Polonijni Pedagodzy pożegnali konsula Piotra Semeniuka

To był wyjątkowy wieczór, pełen ciepłych słów, płynących z serc podziękowań i wspomnień. Tak najogólniej można podsumować uroczystość pożegnania konsula Piotra Semeniuka, który kończy swoją czteroletnią kadencję w Chicago i wraca do Polski.

Pożegnalne spotkanie odbyło się 23 sierpnia w gościnnych progach Muzeum Polskiego w Ameryce, a jego organizatorami byli Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Muzeum. Uroczystość prowadzili prezesi tych instytucji edukacyjno-kulturalnych Ewa Koch i Ryszard Owsiany.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele:

  • korpusu dyplomatycznego w Chicago panie konsul: Małgorzata Bąk Guzik, Paulina Szafałowicz, Bernadetta Pałka-Maciejewska, Karolina Jabłońska oraz pracownicy placówki pani Eliza Kasjan-Górecka i państwo Greta i Jarosław Sobolewscy,
  •  instytucji oświatowych: panie profesor Lidia Filus z Northeastern University, Bożena Nowicka-McLees z Loyola University, Izolda Wolski-Moskoff z University of Illinois Chicago, dr Agnieszka Oskiera nauczyciel akademicki Loyola University, współpracownik  Avant Assesment; pani Jadwiga Pytlik koordynator egzaminu Seal of Biliteracy w J. F. Kennedy High School, pani Anna Dunajewski prezes Kongresu Oświaty Polonijnej,
  • organizacji polonijnych: pan Jan Kopeć prezes Związku Klubów Polskich w Ameryce, dr Łucja Mirowska-Kopeć rzecznik prasowy tejże organizacji, pan Bogdan Ogórek prezes Fundacji Kultury Tatrzańskiej,
  • Muzeum Polskiego w Ameryce z dyrektor Małgorzatą Kot na czele, Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce z wice prezes Michelle Jamiński i skarbnik Agnieszką Bastrzyk,
  • Związku Harcerstwa Polskiego – Obwodu Chicago druhna Barbara Niebruge i komendantka Beata Pawlikowski,
  • dyrektorzy polonijnych szkół oraz członkowie Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

„Nasze życie składa się z powitań i pożegnań…”  tymi słowami prezes Ewa Koch powitała bohatera pożegnalnego wieczoru konsula  pana Piotra Semeniuka i jego małżonkę panią Leonardę. Następnie przypomniała zebranym pierwsze spotkanie z nowo przybyłym wówczas konsulem podczas obchodów dożynkowych organizowanych przez ZKP w Ameryce oraz jego zaangażowanie i owocną współpracę ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce i polonijnymi szkołami. Ewa Koch podziękowała odchodzącemu konsulowi i jego małżonce za wsparcie, wiedzę i kompetencję: „Panie Konsulu, to były cztery dobre lata dla polonijnej edukacji i pewnie byłyby jeszcze lepsze gdyby nie pandemia. Dzięki Pana pomocy i wsparciu finansowemu strony polskiej mogliśmy zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów. Pana aktywność, chęć spotykania się ludźmi, słuchania ich, włączania się ich działania była tak wielka, że chyba nie ma wśród nas dyrektora, który nie gościłby Pana w swojej szkole. My, Zrzeszenie zawsze mogliśmy liczyć na Pana, na życzliwość, zrozumienie i wysłuchanie. Zawsze dla Pana i dla nas priorytetem była promocja języka polskiego i jego nauczania w szkołach polskich. Podczas swojego czteroletniego pobytu w Chicago dołożył Pan swoją własną cegiełkę w wychowanie dzieci i młodzieży o biało- czerwonych sercach” . Prezes podziękowała za obecność  na spotkaniach roboczych, konkursach, jubileuszach, zebraniach i uroczystościach, a zwłaszcza na dorocznych studniówkach i mszach graduacyjnych absolwentów polonijnych szkół.

W dowód wdzięczności za zaangażowanie konsula w promocję polonijnej oświaty, jego życzliwość i wielkie serce Zrzeszenie uhonorowało pana Piotra Semeniuka specjalnym wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji –Tarczą Zrzeszenia w postaci jabłka – symbolu edukacji, zdrowia i dobrego smaku, którą wręczyły konsulowi wice prezeski organizacji panie: Ilona Sobiech, Urszula Gawlik i Anetta Wesołowska.

Podczas pożegnalnego wieczoru bardzo ciepło wypowiadali się o odchodzącym konsulu jego współpracownicy i zaproszeni na uroczystość przedstawiciele polonijnych instytucji edukacyjnych i organizacji. Wszyscy dziękując za współpracę, podkreślali bezgraniczne oddanie wykonywanej pracy, kompetencję, wspieranie inicjatyw polonijnych i zawsze ogromną życzliwość konsula Semeniuka. Słowa podziękowania kierowane były również pod adresem małżonki pana konsula pani Leonardy za jej wspieranie działalności męża, wyrozumiałość, takt i ogromną życzliwość. Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi wice prezes PRCUA Michelle Jamiński za sukcesem męża zawsze stoi żona.

Konsul Piotr Semeniuk podziękował zebranym za wszystkie ciepłe słowa, za spotkania, uroczystości, w których uczestniczył w czasie swojej czteroletniej pracy w Chicago. Były one źródłem wiedzy o Polonii, wspaniałą lekcją patriotyzmu. Szczególne podziękowania skierował do Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, dyrektorów i nauczycieli polonijnych szkół za kształcenie i wychowywanie ambasadorów polskości, za pielęgnowanie polskiego języka. Podkreślił, że sieć polonijnych szkół w metropolii chicagowskiej jest swoistym fenomenem, a każda polonijna szkoła to prężnie działająca polska organizacja skupiająca nie tylko nauczycieli, dzieci, młodzież  i ich rodziców, ale również sponsorów i rzesze sympatyków.

Anna Siek, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.