Egzamin certyfikatowy 2022

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2022 roku

Szanowni uczestnicy egzaminu certyfikatowego 25 i 26 czerwca 2022 roku,

uprzejmie informuję, że w sobotę 25 czerwca 2022 r. odbędzie się część pisemna egzaminu.
Obecność wszystkich zdających jest obowiązkowa.

 
Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 rano pod adresem:

3640 W. Wolfram Street
Chicago IL. 60618

(Resurrection Hall przy Bazylice św. Jacka).

 
Przypominam, że uczestników egzaminu obowiązuje ubiór formalny. Egzamin potrwa około 4 godzin. W czasie przerwy zdający będą mogli zakupić coś do zjedzenia. W niedzielę egzamin ustny rozpoczniemy od godziny 9:00 rano. Dokładny harmonogram sesji ustnej egzaminu prześlę Państwu wkrótce.
UWAGA! Uczestnicy egzaminu certyfikatowego, którzy chcieliby zdawać egzamin ustny w sobotę po zakończeniu części pisemnej, proszeni są o przesłanie SMS na telefon 312 522 8020 (proszę podać imię, nazwisko oraz poziom egzaminu).
WAŻNE!!!
Na egzamin proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości czyli ID oraz długopis. Do zobaczenia wkrótce!
Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę

Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Z ogromną radością informuję, że ośrodek organizacji egzaminu certyfikatowego istniejący przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce  planuje organizację egzaminu certyfikatowego w Chicago w terminie 25 i 26 czerwca 2022 r.

 Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce          

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego

Wysokość opłat za egzamin certyfikatowy:

  • egzaminy w grupie dla dzieci i młodzieży poziom B1 i B2 (egzamin + certyfikat) – $140
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom B1 i B2 (egzamin + certyfikat) – $210
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom C1 (egzamin + certyfikat) – $240 

Płatności za egzamin można dokonać:

  1. Przesyłając czek wystawiony na Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, na dole czeku (w memo) proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko zdającego, poziom egzaminu B1 lub B2 junior lub dorosły, opłata (egzamin + certyfikat), termin egzaminu np.:

Jan Paweł Nowak, B1 młodzież, $140, 25/26.06.22

Czek proszę przesłać na adres:
POLISH TEACHERS ASSOCIATION
6544 W. Higgins Ave.
Chicago, IL 60656

z dopiskiem na kopercie: CERTYFIKAT

  1. Wpłacając gotówkę (w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio ze Skarbnikiem ZNP, panią Renatą Rudnicki pod numerem tel. 847 912 4193)
  1. Dokonując przelewu płatności na konto Zrzeszenia w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (nr konta: 0001118289)

REJESTRACJI ORAZ OPŁATY ZA EGZAMIN MOŻNA DOKONAĆ TYLKO W TERMINIE OD 25 KWIETNIA 2022 R. DO 23 MAJA 2022 R. ZGŁOSZENIA PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Regulamin egzaminu certyfikatowego

Rejetracja na sesję egzaminacyjną 25-26 czerwca 2022 roku

Witamy w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dziękujemy za wybranie centrum egzaminacyjnego Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.

Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi. in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji ze Zrzeszeniem, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.

Adres do korespondencji:
Czy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce moich danych osobowych:
Prosimy pamiętać, ze warunkiem ostatecznej rejestracji na egzamin jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wystawienie certyfikatu w ciągu 3 dni od złożenia niniejszego formularza.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.