Działalność Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Priorytety pracy ZNP

 1. Doskonalenie nauczycieli polonijnych.
 2. Promocja szkół i nauki języka polskiego.
 3. Współpraca z ośrodkami i instytucjami edukacyjnymi w
  Polsce i na świecie.
 4. Wzbogacenie asortymentu pomocy edukacyjnych dla
  szkół.
 5. Włączenie się w obchody rocznic narodowych.
 6. Uzyskanie uprawnień do organizowania egzaminów
  certyfikatowych i ich przeprowadzanie.
 7. Promocja i uzyskanie uprawnień do organizowania
  egzaminu ,,Seal of Biliteracy” z języka polskiego.

Prace Komisji Statutowej

Mają na celu:
– przegłosowanie poprawek do statutu, które nie zostały przygotowane przez komisję statutową na ostatnie walne zebranie (część poprawek została przegłosowana na ostatnim walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym),
– zachodzi konieczność zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania celem dokończenia prac nad statutem, celem przygotowania go do przetłumaczenia na język angielski
i przesłanie do biura Sekretarza Stanu Illinois.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • Powołanie Stadium Dokształcającego dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz osób chcących pracować w zawodzie nauczyciela polonijnego – w zajęciach stadium wzięło udział 45 osób.
 • Warsztaty metodyczne prowadzone przez doradców metodycznych z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska – panie – dyrektor ODN Katarzyną Czyżycką i Lucyną Berezę, Klanza – panią Agnieszką Kaczmarczyk, Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii – DUCH – państwo Katarzynę i Marcina Mickiewicz.
 • Przystanek Dwujęzyczność prowadzony przez ODN SWP.
 • Przystanek Historia prowadzony przez edukatorów Instytutu Pamięci Narodowej.
 • Warsztaty dla nauczycieli dotyczące egzaminu Seal of Biliteracy z języka polskiego.
 • Warsztaty dla lokalnych egzaminatorek egzaminu certyfikatowego z dr Anną Butcher z UMCS i mgr Marzeną Porębską z KUL.
 • Warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do zdawania egzaminów certyfikatowych.
 • Staż metodyczny – z p. Lucyną Bzowską.
 • Warsztaty dla nauczycieli organizowane przez Polską szkołę im. Ignacego Paderewskiego w Niles – warsztaty prowadziła mgr Ewa Kalbarczyk, polonistka Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie.

Oferta edukacyjna dla uczniów

 • warsztaty dla uczniów przygotowujące do egzaminu certyfikatowego,
 • warsztaty w ramach Przystanku Historia,
 • warsztaty w ramach Przystanku Dwujęzyczność,
 • obóz Fundacji Linguae Mundi – Wakacje po polsku,
 • wakacje dla uczniów szkół polonijnych – Pułtusk – ,,Lato z Polską”.

Lokalny Ośrodek Metodyczny powołany przy ZNP

 • W roku 2019 w marcu podpisanie umowy o dalszej współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska a Zrzeszeniem Nauczycieli,
 • Pomoc w organizacji Studium Doskonalącego ODN SWP – 45 uczestników,
 • Opieka nad osobami prowadzącymi zajęcia Studium Doskonalącego ODN SWP podczas 6 spotkań,
 • Organizacja sali, pomocy dydaktycznych, poczęstunku dla 45 uczestników podczas 9 spotkań w siedzibie Zrzeszenia,
 • Prowadzenie zajęć w trakcie Studium Doskonalącego ODN SWP: Alicja Nawara, Halina Żurawski, Anna Rosa – 45 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne podczas Zjazdu Nauczycieli w Toruniu – 80 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Ciekawe pomysły na naukę geografii Polski na każdym poziomie nauczania. PS im I. Posadzego – 42 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Ciekawe pomysły na naukę języka polskiego na każdym poziomie nauczania. Kanada – 35 uczestników,
 • Warsztaty metodyczne Tik Tak łapiesz w mig! PS. im. św. Ferdynanda – 48 uczestników,
 • Prezentacja o polskiej szkole w Chicago na Zjeździe w Madrycie – 55 uczestników,
 • Przygotowanie edukacyjnej teczki o św. M.M. Kolbe dla 200 nauczycieli,
 • Pomoc w organizacji projektu Urodziny Białoczerwonej dla szkół polonijnych,
 • Warsztaty metodyczne podczas konferencji ewaluacyjnej w Warszawie 40 uczestników.

