Egzamin certyfikatowy

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2022 roku

Z ogromną radością informuję, że ośrodek organizacji egzaminu certyfikatowego istniejący przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce  planuje organizację egzaminu certyfikatowego w Chicago w terminie 25 i 26 czerwca 2022 r.

 Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce          

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego

 

Wysokość opłat za egzamin certyfikatowy:

  • egzaminy w grupie dla dzieci I młodzieży poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) – $140
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) – $210
  • egzaminy w grupie dla dorosłych poziom C1 (egzamin + certyfikat) – $240 

Płatności za egzamin można dokonać:

  1. Przesyłając czek wystawiony na Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, na dole czeku (w memo) proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko zdającego, poziom egzaminu B1 lub B2 junior lub dorosły, opłata (egzamin + certyfikat), termin egzaminu np.:

Jan Paweł Nowak, B1 młodzież, $140, 25/26.06.22

Czek proszę przesłać na adres:
POLISH TEACHERS ASSOCIATION
6544 W. Higgins Ave.
Chicago, IL 60656

z dopiskiem na kopercie: CERTYFIKAT

  1. Wpłacając gotówkę (w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio

ze Skarbnikiem ZNP, panią Renatą Rudnicki pod numerem tel. 847 912 4193)

  1. Dokonując przelewu płatności na konto Zrzeszenia w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (nr konta: 0001118289)

REJESTRACJI ORAZ OPŁATY ZA EGZAMIN MOŻNA DOKONAĆ TYLKO W TERMINIE OD 25 KWIETNIA 2022 R. DO 23 MAJA 2022 R. ZGŁOSZENIA PO TYM TRERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Regulamin egzaminu certyfikatowego 2022