Szanowni dyrektorzy szkół polonijnych, nauczyciele, rodzice i uczniowie,uprzejmie informujemy o decyzji MINISTRA EDUKACJI I NAUKI:DECYZJA NR 17/DWM/2021


Na podstawie art. 11b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), po przedstawieniu przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego opinii z dnia 6 grudnia 2021 r. do złożonego wniosku nadaję Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce na okres 2 lat uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, na poziomach:


 A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
 A1, A2, B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Na podstawie artykułu 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji.


Jednocześnie informujemy, że Zrzeszenie planuje organizację egzaminu w Chicago 25 – 26 czerwca 2022 r. W tym terminie planowany jest egzamin na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych oraz B2 dla potrzeb młodzieży. Informujemy, że złożyliśmy prośbę do Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o poszerzenie poziomów, na których będzie odbywał się egzamin o poziom C1 dla dorosłych oraz B1 w grupie dla potrzeb dzieci i młodzieży.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Uprzejmie informujemy, że planujemy organizację warsztatów dla uczniów i absolwentów szkół polskich, którzy zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy w czerwcu 2022 r.

Informacje o warsztatach będzie można znaleźć na stronie internetowej Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce (www.znpusa.org). Planujemy rozpocząć serię warsztatów dla uczniów w styczniu 2022 r. 


Z wyrazami szacunkuEwa Koch – koordynator Ośrodka Certyfikacji przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Chicago

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

Zaproszenie do teatru

Szanowni Państwo! W niedzielę, 28 kwietnia spektaklem “BAJKOWY KALEJDOSKOP” rozpoczniemy obchody związane z dwudziestoleciem naszego teatru. Kolejne spotkania i wydarzenia planujemy na sezon jesienno-zimowy.  Poniżej przesyłamy zaproszenie na

Aktualności

Nabór wniosków do programu dla Polonii Anders NAWA

Szanowni Państwo, z końcem marca NAWA uruchomiła nabór wniosków do programu dla Polonii Anders NAWA. Prowadzone są dwa nabory: Link do aktualności: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-anders-nawa Link do posta

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.