Kolejna edycja egzaminu certyfikatowego 2023 w Chicago

W dniach 24 – 25 czerwca bieżącego roku odbył się w Chicago egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Jest to prestiżowy egzamin państwowy potwierdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego uznawany w krajach Unii Europejskiej oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Sesja egzaminacyjna miała miejsce w gościnnych salach Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago.

Zdających oraz ich rodziców powitała prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Ewa Koch, która przedstawiła Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej profesor Agatę Małyskę z lubelskiego Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz lokalne egzaminatorki. Obecna na części oficjalnej konsul Agata Grochowska podziękowała rodzicom za ich wysiłek w pielęgnowaniu języka polskiego poza Polską, a zdającym pożyczyła osiągnięcia jak najlepszych wyników na egzaminie. Profesor Małyska przypomnniała zdającym wymogi egzaminu, a następnie poprosiła dwie osoby o sprawdzenie nienaruszalności pakietu egzaminacyjnego. Po dopełnieniu tych formalności zdający udali się wraz z egzaminatorkami do sal lekcyjnych, gdzie rozpoczął się egzamin certyfikatowy.

Do egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej i ustnej – przystąpiły 62 osoby: na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – 20 uczniów z polskich szkół sobotnich, na poziomie B2 dostosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży –   40 uczniów. Natomiast w grupie dla osób dorosłych na poziomie B2 – egzamin zdawały 2 osoby.

Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej testowane były następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie i mówienie. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej była profesor Uniwersytetu Marii Słodowskiej-Curie w Lublinie pani dr hab. Agata Małyska, która nie tylko egzaminowała, ale również czuwała nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Umiejętności językowe zdających sprawdzały również lokalne egzaminatorki – absolwentki polonistyki i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego: Anna Jaworska,  Katarzyna Kozaka-Gal, Beata Kozłowska, Elżbieta Kubajek, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.  

Organizatorem tegorocznego egzaminu było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które od 2017 roku posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego. Należy podkreślić, że egzamin mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy prezesa ZNP pani Ewy Koch, dwóch pań wiceprezesek Urszuli Gawlik i Anetty Wesołowskiej i kolportera Zrzeszenia pani Haliny Żurawskiej oraz wsparciu finansowemu Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago. Zrzeszenie Nauczycieli w Ameryce składa również serdeczne podziękowania nauczycielkom z Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego paniom Monice Janik, Małgorzacie Kwaśny oraz pani Izabeli Bożek za przygotowanie sal lekcyjnych na potrzeby egzaminu oraz wszelką okazaną pomoc w czasie jego trwania.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.