Otwarty konkursu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Otwarty konkursu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego z obszaru „wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023”

Szanowni Państwo,

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą „wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023”. Organizator przewidział 3 obszary, w ramach których podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia.

•             Obszar 1 – Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych;

•             Obszar 2 – Bon pierwszaka – wsparcie uczniów klas pierwszych w szkołach polskich i polonijnych;

•             Obszar 3 – Bon maturzysty – wsparcie młodzieży klas maturalnych.

Oferty w ramach konkursu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków na stronie internetowej Instytutu do 3 lipca do godz. 15:00, a do aplikowania uprawnione są podmioty mające osobowość prawną w Polsce.

Poniżej przekazuję Państwu korespondencję Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Szanowni Członkowie Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji i Nauki,

Szanowni Prezesi polskich i polonijnych organizacji edukacyjnych za granicą,

Szanowni Prezesi, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół polonijnych oraz szkół z językiem polskim w zagranicznych systemach oświaty,

Szanowni Państwo,

Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego 15 czerwca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą „wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami polski 2023”.

Oferty można składać do 26 czerwca 2023 r. do godz. 15:00. (zgodnie z informacją na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego termin składania ofert został przedłużony do 3 lipca 2023 r. do godz. 15.00). Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 30 lipca 2023 r.

Do aplikowania uprawnione są podmioty mające osobowość prawną w Polsce, realizujące działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Instytucie, analogiczne do konkursów polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty w ramach otwartego konkursu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej Instytutu.

„Obszar 1 – Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych.

W ramach tego obszaru dofinansowane będą:

wydarzenia szkolne (akademie, święto niepodległości, pikniki, jubileusze i rocznice itd.);

akcje edukacyjne (w tym: olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów, wykłady, itd.);

wycieczki w kraju zamieszkania związane z polską historią oraz wycieczki do Polski (w trakcie roku szkolnego);

wydarzenia związane z promocją języka polskiego oraz inne inicjatywy wspierające rozwój edukacji polonijnej i polskiej za granicą;

utrzymanie struktur organizacji oświatowych i macierzy szkolnych.

Obszar 2 – Bon pierwszaka – wsparcie uczniów klas pierwszych w szkołach polskich i polonijnych.

W ramach obszaru dofinansowane będą następujące formy wsparcia uczniów klas pierwszych:

wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych (m.in.: tornister, artykuły papiernicze, piórnik, worek na obuwie, pudełka na śniadanie i bidony, farby, długopisy, nożyczki i inne artykuły);

jednorazowe stypendia finansowe dla uczniów klas pierwszych.

Obszar 3 – Bon maturzysty – wsparcie młodzieży klas maturalnych.

W ramach obszaru wsparcie mogą otrzymać uczniowie klas maturalnych, którzy zdawali maturę z języka polskiego w szkołach polskich i polonijnych, poprzez uzyskanie jednorazowego stypendium za pośrednictwem wyłonionych podmiotów.”

Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu:

https://irjp.gov.pl/irjp_wspieranie_mlodziezy_2023.php

https://irjp.gov.pl/

Szanowni Państwo,

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/23 składam w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Pana Profesora Przemysława Czarnka, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i całego Ministerstwa serdeczne gratulacje i życzenia wszystkim środowiskom polskiej i polonijnej oświaty za granicą.

Dziękuję bardzo za Państwa zaangażowanie!  Uczniom i rodzicom gratuluję wytrwałości w nauce języka polskiego i życzę udanych wakacji!

Proszę przyjąć zapewnienie, że resort edukacji i nauki jest i pozostanie zawsze w służbie polskim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za granicą.

Jestem przekonany, że I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, który odbędzie się w dniach 5-9 lipca 2023 r. w Jachrance koło Warszawy, w którym weźmie udziału liczna reprezentacja Państwa środowisk, będzie doskonałą okazją do wspólnego pochylenia się nad przyszłością polskiej oświaty za granicą.

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć osobiście udziału w Kongresie zachęcam do łączenia się z nami w tych dniach za pośrednictwem Internetu.

https://irjp.gov.pl/kongres2023/index.php

Z wyrazami szacunku

Piotr Semeniuk
DyrektorDepartament Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 34-74-312
e-mail: piotr.semeniuk@mein.gov.pl
gov.pl/web/edukacja-i-nauka 
ul. Wspólna 1/300-529 Warszawa
e-mail: kancelaria@mein.gov.pl 

Z poważaniem

Agata Grochowska
Wicekonsul
Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.