentujące naukę, medycynę, religię, kulturę, finanse czy administrację publiczną.

Zapraszamy uczniów klas licealnych metropolii chicagowskiej do udziału w konkursie. Będzie on polegał na znalezieniu w najbliższym otoczeniu, miejscowości lub regionie osoby polskiego pochodzenia, która dzięki swojej działalności, wybitnym osiągnięciom, wyróżniającej postawie może zostać nazwana „współczesnym Kopernikiem”.

Zapraszamy uczniów nie tylko do odszukania i wskazania takiej osoby, ale także do jej przedstawienia w jednej z wybranych przez siebie form, np.: wywiad, film, komiks, artykuł, praca graficzna, prezentacja multimedialna. Wykonana w ramach konkursu praca może być dziełem jednego ucznia lub grupy uczniów, w której liczba uczestników nie powinna przekraczać trzech osób. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone trzy prace.

Autorzy najciekawszych i najlepszych prac pokazujących „współczesnych polonijnych Koperników” otrzymają nagrody pieniężne. Przyznane zostaną I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci także nagrody rzeczowe. Sponsorami nagród będą organizacje polonijne i osoby prywatne.

Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali wręczenia nagród w dnia 3 grudnia 2023 w Muzeum Polskim w Chicago oraz na stronie internetowej ZNP.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC

 • Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie.
 • Artykuł powinien liczyć nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 słów.
 • Zdjęcia prac należy przesłać w formie załącznika jpg. Każdy załącznik należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podać nazwę szkoły.
 • Zdjęcia muszą być dobrej jakości.
 • Filmy i wywiady nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Należy je przesłać przez serwis Wetransfer na adres mailowy: sekretarz2@znpusa.org
 • Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły.
 • Każda praca (film, praca plastyczna, wywiad, prezentacja itp.) musi zawierać krótki opis prezentowanej postaci.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 • Zgodność z tematem projektu, czyli przedstawienie osoby, która może zostać nazwana „współczesnym polonijnym Kopernikiem”.
 • Wiedza merytoryczna na temat prezentowanej osoby.
 • Nowatorskie, kreatywne zaprezentowanie osiągnięć bohatera.
 • Estetyka, samodzielność i oryginalność pracy.

ZASADY PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi prosimy przesyłać do 18 listopada 2023 roku.

  tytule maila prosimy umieścić informację: Współczesny Kopernik – zgłoszenie na konkurs. Następnie w kolejności należy podać informacje:

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy.
 2. Imię i nazwisko prezentowanej osoby, krótki opis prezentowanej postaci.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

 • podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgodę na udział podopiecznego w konkursie,
 • pracę konkursową.

TERMINY

Prace należy przesłać do 18 listopada 2023 roku na adres: sekretarz2@znpusa.org

Prace przesłane po podanym terminie nie będą przyjmowane.

Finaliści zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 28 listopada.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na uroczystą galę do Muzeum Polskiego, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2023 roku z udziałem współczesnych polonijnych Koperników, sponsorów oraz zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

telefon kontaktowy: 708 296 8049

Kategorie
Aktualności Konkursy

Konkurs plastyczny „Święty Rafał Kalinowski w oczach dziecka”

Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego w Munster IN, zaprasza wszystkich uczniów polskich szkół, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Nasza szkoła w tym roku obchodzi Jubileusz 55-lecia, w związku z tym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o patronie naszej szkoły „Świętym Rafale Kalinowskim”.

Tematem naszego Konkursu jest „Święty Rafał Kalinowski w oczach dziecka”

Święty Rafał Kalinowski – to święty Kościoła katolickiego, karmelita, sybirak, inżynier, nauczyciel i wychowawca. Jego słowa: „Biada narodowi, który o zachowanie pamiątek przeszłości się nie stara; wyrok zgunby wówczas na siebie pisze”- to motto naszej pracy.

Celem konkursu jest:

 • upowszechnienie wiedzy o świętym Rafale Kalinowskim                                                                                                                                       
 • kształtowanie poczucia przynależności społecznej
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • czynne włączenie społeczności polskich, sobotnich szkół w obchody naszego Jubileuszu z okazji 55-lecia
 • zachęcanie do ciągłego odkrywania nowych postaci Wielkich Polaków

Konkurs odbędzie się w (4) czterech grupach wiekowych:

 • I grupa / Przedszkole i Klasa 0
 • II grupa / Klasa 1 – 3
 • III grupa / Klasa 4 – 6
 • IV grupa / Klasa 7 – Liceum

Technika wykonania pracy: dowolna

 • Malarstwo – olej, akwarela, akryl, kolaż 
 • Rysunek – kredki, pastele, itp.

