Egzamin certyfikatowy – Rejestracja

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2023 roku

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE ORGANIZUJE EGZAMIN CERTYFIKATOWY W CHICAGO W SESJI 24 I 25 CZERWCA 2023 R. 

Ważna informacja dotycząca egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.
Z ogromną radością informujemy, że tegoroczna sesja egzaminacyjna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Niestety, ze względu na duże zainteresowanie, wszystkie dostępne miejsca na egzamin certyfikatowy zostały już wyczerpane. Rejestracja na tegoroczny egzamin została zakończona. Przepraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy nie zdążyli się zarejestrować. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy publikować informacje na temat kolejnych sesji egzaminacyjnych oraz dostępności miejsc.

Regulamin egzaminu certyfikatowego

Rejetracja na sesję egzaminacyjną 24-25 czerwca 2023 roku

Witamy w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dziękujemy za wybranie centrum egzaminacyjnego Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.

Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi. in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji ze Zrzeszeniem, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.


Uwaga: Dostępne miejsca na poziomy B1(junior) oraz B2(junior) zostały wyczerpane.

Adres do korespondencji:

Dane kontaktowe rodziców (w przypadku egzaminu junior):
Jeśli wybrano egzamin dla dorosłych, proszę wpisać "NIE DOTYCZY" w pola poniżej.

UWAGA: Dokonując rejestracji, kandydat zobowiązuje się do zarezerwowania wystarczającej ilości wolnego czasu na każdą sesję dwudniowego egzaminu (sobota i niedziela).


Informacje dodatkowe:
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce moich danych osobowych:
Prosimy pamiętać, ze warunkiem ostatecznej rejestracji na egzamin jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wystawienie certyfikatu w ciągu 3 dni od złożenia niniejszego formularza.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.