Egzamin certyfikatowy

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2021 roku

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku. Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30 – 31 stycznia 2021 r. – poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27 – 28 marca 2021 r. –  poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 19 – 20 czerwca 2021 r. –  poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 20 – 21 listopada 2021 r. –  poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 20 czerwca 2021 r.

Wysokość opłat za egzamin certyfikatowy:

  • egzaminy w grupie dla dzieci I młodzieży poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) – $140
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) –  $210
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom C1 (egzamin + certyfikat) – $240 

Regulamin ...

Rejestracja

Witamy w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dziękujemy za wybranie centrum egzaminacyjnego Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.

Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi.in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji ze Zrzeszeniem, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.

Adres do korespondencji:
Czy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce moich danych osobowych do celów:
Prosimy pamiętać, ze warunkiem ostatecznej rejestracji na egzamin jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wystawienie certyfikatu w ciągu 3 dni od złożenia niniejszego formularza.

Dane konta bankowego: Nazwa banku: JPMorgan Chase Bank N. A.

Odbiorca: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
6544 W. Higgins Ave, Chicago, IL
60656 Stany Zjednoczone.

Numer konta: 001110602696506, SWIFT: CHASUS33
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, poziom egzaminu, opłata egzamin + certyfikat, termin egzaminu.

Przykład: Jan Nowak, B1 (Dorośli), egzamin + certyfikat, 19-20 czerwca 2021