Wymiary prac:

 • Nie mniejszy niż 11” x 8.5” (28 cm x 22 cm)
 • Nie większy niż 40”x 28” (100 cm. x 70cm)

Kryteria:

 • Kreatywność
 • Oryginalność
 • Estetyka pracy
 • Stopień trudności
 • Jakość wykonania

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły.

Nagrody: 4 grupy wiekowe

I miejsce / II miejsce / III miejsce / i Wyróżnienie

Prosimy, aby prace na odwrocie zawierały następujące informacje (imię i nazwisko, grupę wiekową  (I-IV), nazwę i adres szkoły oraz numer telefonu rodzica). Prosimy nie łamać ani nie zaginać prac. Prace zniszczone, nieestetyczne oraz na kartkach z zeszytu będą zdyskwalifikowane

Termin nadsyłania prac: 6 stycznia 2024 r. 

Każda szkoła może przysłać po 3 prace z każdej grupy wiekowej na adres korespondencyjny szkoły:

Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego                                                      

P.O. Box 3421                                                                                              

Munster, IN 46321

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27 stycznia 2024 roku, telefonicznie oraz będzie opublikowane na portalu: www.facebook.com/polskaszkolakalinowskiego

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 17 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 rano w naszej szkole, pod adresem: 1628 Ridge Road, Munster, IN 46321 (Klasztor Ojców Karmelitów)

Prawa autorskie:

 • Wszystkie nadesłane prace stają się własnością Polskiej Szkoły im. Św. Rafała Kalinowskiego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia wszystkich prac na jubileuszowym bankiecie, w dniu 3 lutego 2024 roku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania i przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu.
 • W razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu. W takim przypadku informacja o nowym terminie zostanie opublikowana na Facebooku organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

Liczymy na zaangażowanie i kreatywność uczniów.

ZAPRASZAMY !

Konkurs Plastyczny - Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego 2023-2024

Kategorie
Aktualności Konkursy

Otwarty konkursu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Otwarty konkursu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego z obszaru „wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023”

Szanowni Państwo,

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą „wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023”. Organizator przewidział 3 obszary, w ramach których podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia.

•             Obszar 1 – Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych;

•             Obszar 2 – Bon pierwszaka – wsparcie uczniów klas pierwszych w szkołach polskich i polonijnych;

•             Obszar 3 – Bon maturzysty – wsparcie młodzieży klas maturalnych.

Oferty w ramach konkursu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków na stronie internetowej Instytutu do 3 lipca do godz. 15:00, a do aplikowania uprawnione są podmioty mające osobowość prawną w Polsce.

Poniżej przekazuję Państwu korespondencję Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Szanowni Członkowie Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji i Nauki,

Szanowni Prezesi polskich i polonijnych organizacji edukacyjnych za granicą,

Szanowni Prezesi, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół polonijnych oraz szkół z językiem polskim w zagranicznych systemach oświaty,

Szanowni Państwo,

Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego 15 czerwca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą „wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami polski 2023”.

Oferty można składać do 26 czerwca 2023 r. do godz. 15:00. (zgodnie z informacją na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego termin składania ofert został przedłużony do 3 lipca 2023 r. do godz. 15.00). Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 30 lipca 2023 r.

Do aplikowania uprawnione są podmioty mające osobowość prawną w Polsce, realizujące działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Instytucie, analogiczne do konkursów polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty w ramach otwartego konkursu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej Instytutu.

„Obszar 1 – Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych.

W ramach tego obszaru dofinansowane będą:

wydarzenia szkolne (akademie, święto niepodległości, pikniki, jubileusze i rocznice itd.);

akcje edukacyjne (w tym: olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów, wykłady, itd.);

wycieczki w kraju zamieszkania związane z polską historią oraz wycieczki do Polski (w trakcie roku szkolnego);

wydarzenia związane z promocją języka polskiego oraz inne inicjatywy wspierające rozwój edukacji polonijnej i polskiej za granicą;

utrzymanie struktur organizacji oświatowych i macierzy szkolnych.

Obszar 2 – Bon pierwszaka – wsparcie uczniów klas pierwszych w szkołach polskich i polonijnych.

W ramach obszaru dofinansowane będą następujące formy wsparcia uczniów klas pierwszych:

wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych (m.in.: tornister, artykuły papiernicze, piórnik, worek na obuwie, pudełka na śniadanie i bidony, farby, długopisy, nożyczki i inne artykuły);

jednorazowe stypendia finansowe dla uczniów klas pierwszych.

Obszar 3 – Bon maturzysty – wsparcie młodzieży klas maturalnych.

