Egzamin certyfikatowy

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2022 roku

Z ogromną radością informuję, że ośrodek organizacji egzaminu certyfikatowego istniejący przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce  planuje organizację egzaminu certyfikatowego w Chicago w terminie 25 i 26 czerwca 2022 r.

 Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce          

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego

 

Wysokość opłat za egzamin certyfikatowy:

  • egzaminy w grupie dla dzieci I młodzieży poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) – $140
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) – $210
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom C1 (egzamin + certyfikat) – $240 

Płatności za egzamin można dokonać:

  1. Przesyłając czek wystawiony na Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, na dole czeku (w memo) proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko zdającego, poziom egzaminu B1 lub B2 junior lub dorosły, opłata (egzamin + certyfikat), termin egzaminu np.:

Jan Paweł Nowak, B1 młodzież, $140, 25/26.06.22

Czek proszę przesłać na adres:
POLISH TEACHERS ASSOCIATION
6544 W. Higgins Ave.
Chicago, IL 60656

z dopiskiem na kopercie: CERTYFIKAT

  1. Wpłacając gotówkę (w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio

ze Skarbnikiem ZNP, panią Renatą Rudnicki pod numerem tel. 847 912 4193)

  1. Dokonując przelewu płatności na konto Zrzeszenia w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (nr konta: 0001118289)

REJESTRACJI ORAZ OPŁATY ZA EGZAMIN MOŻNA DOKONAĆ TYLKO W TERMINIE OD 25 KWIETNIA 2022 R. DO 23 MAJA 2022 R. ZGŁOSZENIA PO TYM TRERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Regulamin egzaminu certyfikatowego

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.