Realizacja projektów ZNP

Dofinansowania projektów realizowanych przez ZNP z funduszy polonijnych MSZ i KG RP w Chicago:

 1. Seal of Biliteracy – Informator dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Konkurs z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej „Polskość za oceanem, śladami polskich obiektów z Wystawy Światowej z 1939 roku”.
 3. Z Duchem czasu w ciekawe historie – warsztaty dla nauczycieli i lekcje dla dzieci.
 4. Portal internetowy „Polonijny Pedagog”.
 5. Podręcznik języka polskiego do klasy I LO.
 6. Wycieczka dla uczniów i nauczycieli „Śladami weteranów Armii Polskiej”.
 7. Podręcznik języka polskiego do klasy VII – w realizacji.

Projekty realizowane z funduszy własnych:

 1. Strona internetowa ZNP.

Przystanek Historia

Wizyta Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz powołanie trzeciego koordynatora Przystanku Historia p. Bernadetty Manturo.

Działalność Przystanku Historia Chicago:

 • w 2019 roku zorganizowano dwie edycje warsztatów dla uczniów i nauczycieli przeprowadzone przez edukatorów IPN,
 • wiosenne spotkanie otwarte połączone z ekpozycją wystawy Zbrodnia Katyńska,
 • jesienne spotkanie otwarte połączone z ekspozycją gier edukacyjnych IPN oraz wystawy Polacy na frontach II wojny światowej,
 • instalacja tablicy fundatorów Dębowej Alei Niepodległości – 29 września 2019 roku,
 • wycieczka dla uczniów i nauczycieli „Śladami weteranów Armii Polskiej”,
 • jesienne spotkanie otwarte połączone z ekspozycją gier edukacyjnych IPN oraz wystawy Polacy na frontach II wojny światowej,
 • Z DUCHem czasu w ciekawe historie – warsztaty dla nauczycieli i lekcje dla dzieci przeprowadzone przez edukatorów Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii,
 • sprowadzenie i przekazanie materiałów edukacyjnych dla szkół (gry, publikacje, teczki edukacyjne, wystawy).

Spotkania edukacyjne w Polsce

 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Toruniu,
 • „Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń” – konferencja w Poznaniu,
 • XIII Spotkania z Historią Najnowszą IPN,
 • III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej,
 • V Światowy Zjazd Polonii,
 • Wizyta studyjna kadry pedagogicznej szkół polskich w Warszawie,
 • Konferencja ewaluacyjno-metodyczna w Warszawia – Ostróda.

Promocja polskich szkół i nauki języka polskiego

 • VII Targi Szkół Polonijnych (3 odsłony),
 • wizyty w programach radiowych i telewizyjnych,
 • publikacje w prasie,
 • wywiady i artykuły dla portali o profilu edukacyjnym,
 • konkursy dla uczniów,
 • egzamin certyfikatowy z języka polskiego,
 • egzamin „Seal of Biliteracy” (pieczęć dwujęzyczności),
 • msza graduacyjna i studniówka,
 • V Polonijny Dzień Dwujęzyczności,
 • Przystanek Dwujęzyczność – 24-28 października.

Współpraca z ośrodkami edukacyjnymi w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z Olsztyna,
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina,
Uniwersytet Rzeszowski z Rzeszowa,
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II,
Instytut Pamięci Narodowej,
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
Polonijne Centrum Nauczycielskie,
Stowarzyszenie Wspólnota Polska,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP,
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
Fundacja Świat na Tak,
Fundacja Linguae Mundi.

Korzyści wynikające ze współpracy z instytucjami i ośrodkami z Polski

 • podpisanie w Konsulacie RP porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy ZNP a Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, 
 • Lokalny Ośrodek Metodyczny przy ZNP,
 • otwarcie Studium Pedagogicznego,
 • Przystanek Historia – oferta dla szkół – szkolenia na temat przeszłości i najnowszej historii Polski,
 • powołanie trzeciego edukatora IPN p. Bernadetta Manturo,
 • warsztaty metodyczne dla polonijnych nauczycieli,
 • polonijne dyktanda w Chicago,
 • wykłady edukatorów IPN z najnowszej historii Polski dla środowiska polonijnego,
 • wsparcie finansowe dla polonijnych szkół,
 • wsparcie dla projektów ZNP,
 • stworzenie ogólnoamerykańskiego egzamin „Seal of Biliteracy” – Pieczęć Dwujęzyczności,
 • ZNP – podmiot uprawniony do organizowania egzaminów certyfikatowych,
 • nasz głos w/s Projektu Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020.

