Egzamin certyfikatowy

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2021 roku

Z ogromną przykrością informuję, że Ośrodek organizacji egzaminu certyfikatowego istniejący przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce z przyczyn niezależnych od nas odwołuje egzamin certyfikatowy w Chicago w terminie 19 i 20 czerwca 2021 r.

Przewodniczaca Komisji Egzaminacyjnej, pani profesor Anna Butcher z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie nie otrzymała zgody na przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z Proklamacją Prezydenta Stanów Zjednoczonych 10143 (PP10143), zgodę na wjazd do USA przyznaje obecnie nie Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, ale Custom and Border Protection. Mimo współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Konsulatem RP w Chicago oraz biurem Senatora Dick’a Durbina nie udało się nam uzyskać zmiany decyzji. Ze względu na obostrzenia obowiązujące obywateli krajów strefy Schengen pani profesor nie może przewodniczyć komisji egzaminacyjnej, a egzamin nie może odbyć się bez jej obecności. Opłaty za egzamin i certyfikat zostaną państwu zwrócone. Przepraszamy za zaistniałą sytuacje, ale nie jest ona zależna od nas. Mamy nadzieję, że Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyrazi zgodę na organizację egzaminu certyfikatowego w Chicago w listopadzie 2021 roku na tych samych poziomach, na których egzamin miał odbyć się w czerwcu. Poinformujemy Państwa o wynikach naszych starań na początku nowego roku szkolnego. Życzymy Państwu zdrowych i szczęśliwych wakacji

 

Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce          

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku. Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30 – 31 stycznia 2021 r. – poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27 – 28 marca 2021 r. –  poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 19 – 20 czerwca 2021 r. –  poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 20 – 21 listopada 2021 r. –  poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 20 czerwca 2021 r.

Wysokość opłat za egzamin certyfikatowy:

  • egzaminy w grupie dla dzieci I młodzieży poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) – $140
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) –  $210
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom C1 (egzamin + certyfikat) – $240 

Płatności za egzamin można dokonać:

1. Przesyłając czek wystawiony na Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, w memo na dole czeku proszę wpisać następujące informacje: imię, nazwisko, poziom egzaminu, opłata egzamin + certyfikat, termin egzaminu np.

Jan Paweł Nowak, B1 młodzież, $140, 19/20.06.21

Czek proszę przesłać na adres:
POLISH TEACHERS ASSOCIATION
6544 W. Higgins Ave.
Chicago, IL 60656

z dopiskiem na kopercie: CERTYFIKAT

2. Wpłacając gotówkę (w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio ze Skarbnikiem ZNP, panią Renatą Rudnicki pod numerem tel. 847 912 4193)

3. Dokonując przelewu płatności na konto Zrzeszenia

Regulamin egzaminu certyfikatowego

Rejetracja na sesję egzaminacyjną 19-20 czerwca została zakończona

Rejestracja

Witamy w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dziękujemy za wybranie centrum egzaminacyjnego Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.

Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi.in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji ze Zrzeszeniem, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.

Adres do korespondencji:
Czy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce moich danych osobowych do celów:
Prosimy pamiętać, ze warunkiem ostatecznej rejestracji na egzamin jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wystawienie certyfikatu w ciągu 3 dni od złożenia niniejszego formularza.

Dane konta bankowego: Nazwa banku: JPMorgan Chase Bank N. A.

Odbiorca: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
6544 W. Higgins Ave, Chicago, IL
60656 Stany Zjednoczone.

Numer konta: 001110602696506, SWIFT: CHASUS33
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, poziom egzaminu, opłata egzamin + certyfikat, termin egzaminu.

Przykład: Jan Nowak, B1 (Dorośli), egzamin + certyfikat, 19-20 czerwca 2021