Konkurs „Stawiam na polski”

Zapraszamy uczniów klas licealnych szkół z aglomeracji Chicago na IX konkurs biegłości językowej „Stawiam na polski”, który odbędzie się 9 marca (sobota) 2024 roku o 10:00 w siedzibie szkoły pod adresem

109 S. Crest Ave.
Bartlett, IL.
( kościół St. Peter Damiana )

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele klas licealnych,

Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod patronatem Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  organizuje IX  edycję konkursu biegłości językowej Stawiam na polski, który adresowany jest do uczniów klas licealnych szkół polonijnych w aglomeracji chicagowskiej.

Celem konkursu jest promowanie polszczyzny wśród młodzieży i zachęcanie do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (średnim zaawansowanym) oraz przystępowanie do testów SEAL of BILITERACY oferowanych w szkołach średnich amerykańskich.

Konkurs, jak w latach ubiegłych, odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu wyboru sprawdzającego biegłość językową (60 pytań/30 minut – szkolny) (100 pytań/60 minut – międzyszkolny). Testy zostały przygotowane przez wykładowców UMCS.

Etap szkolny planowany jest według uznania szkół.  Do konkursu przystępują uczniowie wszystkich klas licealnych, którzy przebywają w USA minimum 5 lat. Spośród nich każda ze szkół wyłoni trzech zwycięzców do międzyszkolnego finału. Szkoły zobowiązane są  do zgłoszenia nazwisk zwycięzców etapu szkolnego organizatorom konkursu drogą mailową do 1 marca 2023 r. Uczniowie, którzy w przeszłości uczestniczyli w konkursie i zdobyli jedną z trzech (3) głównych nagród mogą ponownie brać  udział, ale jeśli znajdą się w czołówce zwycięzców nie będą mogli otrzymać nagrody głównej. Szkoła uhonoruje takiego ucznia według własnego uznania. W konkursie udział weźmie pierwszych 20 zgłoszonych szkół. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia dokonane po 1 marca nie będą przyjmowane. Pytania zostają Państwu rozdane lub przesłane w załączniku.

Etap międzyszkolny-finałowy odbędzie się 9 marca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Akademii Języka Polskiego i Kultury w Bartlett, która znajduje się pod adresem 109 South Crest Avenue, Bartlett Illinois 60103 (sala pod kaplicą).

 W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

∙     dyplomy dla każdego uczestnika

∙     koszulki uniwersyteckie dla każdego uczestnika

∙         za zajęcie III miejsca – $100

∙         za zajęcie II miejsca – $125

∙         za zajęcie I miejsca – $150

Zgłoszenia nazwisk finalistów i wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy szkoły akademiajezykapolskiego@gmail.com z dopiskiem Stawiam na polski lub szkolny numer telefonu 847 769 9082.

Z poważaniem

organizatorzy konkursu

Stawiam na polski - Regulamin konkursku

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.