W ramach obszaru wsparcie mogą otrzymać uczniowie klas maturalnych, którzy zdawali maturę z języka polskiego w szkołach polskich i polonijnych, poprzez uzyskanie jednorazowego stypendium za pośrednictwem wyłonionych podmiotów.”

Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu:

https://irjp.gov.pl/irjp_wspieranie_mlodziezy_2023.php

https://irjp.gov.pl/

Szanowni Państwo,

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/23 składam w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Pana Profesora Przemysława Czarnka, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i całego Ministerstwa serdeczne gratulacje i życzenia wszystkim środowiskom polskiej i polonijnej oświaty za granicą.

Dziękuję bardzo za Państwa zaangażowanie!  Uczniom i rodzicom gratuluję wytrwałości w nauce języka polskiego i życzę udanych wakacji!

Proszę przyjąć zapewnienie, że resort edukacji i nauki jest i pozostanie zawsze w służbie polskim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za granicą.

Jestem przekonany, że I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, który odbędzie się w dniach 5-9 lipca 2023 r. w Jachrance koło Warszawy, w którym weźmie udziału liczna reprezentacja Państwa środowisk, będzie doskonałą okazją do wspólnego pochylenia się nad przyszłością polskiej oświaty za granicą.

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć osobiście udziału w Kongresie zachęcam do łączenia się z nami w tych dniach za pośrednictwem Internetu.

https://irjp.gov.pl/kongres2023/index.php

Z wyrazami szacunku

Piotr Semeniuk
DyrektorDepartament Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 34-74-312
e-mail: piotr.semeniuk@mein.gov.pl
gov.pl/web/edukacja-i-nauka 
ul. Wspólna 1/300-529 Warszawa
e-mail: kancelaria@mein.gov.pl 

Z poważaniem

Agata Grochowska
Wicekonsul
Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

Kategorie
Aktualności Konkursy

Konkurs Przeszłość/Przyszłość: zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcam do zgłaszania kandydatur w Konkursie Przeszłość/Przyszłość, który jest organizowany przez naszą Fundację już po raz trzeci.

Celem konkursu jest wyłonienie z cienia ciekawych inicjatyw promujących polska historię!

5 kategorii nagród:
🔸„𝑼𝒑𝒂𝒎𝒊𝒆̨𝒕𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒆 𝒘 𝒕𝒆𝒓𝒆𝒏𝒊𝒆”
🔹„𝑫𝒚𝒑𝒍𝒐𝒎𝒂𝒄𝒋𝒂 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒛𝒏𝒂 𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒔𝒌𝒂 𝒐 𝒅𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒊𝒎𝒊𝒆̨ 𝑷𝒐𝒍𝒔𝒌𝒊 𝒛𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂̨”
🔸„𝑺𝒕𝒓𝒂𝒛̇𝒏𝒊𝒄𝒚 𝑲𝒔𝒊𝒂̨𝒈 (𝒌𝒔𝒊𝒆̨𝒈𝒂𝒓𝒏𝒊𝒆, 𝒂𝒏𝒕𝒚𝒌𝒘𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒚, 𝒃𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒆𝒌𝒊, 𝒘𝒚𝒅𝒂𝒘𝒏𝒊𝒄𝒕𝒘𝒂)”
🔹„𝑰𝒏𝒏𝒐𝒘𝒂𝒄𝒚𝒋𝒏𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒚 𝒆𝒅𝒖𝒌𝒂𝒄𝒋𝒊 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚𝒄𝒛𝒏𝒆𝒋”
🔸„𝑷𝒐𝒍𝒐𝒏𝒊𝒂 𝒊 𝑷𝒐𝒍𝒂𝒄𝒚 𝒛𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂̨”

Szczególnie proszę o pochylenie się nad kategorią “Polonia i Polacy za granicą”, która jest Państwu i mi szczególnie bliska. 

Kandydatów należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie Fundacji  https://bit.ly/3lCDQaI

Szczegóły odnośnie projektu “Przeszłość/Przyszłość”: https://fundacjakurtyki.pl/przeszlosc-przyszlosc/

Nagranie z drugiego dnia Gali – wręczenie nagród ( 2022 r.): https://www.youtube.com/watch?v=i2YhN7d5J4g&t=8822s

Nagranie z pierwszego dnia Gali ( panele dyskusyjne): https://www.youtube.com/watch?v=qDOHsPOW1wI&t=24629s

Wywiad z Laureatką nagrody Przeszłość/Przyszłość w 2022 r. w kat. Polonia i Polacy za granicą: https://www.youtube.com/watch?v=tyiG_5igraM

Jeszcze raz bardzo zachęcam Państwa do zgłaszania kandydatur oraz dzielenia się niniejszą wiadomością z osobami zainteresowanymi.