Inne imprezy przygotowywane przez zarząd ZNP

 • inauguracja pracy nowego zarządu – 13 marca 2019 roku,
 • święcenie pokarmów dla rodzin nauczycielskich,
 • rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
 • VII Targi Szkół Polonijnych (Festival Polonaise, Taste of Polonia, piknik Sióstr Misjonarek w Casa Italia w Stone Park),
 • wycieczka dla uczniów i nauczycieli ,,Śladami weteranów Armii Polskiej”,
 • msze święte w intencji żyjących i zmarłych pedagogów,
 • bożonarodzeniowe spotkania nauczycielskie – 11 grudnia 2019 roku,
 • prezenty świąteczne dla naszych Seniorów,
 • Studniówka – 25 stycznia 2020 roku.

Włączanie się w obchody rocznic narodowych i udział w innych uroczystościach

 • obchody rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – w tym Dębowa Aleja Niepodległości – kontynuacja,
 • uroczystości poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • obchody Dnia Pułaskiego w MPA
 • bankiety Wydziału Stanowego KPA z okazji Dnia Pułaskiego oraz Miesiąca Dziedzictwa Polskiego,
 • udział w mszy papieskiej w parafii Pięciu Braci Męczenników,
 • obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
 • obchody Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Niepodległości Polski,
 • wystawy IPN i MPPP w Chicago,
 • Parady 3 Maja,
 • udział w uroczystościach upamiętniających 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
 • Apele Poległych podczas święta Memorial Day – na cmentarzu Maryhill,Celebrowanie w Konsulacie w Chicago Narodowego Święta Niepodległości Polski – udekorowanie nauczycieli Medalami Komisji Narodowej.

Wydarzenia, w których uczestniczyliśmy

Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego w Chicago.

 • współpraca z Konsulatem RP w sprawie udziału nauczycieli i uczniów szkół polskich w spotkaniu z premierem RP Mateuszem Morawieckim – 16 kwietnia
 • udział w spotkaniu w The Lyric Opera House z Premierem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Mateuszem Morawieckim – promocja Polski w Stanach Zjednoczonych – premiera filmu „Poland The Royal Tour”.

Imprezy organizacji polonijnych:

 • zebrania i imprezy KPA ( bankiety: Dnia Pułaskiego, Dziedzictwa, Opłatek itp.)
 • wystawy i spotkania w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • imprezy Zrzeszenia Polsko – Amerykańskiego – 140 rocznica powstania PNA – uroczyste obchody 16 lutego 2020 roku,
 • uczestnictwo w uroczystościach 10 rocznicy działalności Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w metropolii chicagowskiej – 1 lutego 2020, uczestnictwo przedstawicieli prezydium ZNP w spotkaniach opłatkowych różnych organizacji polonijnych.

Spotkania w siedzibie ZNP:

 • spotkanie z p. Magdaleną Rzepniewską – koordynatorem projektów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
 • z delegacją SWP – p. Prezesem Piotrem Bonisławskim i Dyrektor ODN SWP p. Katarzyną Czyżycką,
 • spotkanie z p. Prezes Związku Nauczycieli Polskich w Kanadzie Iwoną Malinowską i skarbnikiem p. Dorotą Wilk w sprawie Zjazdu – Toronto 2020
 • uroczyste podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy ZNP w Kanadzie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”,
 • spotkanie Prezydium i dyrektorów szkół korzystających z dofinansowania z środków MSZ z Panią Iwoną Kozłowską – Dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • spotkanie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Przezydenta RP Panem Ministrem Adamem Kwiatkowskim oraz przedstawicielami Konsulatu RP,
 • spotkanie z dr. A. Butcher i mgr. M. Porębską w/s wniosku o odnowienie uprawnień do organizowania egzaminu certyfikatowego.
 • spotkania w Konsulacie RP z przedstawicielami organizacji polonijnych oraz delegacji z Polski, min. Instytutu Pamięci Nnarodowej, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP,
 • uczestnictwo w uroczystości przyznania nagrody Sędzi Aurelii Puciński – Women’s History Month Celebration in Chicago,
 • uczestnictwo w otwarciu wystawy – „Stany Zjednoczone w polskiej historiografii i prasie”. Wystawę zorganizował ZKP i skarbnik stanu Illinois Michael W. Frerichs ,
 • spotkanie w Board of Education – w sprawie współpracy z ISBE (poruszane zagadnienia: egzamin „ Seal of Biliteracy ”, wsparcie uczniów i rodziców polskiego pochodzenia,
 • spotkanie z Panem Profesorem Tadeuszem Wolszą w PNA – temat wykładu: Katyń: „Świadkowie prawdy i ich spuścizna”.
 • spotkania robocze z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektorem BEN IPN, dyrektorami Oddziałowych Biur IPN oraz Archiwum Instytutu.
 • spotkanie w Konsulacie RP z Ministrem Spraw Zagranicznych p. Jackiem Czaputowiczem oraz przedstawicielami konsulatu,
 • spotkanie z przedstawicielami KPA na stan Illinois w sprawie „Kalendarza Wydarzeń Polonijnych”.
 • Festiwal Polonaise,
 • Festiwal Taste of Polonia 30 sierpnia – trzecia edycja Festiwalu Piosenki Polskiej,
 • Dożynki ZKP,
 • wręczanie stypendiów dla młodzieży w PSFUK w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • wręczanie nagrody „Człowieka Roku” Dziennika Związkowego p. Conradowi Lowell, rozstrzygnięcie konkursu Dziennika Związkowego dla uczniów szkół polonijnych,
 • pikniki programów radiowych,
 • Dzień Pułaskiego w Muzeum Polskim w Ameryce,
 • spotkania bożonarodzeniowe Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, Dziennika Związkowego i Telewizji Polvision oraz innych organizacji i stowarzyszeń polonijnych.
 • Bieg Niepodległości,
 • bal Fundacji „Dar Serca”,
 • rejs po jeziorze Michigan – ,,Dar Serca”,
 • otwarcie nowego oddziału PSFUK,
 • msze święte w intencji rocznic narodowych,

Imprezy polskich szkół:

 • konkursy organizowane przez szkoły polonijne,
 • XI Festiwal Piosenki Polskiej w P. Sz. im. E. Plater.
 • XIV Konkurs Plastyczny P. Sz. im. J. Matejki.
 • V konkursy biegłości językowej „Stawiam na polski” Akademii Języka i Kultury Polskiej w Bartlett.
 • Koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej ,,Nigdy więcej wojny”, organizowany przez Polską Szkołę im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
 • Konkurs czytania ze zrozumieniem – P. Sz. im. I.J. Paderewskiego,
 • Koncert chopinowski w P. Sz. im. F. Chopina.
 • VI konkursy biegłości językowej ,,Stawiam na Polski” – Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Inne wydarzenia:

 • 17 marca – Konkurs Polish Yacht Club Chicago – rozdanie nagród,
 • 17 marca – udział w gali rozdania nagród konkursu Rady Edukatorów Polonijnych,
 • Konkurs 90-lecia istnienia Polskich Linii Lotniczych LOT,
 • Konkurs historyczny Komitetu Parady 3 Maja,
 • zakończenie roku szkolnego w P. Sz. im. F. Konarskiego,
 • zakończenie roku szkolnego w P. Sz. im. Gen. K. Pułaskiego,
 • msza graduacyjna 2019,
 • Przystanek Historia,
 • Przystanek Dwujęzyczność w szkołach,
 • drużynowy konkurs ZNP – Polskość za oceanem, śladami polskich obiektów z Wystawy Światowej z 1939 roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,
 • studniówka 2020 – P. Sz. im. Św. Ferdynanda w Chicago,
 • przedstawienie przygotowane przez Polską Szkołę im. Czesława Miłosza i wystawione w Copernikus Center pt. ,,Księżniczka na ziarnku grochu”.
 • Konkurs Dziennika Związkowego.
 • bankiet 40-lecia P. Sz. im. Fryderyka Chopina,
 • uczestnictwo w balu Muzeum Polskiego w Ameryce,
 • Wiosenny Bal Daru Serca,
 • bankiet 50-lecia P. Sz. im. Henryka Sienkiewicza,
 • bankiet P.Sz. im.Generała Władysława Andersa – pożegnanie Pani dyr. Wandy Penar.
 • 45 jubileusz powstania Polskiej Szkoły im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe,
 • 70 – lecie Związek Harcerstwa Polskiego,
 • juileusz Fundacji „You Can Be My Angel” – donacja,
 • jubileusz 50 – lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej wydział na stan Illinois,
 • jubileusz 75 – lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej,
 • 10 lecie – Bankiet Wyspa Dzieci,
 • uroczystość 10 – lecia P.Sz. im. J. Kochanowskiego ,
 • jubileusz 40 – lecia P.Sz. im. św. Jana Pawła II,
 • jubileusz 25 – lecia P.Sz. im. św. Ferdynanda,
 • bankiet Sybiraków,
 • radioton Daru Serca – donacja.
 • spotkania z autorami książek,
 • wykłady naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych,
 • konferencje,
 • spotkania z kandydatami na urzędy i politykami,
 • koncerty, przedstawienia,
 • bankiety,
 • wystawy,
 • współpraca z Archidiecezją Chicago,
 • współpraca w projekcje filmów,
 • V Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Odznaczenia przyznane i otrzymane przez ZNP

