Msza Święta Graduacyjna 2024

Msza Święta Graduacyjna 2024

Msza Święta Graduacyjna zostanie odprawiona w niedzielę, 19 maja 2024 r. o godz. 2:30 po południu w Bazylice św. Jacka w Chicago:

3636 W Wolfram St, Chicago, IL 60618

Prosimy przybyć na miejsce najpóźniej do godziny 2:00 pm. Strona Bazyliki: https://sthyacinthbasilica.org/pl/

Livestream

Informacje ogólne

 1. Każdemu maturzyście, który został zgłoszony przez dyrektora szkoły do udziału we mszy świętej, mogą towarzyszyć rodzice i uczestniczyć we mszy świętej w kościele.
 2. Prosimy wszystkie szkoły o przybycie do kościoła ok godz. 2:00 i odebranie od organizatorów numeru oznaczjacego kolejność wchodzenia danej szkoły do kościoła.
 3. Samochody można parkować na parkingu przy kościele, w bocznych uliczkach i parkingach wokół kościoła. Patrz na mapkę.                                              
 4. Kolejność wchodzenia szkoły to: poczet sztandarowy, delegacja szkoły (dyrektor, prezes, wychowawcy), maturzyści.
 5. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie będą od razu zajmować wskazane miejsca, a wprowadzone zostaną tylko poczty sztandarowe.
 6. Prosimy o wyraźne oznaczenie podstaw do sztandarów i ustawienie ich w wyznaczonym miejscu po prawej lub lewej stronie, zgodnie z przydziałem miejsc siedzących. Brak sztandaru należy zgłosić wcześniej organizatorom. Po zakończeniu uroczystości prosimy o zabranie podstaw do sztandarów.
 7. Uczniowie wyznaczeni do czytań powinni ok godz. 2 po południu zgłosić się w kościele przed ołtarzem do p. Anny Siek i p. Małgorzty Jagody.
 8. Uczniowie wyznaczeni do niesienia darów proszeni są o zgłoszenie do p. Anny Witowskiej i p. Małgorzty Jagody. Panie będą czekały na uczniów w połowie bazyliki.
 9. Dyrektorzy szkół są proszeni o zabezpieczenie małej butelki wody dla każdego uczestnika mszy świętej.
 10. Dyrektorzy szkół otrzymali informacje dotyczące ustawienia szkół przed kościołem, kolejności wchodzenia do światyni oraz przydziału ławek. Prosimy, aby delegacje szkolne dokładnie się z tymi informacjami zapoznały.

Ustawienie szkół przed wejściem do bazyliki

Przydzielone miejsca wewnątrz bazyliki

Miejsca parkingowe

1. Bazylika św.  Jacka
3636 W Wolfram St, Chicago, IL 60618

2. US Bank
2958 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60618

3. MB Bank
2976 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60618

4. Fifth Third Bank – NIE PARKOWAĆ
2973 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60618

Mapa i miejsca parkingowe

Czytania, modlitwy, kolejność i przydział funkcji dla poszczególnych szkół na podstawie losowania: (Pobierz plik lub rozwiń wybrany element poniżej):

