18 stycznia bieżącego roku w sali bankietowej Allegra odbyła się uroczystość wręczenia zaszczytnego tytułu Człowiek Roku 2022 przyznawanego przez „Dziennik Związkowy”. Tegorocznym laureatem tej prestiżowej nagrody zostało Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które obchodzi 70-lecie swojej działalności. Prowadzący Galę Łukasz Dudka, menadżer generalny gazety przybliżył licznie zgromadzonej publiczności historię polskich szkół w metropolii chicagowskiej, okoliczności powstania Zrzeszenia oraz kierunki działania tej prężnej nauczycielskiej organizacji. W swojej prezentacji podkreślił osiągnięcia Zrzeszenia, którymi bez wątpienia są: wydawanie własnych podręczników języka polskiego dla klas VII-VIII oraz licealnych, otrzymanie uprawnień do przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego oraz Seal of Biliteracy. Ponadto Zrzeszenie organizuje różnorodne warsztaty dla nauczycieli, których celem jest nie tylko wzbogacanie warsztatu merytorycznego pedagogów, ale również poznawanie nowoczesnych metod nauczania, targi szkół polonijnych, dyktanda, studniówki I msze graduacyjne maturzystów. Przypomnijmy, że Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce do tytułu Człowiek Roku Dziennika Związkowego nominował jego wydawca i prezes Związku Narodowego Polskiego oraz Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula, doceniając znaczenie i doniosłość działań oraz inicjatyw podejmowanych przez środowisko polonijnych pedagogów skupionych w tej największej organizacji nauczycielskiej istniejącej poza Polską.  Alicja Otap, redaktor naczelna gazety w uzasadnieniu przyznania najważniejszego tytułu przez Dziennik Związkowy powiedziała: z wielkim podziwem i uznaniem patrzymy na dzieła realizowane przez Zrzeszenie, polonijne szkoły, polonijnych nauczycieli, pedagogów edukatorów przekazujących wiedzę, wartości i wzorce patriotyczne przekazywane tysiącom uczniów. Natomiast konsul generalny Paweł Zyzak podziękował nauczycielom za ich zapał poświęcenie w wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, przywiązana do tradycji narodowo-chrześcijańskich. Obiecał wsparcie finansowe dla podejmowanych inicjatyw oraz pogratulował wspaniałych osiągnięć.

W imieniu Zrzeszenia nagrodę odebrały prezes Ewa Koch oraz wiceprezeski Ilona Sobiech i Urszula Gawlik. Ewa Koch podkreśliła, że jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Podziękowała za nominowanie ZNP do tego prestiżowego wyróżnienia oraz za wsparcie i pomoc w realizowaniu przedsięwzięć na polu edukacyjnym polskiemu rządowi i organizacjom polonijnym. W swym wystąpieniu prezes Koch powiedziała:

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą wChicago to największa i najdłużej działająca organizacja wspierająca edukację polonijną w rejonie środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy ambasadorem polskości: promotorem nauczania języka polskiego, kultury, narodowych tradycji i chrześcijańskich wartości tu na ziemi Waszyngtona, wierni maksymie: Per aspera ad astra – Przez trudy do gwiazd.

Podczas Gali rozdano również nagrody w konkursie literackim – Rok 2022 w 356 słowach. Pierwsze miejsce zdobyła Liliana Kruk z Polskiej szkoły im. Janusza Korczaka, drugie miejsce przypadło Poli Wasilewski, natomiast trzecie miejsce przyznano Mariannie Mosz – obie uczennice z Polskiej Szkoły im. Maksymiliana Marii Kolbe.

Uroczystość zakończyły obchody 115. urodzin Dziennika Związkowego.

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.