Przyznanie Tarczy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce:

 • Stowarzyszeniu ,,Wspólnota Polska” – ODN w 10 rocznicę działalności
 • Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej – 10 rocznica działalności w aglomeracji chicagowskiej,
 • pośmiertnie Panu Stefanowi Niedorezo,
 • Panu Conradowi Lowell podczas gali Dziennika Związkowego ,,Człowiek Roku”.

Polish Women in Business & Polish American Youth Council 

 • ceremonia wręczenia Golden Eagle Award odbyła się 1 czerwca w Muzeum Polskim w Ameryce. Podczas uroczystości Zrzeszenie Nauczycieli Polskich otrzymało prestiżową nagrodę, a Panie Ewa Koch i Helena Sołtys, wiceprezesi ZNP zostały uhonorowane za działalność na rzecz promowania Polski i Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.

 • Wyróżnienie za współpracę od Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w 10 rocznicę działalności w aglomeracji chicagowskiej.

Współpraca z Polską – konferencje, zjazdy

 • wyjazdy na konferencje i szkolenia,
 • obozy dla młodzieży organizowane przez SWP,
 • obozy językowo – krajoznawcze Fundacji „Linguea Mundi”,
 • udział w szkoleniach dla trenerów LOM,
 • udział w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli,
 • XIII Spotkania z Historią Najnowszą.

Wsparcie dla polonijnych szkół

 • szeroka oferta podręcznikowa,
 • urozmaicone, nowoczesne pomoce edukacyjne,
 • wspieranie finansowe szkolnych konkursów, jubileuszy (pamiętniki, bankiety),
 • wsparcie finansowe dla uczniów z rodzin w potrzebie,
 • stypendia dla maturzystów,
 • doradztwo, mediacje,
 • nagrody i wyróżnienia dla zasłużonych pedagogów,
 • opiniowanie wniosków o medale i ordery,
 • szkolenia i poradnictwo metodyczne,
 • konkursy dla uczniów,
 • imprezy towarzyskie i kulturalne,
 • doraźne wsparcie członków ZNP i ich rodzin.

Analizy i opinie ZNP

 • analiza Projektu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015 – 2020,
 • spotkania z przedstawicielami biura Prezydenta RP oraz Sejmu i Senatu RP,
 • spotkania z przedstawicielami władz polskich podczas pobytów w Polsce i Chicago w Konsulacie RP w Chicago,
 • spotkanie w Pałacu Prezydenckim.
 • spotkanie liderów organizacji polonijnych.

Podziękowanie

Wyrażam wdzięczność wszystkim członkom zarządu, wiceprezesom, Paniom kolporter i skarbnik Zrzeszenia. Dziękuję sekretarzom korespondencyjnym i protokołowym. Dziękuję Komisji Rewizyjnej i innym komisjom działającym przy ZNP. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, katechetom, duszpasterzom, prezesom i zarządom szkół. Dziękuję członkom i sympatykom Zrzeszenia. Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę oraz popieranie i wspieranie naszych działań.

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.