Certyfikaty zostały rozdane

W niedzielę 5 lutego uczestnicy egzaminu certyfikatowego z języka polskiego otrzymali certyfikaty potwierdzające zdany egzamin. Uroczystość odbyła się w Parafialnej Szkole Polskiej im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w której 25 i 26 czerwca bieżącego roku przeprowadzony został państwowy egzamin poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego. Certyfikaty wręczała prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Ewa Koch oraz lokalne egzaminatorki egzaminu certyfikatowego: dr Katarzyna Gorzelska, Beata Kozłowska, Elżbieta Kubajek, Bernadeta Łukianiuk oraz Anna Siek.

W uroczystości rozdania certyfikatów uczestniczyły również wiceprezes ZNP Urszula Gawlik i skarbnik organizacji Renata Rudnicki.

Warto przypomnieć, że egzamin certyfikatowy z języka polskiego jest prestiżowym egzaminem państwowym potwierdzającym stopień znajomości języka polskiego jako obcego. Uznawany jest on w krajach Unii Europejskiej oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Osoby legitymujące się certyfikatem mogą uzyskać punkty za język obcy na tutejszych uczelniach. Ponadto poświadczenie znajomości języka polskiego często wymagane jest przez instytucje i firmy amerykańskie działające w Polsce, co stwarza dla osób posiadających certyfikat dodatkowe możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Do czercowej sesji do egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej i ustnej – przystąpiło 98 osób na 4 poziomach.

Na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży zdawało 51 uczniów z polskich szkół sobotnich, na poziomie B2 dostosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży egzamin zdawało 37 uczniów. Natomiast w grupie dla osób dorosłych na poziomie B1 było 7 zdających, a na poziomie B2 – 3 osoby. Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej testowane były następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie i mówienie.

Organizatorem egzaminu ceryfikatowego jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które od 2017 roku posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego w dwóch grupach wiekowych: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Zrzeszenie corocznie organizuje warsztaty przygotowujące uczniów polonijnych szkół średnich do zdawania egzaminu certyfikatowego oraz Seal of Biliteracy. Pierwsza edycja takich warsztatów odbyła się już jesienią 2022 roku. Kolejna planowana jest na wiosnę. Dzięki tego typu szkoleniom więcej uczniów przystępuje do zdawania egzaminu i uzyskują coraz lepszy wynik. Informacje dotyczące warsztatów zostaną rozesłane do szkół, jak również zamieszczone na stronie internetowej ZNP. Informujemy, że czerwcowa sesja egazminu certyfikatowego odbędzie się w dniach 24 i 25 czerwca. Serdecznie zachęcamy uczniów polonijnych liceów do wzięcia w niej udziału.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.