Egzamin certyfikatowy 2022

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2022 roku

Szanowni uczestnicy egzaminu certyfikatowego 25 i 26 czerwca 2022 roku,

uprzejmie informuję, że w sobotę 25 czerwca 2022 r. odbędzie się część pisemna egzaminu.
Obecność wszystkich zdających jest obowiązkowa.

 
Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 rano pod adresem:

3640 W. Wolfram Street
Chicago IL. 60618

(Resurrection Hall przy Bazylice św. Jacka).

 
Przypominam, że uczestników egzaminu obowiązuje ubiór formalny. Egzamin potrwa około 4 godzin. W czasie przerwy zdający będą mogli zakupić coś do zjedzenia. W niedzielę egzamin ustny rozpoczniemy od godziny 9:00 rano. Dokładny harmonogram sesji ustnej egzaminu prześlę Państwu wkrótce.
UWAGA! Uczestnicy egzaminu certyfikatowego, którzy chcieliby zdawać egzamin ustny w sobotę po zakończeniu części pisemnej, proszeni są o przesłanie SMS na telefon 312 522 8020 (proszę podać imię, nazwisko oraz poziom egzaminu).
WAŻNE!!!
Na egzamin proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości czyli ID oraz długopis. Do zobaczenia wkrótce!
Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę

Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Z ogromną radością informuję, że ośrodek organizacji egzaminu certyfikatowego istniejący przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce  planuje organizację egzaminu certyfikatowego w Chicago w terminie 25 i 26 czerwca 2022 r.

 Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce          

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego

Wysokość opłat za egzamin certyfikatowy:

  • egzaminy w grupie dla dzieci i młodzieży poziom B1 i B2 (egzamin + certyfikat) – $140
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom B1 i B2 (egzamin + certyfikat) – $210
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom C1 (egzamin + certyfikat) – $240 

Płatności za egzamin można dokonać:

  1. Przesyłając czek wystawiony na Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, na dole czeku (w memo) proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko zdającego, poziom egzaminu B1 lub B2 junior lub dorosły, opłata (egzamin + certyfikat), termin egzaminu np.:

Jan Paweł Nowak, B1 młodzież, $140, 25/26.06.22

Czek proszę przesłać na adres:
POLISH TEACHERS ASSOCIATION
6544 W. Higgins Ave.
Chicago, IL 60656

z dopiskiem na kopercie: CERTYFIKAT

  1. Wpłacając gotówkę (w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio ze Skarbnikiem ZNP, panią Renatą Rudnicki pod numerem tel. 847 912 4193)
  1. Dokonując przelewu płatności na konto Zrzeszenia w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (nr konta: 0001118289)

REJESTRACJI ORAZ OPŁATY ZA EGZAMIN MOŻNA DOKONAĆ TYLKO W TERMINIE OD 25 KWIETNIA 2022 R. DO 23 MAJA 2022 R. ZGŁOSZENIA PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Regulamin egzaminu certyfikatowego 2022

Rejetracja na sesję egzaminacyjną 25-26 czerwca 2022 roku

Witamy w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dziękujemy za wybranie centrum egzaminacyjnego Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.

Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi. in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji ze Zrzeszeniem, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.

Adres do korespondencji:
Czy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce moich danych osobowych:
Prosimy pamiętać, ze warunkiem ostatecznej rejestracji na egzamin jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wystawienie certyfikatu w ciągu 3 dni od złożenia niniejszego formularza.