Msza Graduacyjna 2024 - zadania dla szkół

Wejście szkół do bazyliki 2024

0. Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka J. Piłsudskiego
1.  Polska Szkoła im. Czesława Miłosza
2. Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza
3.  Polska Szkoła im. św. Maksymiliana M. Kolbe
4.  Polska Katolicka Szkoła im.ks. Ignacego Posadzego
5.  Polska Szkoła Katolicka im. św. Faustyny Kowalskiej
6.  Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina
7.   Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego
8.   Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza
9.  Polska Szkoła im. Trójcy Świętej
10.  Polska Szkoła im. św. Małgorzaty Marii
11.  Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego
12.  Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
13.  Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki
14.  Polska Katolicka Szkoła im. św. Krzyża
15.  Polska Szkoła im. św. Urszuli Ledóchowskiej
16.  Polska Szkoła im.św. Brata Alberta Chmielowskiego
17.  Polska Szkoła im. Mikałaja Kopernika
18.  Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej
19.  Polska Szkoła im. Jana III Sobieskiego
20.  Polska Szkoła im gen. Kazimierza Pułaskiego
21.  Polska Szkoła im. Jana Brzechwy
22.  Polska Katolicka Szkoła im. św. Ferdynanda
23.  Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta
24.  Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Matejki
25.  Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz
26.  Szkoła Polska im.7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsul. Gen. RP w Chicago
27.  Polska Szkoła im. Jana Karskiego
28.  Polska Szkoła im. Janusza Korczaka
29.  Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewinskiego
30.  Polska Szkoła im. Emilii Plater w Streamwood
31.  Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie
32.  Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego
33.  Polska Szkola im. św. Fabiana
34.  Akademia Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży
35.  Polska Szkoła Katolicka im. św. Błażeja
36.  Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II
37.  Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego

 • pierwsze czytanie:

  Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka J. Piłsudskiego

 • psalm responsoryjny:

  Polska Katolicka Szkoła im. św. Ferdynanda

 • drugie czytanie:

  Polska Szkoła im. Emilii Plater

Modlitwa wstępna: Polska Szkoła im. Czesława Miłosza

1. Módlmy się za Kościół: Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

2. Módlmy się za Papieża: Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego

3. Módlmy się za broniących pokoju: Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta

4. Módlmy się za nauczycieli i katechetów: Polska Szkoła im.św. Brata Alberta Chmielowskiego

5. Módlmy się za naszych absolwentów: Szkoła Polska im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

6. Módlmy się za Rodziców: Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

7. Módlmy się za nauczycieli: Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego

8. Módlmy się za świętej pamięci członków i przyjaciół ZNP: Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego

9. Módlmy się za nas wszystkich: Polska Szkoła im. Czesława Miłosza

WSTĘP – Polska Szkoła Katolicka im. św. Błażeja

KWIATY – Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE – Polska Szkoła Katolicka im. św. Faustyny Kowalskiej

DYPLOMY – Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina

CHLEB – Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II

WINO – Polska Szkoła im. Janusza Korczaka

WODA – Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki

HOSTIA – Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie

ZAKOŃCZENIE – Polska Szkoła Katolicka im. św. Błażeja

kwiaty (zakupić)

1 osoba niosąca

Polska Szkoła im. Trójcy Świętej

2 osoby asysta

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy

Polska Szkoła im. św. Małgorzaty Marii

Błogosławieństwo papieskie 

1 osoba niosąca

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewinskiego

2 osoby asysta

Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz

Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz

Dyplomy Zrzeszenia

 

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Matejki

Dyplomy Konsulatu

 

Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego

Chleb (zakupić)

1 osoba niosąca

Polska Szkola im. św. Fabiana

2 osoby asysta

Polska Szkoła im. Jana  III Sobieskiego

Polska Szkoła im. Jana  III Sobieskiego

Wino

1 osoba niosąca

Polska Szkoła im. św. Urszuli Ledóchowskiej

2 osoby asysta

Polska Katolicka Szkoła im. św. Krzyża

Polska Katolicka Szkoła im. św. Krzyża

Woda

1 osoba niosąca

Polska Szkoła im gen. Kazimierza Pułaskiego

2 osoby asysta

Polska Szkoła im. Jana Karskiego

Polska Szkoła im. Jana Karskiego

Hostia

4 osoby

Akademia Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży

Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza

Polska Szkoła im. Mikałaja Kopernika

Polska Szkoła im. św. Maksymiliana M. Kolbe

Zestaw pieśni na Mszę Świętą Graduacyjną:

Pieśni na...

Przepisy dot. członków pocztu sztandarowego:

Przepisy o...

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.