Kolejna edycja egzaminu certyfikatowego 2023 w Chicago

W dniach 24 – 25 czerwca bieżącego roku odbył się w Chicago egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Jest to prestiżowy egzamin państwowy potwierdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego uznawany w krajach Unii Europejskiej oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Sesja egzaminacyjna miała miejsce w gościnnych salach Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago.

Zdających oraz ich rodziców powitała prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Ewa Koch, która przedstawiła Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej profesor Agatę Małyskę z lubelskiego Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz lokalne egzaminatorki. Obecna na części oficjalnej konsul Agata Grochowska podziękowała rodzicom za ich wysiłek w pielęgnowaniu języka polskiego poza Polską, a zdającym pożyczyła osiągnięcia jak najlepszych wyników na egzaminie. Profesor Małyska przypomnniała zdającym wymogi egzaminu, a następnie poprosiła dwie osoby o sprawdzenie nienaruszalności pakietu egzaminacyjnego. Po dopełnieniu tych formalności zdający udali się wraz z egzaminatorkami do sal lekcyjnych, gdzie rozpoczął się egzamin certyfikatowy.

Do egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej i ustnej – przystąpiły 62 osoby: na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – 20 uczniów z polskich szkół sobotnich, na poziomie B2 dostosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży –   40 uczniów. Natomiast w grupie dla osób dorosłych na poziomie B2 – egzamin zdawały 2 osoby.

Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej testowane były następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie i mówienie. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej była profesor Uniwersytetu Marii Słodowskiej-Curie w Lublinie pani dr hab. Agata Małyska, która nie tylko egzaminowała, ale również czuwała nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Umiejętności językowe zdających sprawdzały również lokalne egzaminatorki – absolwentki polonistyki i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego: Anna Jaworska,  Katarzyna Kozaka-Gal, Beata Kozłowska, Elżbieta Kubajek, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.  

Organizatorem tegorocznego egzaminu było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które od 2017 roku posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego. Należy podkreślić, że egzamin mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy prezesa ZNP pani Ewy Koch, dwóch pań wiceprezesek Urszuli Gawlik i Anetty Wesołowskiej i kolportera Zrzeszenia pani Haliny Żurawskiej oraz wsparciu finansowemu Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago. Zrzeszenie Nauczycieli w Ameryce składa również serdeczne podziękowania nauczycielkom z Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego paniom Monice Janik, Małgorzacie Kwaśny oraz pani Izabeli Bożek za przygotowanie sal lekcyjnych na potrzeby egzaminu oraz wszelką okazaną pomoc w czasie jego trwania.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

Biuletyn KG RP w Chicago #16

W 16. numerze Biuletynu Informacyjnego Konsulat Generalny RP w Chicago przesyła: Biuletyn XVI KGRP w Chicago   

Aktualności

III Międzyszkolny Konkurs na Tradycyjną Palmę WIelkanocną

Dyrekcja Polskiej Szkoły im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół polonijnych aglomeracji chicagowskiej do udziału  w III MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.