KONKURS „SŁYNNI POLACY”

W ramach realizacji projektu Akademia historii kultury polskiej – warsztaty z języka polskiego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza nabór do Konkursu SŁYNNI POLACY.

CEL

Celem Konkursu SŁYNNI POLACY jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii i kultury Polski. Tematem konkursu jest przedstawienie sylwetek słynnych Polaków i wydarzeń historycznych związanych między innymi z rocznicami obchodzonymi w 2023 r.

Pragniemy by udział w konkursie pogłębił wiedzę dzieci i młodzieży polonijnej na temat historii Polski, jak i jej wybitnych postaci. Liczymy, że dzięki pracom uczestników znani Polacy oraz znaczące wydarzenia zostaną przedstawione w nowatorski i inspirujący sposób.

Uczestnicy konkursu nie tylko pogłębią wiedzę historyczną oraz rozwiną kompetencje językowe, dodatkowo będą mogli przedstawić siebie, osobiste rozumienie „polskości” swoim rówieśnikom, uczniom polskich szkół w innych krajach.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace będą stanowiły pomoc dydaktyczną podczas zajęć lekcyjnych w polskich szkołach za granicą.

DO KOGO KONKURS JEST SKIEROWANY

Zapraszamy uczniów polskich szkół i innych placówek oświatowych prowadzących zajęcia nauki języka polskiego w Kazachstanie, Litwie i Stanach Zjednoczonych Ameryki do udziału w Konkursie SŁYNNI POLACY.

Konkurs rozpoczyna się 25.10.2023 r. Prace artystyczne należy przesłać do na adres : akademia@pol.org.pl  do 18.12.2023 r. Uwaga! W konkursie biorą udział tylko prace przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail: akademia@pol.org.pl oraz zgłoszone przez nauczycieli polskich szkół w Kazachstanie, Litwie i USA (przesłane na powyższy adres e-mail).

TEMATYKA PRAC

Tematem przewodnim prac konkursowych będą postacie związane z polską kulturą, a szczególnie patroni roku 2023 (m. in. Jan Matejko, Aleksander Fredro, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Wisława Szymborska czy Mikołaj Kopernik) oraz wydarzenia rocznicowe takie jak np. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe:

grupa młodsza, tj. dzieci od 6 roku życia do 12 roku życia, grupa starsza, tj. młodzież od 13 roku życia do 19 roku życia

Prace mogą mieć następujący charakter:

 – prace artystyczne płaskie (m.in. rysunek, praca malarska, grafika, kolaż, fotografia);

– prace audiowizualne od 45 s. do 3 min. (m. in. recytacja, piosenka, prezentacja, performance);

Dla każdego kraju przewidziano pakiet nagród rzeczowych w wysokości: Litwa – łączna wartość nagród – 5000 zł, USA – łączna wartość nagród – 5000 zł, Kazachstan – łączna wartość nagród – 5000 zł.

Jury Konkursu SŁYNNI POLACY

W jury konkursu SŁYNNI POLACY znajdą się przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. na Wschodzie oraz organizacji polonijnych.

Kalendarz Konkursu SŁYNNI POLACY

18.12.2023 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

19 – 22.12.2023 r. – ON-LINE OBRADY JURY

23.12.2023 r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (na stronie fundacji – pol.org.pl)

GALERIA PRAC ZWYCIĘSKICH I WYRÓŻNIONYCH (na stronie fundacji – pol.org.pl)


Konkurs SŁYNNI POLACY 2023

dla uczniów szkół polskich i placówek oświatowych z programem nauczania języka polskiego w Kazachstanie, Litwie i USA

REGULAMIN

Organizator:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

Celem Konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii i kultury Polski poprzez sylwetki słynnych Polaków i wydarzenia historyczne związane z rocznicą 2023 r., w formie artystycznej aktywności. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem prezentowania siebie, komentowania rzeczywistości, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży.

  1. Czas trwania Konkursu od 25.10.2023 r. do 18.12.2023 r.
    1. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 18.12.2023 r. wyłącznie elektronicznie na adres email: akademia@pol.org.pl

jako załącznik w formacie pdf w przypadku prac artystycznych płaskich lub link do ściągnięcia/wetransfer w przypadku prac audiowizualnych. 

1.3. Tematyka prac artystycznych:

– prezentacja osób związanych z polską kulturą, a szczególnie patronów roku 2023 m. in. Jana Matejko, Aleksandra Fredro, Włodzimierza Przerwa-Tetmajera, Wisławy Szymborskiej czy Mikołaja Kopernika

– prezentacja wydarzenia rocznicowego takiego jak np. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

2.1. Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku od 6 do 19 lat.

2.2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 wykonaną w 2023 roku pracę artystyczną płaską lub 1 pracę audiowizualną.

Prace muszą być związane z tematyką konkursu (patrz punkt 1.3.)

2.3. Prace artystyczne płaskie na konkurs przesyła się w dowolnym formacie, zapisane w postaci elektronicznej JPG. W odniesieniu do prac audiowizualnych, realizację o długości od 45 sek. do 5 min, przesyła się link do ściągnięcia lub wetransfer.

2.4. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko pracę, którą sam zrobił i do których

przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste

2.5. Każda praca musi być obowiązkowo opisana zgodnie z zał. 1

2.6. Nadesłane nośniki cyfrowe, na których zamieszczono zapis prac, nie będą

zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

Prace bez załącznika nr 1 i 2 nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

2.7. Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.

2.8. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw,

we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także

na innych nośnikach przetwarzania danych.

2.9 Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez

każdego uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia (załącznik 2).

2.10. Prace, które dotrą na adres e- mail organizatora po terminie 18.12. 2023 roku, nie

wezmą udziału w konkursie.

2.11. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora

konkursu.

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które

naruszają regulamin konkursu.

III. Zasady przyznawania nagród w konkursie

3.1. Organizator konkursu powołuje niezależne, profesjonalne jury, które przyzna

nagrody.

3.2. Jury przyznaje nagrody w trzech krajach:

A. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego w Kazachstanie;

B. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego na Litwie;

C. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego w USA.

W każdym z wymienionych krajów wyłania się laureatów z grupy młodszej (dzieci w wieku 6-12 lat) oraz z grupy starszej (młodzież w wieku 13-19 lat).

Prace mogą mieć postać:  

– prac artystycznych płaskich (m.in. rysunek, praca malarska, grafika, collage, fotografia);

– prac audiowizualnych od 45 s. do 5 min. (m. in. recytacja, piosenka, prezentacja, performance);

Laureaci I, II i III nagrody otrzymują nagrody rzeczowe.

Laureaci wyróżnień otrzymują tylko dyplomy.

3.3. Podział nagród należy do organizatora.

3.4. Werdykt jury konkursu artystycznego jest nieodwołalny.

IV. Realizacja nagród

4.1. Laureaci konkursu i opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie jury przez

organizatora pocztą elektroniczną – emailem.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

4.3. Wykładnia i interpretacja regulaminu konkursu należy wyłącznie do organizatora.

4.4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje organizator.

4.5. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

Zapraszamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.

Pobierz wszystkie
docx

REGULAMIN Konkursu SŁYNNI POLACY 2023

Rozmiar: 18.33 KB
Hits: 18
Data dodania: 27-11-2023
docx

Konkurs SŁYNNI POLACY_wersja po uzgodnieniach

Rozmiar: 18.43 KB
Hits: 19
Data dodania: 27-11-2023

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.