PNA dla Szkół – formularz zgłoszeniowy 

Jakiego rodzaju projekty i wydarzenia mogą zostać dofinansowane w programie PNA dla Szkół?
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. PNA chce wspierać projekty, które są najważniejsze dla Państwa szkół. Wsparcie może zostać przyznane na organizację konkursów szkolnych, lub międzyszkolnych, bankietów
jubileuszowych, akademii szkolnych i innych wydarzeń, jak np. pasowanie na ucznia, dzień patrona szkoły, itd. Dofinansowane mogą zostać również wyjazdy szkolne, lub zakupy sprzętu i pomocy naukowych.


Czy szkoły, które wcześniej nie otrzymywały dofinansowania od PNA mogą składać wnioski o dofinansowanie w programie PNA dla Szkół?
Tak. Projekt „PNA dla Szkół” jest otwarty dla wszystkich placówek oświatowych działających w Stanach Zjednoczonych.


Czy pojedyncza szkoła może złożyć więcej o jeden wniosek w programie PNA dla Szkół?
Tak. Zachęcamy do składania możliwie jak największej liczby wniosków. Postaramy się wspomóc finansowo naj najwięcej z nich.


Czy więcej niż jedna szkoła może złożyć wniosek o dofinansowanie tego samego projektu?
Tak. Jeżeli jakiś projekt jest współorganizowany przez dwie, lub więcej szkół, każda szkoła może wnioskować o dofinansowanie.


Jakiego rodzaju pomoc poza wsparciem finansowym można otrzymać w ramach programu PNA dla Szkół?
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Pomocą niematerialną może być na przykład pomoc w nagłośnieniu organizowanego przez Was wydarzenia w Dzienniku Związkowym lub radio 103.1FM. Może to być udostępnienie
Sali lub terenu zielonego przy budynku PNA, udział przedstawiciela PNA w panelu jurorów organizowanego konkursu, itd.


Czy po realizacji projektu/wydarzenia szkoła będzie musiała przedstawiać sprawozdanie finansowe?
Nie. Sprawozdanie finansowe nie będzie konieczne. Wystarczy wywiązanie się z obowiązani wskazanych w wniosku o dofinansowanie.


Z kim należy się kontaktować, aby uzyskać więcej informacji o programie PNA dla Szkół?
Pytania prosimy kierować do Łukasza Dudki na Fraternal@pna-znp.org lub 773-286-0500 Wew. 312.

PNA dla Szkół - wniosek o dofinansowanie projektu

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.