Polonijny Rodzic na 6 2024 – Szukamy najlepszych z najlepszych

SZUKAMY NAJLEPSZYCH Z NAJLEPSZYCH!


Czy zastanawialiście się, dlaczego warto zgłosić rodzica do VII edycji międzynarodowego konkursu Polonijny Rodzic na 6? Miałam zaszczyt przeczytać wszystkie nominacje z dotychczas nadesłanych edycji konkursu i chciałabym podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami.
Kim są nominowani rodzice? Czym się wyróżniają na tle szkolnej wspólnoty?
Nominowany rodzic jest wzorem do naśladowania, najlepszym z najlepszych, inspiruje, kreuje,
motywuje innych rodziców do wspierania działalności szkoły polonijnej. Niejednokrotnie jest wieloletnim mentorem i liderem innych rodziców – wolontariuszy. Jako pierwszy nauczyciel swoich dzieci jest dla nich przykładem, jak również dla pozostałych uczniów szkoły.
Nasuwa się kolejne pytanie. Jakie wartości dla szkoły/organizacji niesie za sobą nominowanie rodzica do naszego konkursu? Zgłoszenie rodzica do konkursu jest wspaniałą formą podziękowania za jego bezinteresowną pracę na rzecz szkoły, docenieniem jego zaangażowania, a także podniesieniem rangi rodzica – wolontariusza w środowisku szkolnym i w szerszym kręgu polonijnym. Rodzic na 6 może być kluczem otwierającym nowe horyzonty, wnoszącym innowacyjne i ciekawe pomysły
przyczyniające się do rozwoju szkoły. To żywa reklama szkoły i środowiska polonijnego, jest jego ambasadorem, przyczynia się do promowania szkoły na stronach konkursu i w innych mediach zainteresowanych tym tematem.
Jeżeli masz u siebie wybitnego rodzica i popierasz idee konkursu jakimi są: docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na
rzecz szkoły, prześlij nominacje do 31 marca 2024 r. na adres: polonijnyrodzicna6@gmail.com. Więcej
informacji znajdziesz na stronach konkursu.


Renata Dajnowska
Koordynator konkursu PR6
Komisja Kulturalno – Oświatowa “Szkoła Polska” Portland, Oregon http://polonijnyrodzicna6.com/
polonijnyrodzicna6@gmail.com https://www.facebook.com/polonijnyrodzicna6

O zaangażowaniu rodziców w życie szkoły polonijnej.


Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co tak naprawdę sprawia, że szkoła polonijna staje się prawdziwą oazą naszej społeczności? Czy to tylko wynik naszych starań w dziedzinie edukacji polonijnej, czy też istnieje coś więcej, co sprawia, że polonijna szkoła kwitnie?
Z całą pewnością rodzice zaangażowani w życie szkoły są równie ważni, a niekiedy kluczowi dla jej sukcesu i rozwoju. Tylko jak to zrobić? Jak ich zachęcić do czynnego włączania się w życie szkoły? Oto kilka przemyśleń w temacie.
Nie pytaj, „CZY” chcą coś zrobić dla szkoły, pokaż, „JAK” mogą Ci pomóc. Pytanie rodziców czy chcą zaangażować się w życie szkoły, może być niewystarczające. Zamiast tego, powinniśmy pokazać im konkretne działania, wskazać pomysły i obszary, gdzie ich pomoc jest najbardziej potrzebna i oczekiwana. Równie ważne jest zorganizowanie przestrzeni do
realizacji rodzicielskich inicjatyw i pomysłów oraz zapewnienie dróg dwukierunkowej komunikacji z dyrekcją szkoły i radą rodziców. Ludzie poświęcają się znacznie bardziej temu co współtworzą.


Słowo o motywacji.


Jak zauważa Jeff Haden w swojej książce “MoNvaNon is a Myth!”, motywacja często rodzi się po podjęciu pierwszych działań, a nie przed przystąpieniem do nich. Kluczem jest podejmowanie konkretnych kroków oraz docenianie wysiłku zarówno u siebie, jak i u innych. W przypadku
rodziców zaangażowanych w życie szkoły, może to być organizacja wydarzeń kulturalnych, pomoc w organizacji wyjazdów edukacyjnych czy udział w radzie rodziców. Widząc efekty swoich działań, czują się bardziej odpowiedzialni za szkołę.


Wdzięczność.


Nie zapominajmy o sile słowa “dziękuję”. Wyrażanie wdzięczności wobec tych, na których zawsze możemy liczyć, wzmacnia więzi ze społecznością szkolną oraz motywuje do dalszego działania. Dlatego też, zachęcam wszystkich dyrektorów i rady pedagogiczne szkół polonijnych
do poszukiwania różnych sposobów, aby tych najbardziej zaangażowanych, doceniać i wyróżniać. Jednym z pomysłów może być zgłoszenie kandydatury do międzynarodowego konkursu Polonijny Rodzic na 6, do którego serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.


Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2024 r. Więcej informacji znajdziecie na stronie konkursu: www.polonijnyrodzicna6.com


Edyta Gierycz, juror konkursu,
dyrektor Szkoły Polskiej w Katarze im. Witolda Pileckiego.

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

Zaproszenie do teatru

Szanowni Państwo! W niedzielę, 28 kwietnia spektaklem “BAJKOWY KALEJDOSKOP” rozpoczniemy obchody związane z dwudziestoleciem naszego teatru. Kolejne spotkania i wydarzenia planujemy na sezon jesienno-zimowy.  Poniżej przesyłamy zaproszenie na

Aktualności

Nabór wniosków do programu dla Polonii Anders NAWA

Szanowni Państwo, z końcem marca NAWA uruchomiła nabór wniosków do programu dla Polonii Anders NAWA. Prowadzone są dwa nabory: Link do aktualności: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-anders-nawa Link do posta

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.