WSPÓLNIE DOCEŃMY INICJATYWY PROMUJĄCE POLSKĄ HISTORIĘ!🇵🇱

Z wyrazami szacunku,

Weronika Gawińska – Brulikis  |

  Specjalista ds. networkingu

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37 | 02-521 Warszawa

+48 660 165 411 | www.fundacjakurtyki.pl


Kategorie
Aktualności Konkursy

II Międzyszkolny Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

Szanowni Państwo!

Polska Szkoła im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago serdecznie zaprasza do udziału

w II MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży uczącej się w  polskich szkołach  aglomeracji chicagowskiej. Tradycje rodzinne, narodowe i kulturowe są wielką wartością w procesie edukacyjnym i wychowawczym, a także międzypokoleniowym przekazem, dzięki któremu znamy swoje korzenie. Uczniowie polskich szkół, którzy w większości urodzili się na ziemi amerykańskiej, wiedzę o zwyczajach i tradycjach czerpią ze środowiska rodzinnego i zajęć lekcyjnych.  Tradycja przekazana w atrakcyjnej formie połączona z możliwością reprezentowania w środowisku polonijnym swojej rodziny, regionu, z którego pochodzi oraz szkoły polonijnej, z pewnością zainteresuje młodego człowieka i wzmocni poczucie jego przynależności narodowej. 

Głównym celem konkursu jest:

 • Popularyzowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz okresem Wielkanocy. 
 • Wzmacnianie narodowych wartości i tradycji w polskich w rodzinach.
 • Integrowanie środowiska polonijnego przez udział we wspólnych przedsięwzięciach.
 • Promowanie polskiego dorobku kulturowego wśród młodzieży amerykańskiej polskiego pochodzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową 2 kwietnia 2023.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Z wyrazami szacunku 

Marzena Klimek

Dyrektor Szkoły

Pobierz wszystkie

II międzyszkolny konkurs na palmę wielkanocną

pdf

Regulamin Konkurs Palm Wielkanocnych 2023

Rozmiar: 287.37 KB
Hits: 73
Data dodania: 16-02-2023
pdf

Karta zgłoszenia - konkurs palmowy 2023

Rozmiar: 278.29 KB
Hits: 41
Data dodania: 16-02-2023
Kategorie
Aktualności Konkursy

KONKURS “BYĆ POLAKIEM”, XIV EDYCJA

Materiały XIV edycji konkursu “Być Polakiem” dla nauczycieli i uczniów szkół polonijnych w świecie.

Moduł A – przeznaczony jest dla uczniów i studentów (od 6 do 22 lat w różnych grupach wiekowych), Moduł B – dla nauczycieli szkół polonijnych.

W poprzedniej edycji uczestniczyło w Konkursie ok. 1.300 uczniów z 38 krajów świata.

Prosimy o przekazanie informacji (pakietu informacyjnego) do szkół i organizacji polonijnych w każdy dostępny Państwu sposób.

Licząc na przychylność i duży udział w Konkursie serdecznie pozdrawiamy.

Joanna Fabisiak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konkursu “Być Polakiem”

Marek Machała – Koordynator Generalny Konkursu

Pobierz wszystkie

Być Polakeim - Edycja XIV

pdf

2023-12B-MODUL-B-KONSPEKT-LEKCJI-pdf

Rozmiar: 133.80 KB
Hits: 47
Data dodania: 16-01-2023
pdf

2023-11B-MODUL-B-FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY-pdf

Rozmiar: 127.73 KB
Hits: 54
Data dodania: 16-01-2023
pdf

2023-10B-MODUL-B-REGULAMIN-pdf

Rozmiar: 151.82 KB
Hits: 47
Data dodania: 16-01-2023
pdf

2023-09B-MODUL-A-FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY-pdf

Rozmiar: 121.29 KB
Hits: 45
Data dodania: 16-01-2023
pdf

2023-08B-MODUL-A-REGULAMIN-pdf

Rozmiar: 135.95 KB
Hits: 51
Data dodania: 16-01-2023
docx

2023-07-MODUL-A-TEMATY

Rozmiar: 13.63 KB
Hits: 24
Data dodania: 16-01-2023
docx

2023-06-KALENDARZ

Rozmiar: 12.94 KB
Hits: 8
Data dodania: 16-01-2023
docx

2023-05-JURY

Rozmiar: 20.41 KB
Hits: 18
Data dodania: 16-01-2023
docx

2023-04-KOMITET-HONOROWY

Rozmiar: 16.76 KB
Hits: 9
Data dodania: 16-01-2023
docx

2023-03-PATRONI-KONKURSU

Rozmiar: 13.52 KB
Hits: 10
Data dodania: 16-01-2023

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.