Certyfikat „Pieczęć Dwujęzyczności” w stanie Illinois


Czy Twój uczeń jest dwujęzyczny?
Może on kwalifikować się do zdobycia Stanowej Pieczęci Dwujęzyczności Illinois na dyplomie ukończenia szkoły średniej i transkryptu.


Czym jest Stanowa Pieczęć Dwujęzyczności?
Jest to nagroda przyznawana na zakończenie szkoły średniej w uznaniu za osiągnięcie wysokiego poziomu znajomości języka angielskiego i jednego lub więcej dodatkowych języków. Uczeń może uzyskać kredyt na studia w publicznych college’ach i uniwersytetach w stanie Illinois.


Kto jest adresatem Pieczęci?
Odbiorcami tego wyróżnienia są absolwenci szkół średnich, których językiem ojczystym jest język inny niż angielski oraz anglojęzyczni studenci, którzy uczyli się nowego języka innego niż angielski. Dwujęzyczność to zaleta, którą należy docenić!


W jaki sposób zdobywa się Pieczęć?
Szkoła średnia Twojego ucznia musi co roku zarejestrować się, aby wziąć udział w programie stanowym. Uczniowie wykazują dowód znajomości języka angielskiego za pomocą dowolnej z zatwierdzonych przez stan metod. Zatwierdzony egzamin lub portfolio mogą być wykorzystane do wykazania biegłości w zależności od tego, jakim innym językiem posługuje się uczeń.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Zwróć się do działu doradztwa w swojej szkole średniej i poinformuj ich, że Twoje dziecko mówi w innym języku! Lub wyślij wiadomość e-mail na adres biliteracy@isbe.net z wszelkimi pytaniami.

Dlaczego Illinois ustanowiło stanową pieczęć dwujęzyczności?

 • Aby zachęcić do nauki języków świata.
 • Aby oficjalnie poświadczyć osiągnięcie umiejętności dwujęzycznych.
 • Zapewnienie pracodawcom metody identyfikacji osób wielojęzycznych.
 • Zapewnienie uniwersytetom dodatkowej metody rozpoznawania kandydatów ubiegających się o przyjęcie i staż językowy.
 • Przygotowanie studentów z umiejętnościami XXI wieku.
 • Uznanie wartości nauczania języków świata i języków ojczystych.
 • Wzmocnienie relacji międzygrupowych, potwierdzenie wartości różnorodności i uhonorowanie wielu kultur i języków społeczności!

Jakie kryteria i testy można wykorzystać do wykazania biegłości?

Znajomość języka angielskiego

 1. Wyniki ACT lub SAT
 2. ACCESS (dla uczniów EL)
 3. Wyniki AP Language &
  AP Language & Composition
 4. Kursy z podwójnym kredytem
 5. Test STAMP 4S
 6. AAPPL

Znajomość języków świata

 1. Znajomość języków świata
 2. Wynik AP Language & Culture
 3. Egzamin STAMP 4S
 4. Egzamin AAPPL
 5. Inne egzaminy z domeny ACTFL
 6. Egzamin ALTA
  Dostępne są inne metody portfolio

Szczegóły i wymagania dotyczące wyników można znaleźć na stronie ISBE’s Seal of Biliteracy. (https://www.isbe.net/Pages/Illinois-State-Seal-of-Biliteracy.aspx)

Pieczęć dwujęzyczności stanu Illinois

Illinois State Seal of Biliteracy to nagroda przyznawana na zakończenie szkoły w uznaniu za osiągnięcie wysokiego poziomu znajomości języka angielskiego i jednego lub więcej innych języków. Jest ona oficjalnie umieszczana na świadectwie i dyplomie ukończenia szkoły średniej.

Nagroda ta jest przeznaczona dla uczniów, którzy w domu posługują się językiem innym niż angielski, a także tych, którzy kończą naukę w języku światowym w szkole średniej. Dwujęzyczność to zaleta dla każdego.

Bycie dwujęzycznym jest cenną umiejętnością w dzisiejszym globalnym społeczeństwie. Programy nauczania języków, które prowadzą uczniów w kierunku Seal of Biliteracy, zachęcają uczniów do wykorzystywania swoich umiejętności językowych, a nie tylko do nauki języka. Pieczęć daje uczniom coś namacalnego, do czego mogą dążyć, gdy pracują nad nauką nowych języków i/lub utrzymaniem języka ojczystego podczas studiów. Możesz zachęcać i motywować swoich uczniów do nauki języków, ustanawiając i promując program taki jak Illinois State Seal of Biliteracy. Najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest ustanowienie w szkole kultury, która uznaje
i ceni różnorodne języki i kultury.
W stanie Illinois pieczęć przekłada się również na zaliczenie kursu języka obcego na publicznych uczelniach i uniwersytetach.

Illinois akceptuje różne egzaminy biegłości lub opcje portfolio dla studentów, aby wykazać się biegłością w języku angielskim i kolejnych językach. Zatwierdzone egzaminy językowe są wymienione na naszej stronie internetowej. Skontaktuj się z biliteracy@isbe.net, aby uzyskać pomoc.

Jak rozpocząć program? Jakie są roczne oczekiwania i terminy? W jaki sposób fizycznie przyznajemy pieczęć na zakończenie szkoły? Jakie wsparcie jest dostępne dla okręgów, nauczycieli i uczniów ubiegających się o to wyróżnienie?

Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.isbe.net/sealofbiliteracy

Pobierz przewodniki w wersji PDF:

Pobierz wszystkie
pdf

Seal of Biliteracy - Student Guide

Rozmiar: 525.35 KB
Hits: 110
Data dodania: 07-02-2024
pdf

Seal of Biliteracy - FAQ

Rozmiar: 187.59 KB
Hits: 281
Data dodania: 07-02-2024
pdf

Seal of Biliteracy - College Credit Placement

Rozmiar: 285.45 KB
Hits: 97
Data dodania: 07-02-2024
pdf

Seal of Biliteracy - Benefits

Rozmiar: 154.67 KB
Hits: 122
Data dodania: 07-02-2024
pdf

Seal of Bileteracy - Parents

Rozmiar: 524.66 KB
Hits: 135
Data dodania: 07-02-2024
pdf

Language Proficiency Assessment List

Rozmiar: 162.65 KB
Hits: 66
Data dodania: 07-02-2024

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.