Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce rozdało dyplomy ukończenia IV edycji Studium Dokształcającego.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wspólnie ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Lokalnym Ośrodkiem Metodycznym ODN SWP przy ZNP w Chicago zorganizowali już czwartą edycję Studium Dokształcającego „Metodyka w szkole polonijnej” dla początkujących nauczycieli z aglomeracji chicagowskiej. Poprzednie edycje cieszyły się ogromną popularnością i przyniosły wszystkim wiele cennych wskazówek do pracy z uczniami w szkołach na terenie USA

Tegoroczna IV już edycja miała formułę mieszaną, zajęcia odbywały się on-line jak również stacjonarnie w budynku Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Zajęcia odbywały się od września 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku. Najważniejszym celem Studium było przygotowanie nowej kadry nauczycieli polonijnych do pracy w szkołach polskich poza granicami kraju.

Program Studium obejmował zajęcia stacjonarne, on-line i e-learningowe oraz praktyki w szkołach polonijnych.

Tematy zjazdów:

  1. Praca z dyrektorem szkoły. Kompetencje miękkie u nauczyciela.
  2.  Metodyka nauki czytania u dzieci polonijnych, programowanie języka.
  3.  Innowacje w pedagogice.
  4.  Metodyka pracy w szkole polonijnej.
  5.  Psychologia rozwojowa dziecka.
  6.  Pedagogika zabawy.
  7.  Gry, zabawy, piosenki i inne ćwiczenia, które uatrakcyjniają lekcje w klasach początkowych.
  8.  „Z Kopernikiem przez Świat”. Jak napisać poprawnie konspekt i przygotować się do lekcji.
  9. UNESCO – korelacja geografii z językiem polskim.

Dodatkowo do dyspozycji wszystkich uczestników Studium byli trenerzy Studium podczas konsultacji indywidualnych. Terminy konsultacji były ustalane indywidualnie z uczestnikami.

Uroczyste zakończenie Studium Nauczycielskiego odbyło się 15 kwietnia 2023 roku w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. W uroczystości uczestniczyła prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce pani Ewa Koch, organizatorki Studium panie: Alicja Nawara, Halina Żurawski i Urszula Gawlik oraz dyrektorzy: Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza pani Anna Pałasz, Szkoły Konsularnej im. VII Eskadry Kościuszkowskiej pani Anna Awakowicz oraz Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej pan Rafał Zachara. Zakończenie odbyło się w przemiłej, radosnej i odświętnej atmosferze, towarzyszyły mu słowa gratulacji, dumy i podziękowania skierowane przez gości do uczestników i organizatorów Studium. Zawiązane przyjaźnie w czasie trwania Studium wytworzyły wyjątkową atmosferę spotkania pełną wzruszenia i prezentów dla uczestników. Wszyscy stwierdzili jednogośnie, że czekają z niecierliwością na kolejną edycję Studium i kolejne warsztaty metodyczne Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. GRATULUJEMY jesteśmy z Was bardzo dumni.

W przyszłym roku planujemy kolejną już V edycję Studium w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich to Studium na podobnych zasadach jak cztery poprzednie czyli dla nauczycieli początkowych i druga odsłona to II stopień Studium dla osób, które ukończyły pierwszy stopień i pragną kontynuować dokształcanie. Zapraszamy!

Urszula Gawlik

wiceprezes ZNP w Ameryce.

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.