Udostępnij ten wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Szanowni dyrektorzy szkół polonijnych, nauczyciele, rodzice i uczniowie,uprzejmie informujemy o decyzji MINISTRA EDUKACJI I NAUKI:DECYZJA NR 17/DWM/2021


Na podstawie art. 11b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), po przedstawieniu przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego opinii z dnia 6 grudnia 2021 r. do złożonego wniosku nadaję Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce na okres 2 lat uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, na poziomach:


 A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
 A1, A2, B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Na podstawie artykułu 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji.


Jednocześnie informujemy, że Zrzeszenie planuje organizację egzaminu w Chicago 25 – 26 czerwca 2022 r. W tym terminie planowany jest egzamin na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych oraz B2 dla potrzeb młodzieży. Informujemy, że złożyliśmy prośbę do Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o poszerzenie poziomów, na których będzie odbywał się egzamin o poziom C1 dla dorosłych oraz B1 w grupie dla potrzeb dzieci i młodzieży.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Uprzejmie informujemy, że planujemy organizację warsztatów dla uczniów i absolwentów szkół polskich, którzy zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy w czerwcu 2022 r.

Informacje o warsztatach będzie można znaleźć na stronie internetowej Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce (www.znpusa.org). Planujemy rozpocząć serię warsztatów dla uczniów w styczniu 2022 r. 


Z wyrazami szacunkuEwa Koch – koordynator Ośrodka Certyfikacji przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Chicago

Więcej Informacji

Aktualności - Strona Główna

Konkurs edukacyjny Mistrz Chemii i Fizyki

Fizyka i chemia zaliczają się do Twoich ulubionych przedmiotów? Lubisz je zgłębiać i o nich pisać? Wykorzystaj swój talent i dołącz do rywalizacji o cenne

Aktualności - Strona Główna

Akredytacja Illinois State Board of Education

Szanowni Państwo, przekazuję informacje odnośnie polskich szkół sobotnich, które mogą być przydatne dla naszej grupy etnicznej oraz przyczynić się do rozpowszechniania polskiego języka w Illinois.